contentMenu

FZ-Z/P125/14 - Realizacja zadań modernizacyjnych

2014/10/01

FZ-Z/P125/14

Przetarg nr FZ-Z/P125/14 na realizację zadań modernizacyjnych:

Zad. 1 ul. Piękna 31/37 - Koszykowa 34/50, projekt + roboty,
Zad. 2 ul. Brzezińska, projekt,
Zad. 3 ul. Prymulki, Zasadowa, projekt,
Zad. 4 ul. Zasadowa, Tawułkowa, projekt,
Zad. 5 ul. Złota 81, Twarda 62, projekt + roboty,
Zad. 6 ul. Kickiego, Paca, projekt,
Zad. 7 ul. Chłopickego, Osowska, Stoczkowska, projekt,
Zad. 8 ul. Kobielska 8, projekt.

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 10.10.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A046/14 - Skablowanie odcinków linii napowietrznych

2014/10/01

FZ-Z/A046/14

Aukcja nr FZ-Z/A046/14 na skablowanie odcinków linii napowietrznych 110kV dla przyłączenia RPZ Armatnia wraz z dostosowaniem EAZ.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 10.10.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P124/14 - Realizacja prac modernizacyjnych

2014/09/30

FZ-Z/P124/14

Przetarg nr FZ-Z/ P124/14 na realizację prac modernizacyjnych:

Zad. 1 Al. Niepodległości, Domaniewska, Lenartowicza,
Zad. 2 ul. Madalińskiego,
Zad. 3 ul. Różana,
Zad. 4 ul. Fińska/ Leszowa,
Zad. 5 ul. Nowoursynowska 46,
Zad. 6 ul. Rakowiecka, Kielecka, Opaczewska.

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 09.10.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P108A/14 - Dostawa spawarki światłowodowej

2014/09/29

FZ-Z/P108A/14

Przetarg nr FZ-Z/P108A/14 na dostawę spawarki światłowodowej do połączeń włókien jedno i wielomodowych

Oferty należy złożyć w terminie 09.10.2014 do godz.12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P115/14 - Sprzedaż wierzytelności Nielegalny Pobór Energii

2014/09/17

FZ-Z/P115/14

Przetarg nr FZ-Z/P115/14 - Sprzedaż wierzytelności Nielegalny Pobór Energii.

Termin składania ofert - 26.09.2014

Wymagania Ofertowe zostały zaktualizowane 19.09.2014.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P117/14 - Eksploatacja, pogotowie energetyczne oraz obsługa dyspozytorska

2014/09/16

FZ-Z/P117/14

Przetarg nr FZ-Z/P117/14

Eksploatacja, pogotowie energetyczne oraz obsługa dyspozytorska infrastruktury elektroenergetycznej na Farmach wiatrowych Tychowo oraz Krzecin

Termin składania ofert: 26.09.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P113/14 - dotyczy usługi odśnieżania

2014/09/12

FZ-Z/P113/14

Przetarg nr FZ-Z/P113/14 - dotyczy usługi odśnieżania

Procedura Przetargowa

Przetarg składa się z dwóch etapów: Etap I – Zgłoszenie chęci udziału, Etap II – Złożenie ofert w za pośrednictwem Portalu Dostawcy RWE: https://supplier.rwe.com/irj/portal/
Etap I. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia
(Załącznik1), który należy wysłać mailem w terminie do 17.09.2014r.do godziny 1200 na e-mail: marzena.borucka@rwe.pl

Zamawiający udostępni Oferentom materiały szkoleniowe dot. obsługi Portalu Dostawcy RWE. Po weryfikacji danych Oferenta materiały szkoleniowe zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany na Formularzu Zgłoszenia.

Etap II– Złożenie ofert za pośrednictwem Portalu Dostawcy RWE: https://supplier.rwe.com/irj/portal/. Oferta powinna zawierać:
następujące dokumenty i oświadczenia:

a) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
b) referencje z przynajmniej 3 zrealizowanych zadań w okresie ostatnich 3 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem Przetargu. (Kontakt do osoby, która może je potwierdzić);
c) propozycje wynagrodzenia zgodnie z punktem 2.2.2

Składanie oferty
Dokumenty wymienione w punkcie 2.2. (Etap II) Procedury Przetargowej należy złożyć w terminie od 26.09.2014r.od godziny 1200do30.09.2014r.do godziny 1300 za pośrednictwem Portalu Dostawcy RWE: https://supplier.rwe.com/irj/portal/

 

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P114/14 - Następujące zadania

2014/09/10

FZ-Z/P114/14

Przetarg nr FZ-Z/P114/14

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy ul. Olszewskiej, Chocimskiej, Puławskiej
Zad. 2 Wykonanie prac przyłączeniowych przy ul. Płochocińskiej dz.49/4

Termin składania ofert: 22.09.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A045/14 - Modernizacja systemów gaśniczych

2014/09/05

FZ-Z/A045/14

Postępowanie nr FZ-Z/A045/14 Modernizacja systemów gaśniczych w komorach transformatorów mocy w RPZ Śródmieście, RPZ Batory i RPZ Zachodnia.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 17.09.2014r. do godziny 12:00 na adres: Robert.Piskorz@rwe.pl

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A042/14 - Rozbudowa części 15kV w stacji RSM Krakowska

2014/09/05

FZ-Z/A042/14

Aukcja nr FZ-Z/A042/14 Rozbudowa części 15kV w stacji RSM Krakowska.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 12.09.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A044/14 - Wykonania instalacji oświetlenia ewakuacyjnego

2014/09/04

FZ-Z/A044/14

Postępowanie nr FZ-Z/A044/14 Wykonania instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, ogólnego i ogrzewania w RPZ Płudy zgodnie z projektem.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 15.09.2014r. do godziny 12:00 na adres: Robert.Piskorz@rwe.pl

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P112/14 - Ekspertyza przyłączenia stacji

2014/09/04

FZ-Z/P112/14

Przetarg nr FZ-Z/P112/14 Ekspertyza przyłączenia stacji Mennica do sieci 110kV .

Termin składania ofert: 18.09.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P109/14 - Ocena skutków przetwarzania danych osobowych

2014/09/03

FZ-Z/P109/14

Przetarg nr FZ-Z/P109/14 Ocena skutków przetwarzania danych osobowych wynikająca z projektu wdrożenia systemu AMI.

Termin składania ofert: 16.09.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P110/14 - Następujące zadania

2014/09/03

FZ-Z/P110/14

Przetarg nr FZ-Z/P110/14 na:

Zad.1 Roboty przyłączeniowe przy Kłobuckiej dz. 60/2 .
Zad.2 Roboty przyłączeniowe przy ul. Cybisa dz. 13/53 - 13/56, 13/162, 14/7, 14/8, 14/10.

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 10.09.2014 r. do godz. 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P067/14 - Korespondencja masowa - wydruk i kopertowanie

2014/08/25

FZ-Z/P067/14

Przetarg nr FZ-Z/P067/14 - Korespondencja masowa - wydruk i kopertowanie.

Termin składania ofert zostaje przesunięty do 22.09.2014

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P105/14 - Sprzedaż wierzytelności

2014/08/20

FZ-Z/P105/14

Przetarg nr FZ-Z/P105/14 - Sprzedaż wierzytelności

Termin składania ofert 29.08.2014

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A043/14 - Przyłączenia obiektu

2014/08/20

FZ-Z/A043/14

Aukcja nr FZ-Z/A043/14 na przyłączenia obiektu przy ul. Batalionów Chłopskich dz. 9/1.

Termin składania ofert wstępnych do dnia 29.08.2014 r. do godz. 12.00
Termin Aukcji elektronicznej 01.09.2014 od godz.11.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P106/14 - Następujące zadania

2014/08/20

FZ-Z/P106/14

Przetarg nr FZ-Z/P106/14 na:

Zad.1 Wykonanie projektu przyłączenia obiektu przy ul. Okrzei dz. 24/2
Zad.2 Wykonanie projektu przyłączenia obiektu przy ul. Sierakowskiego dz. 24/2
Zad.3 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy ul. Świerszcza, Traktorzystów, Aleja 4 czerwca 1989r.

Zad. 1 i 2 oceniane łącznie.
Zadania 1+2 i 3 będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 28.08.2014 r. do godz. 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P102/14 - Usługa Windykacji

2014/08/19

FZ-Z/P102/14

Przetarg nr FZ-Z/P102/14 - Usługa Windykacji

Termin składania ofert 29.08.2014

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A041/14 - Realizacja prac w terenie

2014/08/19

FZ-Z/A041/14

Aukcja nr FZ-Z/A041/14 Realizacja prac w terenie - przyłączenie budynku przy ul. Czerskiej 12.

Termin składania ofert: 28.08.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P104/14 - Następujące zadania

2014/08/19

FZ-Z/P104/14

Przetarg nr FZ-Z/P104/14

Zad.1 Wykonanie prac modernizacyjnych przy ul. Daniłowiczowskiej
Zad.2 Wykonanie prac przyłączeniowych przy ul. Kruszyńskiej 38

Termin składania ofert: 26.08.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P103/14 - Dostawa rur osłonowych do kabli energetycznych

2014/08/11

FZ-Z/P103/14

Przetarg nr FZ-Z/P103/2014 na dostawę rur osłonowych do kabli energetycznych.

Oferty należy złożyć w terminie 26.08.2014 do godz.12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41.

 

Dokumenty do pobrania:

07/KOF/JP/2014 - Wykonanie badań i opracowywanie ekspertyz obiektów budowanych

2014/08/11

07/KOF/JP/2014

Przetargu nr 07/KOF/JP/2014 Wykonanie badań i opracowywanie ekspertyz obiektów budowanych oraz wykonywanie okresowych przeglądów budynków kotłowni węglowych położonych w

Zadanie 1: Słupcy przy ul. Poznańskiej 41
Zadanie 2: Kożuchowie przy ul. Dworcowej 3a
Zadanie T: Trzemesznie przy ul. Gnieźnieńskiej 4

Termin składania ofert: 18.08.2014 do godziny 12.00

Przetarg organizowany jest przez RWE Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 (Tel. 713350330, Fax. 713350331, e-mail: sekretariat@rwepolskacontracting.pl)

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A040/14 - Wykonanie termomodernizacji dachu Magazynu Głównego

2014/08/08

FZ-Z/A040/14

Aukcja nr FZ-Z/A040/14 Wykonanie termomodernizacji dachu Magazynu Głównego w Warszawie przy ulicy Nieświeskiej 52.

Składanie ofert w terminie do 21.08.2014r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja odbędzie się 25.08.2014r.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P101/14 - Następujące zadania

2014/08/07

FZ-Z/P101/14

Przetarg nr FZ-Z/P101/14 na:

Zad. 1 Roboty modernizacji sieci przy ul. Trószyńskiego / Gdańskiej
Zad. 2 Roboty przyłączeniowe przy ul. Bruzdowej 104 dz. 10/4
Zad. 3 Roboty przyłączeniowe przy ul. Paderewskiego / Kadrowej dz. 41/2
Zad. 4 Projekt przyłączenia obiektu przy ul. Żwirki i Wigury dz. nr 73/160
Zad. 5 Roboty modernizacji sieci przy ul. Ciołka 10a, ul. Orzyckiej 20, ul. Ryżowej 43,ul. Lektykarskiej 4/6, Głubczyckiej 28

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 20.08.2014 r. do godz. 12.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P098/14 - Paszportyzacja dwutorowej linii napowietrznej 110kV

2014/08/04

FZ-Z/P098/14

Przetarg nr FZ-Z/P098/14 Paszportyzacja dwutorowej linii napowietrznej 110kV

Termin składania ofert: 20.08.2014 do godziny 12.00

 

Dokumenty do pobrania: