RWE Polska - MA DOBRĄ TRADYCJĘ


 
Ten fakt potwierdza także zapis w najstarszej firmowej Książce przyłączy, gdzie pod numerem jeden zarejestrowany został Aleksandrine, ul. Mokotowska 59. Przyłącze wykonano 25 sierpnia 1903 r. i na pewno pod wyżej wymienionym adresem pierwszy raz w dziejach miasta rozbłysła żarówka właśnie 1 września 1903 r.
 
Jest to data historyczna - Warszawa, jako piąte z kolei miasto w Polsce otrzymała swoja pierwszą własną elektrownię zwaną w różnych okresach Elektrownią na Powiślu, Centralną, Powiślańską, Warszawską lub Miejską. Elektryfikacja miasta stawała się faktem. Prąd elektryczny zaczął powoli stawać się "... świecącym, ogrzewającym, poruszającym przyjacielem domu..." (broszura A. Wilkego). Z rozdzielni na Powiślu popłynął prąd do punktów zasilania, a stąd do warszawskich mieszkań i zakładów.
 

Lata 1918-45

Po I wojnie światowej zastosowanie elektryczności wzrosło na tyle, że stała się ona niezbędna w funkcjonowaniu miasta. Elektrownia rozwijała się - modernizowała, rozbudowywała swoją sieć elektroenergetyczną i usprawniała działalność administracyjną. Powstawały nowe wydziały - rozpoczęto budowę gmachu administracji "Domu Administracyjnego Elektrowni" na skrzyżowaniu Wybrzeża Kościuszkowskiego i Tamki. Obecnie znajduje się w nim siedziba Zarządu firmy. Gmach po remoncie w 1996 r. jest powodem dumy pracowników. Przywrócono mu dawny, reprezentacyjny wygląd w myśl zasady "stare jest piękne".

Lata 1945 - 2002

W latach 1945-46 zaczęto odbudowywać sieć po zniszczeniach wojennych. Od 1949 r. zagadnienia sieci elektrycznej - zasilanie, rozdzielanie i dostarczanie energii - przechodzą do nowo powstałego Zakładu Sieci Elektrycznych. Kolejno ze struktury Elektrowni wydziela się obsługa klientów i nadzór techniczny nad urządzeniami - powstaje Zakład Zbytu Energii Elektrycznej. Pod koniec lat pięćdziesiątych (1958 r.) powstaje Zakład Energetyczny Warszawa - Miasto (ZEW-M). Jego działalność, to przesył, rozdział i sprzedaż energii elektrycznej. Dynamiczny rozwój Warszawy to dynamiczny rozwój sieci elektroenergetycznej i zwiększenie liczby odbiorców. Zapotrzebowanie na energię elektryczną stale rosło, co wiązało się z powstaniem nowoczesnych urządzeń elektrycznych i rozwojem radia i telewizji.
 
W 1993 r. ZEW-M jest przekształcony z przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę skarbu państwa pod nazwą Stołeczny Zakład Energetyczny Spółka Akcyjna. Trzy lata później w ramach wprowadzania Systemu Identyfikacji Wizualnej, dotychczasowa nazwa zostaje rozszerzona o człon STOEN, który w 1999 r. zostaje jedyną nazwą firmy.

2002 ... do dziś

W grudniu 2002 roku RWE kupiło od Skarbu Państwa 85 % akcji STOEN. Warszawska spółka stała się tym samym częścią międzynarodowego koncernu RWE.
 
Od 1 października 2008 roku spółka funkcjonuje pod nazwą  RWE Polska. Działalność RWE Polska to sprzedaż energii elektrycznej oraz odpowiedzialność za wsparcie rozwoju RWE na polskim rynku. RWE Polska w 100% należy do RWE.
 
 
RWE planuje wybudować w Polsce łącznie 300MW mocy wytwórczych pochodzących z wiatru do 2015 roku. Farmy wiatrowe zostaną zlokalizowane na Mazurach, Pomorzu i w Wielkopolsce. Pierwsza elektrownia wiatrowa w Suwałkach została włączona do sieci elektroenergetycznej w październiku 2009 roku.