contentMenu

FZ-Z/P165/14 - Realizacja prac przyłączeniowych

2014/11/21

FZ-Z/P165/14

Przetarg nr FZ-Z/ P158/14 na: realizację prac przyłączeniowych przy ul. Sosnkowskiego 2

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 25.11.2014 do godziny 15.00

 

Dokumenty do pobrania:

Z-Z/P129/14 - Współpraca ramowa w zakresie dostaw sprzętu

2014/11/16

FZ-Z/P129/14

Przetarg nr FZ-Z/P129/14 Współpraca ramowa w zakresie dostaw sprzętu dla elektrowni fotowoltaicznych do 40 kW w systemie przyłączonym do sieci dystrybucyjnej.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 21.11.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/ P158/14 - Realizacja prac modernizacyjnych przy ul. Kruczej

2014/11/16

FZ-Z/P158/14

Przetarg nr FZ-Z/ P158/14 na: realizację prac modernizacyjnych przy ul. Kruczej

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 19.11.2014 do godziny 15.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P154/14 - Dotyczący wykonania dokumentacji projektowej

2014/11/13

FZ-Z/P154/14

Przetarg nr FZ-Z/P154/14 – Dotyczący wykonania dokumentacji projektowej

Termin nadesłania formularzy potwierdzających udział w postępowaniu – 17.11.2014,

Termin składania ofert – 21.11.2014.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P153/14 - Dotyczący wykonania dokumentacji projektowej

2014/11/12

FZ-Z/P153/14

Przetarg nr FZ-Z/P153/14 – Dotyczący wykonania dokumentacji projektowej

Termin nadesłania formularzy potwierdzających udział w postępowaniu – 17.11.2014,

Termin składania ofert – 21.11.2014.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P152/14 - Dotyczący wykonania dokumentacji projektowej

2014/11/12

FZ-Z/P152/14

Przetarg nr FZ-Z/P152/14 – dotyczący wykonania dokumentacji projektowej

Termin nadesłania formularzy potwierdzających udział w postępowaniu – 17.11.2014,

Termin składania ofert – 21.11.2014.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P151/14 - Dotyczący wykonania dokumentacji projektowej

2014/11/12

FZ-Z/P151/14

Przetarg nr FZ-Z/P151/14 – dotyczący wykonania dokumentacji projektowej

Termin nadesłania formularzy potwierdzających udział w postępowaniu – 17.11.2014,

Termin składania ofert – 21.11.2014.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P149/14 - Dotyczący zakupu sprzętu serwerowego

2014/11/10

FZ-Z/P149/14

Przetarg nr FZ-Z/P149/14 dotyczący zakupu sprzętu serwerowego, licencji, serwisu na potrzeby projektu AMI Monitoring – wdrożenie.

Termin składania ofert do: 21.11.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P150/14 - Wykonania przewiertu sterowanego

2014/11/10

FZ-Z/P150/14

Postępowanie nr FZ-Z/P150/14 „Wykonania przewiertu sterowanego do wprowadzenia linii kablowych 110kV.”

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 14.11.2014r. do godziny 12.00 na adres: Robert.Piskorz@rwe.pl

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P121/14 - Świadczenie usług napraw awaryjnych

2014/11/06

FZ-Z/P121/14

Przetarg nr FZ-Z/ P121/14 na świadczenie usług napraw awaryjnych linii napowietrznych WN.

Termin składania ofert do: 20.11.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

QB/35/14 -Sprzedaż wierzytelności - energia elektryczna

2014/10/30

QB/35/14

QB/35/14 - Sprzedaż wierzytelności - energia elektryczna

Termin składania ofert 07.11.2014.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P148/14 - Prace przyłączeniowe

2014/10/29

FZ-Z/P148/14

Przetarg FZ-Z/P148/14 na: prac przyłączeniowych przy ul. Podskarbińskiej 25

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.10.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P147/14 - Realizacja prac przyłączeniowych

2014/10/29

FZ-Z/P147/14

Przetarg FZ-Z/ P133/14 na: realizację prac przyłączeniowych przy Al. Niepodległości 208

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.10.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P146/14 - Realizacja prac przyłączeniowych

2014/10/29

FZ-Z/P146/14

Przetarg FZ-Z/ P146/14 na: realizację prac przyłączeniowych przy ul. Poznańskiej 13

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.11.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P135/14 - Realizacja prac modernizacyjnych

2014/10/28

FZ-Z/P135/14

Przetarg FZ-Z/ P135/14 na: realizację prac modernizacyjnych przy ul. Patriotów

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.10.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/ P134/14 - Realizacja prac modernizacyjnych

2014/10/28

FZ-Z/P134/14

Przetarg FZ-Z/ P134/14 na: realizację prac modernizacyjnych przy ul. Witebskiej/Kołowej

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.10.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P133/14 - Realizacja prac modernizacyjnych

2014/10/28

FZ-Z/P133/14

Przetarg FZ-Z/ P133/14 na: realizację prac modernizacyjnych przy ul. Morszyńskiej/ Swoszowickiej

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.10.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P132/14 - Realizacja prac modernizacyjnych

2014/10/28

FZ-Z/P132/14

Przetarg FZ-Z/ P132/14 na: realizację prac modernizacyjnych przy ul. Tamka, Smulikowskiego

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.11.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

2014/TD-CN/TD-CN/03118 - Dostawa liczników bilansujących

2014/10/28

2014/TD-CN/TD-CN/03118

Przetarg nr 2014/TD-CN/TD-CN/03118 „Dostawa liczników bilansujących w celu opomiarowania stacji energetycznych SN/nN.”
Przetarg prowadzony jest wspólnie przez:

  • TAURON Dystrybucja S.A.      
  • ENEA Operator Sp. z o.o.       
  • PGE Dystrybucja S.A. 
  • RWE Stoen Operator Sp. z o.o.           

Wszelkie informacje na temat przetargu dostępne są na stronie Zamawiającego realizującego postępowanie czyli Tauron Dystrybucja S.A.:
http://swoz.tauron-pe.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails&noticeIdentity=3453&expired=0