contentMenu

FZ-Z/P102/14 - Usługa Windykacji

2014/08/19

FZ-Z/P102/14

Przetarg nr FZ-Z/P102/14 - Usługa Windykacji

Termin składania ofert 29.08.2014

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A041/14 - Realizacja prac w terenie

2014/08/19

FZ-Z/A041/14

Aukcja nr FZ-Z/A041/14 Realizacja prac w terenie - przyłączenie budynku przy ul. Czerskiej 12.

Termin składania ofert: 28.08.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P104/14 - Następujące zadania

2014/08/19

FZ-Z/P104/14

Przetarg nr FZ-Z/P104/14

Zad.1 Wykonanie prac modernizacyjnych przy ul. Daniłowiczowskiej
Zad.2 Wykonanie prac przyłączeniowych przy ul. Kruszyńskiej 38

Termin składania ofert: 26.08.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P097A/14 - Przegląd podobciążeniowych przełączników zaczepów w transformatorach 110/15/15 kV.

2014/08/18

FZ-Z/P097A/14

Przetarg nr FZ-Z/P097A/14 na: przegląd podobciążeniowych przełączników zaczepów w transformatorach 110/15/15 kV.


Oferty należy złożyć w terminie 02.09.2014 do godz 12.00
w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P103/14 - Dostawa rur osłonowych do kabli energetycznych

2014/08/11

FZ-Z/P103/14

Przetarg nr FZ-Z/P103/2014 na dostawę rur osłonowych do kabli energetycznych.

Oferty należy złożyć w terminie 26.08.2014 do godz.12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41.

 

Dokumenty do pobrania:

07/KOF/JP/2014 - Wykonanie badań i opracowywanie ekspertyz obiektów budowanych

2014/08/11

07/KOF/JP/2014

Przetargu nr 07/KOF/JP/2014 Wykonanie badań i opracowywanie ekspertyz obiektów budowanych oraz wykonywanie okresowych przeglądów budynków kotłowni węglowych położonych w

Zadanie 1: Słupcy przy ul. Poznańskiej 41
Zadanie 2: Kożuchowie przy ul. Dworcowej 3a
Zadanie T: Trzemesznie przy ul. Gnieźnieńskiej 4

Termin składania ofert: 18.08.2014 do godziny 12.00

Przetarg organizowany jest przez RWE Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 (Tel. 713350330, Fax. 713350331, e-mail: sekretariat@rwepolskacontracting.pl)

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A039/14 - Dostawy 50 sztuk urządzeń Psion wraz z osprzętem do odczytów liczników

2014/08/11

FZ-Z/A039/14

Aukcja nr FZ-Z/A039/14 Dostawy 50 sztuk urządzeń Psion wraz z osprzętem do odczytów liczników

Zgłoszenie należy przesłać w terminie do 25.08.2014r. do godziny 14:30

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A040/14 - Wykonanie termomodernizacji dachu Magazynu Głównego

2014/08/08

FZ-Z/A040/14

Aukcja nr FZ-Z/A040/14 Wykonanie termomodernizacji dachu Magazynu Głównego w Warszawie przy ulicy Nieświeskiej 52.

Składanie ofert w terminie do 21.08.2014r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja odbędzie się 25.08.2014r.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P101/14 - Następujące zadania

2014/08/07

FZ-Z/P101/14

Przetarg nr FZ-Z/P101/14 na:

Zad. 1 Roboty modernizacji sieci przy ul. Trószyńskiego / Gdańskiej
Zad. 2 Roboty przyłączeniowe przy ul. Bruzdowej 104 dz. 10/4
Zad. 3 Roboty przyłączeniowe przy ul. Paderewskiego / Kadrowej dz. 41/2
Zad. 4 Projekt przyłączenia obiektu przy ul. Żwirki i Wigury dz. nr 73/160
Zad. 5 Roboty modernizacji sieci przy ul. Ciołka 10a, ul. Orzyckiej 20, ul. Ryżowej 43,ul. Lektykarskiej 4/6, Głubczyckiej 28

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 20.08.2014 r. do godz. 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P098/14 - Paszportyzacja dwutorowej linii napowietrznej 110kV

2014/08/04

FZ-Z/P098/14

Przetarg nr FZ-Z/P098/14 Paszportyzacja dwutorowej linii napowietrznej 110kV

Termin składania ofert: 20.08.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania: