Czynniki wpływające na cenę energii elektrycznej

Na cenę energii elektrycznej płaconą przez klienta składa się wiele czynników, m.in. koszty energii konwencjonalnej związane z jej produkcją; koszty dystrybucyjne; akcyza; koszty zakupu praw majątkowych potwierdzających pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych oraz ze źródeł kogeneracyjnych (wytwarzania energii elektrycznej łącznie z produkcją ciepła). Do tego dochodzą koszty transakcyjne oraz koszty rynku bilansującego, gdzie dokonuje się bilansowanie w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na energię elektryczną.


Procentowy obowiązek zakupu praw majątkowych


Zgodnie z prawem energetycznym sprzedawca energii ma obowiązek zakupić określoną ilość praw majątkowych potwierdzających pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych oraz ze źródeł kogeneracyjnych dla całego swojego portfela sprzedaży. Obowiązki te na obecny i przyszły rok kształtują się następująco:

20142015
czerwonyenergia z kogeneracji (węgiel) *23,20%23,20%
żółtyenergia z kogeneracji (gaz) *3,90%4,90%
fioletowyenergia z kogeneracji (metan)**1,10%1,30%
OZEenergia z odnawialnych źródeł energii ***13,00%14,00%
białeefektywność energetyczna ****1,50%1,50%

* obowiązki weszły po 14 dniach od ogłoszenia Ustawy ; Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 490)
** obowiązuje cały rok 2014 ; Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 490)
*** Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. (Dz. U. Poz. 1229)
**** liczone od przychodu ; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. (Dz. U. Poz. 1039)