Czynniki wpływające na cenę energii elektrycznej

Na cenę energii elektrycznej płaconą przez klienta składa się wiele czynników, m.in. koszty energii konwencjonalnej związane z jej produkcją; koszty dystrybucyjne; akcyza; koszty zakupu praw majątkowych potwierdzających pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych oraz ze źródeł kogeneracyjnych (wytwarzania energii elektrycznej łącznie z produkcją ciepła). Do tego dochodzą koszty transakcyjne oraz koszty rynku bilansującego, gdzie dokonuje się bilansowanie w czasie rzeczywistym zapotrzebowania na energię elektryczną.


Procentowy obowiązek zakupu praw majątkowych


Zgodnie z prawem energetycznym sprzedawca energii ma obowiązek zakupić określoną ilość praw majątkowych potwierdzających pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych oraz ze źródeł kogeneracyjnych dla całego swojego portfela sprzedaży. Obowiązki te na obecny i przyszły rok kształtują się następująco:

Obowiązki zakupu201020112012
energia z odnawialnych źródeł (OZE)*10,40%10,40%10,40%
energia z kogeneracji (węgiel)**21,30%22,20%23,20%
energia z kogeneracji (gaz)**3,10%3,30%3,50%

* §3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14.08.2008 r. (DzU Nr 156 poz. 969 ze zmianami);
** §9 rozporządzenia Ministra Gospadarki z dnia 26.09.2007 r. (DzU Nr 185 poz. 1314).