contentMenu

FZ-Z/P109A/14 - Ocena skutków przetwarzania danych osobowych

2014/10/22

FZ-Z/P109A/14

Przetarg nr FZ-Z/P109A/14 Ocena skutków przetwarzania danych osobowych wynikająca z projektu wdrożenia systemu AMI.

Termin przesyłania zgłoszeń do przetargu: 28.10.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P119/14 - Dostawa szaf pomiarowych

2014/10/22

FZ-Z/P118/14

Postępowanie nr FZ-Z/P119/14 na „Dostawę szaf pomiarowych niskiego napięcia modułów bilansujących stacji SN/nN.”

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 29.10.2014r. do godziny 12.00 na adres: Robert.Piskorz@rwe.pl

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P130/14 - Zakup nowego samochodu

2014/10/21

FZ-Z/P130/14

Postępowanie nr FZ-Z/P130/14 „Zakup nowego samochodu do transportu istniejącej aparatury kontrolno-probierczej marki SEBA Dynatronic oraz modernizacji tej aparatury.”

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 23.10.2014r. do godziny 12:00 na adres: Robert.Piskorz@rwe.pl

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A045A/14 - Modernizacja systemów gaśniczych w komorach transformatorów mocy

2014/10/16

FZ-Z/A045A/14

Postępowanie nr FZ-Z/A045A/14 „Modernizacja systemów gaśniczych w komorach transformatorów mocy w RPZ Śródmieście, RPZ Batory i RPZ Zachodnia.”

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 27.10.2014r. do godziny 12:00 na adres: Robert.Piskorz@rwe.pl

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P122/14 - Stałe wsparcie spółki RWE Group Business Services Polska Sp. z o.o.

2014/10/14

FZ-Z/P122/14

Przetarg nr FZ-Z/P122/14 Stałe wsparcie spółki RWE Group Business Services Polska Sp. z o.o. w zakresie działań PR i Employer Branding.

Termin składania zgłoszeń do 16.10.2014 godz. 18.00.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P128/14 - Kompleksowa obsługa rzeczoznawcy majątkowego

2014/10/13

FZ-Z/P128/14

Postępowanie nr FZ-Z/P128/14 „Kompleksowa obsługa rzeczoznawcy majątkowego polegająca na oszacowaniu wartości strat w uprawach rolnych podczas budowy Farmy Wiatrowej w Nowym Stawie powiat malborski.”

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 24.10.2014r. do godziny 13:00 na adres: Robert.Piskorz@rwe.pl

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P126/14 - Kompleksowa obsługa rzeczoznawcy majątkowego

2014/10/13

FZ-Z/P126/14

Postępowanie nr FZ-Z/P126/14 „Kompleksowa obsługa rzeczoznawcy majątkowego polegająca na oszacowaniu wartości strat w uprawach rolnych podczas budowy Farmy Wiatrowej w Opalenicy, pow. nowotomyski.”

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 24.10.2014r. do godziny 12:00 na adres: Robert.Piskorz@rwe.pl

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P127/14 - Dostawa zestawu do wygrzewania kabli WN

2014/10/13

FZ-Z/P127/14

Przetarg nr FZ-Z/P127/14 na dostawę zestawu do wygrzewania kabli WN

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu należy wysłać mailem zgodnie z WO w terminie do 20.10.2014 do godz.12.00 na adresTomasz.Szal@rwe.pl

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A048/14 - Wykonania dokumentacji i prac związanych z zainstalowaniem systemu

2014/10/10

FZ-Z/A048/14

Postępowanie nr FZ-Z/A048/14 Wykonania dokumentacji i prac związanych z zainstalowaniem systemu asekuracyjnego FABA A12 na słupach 13/2 i 13/3 dwutorowej linii napowietrznej 110kV.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 23.10.2014r. do godziny 12:00 na adres: Robert.Piskorz@rwe.pl

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P118/14 - Dostawa liczników komunalnych energii elektrycznej

2014/10/08

FZ-Z/P118/14

Przetarg nr FZ-Z/P118/14 dostawa liczników komunalnych energii elektrycznej.

Termin składania ofert 17.11.2014 r. godz. 14.00.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P123/14 - Wykonanie bazy danych cen nieruchomości

2014/10/03

FZ-Z/P123/14

Przetarg nr FZ-Z/P123/14 na wykonanie bazy danych cen nieruchomości.

Termin zgłoszeń do 10.10.2014 godz. 12.00.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A047/14 - Wykonanie dokumentacja projektowej

2014/10/03

FZ-Z/A047/14

Aukcja nr FZ-Z/A047/14 na wykonanie dokumentacja projektowej skablowania linii napowietrznej WN.

Termin zgłoszeń do 17.10.2014 godz. 12.00.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P125/14 - Realizacja zadań modernizacyjnych

2014/10/01

FZ-Z/P125/14

Przetarg nr FZ-Z/P125/14 na realizację zadań modernizacyjnych:

Zad. 1 ul. Piękna 31/37 - Koszykowa 34/50, projekt + roboty,
Zad. 2 ul. Brzezińska, projekt,
Zad. 3 ul. Prymulki, Zasadowa, projekt,
Zad. 4 ul. Zasadowa, Tawułkowa, projekt,
Zad. 5 ul. Złota 81, Twarda 62, projekt + roboty,
Zad. 6 ul. Kickiego, Paca, projekt,
Zad. 7 ul. Chłopickego, Osowska, Stoczkowska, projekt,
Zad. 8 ul. Kobielska 8, projekt.

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 10.10.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A046/14 - Skablowanie odcinków linii napowietrznych

2014/10/01

FZ-Z/A046/14

Aukcja nr FZ-Z/A046/14 na skablowanie odcinków linii napowietrznych 110kV dla przyłączenia RPZ Armatnia wraz z dostosowaniem EAZ.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 10.10.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P124/14 - Realizacja prac modernizacyjnych

2014/09/30

FZ-Z/P124/14

Przetarg nr FZ-Z/ P124/14 na realizację prac modernizacyjnych:

Zad. 1 Al. Niepodległości, Domaniewska, Lenartowicza,
Zad. 2 ul. Madalińskiego,
Zad. 3 ul. Różana,
Zad. 4 ul. Fińska/ Leszowa,
Zad. 5 ul. Nowoursynowska 46,
Zad. 6 ul. Rakowiecka, Kielecka, Opaczewska.

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 09.10.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania: