contentMenu

FZ-Z/P032/14 - modernizacja dwóch transformatorów 110/15/15kV 40MVA dla potrzeb stacji RPZ Jelonki

2015/02/23
FZ-Z/P032/14
Przetarg nr FZ-Z/P032/14 na modernizację dwóch transformatorów 110/15/15kV 40MVA dla potrzeb stacji RPZ Jelonki.
Termin składania zgłoszeń do przetargu: 10.03.2015 do godziny 12.00.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P175/14 - dostawa liczników specjalnych

2015/02/20
FZ-Z/P175/14

Przetarg nr FZ-Z/P175/14 na dostawę liczników specjalnych półpośrednich energii elektrycznej.
Termin składania ofert 01.04.2015 do godziny 14.00.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P056/15 - modernizacja sieci RSM Migdałowa – st. 8361

2015/02/18
FZ-Z/P056/15

Przetarg nr FZ-Z/P056/15 na modernizację sieci RSM Migdałowa – st. 8361.
Termin składania zgłoszeń do przetargu: 25.02.2015 do godziny 12.00.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P055/15 - modernizacja sieci przy ul. Szamocin

2015/02/18
FZ-Z/P055/15

Przetarg nr FZ-Z/P055/15 na modernizację sieci przy ul. Szamocin.
Termin składania zgłoszeń do przetargu: 25.02.2015 do godziny 12.00.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P033/15 - dostawa odzieży roboczej dla RWE

2015/02/17
FZ-Z/P033/15

Przetarg nr FZ-Z/P033/15 na dostawę odzieży roboczej dla RWE. W załączonych Wymaganiach umieszczone są wszystkie potrzebne informacje. Poniżej przekazuje zasady zgłoszenia:

Przetarg składa się z dwóch etapów: Etap I – Zgłoszenie chęci udziału, Etap II – Złożenie ofert w za pośrednictwem Portalu Dostawcy RWE: https://supplier.rwe.com/irj/portal/ - po otrzymaniu informacji oraz instrukcji od prowadzącego przetarg.
Etap I. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 25.02.2015r. do godziny 1200 na e-mail: marzena.borucka@rwe.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

FZ-Z/P043/15 - organizacja imprezy choinkowej dla dzieci pracowników RWE Polska oraz RWE Stoen Operator

2015/02/16
FZ-Z/P043/15

Przetarg nr FZ-Z/P043/2015 na organizację imprezy choinkowej dla dzieci pracowników RWE Polska oraz RWE Stoen Operator. W załączonych Wymaganiach umieszczone są wszystkie potrzebne informacje.

Zasady zgłoszenia:
Przetarg składa się z dwóch etapów: Etap I – Zgłoszenie chęci udziału, Etap II – Złożenie ofert w za pośrednictwem Portalu Dostawcy RWE: https://supplier.rwe.com/irj/portal/ - po otrzymaniu informacji oraz instrukcji od prowadzącego przetarg.
Etap I. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.02.2015r. do godziny 1200 na e-mail: marzena.borucka@rwe.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/045/15 - zestawy słuchawkowe do telefonów Cisco 7962G

2015/02/16
FZ-Z/045/15

Przetarg nr FZ-Z/045/15 na dostarczenie 50 szt zestawów słuchawkowych do telefonów Cisco 7962G: Plantronics Entera HW121N + DA40( USB Adapter) + U10 (Cable for Cisco 7962G) do RWE GBS w Krakowie.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P21/15 - roczny Maintenance dla posiadanych licencji EMC Dokumentum, Brava i Captiva

2015/02/13
FZ-Z/P21/15

Przetarg nr FZ-Z/P21/15 na roczny Maintenance dla posiadanych licencji EMC Dokumentum,Brava i Captiva posiadanych przez RWE Stoen Operator na 2015 rok.
Data zgłaszania chęci wzięcia udziału w przetargu 18.03.2015

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P036/15 - dostawa magazynu energii dla stacji SN/nN

