Nowa usługa dostępna w e-bok.


Z myślą o wygodzie naszych Klientów wdrożyliśmy nową usługę dostępną dla wszystkich użytkowników Elektronicznego Biura Obsługi Klientów. Jest to e-faktura.

e-faktura to dokument w formie elektronicznej wystawiony za usługi świadczone przez RWE, dostępna tylko dla użytkowników serwisu e-bok. Informacja o wystawieniu e-faktury wysyłana jest pocztą e-mail na adres, który  podany jest przy rejestracji do e-bok., e-faktura zawiera dokładnie te same dane co faktura papierowa.

Żeby zacząć korzystać z e-faktury należy zalogować się do e-bok wejść w zakładkę Dane Klienta - Zgody i wyrazić  zgodę na wystawianie e-faktury.

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem e-bok, zarejestruj się na e-bok.rwepolska.pl

 

Sprawdź, dlaczego korzystne jest przejście na e-fakturę!

Stosowanie e-faktury to same korzyści:


 1. Otrzymujesz faktury zawsze na czas
 2. Oszczędność - w porównaniu z tradycyjną fakturą,
 3. Terminowość oraz bezpieczeństwo przesyłki – otrzymujesz faktury zawsze na czas, w porównaniu z tradycyjną fakturą znika ryzyko niedostarczenia faktury,
 4. Wygoda przechowywania - e-faktura nie zajmuje tyle miejsca co faktura papierowa, poza tym można w dowolnej chwili przejrzeć fakturę (na swoim komputerze),
 5. Dbałość o ekologię - eliminuje się wyręby lasów na potrzeby faktur papierowych.

 

e-faktura – podstawa prawna


Faktura elektroniczna (e-faktura) posiada - zgodnie z przepisami - taką samą wartość prawną , jak dokument w formie papierowej.

Zasady przesyłania, przechowywania i udostępniania elektronicznych faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej określa rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 roku (Dziennik Ustaw z 28 grudnia 2010 Nr 249 poz. 1661).

 

Najczęstsze pytania

 

 1. Czym jest e-faktura?

  E-faktura jest prawnie uznaną formą rozliczenia  (Dz.U. z 28 grudnia 210 r., Nr 249,poz. 1661), a jej wystawianie w formacie PDF zastępuje przesłanie listem faktury w formie papierowej.


 2. Co odróżnia e-fakturę od papierowego dokumentu?

  Faktura papierowa i faktura elektroniczna mają takie same wartości prawne. Różnią się jedynie sposobem dostarczania.


 3. Jaka jest podstawa prawna wystawiania i przysyłania e-faktur?

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r., weszły w życie przepisy, regulujące wystawianie oraz przesyłanie faktur w formie elektronicznej, a także przechowywanie oraz udostępnianie organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U.z 28 grudnia 2010 r., Nr 249, poz. 1661).


 4. Czy do korzystania z e-faktury potrzebne jest specjalistyczne oprogramowanie?

  Aby korzystać z e-faktury niezbędne jest posiadanie:

  - adresu e-mail,

  - bezpłatnego programu do przeglądania plików PDF – Adobe Acrobat Reader.


 5. Skąd będę wiedział, że została wystawiona e-faktura?

  Powiadomienie o wystawieniu e-faktury wysyłane jest na adres e-mail, który został podany prze rejestracji w e-bok RWE i wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną.


 6. Czy usługa e-faktury wiąże się z dodatkowymi kosztami?

  Nie. Uruchomienie nowej usługi jest bezpłatne.  


 7. Czy zgadzając się na fakturę elektroniczną, będę mógł wydrukować fakturę?

  Wydrukowanie obrazu e-faktury, np. do celów akceptacji wewnątrz firmy, jest możliwe, lecz powstały w ten sposób papierowy obraz e-faktury nie jest dokumentem księgowym. Dokumentem księgowym jest wyłącznie e-faktura przechowana w postaci elektronicznej. Ma ona taką samą wartość prawną jak zwykła faktura w formie papierowej.


 8. Czy korekty i duplikaty faktur będę otrzymywać w formie elektronicznej czy papierowej?

  Faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej będą wystawiane i przesyłane również w formie elektronicznej.


 9. Jakie korzyści będę miał z przejścia na fakturę elektroniczną?

  - Otrzymywanie faktury zawsze na czas – rachunki bez opóźnień i zaginięć na poczcie.

  - Elektroniczne archiwum faktur stanowi zabezpieczenie na wypadek zaginięcia wersji papierowej – nie musisz wtedy czekać na duplikat. Faktury zaksięgujesz zawsze na czas.

  - Możliwość drukowania (np. do potrzeb akceptacji wewnątrz firmy).

  - Możliwość odebrania e-faktury z każdego miejsca, w którym jest Internet.

  - Ochrona środowiska – przejście na dokumentację elektroniczną to zmniejszenie ilości zużywanego papieru.


 10. Jak można zrezygnować z e-faktury?

  Aby zrezygnować z otrzymywania faktury elektronicznej, należy samodzielnie zmienić status zgody na e-fakturę w e-bok na zakładce Zgody na stronie Dane Klienta. Po zmianie statusu zgody wstrzymujemy wysyłanie faktur w formie elektronicznej. Kolejne faktury będą przesyłane w formie papierowej.


 11. Czy można zmienić adres e-mail do otrzymywania elektronicznych faktur?

  Aby zmienić adres e-mail należy w e-bok w Edycji profilu dokonać aktualizacji adresu e-mailowego


 12. Czy możliwe jest otrzymywanie faktur elektronicznych i papierowych jednocześnie?

  Nie. Faktury mogą być dostarczane tylko w jednej formie.


 13. Czy klient, który chce otrzymywać faktury elektroniczne (e-faktury), musi zakupić podpis elektroniczny?

  Nie, posiadanie podpisu elektronicznego nie jest potrzebne do otrzymywania e-faktury z e-bok RWE. E-faktura jest dostępna dla klienta w e-bok a na skrzynkę e-mailową klienta wysyłana jest tyko informacja o wystawieniu e-faktury w e-bok.


 14. Czym różni się e-faktura od pliku w formacie pdf faktury wysłanego e-mailem do klienta?

  E-faktura w e-bok prezentowana jest jako oryginał w pdf w formie zielonej ikony zaś duplikaty faktur są prezentowane są w formie pomarańczowych ikon.

  E-faktura prezentowana w e-bok posiada - zgodnie z przepisami - taką samą wartość prawną , jak dokument w formie papierowej. E-faktura zastępuje dotychczasową fakturę papierową. E-faktura wystawiana jest w e-bok jako oryginał faktury (zielona ikona w e-bok) w trakcie aktywnej zgody na e-fakturę.

  Wysyłane czasem na życzenie klienta pliki pdf z obrazem elektronicznym faktury są duplikatami oraz nie mogą zastąpić faktury papierowej i nie posiadają - zgodnie z przepisami - takiej samej wartości prawnej , jak dokument w formie papierowej. 


 15. Z jakim terminem włączana jest usługa e-faktury w odniesieniu do terminów fakturowania zużycia energii?

  Skuteczne aktywowanie zgody na e-fakturę spowoduje, że dopiero najbliższa faktura rozliczeniowa będzie wystawiona jako e-faktura.

  Do tego czasu mimo posiadania aktywnego statusu zgody na e-fakturę obowiązuje cykliczna faktura rozliczeniowa dostarczona wcześniej w formie papierowej.

  Jednak w odniesieniu do ewentualnych faktur korygujących wystawianych w trakcie trwania cyklu z fakturą papierową ale jednocześnie z aktywnym statusem zgody na e-fakturę – wtedy taka faktura korygująca będzie dostępna tylko w formie e-faktury w e-bok.


 16. Jak mam postępować w kontaktach z Urzędem Skarbowym w przypadku ewentualnej kontroli?

  W razie potrzeby przedstawienia potrzebnych do kontroli e-faktur do Urzędu Skarbowegopowinieneś zapisać pliki pdf z wybranymi e-fakturami (najlepiej w kolejności chronologicznej) na dowolnym nośniku danych (np. płycie CD) i dostarczyć ten nośnik z zapisanymi plikami pdf do Urzędu Skarbowego.
  - pliki te może gromadzić samodzielne, lub skorzystać z e-boka, gdzie na stronie Finanse znajdują się chronologicznie wykazy wszystkich plików pdf z fakturami i e-fakturami, które można ściągnąć i zapisać na dowolnym nośniku dla potrzeb kontroli Urzędu Skarbowego.

   

  Darmowy program Adobe Reader jest do ściągniecią pod tym adresem.