contentMenu

FZ-Z/P094/14 - Następujące zadania

2014/07/23

FZ-Z/P094/14

Przetarg nr FZ-Z/P094/14

Zad.1 Wykonanie projektu modernizacji stacji przy ul. Rogalskiego 2.
Zad.2 Wykonanie projektu modernizacji stacji przy ul. Meissnera 11.
Zad.3 Wykonanie projektu modernizacji stacji przy ul. Meissnera 8.

Termin składania ofert – 05.08.2014

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P095/14 - Następujące zadania

2014/07/23

FZ-Z/P095/14

Przetarg nr FZ-Z/P095/14

Zad.1 Wykonanie projektu modernizacji stacji przy ul. Abrahama 18
Zad.2 Wykonanie projektu modernizacji stacji przy ul. Bukowskiego 4
Zad.3 Wykonanie projektu modernizacji stacji przy ul. Fieldorfa 9

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 30.07.2014 r. do godz. 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P093/14 - Następujące zadania

2014/07/22

FZ-Z/P093/14

Przetarg nr FZ-Z/P093/14

Zad.1 Wykonanie projektu modernizacji stacji przy ul. Abrahama 7
Zad.2 Wykonanie projektu modernizacji stacji przy ul. Orlego Lotu 2
Zad.3 Wykonanie projektu modernizacji stacji przy ul. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy
Zad.4 Wykonanie projektu modernizacji stacji przy ul. Bohaterewicza 5

Termin składania ofert: 30.07.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P091/14 - Następujące zadania

2014/07/22

FZ-Z/P091/14

Przetarg nr FZ-Z/ P091/14 na:

Zad. 1 Wykonanie projektu i prac modernizacyjnych przy Al. Niepodległości 208
Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy ul. Witolińskiej 43
Zad. 3 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy ul. Rozchodnikowej
Zad. 4 Roboty modernizacji sieci przy ul. Sulejkowskiej/ Mlądzkiej
Zad. 5 Roboty modernizacji sieci przy ul. Nowogrodzkiej dz. 21, 39, 7,9, 11, 40/4
Zad. 6 Roboty modernizacji sieci przy ul. Olbrachta / Redutowej
Zad. 7 Roboty modernizacji sieci przy ul. Ciołka 10a, ul. Orzyckiej 20, ul. Ryżowej 43,ul. Lektykarskiej 4/6, Głubczyckiej 28
Zad. 8 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy ul. Wał Miedzeszyński

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 29.07.2014 r. do godz. 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P086/14 - Następujące zadania

2014/07/10

FZ-Z/P086/14

Przetarg nr FZ-Z/P086/14

Zad.1 Wykonanie prac w terenie przy ul. Dalanowskiej / Korzona
Zad.2 Wykonanie prac w terenie przy ul. Starzyńskiego
Zad.3 Wykonanie prac w terenie przy ul. Przekornej / Przyczółkowej

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 28.07.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P088/14 - Prace remontowe w budynku przy ulicy Nieświeskiej 52 w Warszawie

2014/07/15

FZ-Z/P088/14

Przetarg nr FZ-Z/P088/14 na: Prace remontowe w budynku przy ulicy Nieświeskiej 52 w Warszawie.

 

Składanie ofert w terminie do 28.07.2014r do godziny 12.00

w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Dokumenty do pobrania:

02/PRZ/JP/2014/INSTAL/ODPYL - Wykonanie modernizacji pod klucz istniejących instalacji odpylania kotłów węglowych...

2014/07/15

02/PRZ/JP/2014/INSTAL/ODPYL

Przetargu nr 02/PRZ/JP/2014/INSTAL/ODPYL na: „Wykonanie modernizacji pod klucz istniejących instalacji odpylania kotłów węglowych, w celu spełnienia norm emisji pyłu, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r., zainstalowanych w kotłowniach węglowych w:
Zadanie nr 1S: Słupcy przy ul. Poznańskiej 41
Zadanie nr 2K: Kożuchowie przy ul. Dworcowej 3a
Zadanie nr 3T: Trzemesznie przy ul. Gnieźnieńskiej 4”

 

Termin składania ofert: 05.08.2014 do godziny 12.00

 

Przetarg organizowany jest przez RWE Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 (Tel. 713350330, Fax. 713350331, e-mail: sekretariat@rwepolskacontracting.pl)

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P082/14 - Wymiany bram garażowych w budynku przy ul. Rudzkiej 18 w Warszawie

2014/07/15

FZ-Z/P082/14

Przetarg nr FZ-Z/P082/14 na: „Wymiany bram garażowych w budynku przy ul. Rudzkiej 18 w Warszawie.”

 

Składanie ofert w terminie do 28.07.2014r. do godziny 12.00,
w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P089/14 - Przebudowa systemu wentylacji komór transformatorowych wraz ze zbudowaniem bezpiecznego wejścia RPZ Stegny

2014/07/15

FZ-Z/P089/14

Przetarg nr FZ/P089/14 na: Przebudowa systemu wentylacji komór transformatorowych wraz ze zbudowaniem bezpiecznego wejścia RPZ Stegny - ul. Pory 80


Termin składania ofert – 04.08.2014

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P084/14 - Przygotowania koncepcji graficznej i prototypu stron www oraz eBOK dla Spółek RWE w Polsce.