2015/02/12
FZ-Z/P036/15

Przetarg nr FZ-Z/P036/15 na dostawę magazynu energii dla stacji SN/nN
Termin zgłaszania się do przetargu:
20.02.2015 do godziny 12.00


DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P042/15 – wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji

2015/02/12
FZ-Z/P042/15

Przetarg nr FZ-Z/P042/15 na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji RPZ Gdańska, RPZ Bemowo, RPZ Wola, RPZ Koło, RPZ Kaliszówka.
Termin nadesłania Formularzy Zgłoszenia oraz wymaganych dokumentów – 19.02.2015.
Termin składania ofert – 04.03.2015.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P044/15 - na dostawę osprzętu kablowego

2015/02/10
FZ-Z/P044/15

Przetarg nr FZ-Z/P044/15 na dostawę osprzętu kablowego.
Termin składania formularza zgłoszeniowego: 12.02.2015r. do godz. 12:00


DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P040/15 - wymiany baterii akumulatorów na stacji RPZ Pałac

2015/02/10
FZ-Z/P040/15

Przetarg nr FZ-Z/P037/15 na wymianę baterii akumulatorów na stacji RPZ Pałac.

Termin nadesłania Formularzy Zgłoszenia oraz wymaganych dokumentów – 18.02.2015.
Termin składania ofert – 04.03.2015.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P177/14 - zakup modemów komunikacyjnych MBSM wraz z systemem autokonfiguracji

2015/02/10
FZ-Z/P177/14

Przetarg nr FZ-Z/P177/14 na zakup modemów komunikacyjnych MBSM wraz z systemem autokonfiguracji dla RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Termin zgłaszania się do przetargu: 16.02.2015 do godziny 12.00

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P037/15 - budowa linii kablowej 110 kV

2015/02/09
FZ-Z/P037/15

Przetarg nr FZ-Z/P037/15 na budowę linii kablowej 110 kV
Termin składania wniosków o udział - 23.02.2015 r. godz. 12.00.

1. Dokumentacja techniczna budowy linii kablowej 110 kV jest udostępniana przez Pana Andrzeja Kulasa w budynku biurowym RWE Stoen Operator przy ul. Pięknej 46 pok. 201/A.
2. Wykonanie Projektu Organizacji Ruchu jest po stronie wykonawcy.

Zostały zmienione Wymagania Ofertowe: skorygowano Wymagania Techniczne i dodano we wzorze umowy pkt. 9.3.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P032/15 - modernizacja zabezpieczeń 110kV

2015/02/05
FZ-Z/P032/15

Przetarg nr FZ-Z/P032/15 na modernizację zabezpieczeń 110kV w RPZ Kaliszówka wraz z dostosowaniem układów pomiarowych w GPZ Mościska.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 17.02.2014r. do godziny 15:00 na adres: Mariusz.Tyszer@rwe.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P028/15 - wykonanie dokumentacji projektowej

2015/02/04
FZ-Z/P028/15

Przetarg nr FZ-Z/P028/15 na wykonanie dokumentacji projektowej (budowa i demontaż) – ul. Freta.

Termin nadesłania formularzy potwierdzających udział w postępowaniu – 12.02.2015,
Termin składania ofert – 27.02.2015.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P006/15 - wsparcia systemu informatycznego SLA SAP IS-U

2015/02/04
FZ-Z/P006/15
 

Przetarg nr FZ-Z/P006/15 na wykonanie wsparcia systemu informatycznego SLA SAP IS-U dla RWE Polska I RWE Stoen Operator.

Złożenie formularza zgłoszeniowego do 09.02.2015r. do godz. 12:00

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P025/15 - projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego

2015/02/03
FZ-Z/P025/15

 

Przetarg nr FZ-Z/P025/15:
Zad. 1 – Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, ogólnego i ogrzewania + wykonanie wg projektu – RPZ Natolin;
Zad. 2 – Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, ogólnego i ogrzewania + wykonanie wg projektu – RPZ Ursynów.
 
Termin nadesłania formularzy potwierdzających udział w postępowaniu – 09.02.2015,
Termin składania ofert – 20.02.2015.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P026/15 - pełnienie funkcji koordynatora projektu

2015/02/03
FZ-Z/P026/15

Przetarg nr FZ-Z/P026/15 na pełnienie funkcji koordynatora projektu, Inspektora robót budowlanych, Inspektora robót drogowych i Inspektora robót elektrycznych w trakcie realizacji projektu Park Wiatrowy Nowy Staw I s 2.

 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 09.02.2014r. do godziny 1200 na adres: Robert.Piskorz@rwe.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P023/15 - projekt przebudowy dróg oraz oświetlenia dróg

2015/02/03
FZ-Z/P023/15

Przetarg nr FZ-Z/P023/15 na wykonanie projektów przebudowy dróg oraz oświetlenia dróg i pól elektroenergetycznych na obiektach energetycznych RWE Stoen Operator w Warszawie.
1. RPZ WOLA ul. Jana Kazimierza 63;
2. RPZ KOŁO ul. Jana Brożka 24;
3. RPZ GOCŁAW ul. Bora Komorowskiego 50.

 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 11.02.2014r. do godziny 15:00 na adres: Mariusz.Tyszer@rwe.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P010/15 - sprzątanie terenu oraz budynków elektroenergetycznych

2015/01/29
FZ-Z/P010/15

Przetarg FZ-Z/P010/15 na sprzątanie terenu oraz budynków elektroenergetycznych. W załączonych Wymaganiach umieszczone są wszystkie potrzebne informacje. Poniżej przekazuje zasady zgłoszenia:
 
Przetarg składa się z dwóch etapów: Etap I – Zgłoszenie chęci udziału, Etap II – Po otrzymaniu zgłoszeń zostanie przesłana do wszystkich oferentów instrukcja z informacjami potrzebnymi do złożenia ofert. Złożenie ofert odbywa się za pośrednictwem Portalu Dostawcy RWE: https://supplier.rwe.com/irj/portal/.

Etap I. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 24.02.2015 do godziny 1200 na e-mail: marzena.borucka@rwe.pl.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P002/15 - remont glikolowej instalacji chłodzenia transformatorów

2015/01/29
FZ-Z/P002/15

Postępowanie nr FZ-Z/P002/15 na remont glikolowej instalacji chłodzenia transformatorów WN/SN/SN w RPZ Powiśle.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 04.02.2014r. do godziny 12:00 na adres: Robert.Piskorz@rwe.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P027/15 - przyłączenie obiektu

2015/01/27
FZ-Z/P027/15


Przetarg FZ-Z/P027/15 na przyłączenie obiektu przy ul.Bruzdowej dz. 124, dz. 8/4, dz. 9/4, dz. 9/6.
 
Termin składania zgłoszeń do przetargu: 16.02.2015 do godziny 12.00

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P012/15 - projekt i wykonanie modernizacji kanalizacji odwadniającej

2015/01/23
FZ-Z/P012/15

 

Przetarg FZ-Z/P012/15 na opracowania projektu i wykonania modernizacji kanalizacji odwadniającej dla stanowisk transformatorów – RPZ Norblin i RPZ Ursynów.

 

Termin nadesłania formularzy potwierdzających udział w postępowaniu – 28.01.2015,
Termin składania ofert – 06.02.2015.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:


FZ-Z/P019/15 - modernizacji sieci

2015/01/22
FZ-Z/P019/15 


Przetarg FZ-Z/ P019/15 na realizację projektów modernizacji sieci przy ul. Filtrowej, Raszyńskiej, Reja (Zad. 1, Zad. 2, Zad. 3)
Termin składania zgłoszeń do przetargu: 27.01.2015 do godziny 12.00

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P018/15 - prace przyłączeniowe

2015/01/22
FZ-Z/P018/15


Przetarg FZ-Z/P018/15 na realizację prac przyłączeniowych przy ul. Domaniewskiej 37C dz. 14, 15
Termin składania zgłoszeń do przetargu: 27.01.2015 do godziny 12.00

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P017/15 - przyłączenie obiektu

2015/01/22
FZ-Z/P017/15


Przetarg FZ-Z/P017/15 na projekt przyłączenia obiektu przy ul. Zdziarskiej dz. 89 - 95, 97/1, 981-2, 100 - 102, 104 - 110
Termin składania zgłoszeń do przetargu: 27.01.2015 do godziny 12.00


DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P003/15 - nadzór w zakresie BHP i ochrony środowiska

2015/01/19
FZ-Z/P003/15

Postępowanie nr FZ-Z/P003/15 na kompleksowy nadzór w zakresie BHP i ochrony środowiska nad pracami firm wykonawczych podczas budowy Farmy Wiatrowej Opalenica.


Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 22.01.2014r. do godziny 12:00  na adres: Robert.Piskorz@rwe.pl  

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P008/15 - przyłączenie obiektu

2015/01/16
FZ-Z/P008/15

Przetarg FZ-Z/P008/15 na przyłączenie obiektu przy ul. Oczki 1 dz. 3
Termin składania zgłoszeń do przetargu: 22.01.2015 do godziny 12.00

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P179/14 - demontaż oraz odtworzenie technologicznej komory transformatorowej

2015/01/08
FZ-Z/P179/14


Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.01.2014r. do godziny 12:00 na adres: Robert.Piskorz@rwe.pl


DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P183/14 - przyłączenie obiektu

2015/01/02
FZ-Z/P183/14

Przetarg FZ-Z/P183/14 na przyłączenie obiektu przy ul. Jugosłowiańska dz. 32/4, dz. 35, dz. 39/6, dz. 39/8, dz. 39/9, 39/10, dz. 39/12
Termin składania zgłoszeń do przetargu: 12.01.2015 do godziny 12.00

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P182/14 - projekt przyłączenia obiektu

2015/01/02
FZ-Z/P182/14

Przetarg FZ-Z/P182/14 na projekt przyłączenia obiektu przy ul. Wioślarskiej 6.
Termin składania zgłoszeń do przetargu: 12.01.2015 do godziny 12.00


DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P181/14 - projekt i realizacja prac modernizacyjnych

2014/12/30
FZ-Z/P181/14

Przetarg FZ-Z/P181/14 na projekt i realizację prac modernizacyjnych przy Pl. Krasińskich st. 6684.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 08.01.2015 do godziny 15.00

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P180/14 - prace przyłączeniowe

2014/12/30

FZ-Z/P180/14
Przetarg FZ-Z/P180/14 na realizację prac przyłączeniowych przy ul. Staffa dz. 4/1, 4/2
Termin składania zgłoszeń do przetargu: 08.01.2015 do godziny 15.00


DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P178/14 - Transport osób

2014/12/22
FZ-Z/P178/14

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 09.01.2015r. do godziny 12:00 na e-mail: marzena.borucka@rwe.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

FZ-Z/S22/43/14 – Zakup usług

2014/12/16

FZ-Z/S22/43/14

Zapytanie ofertowe QB nr FZ-Z/S22/43/14 – Zakup usług - prowadzenie postępowań sadowych i egzekucyjnych przeciwko dłużnikom.

Termin składania ofert – 07.01.2015

 

FZ-Z/P174/14 - realizacji prac przyłączeniowych

2014/12/15
FZ-Z/P174/14
Przetarg FZ-Z/P174/14 na realizacji prac przyłączeniowych przy ul. Ksawerów 11 
Termin składania zgłoszeń do przetargu: 19.12.2014 do godziny 12.00

FZ-Z/P172/14 - realizacji prac przyłączeniowych

2014/12/15
FZ-Z/P172/14
Przetarg FZ-Z/ P172/14 na realizację prac przyłączeniowych przy ul. Warszawskiej dz. 297/28 Blizne Łaszczyńskiego
Termin składania zgłoszeń do przetargu: 19.12.2014 do godziny 12.00

FZ-Z/P156/14 - Redukcja zadrzewienia w pobliżu i pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi SN i nN.

2014/12/12
FZ-Z/P156/14
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.12.2014r. do godziny 1200  na adres: Robert.Piskorz@rwe.pl  


Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P145/14 - Projekt modernizacji sieci

2014/11/30

FZ-Z/P145/14

Przetarg nr FZ-Z/P145/14 Projekt modernizacji sieci przy ul. Smolnej .

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P144/14 - Projekt modernizacji sieci

2014/11/30

FZ-Z/P144/14

Przetarg nr FZ-Z/P144/14 Projekt modernizacji sieci przy ul. Zasadowej .

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P143/14 - Projekt modernizacji sieci

2014/11/30

FZ-Z/P143/14

Przetarg nr FZ-Z/P143/14 Projekt modernizacji sieci przy ul. Słodowieckiej / Powązkowskiej .

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P142/14 - Projekt modernizacji sieci

2014/11/30

FZ-Z/P142/14

Przetarg nr FZ-Z/P142/14 Projekt modernizacji sieci przy ul. Tawułkowej .

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P137/14 - Projekt modernizacji sieci

2014/11/30

FZ-Z/P137/14

Przetarg FZ-Z/P137/14 Projekt modernizacji sieci przy ul. Lokalnej st 9634 .

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P141/14 - Projekt modernizacji sieci

2014/11/30

FZ-Z/P141/14

Przetarg nr FZ-Z/P141/14 Projekt modernizacji sieci przy ul. Przewodowej st 10570

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P140/14 - Projekt modernizacji sieci

2014/11/30

FZ-Z/P140/14

Przetarg nr FZ-Z/P140/14 Projekt modernizacji sieci przy ul. Bartyckiej .

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P139/14 - Projekt modernizacji sieci

2014/11/30

FZ-Z/P139/14

Przetarg nr FZ-Z/P139/14 Projekt modernizacji sieci przy ul. Niegocińskiej st 7070 .

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P136/14 - Projekt modernizacji sieci

2014/11/30

FZ-Z/P136/14

Przetarg FZ-Z/P136/14 Projekt modernizacji sieci przy ul. Umownej st 4156.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P138/14 - Projekt modernizacji sieci przy al. Krakowskiej

2014/11/30

FZ-Z/P138/14

Przetarg FZ-Z/P138/14 Projekt modernizacji sieci przy al. Krakowskiej.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/ P167/14 - Projekt przyłączenia obiektu

2014/11/30

FZ-Z/P167/14

Przetarg FZ-Z/ P167/14 na: projekt przyłączenia obiektu przy ul. Towarowej dz. 37/1, 37/2, 38/1, 38/2.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00


Wyniki:
Zwycięzca: firma Elen Projekt

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P152A/14 – Wykonanie dokumentacji projektowej

2014/11/30

FZ-Z/P152A/14

Przetarg nr FZ-Z/P152A/14 – Wykonanie dokumentacji projektowej

Termin nadesłania formularzy potwierdzających udział w postępowaniu – 02.12.2014,

Termin składania ofert – 08.12.2014.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/S41/14 - Zakup skanera wielkoformatowego

2014/11/26

FZ-Z/S41/14

Przetarg nr nr FZ-Z/S41/02/14 dotyczący zakupu skanera wielkoformatowego.

Termin składania ofert do: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

2014/TD-CN/TD-CN/03118 - Dostawa liczników bilansujących

2014/10/28

2014/TD-CN/TD-CN/03118

Przetarg nr 2014/TD-CN/TD-CN/03118 „Dostawa liczników bilansujących w celu opomiarowania stacji energetycznych SN/nN.”
Przetarg prowadzony jest wspólnie przez:

  • TAURON Dystrybucja S.A.      
  • ENEA Operator Sp. z o.o.       
  • PGE Dystrybucja S.A. 
  • RWE Stoen Operator Sp. z o.o.           

Wszelkie informacje na temat przetargu dostępne są na stronie Zamawiającego realizującego postępowanie czyli Tauron Dystrybucja S.A.:
http://swoz.tauron-pe.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails&noticeIdentity=3453&expired=0