contentMenu

FZ-Z/P164/14 - sprzątanie biura w firmie RWE Group Business Services Polska Sp. z .o.o.

2014/12/16
FZ-Z/P164/14

Zapraszam do udziału w przetargu na sprzątanie biura w firmie RWE Group Business Services Polska Sp. z .o.o. mieszczącej się w Krakowie.

Dokumenty dotyczące przetargu według procedury należy złożyć w terminie do 22.12.2014r. do godziny 12:00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.


Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie na której należy napisać:
a) nazwę Oferenta;
b) nazwę i numer Przetargu, do którego się odnosi;
c) koperta powinna być zaadresowana na: “RWE Polska Spółka Akcyjna, 00-347 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41”;
d) na kopercie należy umieścić napis: “nie otwierać przed dniem 22.12.2014 r. przed godz. 13:00”.

 

FZ-Z/S22/43/14 – Zakup usług

2014/12/16

FZ-Z/S22/43/14

Zapytanie ofertowe QB nr FZ-Z/S22/43/14 – Zakup usług - prowadzenie postępowań sadowych i egzekucyjnych przeciwko dłużnikom.

Termin składania ofert – 07.01.2015

 

FZ-Z/P174/14 - realizacji prac przyłączeniowych

2014/12/15
FZ-Z/P174/14
Przetarg FZ-Z/P174/14 na realizacji prac przyłączeniowych przy ul. Ksawerów 11 
Termin składania zgłoszeń do przetargu: 19.12.2014 do godziny 12.00

FZ-Z/P172/14 - realizacji prac przyłączeniowych

2014/12/15
FZ-Z/P172/14
Przetarg FZ-Z/ P172/14 na realizację prac przyłączeniowych przy ul. Warszawskiej dz. 297/28 Blizne Łaszczyńskiego
Termin składania zgłoszeń do przetargu: 19.12.2014 do godziny 12.00

FZ-Z/P156/14 - Redukcja zadrzewienia w pobliżu i pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi SN i nN.

2014/12/12
FZ-Z/P156/14
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.12.2014r. do godziny 1200  na adres: Robert.Piskorz@rwe.pl  


Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P171/14 - Projekty modernizacji sieci

2014/12/05

FZ-Z/P171/14

Przetarg nr FZ-Z/ P171/14 na: projekty modernizacji sieci:

Zad. 1 ul. Swarzewska / Żeromskiego/ Podczaszyńskiego,
Zad. 2 ul. Hajoty/ Schroegera,
Zad. 3 ul. Schroegera,
Zad. 4 ul. Fontany.

Zadania oceniane wspólnie.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 12.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P161/14 - podpisanie umowy ramowej na szkolenie z podstaw księgowości i SAP

2014/12/04
FZ-Z/P161/14
Przetarg nr FZ-Z/P161/14 Projekt szkolenie z podstaw księgowości i SAP.

Roczny wolumen: Podstawy księgowości ok. sześć szkoleń/rok (jedno szkolenie, trzy dni szkoleniowe) i Podstawy SAP około dwa szkolenia rocznie (jedno szkolenie, dwa dni szkoleniowe).

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 08.12.2014 do godziny 12.00


Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P145/14 - Projekt modernizacji sieci

2014/11/30

FZ-Z/P145/14

Przetarg nr FZ-Z/P145/14 Projekt modernizacji sieci przy ul. Smolnej .

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P144/14 - Projekt modernizacji sieci

2014/11/30

FZ-Z/P144/14

Przetarg nr FZ-Z/P144/14 Projekt modernizacji sieci przy ul. Zasadowej .

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P143/14 - Projekt modernizacji sieci

2014/11/30

FZ-Z/P143/14

Przetarg nr FZ-Z/P143/14 Projekt modernizacji sieci przy ul. Słodowieckiej / Powązkowskiej .

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P142/14 - Projekt modernizacji sieci

2014/11/30

FZ-Z/P142/14

Przetarg nr FZ-Z/P142/14 Projekt modernizacji sieci przy ul. Tawułkowej .

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P137/14 - Projekt modernizacji sieci

2014/11/30

FZ-Z/P137/14

Przetarg FZ-Z/P137/14 Projekt modernizacji sieci przy ul. Lokalnej st 9634 .

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P141/14 - Projekt modernizacji sieci

2014/11/30

FZ-Z/P141/14

Przetarg nr FZ-Z/P141/14 Projekt modernizacji sieci przy ul. Przewodowej st 10570

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P140/14 - Projekt modernizacji sieci

2014/11/30

FZ-Z/P140/14

Przetarg nr FZ-Z/P140/14 Projekt modernizacji sieci przy ul. Bartyckiej .

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P139/14 - Projekt modernizacji sieci

2014/11/30

FZ-Z/P139/14

Przetarg nr FZ-Z/P139/14 Projekt modernizacji sieci przy ul. Niegocińskiej st 7070 .

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P136/14 - Projekt modernizacji sieci

2014/11/30

FZ-Z/P136/14

Przetarg FZ-Z/P136/14 Projekt modernizacji sieci przy ul. Umownej st 4156.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P138/14 - Projekt modernizacji sieci przy al. Krakowskiej

2014/11/30

FZ-Z/P138/14

Przetarg FZ-Z/P138/14 Projekt modernizacji sieci przy al. Krakowskiej.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/ P167/14 - Projekt przyłączenia obiektu

2014/11/30

FZ-Z/P167/14

Przetarg FZ-Z/ P167/14 na: projekt przyłączenia obiektu przy ul. Towarowej dz. 37/1, 37/2, 38/1, 38/2.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P152A/14 – Wykonanie dokumentacji projektowej

2014/11/30

FZ-Z/P152A/14

Przetarg nr FZ-Z/P152A/14 – Wykonanie dokumentacji projektowej

Termin nadesłania formularzy potwierdzających udział w postępowaniu – 02.12.2014,

Termin składania ofert – 08.12.2014.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/S41/14 - Zakup skanera wielkoformatowego

2014/11/26

FZ-Z/S41/14

Przetarg nr nr FZ-Z/S41/02/14 dotyczący zakupu skanera wielkoformatowego.

Termin składania ofert do: 04.12.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

2014/TD-CN/TD-CN/03118 - Dostawa liczników bilansujących

2014/10/28

2014/TD-CN/TD-CN/03118

Przetarg nr 2014/TD-CN/TD-CN/03118 „Dostawa liczników bilansujących w celu opomiarowania stacji energetycznych SN/nN.”
Przetarg prowadzony jest wspólnie przez:

  • TAURON Dystrybucja S.A.      
  • ENEA Operator Sp. z o.o.       
  • PGE Dystrybucja S.A. 
  • RWE Stoen Operator Sp. z o.o.           

Wszelkie informacje na temat przetargu dostępne są na stronie Zamawiającego realizującego postępowanie czyli Tauron Dystrybucja S.A.:
http://swoz.tauron-pe.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails&noticeIdentity=3453&expired=0