2014/07/11

FZ-Z/P084/14

Przetarg nr FZ-Z/P084/14 dotyczący przygotowania koncepcji graficznej i prototypu stron www oraz eBOK dla Spółek RWE w Polsce.
 
Termin składania ofert:  do dnia 22.07.2014 r.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P078/14 - Wykonanie prac: projekt modernizacji sieci elektroenergetycznej

2014/07/11

FZ-Z/P078/14

Przetarg nr FZ-Z/P078/14 na:
Zad. 1 - Wykonanie projektu modernizacji sieci elektroenergetycznej w rejonie ulic Olszewskiej, Chocimskiej i Puławskiej
Zad. 2 - Wykonanie projektu modernizacji sieci elektroenergetycznej przy ulicy Sobieskiego 9 st 12184
Zad. 3 - Wykonanie projektu modernizacji sieci elektroenergetycznej w rejonie ulic Niedźwiedziej i Puławskiej
Zad. 4 - Wykonanie projektu modernizacji sieci elektroenergetycznej w rejonie ulic Bartoszewicza, Kopernika i Tamka

 

Termin składania zgłoszeń do przetargu:
17.07.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P087/14 - Wykonanie prac: projekt modernizacji sieci, projekt modernizacji linii, projekt przebudowy...

2014/07/10

FZ-Z/P087/14

Przetarg nr FZ-Z/P087/14 na wykonanie następujących prac:

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy ul. Aniceta.
Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji linii napowietrznej nn przy ul. Chełmżyńskiej.
Zad. 3 Wykonanie projektu przebudowy stacji transformatorowej przy ul. Kaliskiego.
Zad. 4 Wykonanie projektu budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV przy ul. Trombity.

 

Termin składania ofert – 24.07.2014

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P085/14 - Realizacja prac w terenie

2014/07/10

FZ-Z/P085/14

Przetarg nr FZ-Z/P085/14 na realizację nastepujących prac w terenie:

Zad.1 ul. Remiszewska róg Goławickiej dz. 24/10, dz. 24/19, dz. 24/6, dz. 24/5, dz. 24/6
Zad.2 ul. Popiełuszki dz. 11, dz. 12/4

 

Termin składania ofert – 24.07.2014

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P066/14 - Wykonanie usług eksploatacji, pogotowia energetycznego oraz obsługi dyspozytorskiej

2014/07/09

FZ-Z/P066/14

Przetarg nr FZ-Z/P066/14

Wykonanie usług eksploatacji, pogotowia energetycznego oraz obsługi dyspozytorskiej infrastruktury elektroenergetycznej w
Parku Wiatrowym Suwałki Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 25.07.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P083/14 - Ekspertyza przyłączenia stacji

2014/07/08

FZ-Z/P083/14

Przetarg nr FZ-Z/P083/14 Ekspertyza przyłączenia stacji Tramwaje Warszawskie do sieci 110kV.

Termin składania ofert - 18.07.2014

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A034/14 - Dostawa i montaż wyposażenia archiwum oraz części biurowo socjalnej

2014/07/05

FZ-Z/A034/14

Aukcja nr FZ-Z/A034/14 Dostawa i montaż wyposażenia archiwum oraz części biurowo socjalnej w obiekcie Centralnego Archiwum RWE.

Oferty należy złożyć w terminie do 18.07.2014r. do godziny 12:00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P079/14 – Remont budowlany

2014/07/05

FZ-Z/P079/14

Przetarg nr FZ-Z/P079/14 – „Remont budowlany – RPZ Młynów, ul. Niska 24.”

Termin składania ofert – 04.08.2014

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/ P081/14 - Następujące zadania

2014/07/04

FZ-Z/P081/14

Przetarg nr FZ-Z/ P081/14 na:

Zad. 1 Wykonanie projektu i prac modernizacyjnych modernizacji przy ul. Inowłodzkiej, Pisankowej
Zad. 2 Wykonanie projektu i prac modernizacyjnych przy ul. Weneckiej
Zad. 3 Wykonanie projektu i prac modernizacyjnych przy ul. Pytlasińskiego 20, Powązkowskiej 74, Goszczyńskiego 2, Stępińskiej 55, Wałbrzyskiej 44, Tola(Bar)

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 21.07.2014 r. do godz. 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P077/14 - Wykonanie prac: Wymiana mostów szynowych, Wymiana odłącznika szynowego

2014/06/26

FZ-Z/P077/14

Przetarg nr FZ-Z/P077/14 na:

Zad.1: Wymiana mostów szynowych 15kV transformatorów uziemiających w Stacji RPZ Słodowiec (Warszawa ul. Włościańska 1) oraz skrzynek bezpiecznikowych strony nN,

Zad.2: Wymiana odłącznika szynowego 110kV w Stacji RPZ Wola (Warszawa ul. Jana Kazimierza 63) w polu linii Słodowiec.

 

Termin składania ofert – 23.07.2014

 

Dokumenty do pobrania: