contentMenu

FZ-Z/P035/15 - prace projektowe modernizacji sieci SN i nN

2015/02/11
FZ-Z/P035/15

Przetarg nr FZ-Z/P035/15 na prace projektowe modernizacji sieci SN i nN.
Zad. 1 ul. Tawułkowa st. 4222
Zad. 2 ul. Tawułkowa st. 5124-4222

Zadania oceniane łącznie.


Wybrano ofertę firmy MAX-EL.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P034/15 - prace projektowe modernizacji sieci SN

2015/02/11
FZ-Z/P034/15

Przetarg nr FZ-Z/P034/15 na prace projektowe modernizacji sieci SN.

Zad. 1 ul. Przylaszczkowa/Bysławska;
Zad. 2 ul. Liliowa;
Zadania oceniane łącznie.

Wybrano ofertę firmy MAX-EL.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P005/15 – wentylacja mechaniczna budynku

2015/01/16
FZ-Z/P005/15

Przetarg FZ-Z/P005/15 na wykonanie wentylacji mechanicznej budynku przy ul. Nieświeskiej 52 w Warszawie + demontaż i utylizacja starej instalacji wentylacji.


Wybrana oferta: Konsorcjum Climaster + Fugazi.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/P161/14 - podpisanie umowy ramowej na szkolenie z podstaw księgowości i SAP

2014/12/04
FZ-Z/P161/14
Przetarg nr FZ-Z/P161/14 Projekt szkolenie z podstaw księgowości i SAP.

Roczny wolumen: Podstawy księgowości ok. sześć szkoleń/rok (jedno szkolenie, trzy dni szkoleniowe) i Podstawy SAP około dwa szkolenia rocznie (jedno szkolenie, dwa dni szkoleniowe).

Wygrała firma Altkom.


Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P007/15 - usługa mycia okien

2015/01/19
FZ-Z/P007/15


Przetarg FZ-Z/P007/15 na usługę mycia okien szczegóły przetargu zawarte są w dołączonych Wymaganiach Ofertowych.

Wygrała firma DC System.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/A044/14 - Wykonania instalacji oświetlenia ewakuacyjnego

2014/09/04

FZ-Z/A044/14

Postępowanie nr FZ-Z/A044/14 Wykonania instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, ogólnego i ogrzewania w RPZ Płudy zgodnie z projektem.

 

Wygrała firma: TFK1.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A040/14 - Wykonanie termomodernizacji dachu Magazynu Głównego

2014/08/08

FZ-Z/A040/14

Aukcja nr FZ-Z/A040/14 Wykonanie termomodernizacji dachu Magazynu Głównego w Warszawie przy ulicy Nieświeskiej 52.


Wygrała firma TFK1.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A038/14 - Wykonanie w budynku przy ul. Pięknej 46 w Warszawie systemu sygnalizacji pożaru

2014/06/27

FZ-Z/A038/14

Aukcja nr FZ-Z/A038/14 na: „Wykonanie w budynku przy ul. Pięknej 46 w Warszawie systemu sygnalizacji pożaru na podstawie projektu wykonawczego.”


Wygrała firma: DEKK Fire Solutions Sp. z o.o.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A032/14 - Wykonanie projektu i prac związanych z budową ogrodzenia na terenie stacji energetycznej

2014/05/22

FZ-Z/A032/14

Aukcja nr FZ-Z/A032/14 na: „Wykonanie projektu i prac związanych z budową ogrodzenia na terenie stacji energetycznej RSM ul. Cieszkowskiego 4 w Warszawie.”

 

Wygrała firma TFK1.

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P150/14 - Wykonania przewiertu sterowanego

2014/11/10

FZ-Z/P150/14

Postępowanie nr FZ-Z/P150/14 „Wykonania przewiertu sterowanego do wprowadzenia linii kablowych 110kV.”

Wybrano ofertę firmy: Elektropaks.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P128/14 - Kompleksowa obsługa rzeczoznawcy majątkowego

2014/10/13

FZ-Z/P128/14

Postępowanie nr FZ-Z/P128/14 „Kompleksowa obsługa rzeczoznawcy majątkowego polegająca na oszacowaniu wartości strat w uprawach rolnych podczas budowy Farmy Wiatrowej w Nowym Stawie powiat malborski.”

Wybrana oferta: Wycena Nieruchomości i Usługi Geodezyjne Tomasz Wieliczko.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P126/14 - Kompleksowa obsługa rzeczoznawcy majątkowego

2014/10/13

FZ-Z/P126/14

Postępowanie nr FZ-Z/P126/14 „Kompleksowa obsługa rzeczoznawcy majątkowego polegająca na oszacowaniu wartości strat w uprawach rolnych podczas budowy Farmy Wiatrowej w Opalenicy, pow. nowotomyski.”

Wybrana oferta: Wycena Nieruchomości i Usługi Geodezyjne Tomasz Wieliczko

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P122/14 - Stałe wsparcie spółki RWE Group Business Services Polska Sp. z o.o.

2014/10/14

FZ-Z/P122/14

Przetarg nr FZ-Z/P122/14 Stałe wsparcie spółki RWE Group Business Services Polska Sp. z o.o. w zakresie działań PR i Employer Branding.

Termin składania zgłoszeń do 16.10.2014 godz. 18.00.

 

Wybrana została oferta firmy MJCC Anna Mikulska

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P164/14 - sprzątanie biura w firmie RWE Group Business Services Polska Sp. z .o.o.

2014/12/16
FZ-Z/P164/14

Zapraszam do udziału w przetargu na sprzątanie biura w firmie RWE Group Business Services Polska Sp. z .o.o. mieszczącej się w Krakowie.

Dokumenty dotyczące przetargu według procedury należy złożyć w terminie do 22.12.2014r. do godziny 12:00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.


Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie na której należy napisać:
a) nazwę Oferenta;
b) nazwę i numer Przetargu, do którego się odnosi;
c) koperta powinna być zaadresowana na: “RWE Polska Spółka Akcyjna, 00-347 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41”;
d) na kopercie należy umieścić napis: “nie otwierać przed dniem 22.12.2014 r. przed godz. 13:00”.

 

Wygrała firma Service Property

 

FZ-Z/P120/14 - Dostawa przekładników prądowych

2014/10/24

FZ-Z/P120/14

Postępowanie nr FZ-Z/P120/14 na dostawę przekładników prądowych niskiego napięcia.

Termin składania zgłoszeń do udziału w postępowaniu 29.10.14 godz. 12.00.

 

Wybrano ofertę firmy Berk-Elektryk.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/S01/P176/2014 - wyjazd integracyjny

2015/01/15
FZ-Z/S01/P176/2014

Przetarg FZ-Z/S01/P176/2014 na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego w miejscowości Zakopane.
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 16.01.2015r. do godziny 15:00 na e-mail: marzena.borucka@rwe.pl.

Pozostałe szczegóły w/w przetargu zawarte są w dołączonych Wymaganiach Ofertowych.

 

Wygrała firma GM Synergy Sp. z o.o.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FZ-Z/A047/14 - Wykonanie dokumentacja projektowej

2014/10/03

FZ-Z/A047/14

Aukcja nr FZ-Z/A047/14 na wykonanie dokumentacja projektowej skablowania linii napowietrznej WN.

Termin zgłoszeń do 17.10.2014 godz. 12.00.


Wyniki:
Zwycięzca: firma Elektro-Energo-Projekt

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P171/14 - Projekty modernizacji sieci

2014/12/05

FZ-Z/P171/14

Przetarg nr FZ-Z/ P171/14 na: projekty modernizacji sieci:

Zad. 1 ul. Swarzewska / Żeromskiego/ Podczaszyńskiego,
Zad. 2 ul. Hajoty/ Schroegera,
Zad. 3 ul. Schroegera,
Zad. 4 ul. Fontany.

Zadania oceniane wspólnie.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 12.12.2014 do godziny 12.00


Wyniki:
Zwycięzca: firma Elen Projekt

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/ P167/14 - Projekt przyłączenia obiektu

2014/11/30

FZ-Z/P167/14

Przetarg FZ-Z/ P167/14 na: projekt przyłączenia obiektu przy ul. Towarowej dz. 37/1, 37/2, 38/1, 38/2.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.12.2014 do godziny 12.00


Wyniki:
Zwycięzca: firma Elen Projekt

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P165/14 - Realizacja prac przyłączeniowych

2014/11/21

FZ-Z/P165/14

Przetarg nr FZ-Z/ P165/14 na: realizację prac przyłączeniowych przy ul. Sosnkowskiego 2

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 25.11.2014 do godziny 15.00

 

Wyniki:
Zwycięzca: firma Instalłuk

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P148/14 - Prace przyłączeniowe

2014/10/29

FZ-Z/P148/14

Przetarg FZ-Z/P148/14 na: prac przyłączeniowych przy ul. Podskarbińskiej 25

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.10.2014 do godziny 12.00

 

Wyniki:
Zwycięzca: firma Max-el

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P147/14 - Realizacja prac przyłączeniowych

2014/10/29

FZ-Z/P147/14

Przetarg FZ-Z/ P133/14 na: realizację prac przyłączeniowych przy Al. Niepodległości 208

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.10.2014 do godziny 12.00


Wyniki:
Zwycięzca: firma Max-el

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P146/14 - Realizacja prac przyłączeniowych

2014/10/29

FZ-Z/P146/14

Przetarg FZ-Z/ P146/14 na: realizację prac przyłączeniowych przy ul. Poznańskiej 13

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.11.2014 do godziny 12.00


Wyniki:
Zwycięzca: firma Max-el

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P135/14 - Realizacja prac modernizacyjnych

2014/10/28

FZ-Z/P135/14

Przetarg FZ-Z/ P135/14 na: realizację prac modernizacyjnych przy ul. Patriotów

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.10.2014 do godziny 12.00

 

Wyniki:
Zwycięzca: firma Max-el

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/ P134/14 - Realizacja prac modernizacyjnych

2014/10/28

FZ-Z/P134/14

Przetarg FZ-Z/ P134/14 na: realizację prac modernizacyjnych przy ul. Witebskiej/Kołowej

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.10.2014 do godziny 12.00

 

Wyniki:
Zwycięzca: firma Elsieć

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P133/14 - Realizacja prac modernizacyjnych

2014/10/28

FZ-Z/P133/14

Przetarg FZ-Z/ P133/14 na: realizację prac modernizacyjnych przy ul. Morszyńskiej/ Swoszowickiej

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.10.2014 do godziny 12.00


Wyniki:
Zwycięzca: firma Elsieć

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P132/14 - Realizacja prac modernizacyjnych

2014/10/28

FZ-Z/P132/14

Przetarg FZ-Z/ P132/14 na: realizację prac modernizacyjnych przy ul. Tamka, Smulikowskiego

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 04.11.2014 do godziny 12.00


Wyniki:
Zwycięzca: firma Mufa

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P125/14 - Realizacja zadań modernizacyjnych

2014/10/01

FZ-Z/P125/14

Przetarg nr FZ-Z/P125/14 na realizację zadań modernizacyjnych:

Zad. 1 ul. Piękna 31/37 - Koszykowa 34/50, projekt + roboty,
Zad. 2 ul. Brzezińska, projekt,
Zad. 3 ul. Prymulki, Zasadowa, projekt,
Zad. 4 ul. Zasadowa, Tawułkowa, projekt,
Zad. 5 ul. Złota 81, Twarda 62, projekt + roboty,
Zad. 6 ul. Kickiego, Paca, projekt,
Zad. 7 ul. Chłopickego, Osowska, Stoczkowska, projekt,
Zad. 8 ul. Kobielska 8, projekt.

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 10.10.2014 do godziny 12.00

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma Max-el,
Zad. 2 wygrała firma Elen Projekt,
Zad. 3 wygrała firma Gridnet,
Zad. 4 wygrała firma Max-el,
Zad. 5 wygrała firma Max-el,
Zad. 6 wygrała firma Elpol,
Zad. 7 wygrała firma Elen Projekt,
Zad. 8 wygrała firma Elen Projekt.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P124/14 - Realizacja prac modernizacyjnych

2014/09/30

FZ-Z/P124/14

Przetarg nr FZ-Z/ P124/14 na realizację prac modernizacyjnych:

Zad. 1 Al. Niepodległości, Domaniewska, Lenartowicza,
Zad. 2 ul. Madalińskiego,
Zad. 3 ul. Różana,
Zad. 4 ul. Fińska/ Leszowa,
Zad. 5 ul. Nowoursynowska 46,
Zad. 6 ul. Rakowiecka, Kielecka, Opaczewska.

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 09.10.2014 do godziny 12.00

 

Wyniki:
Zad. 1 wygrała firma Max-el,
Zad. 2 wygrała firma Max-el,
Zad. 3 wygrała firma Max-el,
Zad. 4 wygrała firma Max-el,
Zad. 5 wygrała firma Mufa,
Zad. 6 wygrała firma Max-el.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P110/14 - Następujące zadania

2014/09/03

FZ-Z/P110/14

Przetarg nr FZ-Z/P110/14 na:

Zad.1 Roboty przyłączeniowe przy Kłobuckiej dz. 60/2 .
Zad.2 Roboty przyłączeniowe przy ul. Cybisa dz. 13/53 - 13/56, 13/162, 14/7, 14/8, 14/10.

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 10.09.2014 r. do godz. 12.00

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma Mufa,
Zad. 2 wygrała firma Mufa.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P106/14 - Następujące zadania

2014/08/20

FZ-Z/P106/14

Przetarg nr FZ-Z/P106/14 na:

Zad.1 Wykonanie projektu przyłączenia obiektu przy ul. Okrzei dz. 24/2
Zad.2 Wykonanie projektu przyłączenia obiektu przy ul. Sierakowskiego dz. 24/2
Zad.3 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy ul. Świerszcza, Traktorzystów, Aleja 4 czerwca 1989r.

Zad. 1 i 2 oceniane łącznie.
Zadania 1+2 i 3 będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 28.08.2014 r. do godz. 12.00

 

Wyniki:
Zad. 1 wygrała firma Gridnet,
Zad. 2 wygrała firma Elen Projekt.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P101/14 - Następujące zadania

2014/08/07

FZ-Z/P101/14

Przetarg nr FZ-Z/P101/14 na:

Zad. 1 Roboty modernizacji sieci przy ul. Trószyńskiego / Gdańskiej
Zad. 2 Roboty przyłączeniowe przy ul. Bruzdowej 104 dz. 10/4
Zad. 3 Roboty przyłączeniowe przy ul. Paderewskiego / Kadrowej dz. 41/2
Zad. 4 Projekt przyłączenia obiektu przy ul. Żwirki i Wigury dz. nr 73/160
Zad. 5 Roboty modernizacji sieci przy ul. Ciołka 10a, ul. Orzyckiej 20, ul. Ryżowej 43,ul. Lektykarskiej 4/6, Głubczyckiej 28

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 20.08.2014 r. do godz. 12.00

 

Wyniki:
Zad. 1 wygrała firma Mufa,
Zad. 2 wygrała firma Kableko,
Zad. 3 wygrała firma TB Consulting,
Zad. 4 wygrała firma Elen Projekt,
Zad. 5 wygrała firma Rogowski.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P099/14 - Następujące zadania

2014/07/29

FZ-Z/P099/14

Przetarg nr FZ-Z/ P099/14 na:

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy ul. Falskiego 16
Zad. 2 Roboty przyłączeniowe przy ul. Rebusowej dz. 599/24
Zad. 3 Roboty przyłączeniowe przy ul. Burakowskiej 16 dz. 8
Zad. 4 Dostawa i montaż 11 sterowników Smart Grid, urządzeń do pomiaru temperatury, urządzeń kontroli dostępu, urządzeń podtrzymania napięcia.

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 05.08.2014 r. do godz. 12.00

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma Gridnet,
Zad. 2 wygrała firma AM Complex,
Zad. 3 wygrała firma Mufa,
Zad. 4 wygrała firma Elkomtech.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P095/14 - Następujące zadania

2014/07/23

FZ-Z/P095/14

Przetarg nr FZ-Z/P095/14

Zad.1 Wykonanie projektu modernizacji stacji przy ul. Abrahama 18
Zad.2 Wykonanie projektu modernizacji stacji przy ul. Bukowskiego 4
Zad.3 Wykonanie projektu modernizacji stacji przy ul. Fieldorfa 9

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 30.07.2014 r. do godz. 12.00

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma Eltrin,
Zad. 2 wygrała firma Eltrin,
Zad. 3 wygrała firma Eltrin.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P091/14 - Następujące zadania

2014/07/22

FZ-Z/P091/14

Przetarg nr FZ-Z/ P091/14 na:

Zad. 1 Wykonanie projektu i prac modernizacyjnych przy Al. Niepodległości 208
Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy ul. Witolińskiej 43
Zad. 3 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy ul. Rozchodnikowej
Zad. 4 Roboty modernizacji sieci przy ul. Sulejkowskiej/ Mlądzkiej
Zad. 5 Roboty modernizacji sieci przy ul. Nowogrodzkiej dz. 21, 39, 7,9, 11, 40/4
Zad. 6 Roboty modernizacji sieci przy ul. Olbrachta / Redutowej
Zad. 7 Roboty modernizacji sieci przy ul. Ciołka 10a, ul. Orzyckiej 20, ul. Ryżowej 43,ul. Lektykarskiej 4/6, Głubczyckiej 28
Zad. 8 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy ul. Wał Miedzeszyński

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 29.07.2014 r. do godz. 12.00

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma Eltrin,
Zad. 2 wygrała firma TJ’S,
Zad. 3 wygrała firma Mirmar,
Zad. 4 wygrała firma Elsieć,
Zad. 5 wygrała firma Fabianowicz,
Zad. 6 wygrała firma TJ’S,
Zad. 7 zadanie anulowane,
Zad. 8 wygrała firma Eltrin.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/ P081/14 - Następujące zadania

2014/07/04

FZ-Z/P081/14

Przetarg nr FZ-Z/ P081/14 na:

Zad. 1 Wykonanie projektu i prac modernizacyjnych modernizacji przy ul. Inowłodzkiej, Pisankowej
Zad. 2 Wykonanie projektu i prac modernizacyjnych przy ul. Weneckiej
Zad. 3 Wykonanie projektu i prac modernizacyjnych przy ul. Pytlasińskiego 20, Powązkowskiej 74, Goszczyńskiego 2, Stępińskiej 55, Wałbrzyskiej 44, Tola(Bar)

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 21.07.2014 r. do godz. 12.00

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma Amper Serwis,
Zad. 2 wygrała firma Amper Serwis,
Zad. 3 wygrała firma KAB.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P076/14 - Wykonanie prac: roboty modernizacyjne, roboty przyłączeniowe

2014/06/18

FZ-Z/P076/14

Przetarg nr FZ-Z/P076/14 na:

Zad.1 Bawełniana, Westerplatte - roboty modernizacyjne,
Zad. 2 ul. Czerwonych Beretów, Szatkowników, Ziemskiego, Wachnowskiego - roboty modernizacyjne,
Zad. 3 ul. Dąbrowszczaków 14 15/1 – roboty przyłączeniowe.

Zadania oceniane osobno

Termin składania ofert 26.06.2014 r. do godz. 12.00

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma Fabianowicz,
Zad. 2 wygrała firma Elsieć,
Zad. 3 wygrała firma Elsieć.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P073/14 - Następujące zadania: projekt modernizacji sieci, roboty przyłączeniowe

2014/06/18

FZ-Z/P073/14

Przetarg nr FZ-Z/P073/14 na:

Zad. 1 - Konarskiego 54 - projekt modernizacji sieci,
Zad. 2 - ul. Marymoncka - projekt modernizacji sieci,
Zad. 3 - Wybrzeże Gdyńskie dz. 3/2 - roboty przyłączeniowe,
Zad. 4 - ul. Traktorzystów/Hennela dz. 88 - roboty przyłączeniowe.

Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 25.06.2014 r. do godz. 12.00

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma Mirmar,
Zad. 2 wygrała firma Mirmar,
Zad. 3 wygrała firma Instalłuk,
Zad. 4 wygrała firma Amper Serwis.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P063/14 - Następujące zadania

2014/06/03

FZ-Z/P063/14

Przetarg nr FZ-Z/P063/14 na:

Zad. 1 Wykonanie projektu przyłączenia obiektu przy ul. 11 Listopada dz. 9/6
Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Postępu 16

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 10.06.2014 r. do godz. 12.00

 

Wynik:

Zad. 1 wygrała firma Gridnet,

Zad. 2 wygrała firma Elen Projekty.

 

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P062/14 - Następujące zadania

2014/06/05

FZ-Z/P062/14

Przetarg nr FZ-Z/ P062/14 na:

Zad. 1 ul. Krzywickiego 6 – roboty modernizacyjne,
Zad. 2 ul. Światowida dz. 37/8, 40/6, 45/5, 46/5, 47/7, 48/3, 19/7, 21/3 – roboty przyłączeniowe,
Zad. 3 ul. Cierlicka 140, 88 – roboty przyłączeniowe.

Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 11.06.2014 r. do godz. 12.00

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma Sobpol,
Zad. 2 zadanie anulowane,
Zad. 3 wygrała firma Max-el.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P053/14 - Następujące zadania

2014/05/21

FZ-Z/P053/14

Przetarg nr FZ-Z/ P053/14 na:

Zad. 1 Al. Jerozolimskie 183 - roboty przyłączeniowe,
Zad. 2 ul. Sławoja - Składkowskiego dz. 20/1, 20/6 – roboty przyłączeniowe.

Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 28.05.2014 r. do godz. 12.00

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma Max-el,
Zad. 2 wygrała firma Mufa.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P051/14 - Następujące zadania

2014/05/14

FZ-Z/P051/14

Przetarg nr FZ-Z/ P051/14 na:

Zad. 1 ul. Matyldy 38, Spójni 35 – roboty modernizacyjne,
Zad. 2 ul. Wylotowa dz. 54/1 – roboty przyłączeniowe.

Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 22.05.2014 r. do godz. 12.00

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma Fabianowicz,
Zad. 2 wygrała firma AM Complex.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P050/14 - Następujące zadania

2014/05/15

FZ-Z/P050/14

Przetarg nr FZ-Z/ P050/14 na:

Zad.1 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Płochocińskiej
Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Nowogrodzkiej.

Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 22.05.2014 r. do godz. 12.00

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma Elen Projekt,
Zad. 2 wygrała firma Rogowski.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P049/14 - Następujące zadania

2014/05/08

FZ-Z/P049/14

Przetarg nr FZ-Z/P049/14 na:

Zad. 1 ul. Cicha 8 dz. 112, dz. 114/2– roboty przyłączeniowe,
Zad. 2 ul. Ordona dz. 10/3 – roboty przyłączeniowe,
Zad. 3 ul. Pazińskiego 10, Siemieńskie 21, Woronicza 30 – roboty modernizacyjne.

Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 16.05.2014 r. do godz. 12.00

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma Elsieć,
Zad. 2 wygrała firma KAB,
Zad. 3 wygrała firma Rogowski.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P048/14 - Następujące zadania

2014/05/08

FZ-Z/P048/14

Przetarg nr FZ-Z/P048/14 na:

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Regulskiej
Zad. 2 Wykonanie projektu i prac przy ul. Przyczółkowej

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 16.05.2014 r. do godz. 12.00

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma Elen Projekt,
Zad. 2 zadanie anulowane.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P043/14 - Następujące zadania

2014/04/11

FZ-Z/P043/14

Przetarg nr FZ-Z/P043/14 na:

Zad. 1 Al. Ujazdowskie 4 - roboty przyłączeniowe,
Zad. 2 ul. Ćmielowska dz. 11, dz. 12/3 - roboty przyłączeniowe,

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 17.04.2014 r. do godz. 12.00  

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma Max-el,
Zad. 2 wygrała firma Max-el,

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P042/14 - Następujące zadania

2014/04/07

FZ-Z/P042/14

Przetarg nr FZ-Z/P042/14 na:

Zad. 1 Wykonanie projektu przyłączenia obiektu przy ul. Modlińskiej 48H dz. 29
Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Strażackiej 104
Zad. 3 Wykonanie projektu i prac modernizacyjnych przy ul. Poprawnej

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 11.04.2014 r. do godz. 12.00

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma Eltrin,
Zad. 2 wygrała firma Eltrin.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P041/14 - Następujące zadania

2014/04/07

FZ-Z/P041/14

Przetarg nr FZ-Z/ P041/14 na:

Zad. 1 ul. Prusa 10 i 10A dz. 22/90 – roboty przyłączeniowe,
Zad. 2 ul. Duracza 6 – roboty przyłączeniowe.

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 11.04.2014 r. do godz. 12.00

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma MS Electric,
Zad. 2 wygrała firma MS Electric.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P039/14 - Następujące zadania

2014/03/27

FZ-Z/P039/14

Przetarg nr FZ-Z/P039/14 na:

Zad. 1 ul Hirszwelda dz. 40 – roboty przyłączeniowe,
Zad. 2 ul. Sokola 2 – roboty modernizacyjne.

Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 04.04.2014 r. do godz. 12.00

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma Max-el,
Zad. 2 wygrała firma Max-el.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P036/14 - Następujące zadania

2014/03/21

FZ-Z/P036/14

Przetarg nr FZ-Z/P036/14 na:

Zad.1 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy ul. Boreckiej
Zad.2 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy ul. Środkowej
Zad.3 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy ul. Pereca/ Ciepłej dz. 99, 107

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 28.03.2014 r. do godz. 12.00

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma Gridnet,
Zad. 2 wygrała firma Jamp,
Zad. 3 zadanie anulowane.

 

Dokuementy do pobrania:

FZ-Z/P063/14 - Następujące zadania

2014/06/03

FZ-Z/P063/14

Przetarg nr FZ-Z/P063/14 na:

Zad. 1 Wykonanie projektu przyłączenia obiektu przy ul. 11 Listopada dz. 9/6
Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Postępu 16

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 10.06.2014 r. do godz. 12.00

 

Wynik:

Zad. 1 wygrała firma Gridnet,

Zad. 2 wygrała firma Elen Projekty.

 

 

Dokumenty do pobrania:

01/PRZ/35/PB/2014/Agregat/Serwis - Świadczenie usług serwisowych

2014/01/15

01/PRZ/35/PB/2014

Przetarg nr 01/PRZ/35/PB/2014/Agregat/Serwis Świadczenie usług serwisowych na obsługę agregatu kogeneracyjnego z silnikiem gazowym TCG2016 V12 C firmy MWM o mocy 0,6 MW wraz z instalacją towarzyszącą zlokalizowanego w Jelczu-Laskowicach przy ul. Frezjowej 2a

Termin składania ofert: 27.02.2014 do godziny 12.00

Przetarg organizowany jest przez RWE Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 (Tel. 713350330, Fax. 713350331, e-mail: sekretariat@rwepolskacontracting.pl)

 

Zwycięzca: Eneria Sp. z o.o. z Łomianek (Izabelin-Dziekanówek)

 

Dokumenty do pobrania:

02/KOF/35/PB/2014 - Dostawa oleju silnikowego do silnika agregatu kogeneracyjnego

2014/03/06

02/KOF/35/PB/2014

Zapytanie ofertowe 02/KOF/35/PB/2014 Dostawa oleju silnikowego do silnika agregatu kogeneracyjnego (silnik gazowy TCG2016 V12 C firmy MWM) zlokalizowanego w Jelczu-Laskowicach przy ul. Frezjowej 2a

Termin składania ofert: 10.03.2014 do godziny 12.00

Przetarg organizowany jest przez RWE Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 (Tel. 713350330, Fax. 713350331, e-mail: sekretariat@rwepolskacontracting.pl)

 

Zwycięzca: Shell Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie/ Oddział Wroclaw

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A001/14 - Modernizacja sieci przy ul. Zambrowskiej, Konopnej

2014/01/15

FZ-Z/A001/14

Aukcja nr FZ-Z/A001/14 Modernizacja sieci przy ul. Zambrowskiej, Konopnej.

Termin składania ofert wstępnych do dnia 31.01.2014 r. do godz. 12.00
Termin Aukcji elektronicznej 04.02.2014 od godz.11.00

 

Wygrała firma Mufa

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A002/14 - Modernizacja transformatorów mocy

2014/01/22

FZ-Z/A002/14

Aukcja nr FZ-Z/A002/14: na modernizację transformatorów mocy 110/ 15 kV 25 MVA na potrzeby stacji RPZ Szamoty.

Termin składania ofert wstępnych do dnia 05.02.2014 r. do godz. 12.00
Termin Aukcji elektronicznej 11.02.2014 od godz.11.00

 

Wygrała firma ZREW Transformatory

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A005/14 - Modernizacja linii energetycznej SN przy ulicy Ostrobramskiej/Filomatów

2014/01/24

FZ-Z/A005/14

Aukcja nr FZ-Z/A005/14 Modernizacja linii energetycznej SN przy ulicy Ostrobramskiej/Filomatów

Składanie ofert w terminie do 06.02.2014r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja odbędzie się: 10.02.2014r.

 

Wygrała firma Instalłuk

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A006/14 - Dostawa 1000 szt. urządzeń komunikacyjnych

2014/02/06

FZ-Z/A006/14

Aukcja nr FZ-Z/A006/14 na dostawę 1000 szt. urządzeń komunikacyjnych.

Oferty należy złożyć w terminie 20.02.2014 do godz. 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 natomiast moduły do licznikowni RWE Stoen Operator ul. Nieświeska 52.

 

Zamawiający dopuszcza do przetargu urządzenia o charakterystyce temperatury pracy w zakresie od -20°C do +50°C dot. Specyfikacji Technicznej pktu3.2 Wymagania Konstrukcyjne Terminala poz.2. Pozostałe zapisy bez zmian.

 

Została wybrana oferta firmy ANDRA

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A007/14 - Dostawa urządzeń teleinformatycznych MBS Router

2014/02/06

FZ-Z/A007/14

Aukcja nr FZ-Z/A007/13; Dostawa urządzeń teleinformatycznych MBS Router (MBSR) wraz z projektem i wdrożeniem systemu do autokonfiguracji (ilość 520 sztuk).

Oferty należy złożyć w terminie do 24.02.2014r. do godziny 12:00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie

 

Wybrano ofertę firmy TRECOM.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A008/14 - Przyłączenie obiektu przy ul. Tamki / Boleści

2014/02/12

FZ-Z/A008/14

Aukcja nr FZ-Z/A008/14: na przyłączenie obiektu przy ul. Tamki / Boleści.

Termin składania ofert wstępnych do dnia 20.02.2014 r. do godz. 12.00
Termin Aukcji elektronicznej 24.02.2014 od godz.11.00

 

Wygrała firma Instalłuk

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A009/14 - Przyłączenie obiektu

2014/02/17

FZ-Z/A009/14

Aukcja nr FZ-Z/A009/14: na przyłączenie obiektu przy ul. Zamoyskiego 28.

Termin składania ofert wstępnych do dnia 24.02.2014 r. do godz. 12.00
Termin Aukcji elektronicznej 26.02.2014 od godz.11.00

 

Wygrała firma Fabianowicz

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A010/14 - Modernizacja RPZ Henryków

2014/02/18

FZ-Z/A010/14

Aukcja nr FZ-Z/A010/14 na modernizację RPZ Henryków.

Termin składania ofert 07.03.14 godz. 12.00
Termin aukcji próbnej 13 i 14.03.2014
Termin aukcji 14.03.2014 godz. 11.00

 

Została wybrana oferta firmy Olmex.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A011/14 - Modernizacja rozdzielni

2014/02/17

FZ-Z/A011/14

Aukcja nr FZ-Z/A011/14 Modernizacja rozdzielni 110kV stacji RPZ Norblin.

Termin składania ofert: 03.03.2014r. do godziny 12.00

 

Przetarg wygrała firma Eltor-Elbud

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A012/14 - Rozbudowa stacji elektroenergetycznej

2014/03/04

FZ-Z/A012/14

Aukcja nr FZ-Z/A012/14: na rozbudowa stacji elektroenergetycznej 15/15kV RSM Cybernetyki do stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ Cybernetyki – etap II.

Termin składania ofert wstępnych do dnia 02.04.2014 r. do godz. 12.00
Termin Aukcji elektronicznej 09.04.2014 od godz.11.00

 

Wygrała firma Elektropaks.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A013/14 - Wykonanie projektu i prac związanych z modernizacją instalacji elektrycznej

2014/03/06

FZ-Z/A013/14

Aukcja nr FZ-Z/A013/14 Wykonanie projektu i prac związanych z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku RPZ Słodowiec, ul. Włościańska w Warszawie.

Składanie ofert wstępnych w terminie do 19.03.2014r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja elektroniczna odbędzie się w dniu 21.03.2014r. o godz. 10.00

Wizja lokalna 17.03.2014r. godz. 13.00

 

Wynik:

Wygrała firma TFK1

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A014/14 - Wykonanie projektu i prac związanych z modernizacją instalacji elektrycznej

2014/03/06

FZ-Z/A014/14

Aukcja nr FZ-Z/A014/14 Wykonanie projektu i prac związanych z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku RPZ Kaliszówka, ul. Sokratesa w Warszawie.

Składanie ofert wstępnych w terminie do 21.03.2014r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja elektroniczna odbędzie się w dniu 25.03.2014r. o godz. 10.00

Wizja lokalna 19.03.2014r. godz. 13.00

 

Wynik:

Wygrała firma TFK1

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A015/14 - Modernizacja sieci

2014/03/19

FZ-Z/A015/14

Aukcja nr FZ-Z/A015/14: na modernizację sieci przy ul. Kieleckiej / Rakowieckiej.

Termin składania ofert wstępnych do dnia. 26.03.2014 r. do godz. 12.00
Termin Aukcji elektronicznej 28.03.2014 od godz.11.00

 

Wygrała firma Mufa

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A016/14 - Modernizacja obwodów oświetlenia dróg i pól elektroenergetycznych

2014/03/27

FZ-Z/A016/14

Aukcja nr FZ-Z/A016/14 Modernizacja obwodów oświetlenia dróg i pól elektroenergetycznych na stacji RPZ Słodowiec, ul. Włościańska 1 w Warszawie na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez firmę BBI „ERECTA 2.

Składanie ofert wstępnych w terminie do 10.04.2014r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja elektroniczna odbędzie się w dniu 14.04.2014r. o godz. 10.00

Wizja lokalna 07.04.2014r. godz. 9.00

 

Wynik:

Wygrała firma TFK1

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A017/14 - Modernizacja obwodów oświetlenia dróg i pól elektroenergetycznych

2014/03/27

FZ-Z/A017/14

Aukcja nr FZ-Z/A017/14 Modernizacja obwodów oświetlenia dróg i pól elektroenergetycznych na stacji RPZ Młociny, ul. Nocznickiego 6A w Warszawie na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez firmę BBI „ERECTA 2”

Składanie ofert wstępnych w terminie do 11.04.2014r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja elektroniczna odbędzie się w dniu 15.04.2014r. o godz. 10.00

Wizja lokalna 08.04.2014r. godz. 9.00

 

Wynik:

Wygrała firma Elbis

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A018/14 - Modernizacja dróg i oświetlenia obiektu energetycznego

2014/03/27

FZ-Z/A018/14

Aukcja nr FZ-Z/A018/14 Modernizacja dróg i oświetlenia obiektu energetycznego RPZ Kaliszówka przy ulicy Sokratesa 1 w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 09.04.2014r do godziny 12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja odbędzie się 11.04.2014r.

 

Wynik:

Wygrała firma Elbis

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A019/14 - Modernizacja rozdzielni prądu stałego

2014/04/01

FZ-Z/A019/14

Aukcja nr FZ-Z/A019/14 Modernizacja rozdzielni prądu stałego, baterii akumulatorów i pomieszczeń w stacjach RPZ Mirów, RPZ Młociny i RPZ Białołęka.

Składanie ofert wstępnych w terminie do 22.04.2014r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.
Aukcja elektroniczna odbędzie się w dniu 29.04.2014r. o godz. 10.00

 

UWAGA Zmiana terminu składania ofert

 

Wynik:

Wygrała firma Hoppecke

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A020/14 - Remont 25 budynków stacji 15/04kV

2014/04/15

FZ-Z/A020/14

Aukcja nr FZ-Z/A020/14 Remont 25 budynków stacji 15/04kV w zakresie wymiany drzwi, naprawy dachów, elewacji zewnętrznych i likwidacji dołów olejowych.

Składanie ofert wstępnych w terminie do 29.04.2014r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja elektroniczna odbędzie się w dniu 06.05.2014r. o godz. 10.00

 

Wynik:

Wygrała firma Kons-Spaw

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A021/14 - Modernizacja głównej drogi wjazdowej

2014/04/23

FZ-Z/A021/14

Aukcja nr FZ-Z/A021/14 na: Modernizacja głównej drogi wjazdowej na RPZ Ursynów przy ulicy Ciszewskiego 7 w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 06.05.2014r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja odbędzie się 08.05.2014r.

 

Wynik:

Wygrała firma Empresa

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A024/14 - Modernizacja dróg i oświetlenia obiektu energetycznego

2014/04/23

FZ-Z/A024/14

Aukcja nr FZ-Z/A024/14 na: Modernizacja dróg i oświetlenia obiektu energetycznego RPZ Gdańska przy ulicy Felińskiego 1 w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 07.05.2014r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja odbędzie się 09.05.2014r.

 

Wynik:

Wygrała firma TFK1

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A029/14 - Przebudowa części budynku Magazynu Głównego

2014/05/14

FZ-Z/A029/14

Aukcja nr FZ-Z/A029/14 Przebudowa części budynku Magazynu Głównego na potrzeby Archiwum Centralnego RWE w Warszawie przy ul. Nieświeskiej 52 zgodnie z dokumentacją wykonawczą.

Składanie ofert wstępnych w terminie do 26.05.2014r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja elektroniczna odbędzie się w dniu 29.05.2014r. o godz. 10.00

 

Uaktualniono przedmiary robót.

 

Wynik:

Wygrała firma Elbis

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A034/14 - Dostawa i montaż wyposażenia archiwum oraz części biurowo socjalnej

2014/07/05

FZ-Z/A034/14

Aukcja nr FZ-Z/A034/14 Dostawa i montaż wyposażenia archiwum oraz części biurowo socjalnej w obiekcie Centralnego Archiwum RWE.

Oferty należy złożyć w terminie do 18.07.2014r. do godziny 12:00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie

 

Wybrano ofertę firmy Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A039/14 - Dostawy 50 sztuk urządzeń Psion wraz z osprzętem do odczytów liczników

2014/08/11

FZ-Z/A039/14

Aukcja nr FZ-Z/A039/14 Dostawy 50 sztuk urządzeń Psion wraz z osprzętem do odczytów liczników

Zgłoszenie należy przesłać w terminie do 25.08.2014r. do godziny 14:30

 

Wybrano ofertę firmy AXED Sp. J.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P001/14 - Usługa windykacji

2014/01/13

FZ-Z/P001/14

Przetarg nr FZ-Z/P001/14 Usługa windykacji

Termin składania ofert – 20.01.2014

Termin składania ofert został przedłużony do 21.01.2014 do godziny 12:00

 

Została wybrana oferta firmy „DC Group”

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P002/14 - Świadczenie usług związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowej

2014/02/20

FZ-Z/P002/14

Przetarg nr FZ-Z/P002/14 na świadczenie usług związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowej na budowę przyłączy i sieci elektroenergetycznych w oparciu o specyfikacje usług.

Termin składania ofert 18.03.14 godz. 12.00.

 

1. Zostały opublikowane formularze w wersji edytowalnej.
2. Do formularza oferty została dodana pozycja Projekt odtworzenia Nawierzchni.
3. Proszę o nie dodawanie do oferty parafowanej umowy. Zgoda na warunki umowne jest składana na Formularzu ofertowym w pkt. 3.

 

W wyniku postępowania zostały podpisane umowy z następującymi firmami:

EGL Grzyb
ELECTRIC Janaszek
ELEN Projekt
ELPOL
ELPROJEX
ELSIEĆ
ELTECH
ELTRIN
ELŻBIETA TENCZYŃSKA
ENERGONET
GRIDNET
INEL
JAMP
MAX-EL
MIRMAR
MS Electric
TB Consulting
VITERRA

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P003/14 - Projekty

2014/01/17

FZ-Z/P003/14

Przetarg nr FZ-Z/P003/14 na projekty:

Zad. 1 ul. Ostródzka
Zad. 2 ul. Ostródzka, Berensona, Juranda ze Spychowa

Termin składania ofert: 29.01.2014r. do godziny 12.00

 

Przetarg (oba zadania) wygrała firma ELTRIN.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P004/14 - Projekty

2014/01/17

FZ-Z/P004/14

Przetarg nr FZ-Z/P004/14 na projekty:

Zad. 1 ul. Czerniakowska 102
Zad. 2 ul. Ostrobramska

 

Zad. 1 ul. Czerniakowska 102 - firma ELPOL
Zad. 2 ul. Ostrobramska – firma ELPOL

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P005/14 - Następujące prace

2014/01/15

FZ-Z/P005/14

Przetarg nr FZ-Z/P005/14 Następujące prace

Zad. 1 ul. Zagórzańska/ Szulczyka – roboty przyłączeniowe,
Zad. 2 ul. Kaliskiego 2 – roboty przyłączeniowe,
Zad. 3 ul. Polska / Kątna – roboty modernizacyjne.

Termin składania ofert do dnia 31.01.2014 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1, 2 wygrała firma Max-el

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P006/14 - Wybór firm do współpracy w zakresie pośrednictwa sprzedaży produktów RWE Polska

2014/01/17

FZ-Z/P006/14

Przetarg nr FZ-Z/P006/14 Wybór firm do współpracy w zakresie pośrednictwa sprzedaży produktów RWE Polska.
Termin składania ofert: 31.01.2014r.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P007/14 - Projekty

2014/01/30

FZ-Z/P007/14

Przetarg nr FZ-Z/P007/14 Projekty:

Zad. 1 ul. Wałbrzyska
Zad. 2 ul. Dąbrowskiego / Wiktorska

Termin składania ofert: 07.02.2014r godz. 12.00.

 

Zad. 1 wygrała firma EGL
Zad. 2 wygrała firma Elpol

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P008/14 - Wymiana odcinka istniejącego przewodu odgromowego

2014/01/29

FZ-Z/P008/14

Przetarg nr FZ-Z/P008/14 Wymiana odcinka istniejącego przewodu odgromowego typu AFL1,7 na nowy przewód odgromowy typu OPGW na dwutorowej linii napowietrznej 110 kV EC relacji Kawęczyn - GPZ Miłosna

Termin składania ofert: 07.02.2014r. do godziny 12.00

 

Przetarg anulowany.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P008A/14 - Wymiana odcinka istniejącego przewodu odgromowego

2014/02/11

FZ-Z/P008A/14

Przetarg nr FZ-Z/P008A/14 na wymianę odcinka istniejącego przewodu odgromowego typu AFL1,7 na nowy przewód odgromowy typu OPGW na dwutorowej linii napowietrznej 110 kV EC relacji Kawęczyn - GPZ Miłosna

Termin składania ofert 17.02.2014 r. do godz. 12.00

 

Wygrała firma Elektropaks

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P010/14 - Realizacja następujących prac

2014/01/30

FZ-Z/P010/14

Przetarg nr FZ-Z/P010/14 Na realizację następujących prac:

Zad. 1 Batalionów Chłopskich dz.9/1 bud. A. – roboty przyłączeniowe.
Zad. 2 Batalionów Chłopskich dz.9/1 bud. B. – roboty przyłączeniowe.

Składanie ofert w terminie do 13.02.2014r do godziny 12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Zadanie 1 i 2 wygrała firma: Elkab

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P011A/14 - Badanie izolacji odcinków kabli 110 kV pod kątem starzenia

2014/02/18

FZ-Z/P011A/14

Przetarg nr FZ-Z/ P011A/14 na: badanie izolacji odcinków kabli 110 kV pod kątem starzenia.

Termin składania ofert 05.03.2014 r. do godz. 12.00

 

Przetarg anulowany

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P011B/14 - Badanie izolacji odcinków kabli 110 kV pod kątem starzenia

2014/03/18

FZ-Z/P011B/14

Przetarg nr FZ-Z/P011B/14 na: badanie izolacji odcinków kabli 110 kV pod kątem starzenia.

Termin składania ofert 02.04.2014 r. do godz. 12.00

 

Wygrała Politechnika Poznańska

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P012/14 - Następujące zadania

2014/02/13

FZ-Z/P012/14

Przetarg nr FZ-Z/ P012/14 na:

Zad.1 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy ul. Szlacheckiej
Zad.2 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy ul. Puławskiej 108/112
Zad.3 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy ul. Południowej
Zad.4 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy ul. Jeziorowej

Zadania będą oceniane osobno.
Termin składania ofert 21.02.2014 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1,2,3 wygrała firma Gridnet

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P013/14 - Następujące zadania

2014/02/05

FZ-Z/P013/14

Przetarg nr FZ-Z/P013/14

Zad. 1 ul. Junaków 20 - projekt plus wykonawstwo
Zad. 2 ul. Wronia - projekt

Termin składania ofert: 13.02.2014r. godz.12.00

 

Zadanie 1 wygrała firma Gridnet
Zadanie 2 wygrała firma Gridnet

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P016/14 - Wykonanie projektu, zakup i montaż rurociągu olejowego

2014/02/07

FZ-Z/P016/14

Przetarg nr FZ-Z/P016/14 Wykonanie projektu, zakup i montaż rurociągu olejowego łączącego zbiornik z istniejącą instalacją odprowadzającą olej odpadowy.

Składanie ofert w terminie do 20.02.2014r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Postępowanie unieważniono

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/ P017/14 - Realizacja następujących prac

2014/02/13

FZ-Z/P017/14

Przetarg nr FZ-Z/ P017/14 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Zdrojowa/ Zawojska – roboty modernizacyjne,
Zad. 2 ul. Połczyńska 121-125 – roboty przyłączeniowe,
Zad. 3 ul. Kosmatki /Sęczkowa/ Stoczniowców – roboty modernizacyjne,
Zad. 4 ul. Ireny 8 - roboty modernizacyjne.

Zadania oceniane osobno.
Termin składania ofert 20.02.2014 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Promień
Zad. 2 anulowane
Zad. 3 wygrała firma Max-el

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/ P018/14 - Nastęujące zadania

2014/02/14

FZ-Z/P018/14

Przetarg nr FZ-Z/ P018/14 na:

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Wiązanej zad. 1
Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Wiązanej zad. 2
Zad. 3 Wykonanie projektu i prac i przy Pl. Konstytucji 1

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 28.02.2014 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 anulowane
Zad. 2 anulowane
Zad. 3 wygrała firma Empresa

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P019/14 - Wybór Inspektora Nadzoru Budowlanego w branży sanitarnej

2014/02/18

FZ-Z/P019/14

Przetarg nr FZ-Z/P019/14 Wybór Inspektora Nadzoru Budowlanego w branży sanitarnej.

Składanie ofert w terminie do 07.03.2014r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wynik:

Wybrano: Invest Serwis

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/ P020/14 - Następujące zadania

2014/02/19

FZ-Z/P020/14

Przetarg nr FZ-Z/ P020/14 na:

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Osowskiej 24 do 34
Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Koniecpolskiej
Zad. 3 ul. Morgowa 1 r. Jordanowskiej dz. 88 – roboty przyłączeniowe
Zad. 4 ul. Bruna – roboty modernizacyjne.

Zadania będą oceniane osobno.
Termin składania ofert 27.02.2014 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Mirmar
Zad. 2 wygrała firma Elsieć
Zad. 3 wygrała firma Kableko
Zad. 4 wygrała firma Eltom

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P022/14 - Zakup zapór i znaków drogowych

2014/02/26

FZ-Z/P022/14

Przetarg nr FZ-Z/P022/14 na: Zakup zapór i znaków drogowych.

Składanie ofert w terminie do 10.03.2014r do godziny 12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma BARTPOL

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P023/14 - Wykonanie przeglądu glikolowej instalacji chłodniczej

2014/02/26

FZ-Z/P023/14

Przetarg nr FZ-Z/P023/14 Wykonanie przeglądu glikolowej instalacji chłodniczej z wymianą czynnika chłodzącego w instalacji chłodzenia transformatorów WN/SN/SN

Składanie ofert w terminie do 12.03.2014r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma WODBUD

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P025/14 - Następujące zadania

2014/02/27

FZ-Z/P025/14

Przetarg nr FZ-Z/P025/14

Zad.1 Wykonanie projektu oraz prac w terenie przy ul. Marsa 99A
Zad.2 Wykonanie prac w terenie przy Sterniczej dz 30/4 - 30/6
Zad.3 Wykonanie projektu oraz prac w terenie przy ul. Rokokowej /Popiela

Zadania będą oceniane oddzielnie.
Termin składania ofert: 12.03.2014 do godziny 12.00

 

Zadanie 1 Mirmar
Zadanie 2 MS Electric
Zadanie 3 Eltrin

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P026/14 - Czyszczenie i dezynfekcja przewodów oraz central wentylacji mechanicznej

2014/03/10

FZ-Z/P026/14

Przetarg nr FZ-Z/P026/14 Czyszczenie i dezynfekcja przewodów oraz central wentylacji mechanicznej wraz z osprzętem na obiektach biurowych oraz biurowo-technicznych w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 21.03.2014r do godziny 12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wynik:

Wygrała firma Euro Clean-Air

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/ P027/14 - Następujące zadania

2014/03/06

FZ-Z/P027/14

Przetarg nr FZ-Z/ P027/14 na:

Zad.1 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Wiązanej zad. 1
Zad.2 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Wiązanej zad. 2
Zad. 3 Wykonanie projektu i prac i przy ul. Mozaikowej 119 C
Zad. 4 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Marszałkowskiej 9/15

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 14.03.2014 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1,2,3,4 wygrała firma Gridnet

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P028/14 - Na realizację prac: roboty przyłączeniowe, roboty modernizacyjne.

2014/03/07

FZ-Z/P028/14

Przetarg nr FZ-Z/P028/14 na:

Zad. 1 - ul. Przasnyska 7/9 – roboty przyłączeniowe,
Zad. 2 -  ul. Jana Kazimierza 53 dz. 47, dz. 46 – roboty przyłączeniowe,
Zad. 3 - ul. Chełmska 13/17 / Bobrowiecka  – roboty modernizacyjne,
Zad. 4 - ul. Wersalska 7 - roboty modernizacyjne,
Zad. 5 - Al. Krakowska st. 2547 – roboty modernizacyjne.

Zadania  będą oceniane osobno.

 

Termin składania ofert 17.03.2014 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Eltom
Zad. 2 wygrała firma AM Complex
Zad. 3 anulowane

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P029/14 - Następujące zadania

2014/03/10

FZ-Z/P029/14

Przetarg nr FZ-Z/P029/14

Zad.1 Wykonanie prac w terenie przy ul. Wałuszewskiej dz.54
Zad.2 Wykonanie prac w terenie przy ul. Długorzecznej dz. 56

Zadania będą oceniane oddzielnie.

Termin składania ofert: 24.03.2014 do godziny 12.00

 

Zadanie 1 MS Electric
Zadanie 2 Diora-el

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P030/14 - Wykonanie projektu i montaż instalacji

2014/03/12

FZ-Z/P030/14

Przetarg nr FZ-Z/P030/14 Wykonanie projektu i montaż instalacji do przetaczania i tymczasowego składowania odpadów olejowych

Składanie ofert w terminie do 27.03.2014r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wynik:

Wygrała firma Industry Diesel&Oil

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P036/14 - Następujące zadania

2014/03/21

FZ-Z/P036/14

Przetarg nr FZ-Z/P036/14 na:

Zad.1 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy ul. Boreckiej
Zad.2 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy ul. Środkowej
Zad.3 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy ul. Pereca/ Ciepłej dz. 99, 107

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 28.03.2014 r. do godz. 12.00

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma Gridnet,
Zad. 2 wygrała firma Jamp,
Zad. 3 zadanie anulowane.

 

Dokuementy do pobrania:

FZ-Z/P037/14 - Dostawa 5 szt. wskaźników przepływu prądu

2014/03/27

FZ-Z/P037/14

Przetarg nr FZ-Z/P037/14 Dostawa 5 szt. wskaźników przepływu prądu zwarcia SMART GRID dla stacji 15/04 kV .

Oferty należ złożyć w terminie 15.04.2014r do godz.12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

 

Została wybrana oferta firmy Elkomtech i Instytut Energetyki Oddział Gdańsk.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P039/14 - Następujące zadania

2014/03/27

FZ-Z/P039/14

Przetarg nr FZ-Z/P039/14 na:

Zad. 1 ul Hirszwelda dz. 40 – roboty przyłączeniowe,
Zad. 2 ul. Sokola 2 – roboty modernizacyjne.

Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 04.04.2014 r. do godz. 12.00

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma Max-el,
Zad. 2 wygrała firma Max-el.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P040/14 - Wynajęcie 4 szt. koparek wraz z obsługą

2014/04/08

FZ-Z/P040/14

Przetarg nr FZ-Z/P040/14 Wynajęcie 4 szt. koparek wraz z obsługą do prac awaryjnych na terenie Warszawy i gmin ościennych

Składanie ofert w terminie do 24.04.2014r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Postępowanie anulowano

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P041/14 - Następujące zadania

2014/04/07

FZ-Z/P041/14

Przetarg nr FZ-Z/ P041/14 na:

Zad. 1 ul. Prusa 10 i 10A dz. 22/90 – roboty przyłączeniowe,
Zad. 2 ul. Duracza 6 – roboty przyłączeniowe.

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 11.04.2014 r. do godz. 12.00

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma MS Electric,
Zad. 2 wygrała firma MS Electric.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P043/14 - Następujące zadania

2014/04/11

FZ-Z/P043/14

Przetarg nr FZ-Z/P043/14 na:

Zad. 1 Al. Ujazdowskie 4 - roboty przyłączeniowe,
Zad. 2 ul. Ćmielowska dz. 11, dz. 12/3 - roboty przyłączeniowe,

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 17.04.2014 r. do godz. 12.00  

 

Wyniki:

Zad. 1 wygrała firma Max-el,
Zad. 2 wygrała firma Max-el,

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P044/14 - Wykonanie prac w terenie przy ul. Fortowej, Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Mochnackiego

2014/04/18

FZ-Z/P044/14

Przetarg nr FZ-Z/P044/14:

Zad.1 Wykonanie prac w terenie przy ul. Fortowej st. 3508, Blizne Łaszczyńskiego

Zad.2 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Mochnackiego

 

Termin składania ofert:
28.04.2014r. do godziny 12.00

 

Zadanie 1 Instalłuk
Zadanie 2 Max-el

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P046/14 - Koszenie, opryski, czyszczenie rynien

2014/05/26

FZ-Z/P046/14

Przetarg nr FZ-Z/P046/14 Koszenie, opryski, czyszczenie rynien na terenach energetycznych oraz biurowych należących do RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 09.06.2014r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma: GAMMA

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P054/14 - Projekt i wykonanie elektrycznego centralnego ogrzewania w budynku

2014/05/03

FZ-Z/P054/14

Przetarg nr FZ-Z/P054/14 na:

Projekt i wykonanie elektrycznego centralnego ogrzewania w budynku „D” przy ulicy Włodarzewskiej 68 w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 17.06.2014r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma: Promotech

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P064/14 - Dostawy oleju transformatorowego (elektroizolacyjnego) na potrzeby RWE Stoen Operator.

2014/06/20

FZ-Z/P064/14

Przetarg nr FZ-Z/P064/14 na: Dostawy oleju transformatorowego (elektroizolacyjnego) na potrzeby RWE Stoen Operator.

Składanie ofert w terminie do 02.07.2014r do godziny 12.00
w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie

 

Wygrała firma SHELL

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P070/14 - Remont instalacji kanalizacji w budynku biurowym przy ulicy Nieświeskiej 52 w Warszawie

2014/06/27

FZ-Z/P070/14

Przetarg nr FZ-Z/P070/14 na: Remont instalacji kanalizacji w budynku biurowym przy ulicy Nieświeskiej 52 w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 10.07.2014r do godziny 12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie

 

Wygrała firma TFK1

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P084/14 - Przygotowania koncepcji graficznej i prototypu stron www oraz eBOK dla Spółek RWE w Polsce.

2014/07/11

FZ-Z/P084/14

Przetarg nr FZ-Z/P084/14 dotyczący przygotowania koncepcji graficznej i prototypu stron www oraz eBOK dla Spółek RWE w Polsce.
 
Termin składania ofert:  do dnia 22.07.2014 r.

 

W przetargu została wybrana oferta firmy Infinity Group

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P096/14 - Dostawa urządzenia przeznaczonego do uzdatniania nowego oleju transformatorowego

2014/07/31

FZ-Z/P096/14

Przetarg nr FZ-Z/P096/14 na dostawę urządzenia przeznaczonego do uzdatniania nowego oleju transformatorowego.

Oferty należy złożyć w terminie 13.08.2014 do godz.12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41.

 

Została wybrana oferta firmy AD MOTO RAFAŁ ZAWISZA

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P097/14 - Przegląd podobciążeniowych przełączników zaczepów w transformatorach 110/15/15 kV.

2014/08/01

FZ-Z/P097/14

Przetarg nr FZ-Z/P097/14 na: Przegląd podobciążeniowych przełączników zaczepów w transformatorach 110/15/15 kV.

 

Oferty należy złożyć w terminie 08.08.2014 do godz. 12.00
w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski 41

 

Przetarg zostaje anulowany

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P097A/14 - Przegląd podobciążeniowych przełączników zaczepów w transformatorach 110/15/15 kV.

2014/08/18

FZ-Z/P097A/14

Przetarg nr FZ-Z/P097A/14 na: przegląd podobciążeniowych przełączników zaczepów w transformatorach 110/15/15 kV.


Oferty należy złożyć w terminie 02.09.2014 do godz 12.00
w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

 

Została wybrana oferta firmy ENERGOAUDIT.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P103/14 - Dostawa rur osłonowych do kabli energetycznych

2014/08/11

FZ-Z/P103/14

Przetarg nr FZ-Z/P103/2014 na dostawę rur osłonowych do kabli energetycznych.

Oferty należy złożyć w terminie 26.08.2014 do godz.12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41.

 

Wybrano ofertę firmy Q-Systems Sp. z o.o.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P108/14 - Dostawa spawarki światłowodowej

2014/08/29

FZ-Z/P108/14

Przetarg nr FZ-Z/P108/14 na dostawę spawarki światłowodowej FUJIKURA -70S w zestawie

Oferty należy złożyć w terminie 12.09.2014 do godz.12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41.

 

Postępowanie zostało anulowane.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P108A/14 - Dostawa spawarki światłowodowej

2014/09/29

FZ-Z/P108A/14

Przetarg nr FZ-Z/P108A/14 na dostawę spawarki światłowodowej do połączeń włókien jedno i wielomodowych

Oferty należy złożyć w terminie 09.10.2014 do godz.12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41.

 

Wygrała firma Rate Art

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P123/14 - Wykonanie bazy danych cen nieruchomości

2014/10/03

FZ-Z/P123/14

Przetarg nr FZ-Z/P123/14 na wykonanie bazy danych cen nieruchomości.

Termin zgłoszeń do 10.10.2014 godz. 12.00.

 

Przetarg unieważniony

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P127/14 i FZ-Z/P127A/14 - Dostawa zestawu do wygrzewania kabli WN

2014/10/13

FZ-Z/P127/14 i FZ-Z/P127A/14

Przetarg nr FZ-Z/P127/14 i FZ-Z/P127A/14 na dostawę zestawu do wygrzewania kabli WN

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu należy wysłać mailem zgodnie z WO w terminie do 20.10.2014 do godz.12.00 na adresTomasz.Szal@rwe.pl

 

Wygrała firma Energo Test

 

Dokumenty do pobrania:

01/PRZ/WI/2013/BK - Świadczenie usług w zakresie oferowania, przygotowania i wdrażania możliwości ograniczenia opłat

08/02/2013

01/PRZ/WI/2013/BK Świadczenie usług w zakresie oferowania, przygotowania i wdrażania możliwości ograniczenia opłat z tytułu pobieranej mocy biernej przy zastosowaniu układów kompensacji mocy biernej wraz z analizą jakości zasilania i monitoringiem parametrów sieci (świadczenie usług Gwarantowanej Jakości Energii).

Termin składania ofert:

22.03.2013 do godziny 12.00

 

Wygrała firma : Przedsiębiorstwo Badawczo – Wdrożeniowe „OLMEX” S.A. z siedzibą w Wójtowie (Barczewo)

 

Dokumenty do pobrania:

06/PRZ/NA/2013/E - Prowadzenie eksploatacji kotłowni węglowej Zamawiającego

09/20/2013

06/PRZ/NA/2013/E

Przetarg nr 06/PRZ/NA/2013/E: Prowadzenie eksploatacji kotłowni węglowej Zamawiającego

Zadanie 1: położonej w Słupcy przy ul. Poznańskiej 41
Zadanie 2: położonej w Kożuchowie przy ul. Dworcowej 3a wraz z instalacjami dodatkowymi i pomocniczymi powiązanymi technologicznie z kotłownią

Termin składania ofert: 15.10.2013 do godziny 12.00
 
Przetarg organizowany jest przez RWE Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 (Tel. 713350330, Fax. 713350331, e-mail: sekretariat@rwepolskacontracting.pl)

 

Zwycięzca: P U-H Remoterm z Zielonej Góry

 

Dokumenty do pobrania:

05/PRZ/49/NA/2013/R - Wykonanie prac remontowych w kotłowni w Kożuchowie przy ul. Dworcowej 3a

08/07/2013

05/PRZ/49/NA/2013/R

Przetarg nr 05/PRZ/49/NA/2013/R pn. „Wykonanie prac remontowych w kotłowni w Kożuchowie przy ul. Dworcowej 3a”

Przetarg organizowany jest przez RWE Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 (Tel. 713350330, Fax. 713350331, e-mail: sekretariat@rwepolskacontracting.pl)

 

Zwycięzca: P U-H Remoterm z Zielonej Góry

 

Dokumenty do pobrania:

04/PRZ/50/NA/2013/R - Wykonanie prac remontowych w kotłowni w Słupcy przy ul. Poznańskiej 41

08/07/2013

04/PRZ/50/NA/2013/R

Przetarg nr 04/PRZ/50/NA/2013/R pn. „Wykonanie prac remontowych w kotłowni w Słupcy przy ul. Poznańskiej 41 ”

Przetarg organizowany jest przez RWE Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 (Tel. 713350330, Fax. 713350331, e-mail: sekretariat@rwepolskacontracting.pl)

 

Zwycięzca: P U-H Remoterm z Zielonej Góry

 

Dokumenty do pobrania:

OF/1/50/NA/2013 - Pryzmowanie i zagęszczanie miału węglowego dostarczonego na składowisko węgla w kotłowni

31/07/2013

OF/1/50/NA/2013

Przetarg nr OF/1/50/NA/2013 Pryzmowanie i zagęszczanie miału węglowego dostarczonego na składowisko węgla w kotłowni w Słupcy przy ul. Poznańskiej 41

Przetarg organizowany jest przez RWE Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 (Tel. 713350330, Fax. 713350331, e-mail: sekretariat@rwepolskacontracting.pl)

 

Zwycięzca: P U-H Remoterm z Zielonej Góry

 

Dokumenty do pobrania:

03/PRZ/NA/2013/Miał - Wybór dostawcy miału węglowego do kotłowni

07/06/2013

03/PRZ/NA/2013/Miał na Wybór dostawcy miału węglowego do kotłowni w:

1. Słupcy przy ul. Poznańskiej 41
2. Kożuchowie przy ul. Dworcowej 3a
3. Trzemesznie przy ul. Gnieźnieńskiej 4.

Termin składania ofert: 25.06.2013 do godziny 12.00

Przetarg organizowany jest przez RWE Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 (Tel. 713350330, Fax. 713350331, e-mail: sekretariat@rwepolskacontracting.pl)

 

Przetarg wygrała firma:
TOREC Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 6
87-100 Toruń

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Dialog Techniczny w sprawie infrastruktury pomiarowej (Advanced Metering Infrastructure – AMI), w tym liczników energii elektrycznej 1-fazowych, 3-fazowych, koncentratorów danych, liczników bilansujących, liczników półpośrednich oraz systemu IT do zarządzania infrastrukturą pomiarową w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowy w postępowaniu publicznym, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na dostawę urządzeń i wdrożenie systemu IT do ich zarzadzania.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu

„Przeprowadzenie audytów energetycznych i przygotowanie na ich podstawie dokumentów niezbędnych do wzięcia udziału, przez spółkę RWE Polska Contracting Sp. z o.o., w przetargu, który zostanie ogłoszony przez Prezesa URE na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej”

Termin składania ofert 10.05.2013 do godziny 12.00

Miejsce składania ofert RWE Polska Contracting Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 28/30

 

Zwycięzca: ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. z Gliwic

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A001/13 - Wykonanie dokumentacji projektowej i prac związanych z budową ekranu wygłuszającego pracę transformatorów mocy

05/02/2013

FZ-Z/A001/13

Aukcja FZ-Z/A001/13 na: „Wykonanie dokumentacji projektowej i prac związanych z budową ekranu wygłuszającego pracę transformatorów mocy na terenie stacji RPZ Henryków przy ul. Ćmielowskiej w Warszawie."

Składanie ofert wstępnych w terminie do 18.02.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja elektroniczna odbędzie się w dniu 20.02.2013r. o godz. 10.00

 

Wygrała firma KONS-SPAW

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A002/13 - Budowa linii kablowych 110 kV zasilających RPZ Utrata

08/02/2013

FZ-Z/A002/13

Aukcja FZ-Z/A002/13 na budowę linii kablowych 110 kV zasilających RPZ Utrata.

Termin składania ofert wstępnych 01.03.2013 do godz. 12.00

Termin aukcji elektronicznej 12.03.2012 r. o godz. 11.00

 

Wygrała firma Energobud Leszno

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A003/13 - Wymiana transformatorów mocy na stacji RPZ Kaliszówka

11/02/2013

FZ-Z/A003/13

Aukcja FZ-Z/A003/13 na: „Wymianę transformatorów mocy na stacji RPZ Kaliszówka"

Składanie ofert wstępnych w terminie do 04.03.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja elektroniczna odbędzie się w dniu 13.03.2013r. o godz. 10.00

 

Aukcja unieważniona!

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A003A/13 - Wymiana transformatorów mocy na stacji RPZ Kaliszówka

19/03/2013

FZ-Z/A003A/13

Aukcja FZ-Z/A003A/13 na: „Wymianę transformatorów mocy na stacji RPZ Kaliszówka"

Składanie ofert wstępnych w terminie do 04.04.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja elektroniczna odbędzie się w dniu 11.04.2013r. o godz. 10.00

 

Wygrała firma SAG Elbud Kraków

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A004/13 - Prace modernizacyjne i remontowe pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Pięknej 46 w Warszawie

26/02/2013

FZ-Z/A004/13

Aukcja FZ-Z/A004/13 na: Prace modernizacyjne i remontowe pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Pięknej 46 w Warszawie.

Składanie ofert wstępnych w terminie do 12.03.2013. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja elektroniczna odbędzie się w dniu 14.03.2013r. o godz. 10.00

 

Wygrała firma Bamix

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A005/13 - Dostawa 3 szt. transformatorów 15/0,4 kV 250 kVA z przepustem typu „Euromold”

27/02/2013

FZ-Z/A005/13

Aukcja FZ-Z/A005/13 dotycząca dostawy 3 szt. transformatorów 15/0,4 kV 250 kVA z przepustem typu „Euromold”.

 

Termin składania ofert 07.03.13

Szkolenie z pracy z platformą aukcyjną 14.03.13

Przeprowadzenie aukcji 15.03.13

 

Postępowanie zostało anulowane

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A006/13 - Wymiana obróbek blacharskich na dachu budynku przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie

04/03/2013

FZ-Z/A006/13

Aukcja FZ-Z/A006/13 Wymiana obróbek blacharskich na dachu budynku przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 18.03.2013r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja odbędzie się: 20.03.2013r.

 

Wygrała firma TFK1

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A007/13 - Modernizacja dróg i oświetlenia na RPZ Służewiec przy ulicy Wilanowskiej 370 w Warszawie

08/03/2013

FZ-Z/A007/13

Aukcja FZ-Z/A007/13 Modernizacja dróg i oświetlenia na RPZ Służewiec przy ulicy Wilanowskiej 370 w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 22.03.2013r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja odbędzie się: 26.03.2013r.

 

Postępowanie anulowano

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A007A/13 - Realizacja następujących prac

12/06/2013

FZ-Z/A007A/13

Aukcja FZ-Z/A007A/13 na realizację następujących prac:

Modernizacja dróg i oświetlenia na RPZ Służewiec przy ulicy Wilanowskiej 370 w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 26.06.2013r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja odbędzie się 28.06.2013r.

 

Wygrała firma: TFK1

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A008/13 - Modernizacja rozdzielni 110kV stacji RPZ Koło

05/03/2013

FZ-Z/A008/13

Aukcja FZ-Z/A008/13 na modernizację rozdzielni 110kV stacji RPZ Koło.

Termin składania ofert wstępnych: 27.03.2013r. godz. 12.00.

 

Aukcję wygrała firma PBE Elbud Warszawa.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A009/13 - Modernizacja dróg i oświetlenia na RPZ Sielce ulica Nowosielecka 3 w Warszawie

08/03/2013

FZ-Z/A009/13

Aukcja FZ-Z/A009/13 Modernizacja dróg i oświetlenia na RPZ Sielce ulica Nowosielecka 3 w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 22.03.2013r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja odbędzie się: 26.03.2013r.

 

Wygrała firma Delta S.A.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A010/13 - Modernizacja dróg i oświetlenia na RPZ Grochów przy ulicy Zamienieckiej 33 w Warszawie

08/03/2013

FZ-Z/A010/13

Aukcja FZ-Z/A010/13 Modernizacja dróg i oświetlenia na RPZ Grochów przy ulicy Zamienieckiej 33 w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 25.03.2013r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja odbędzie się: 27.03.2013r.

 

Wygrała firma Meltor

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A011/13 - Modernizacja dróg i oświetlenia na RPZ Bródno przy ulicy Ostródzkiej 1A w Warszawie

08/03/2013

FZ-Z/A011/13

Aukcja FZ-Z/A011/13 Modernizacja dróg i oświetlenia na RPZ Bródno przy ulicy Ostródzkiej 1A w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 25.03.2013r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja odbędzie się: 27.03.2013r.

 

Wygrała firma Meltor

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A012/13 - Wykonanie projektu i prac związanych z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku RSM Tarczyńska w Warszawie

14/03/2013

FZ-Z/A012/13

Aukcja FZ-Z/A012/13 na: Wykonanie projektu i prac związanych z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku RSM Tarczyńska w Warszawie.

Składanie ofert wstępnych w terminie do 03.04.2013. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja elektroniczna odbędzie się w dniu 05.04.2013r. o godz. 9.00

 

Wygrała firma ZELKO

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A013/13 - Wykonanie projektu i prac związanych z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku RPZ Białołęka w Warszawie

14/03/2013

FZ-Z/A013/13

Aukcja FZ-Z/A013/13 na: Wykonanie projektu i prac związanych z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku RPZ Białołęka w Warszawie.

Składanie ofert wstępnych w terminie do 03.04.2013. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja elektroniczna odbędzie się w dniu 05.04.2013r. o godz. 12.00

 

Wygrała firma ENCO

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A014A/13 - Modernizacja części oszynowania rozdzielni 110 kV stacji RPZ Sielce

22/04/2013

FZ-Z/A014A/13

Aukcja nr FZ-Z/A014A/13 na modernizację części oszynowania rozdzielni 110 kV stacji RPZ Sielce.

Termin składania ofert wstępnych 07.05.2013 r. do godz. 12.00

Aukcja odbędzie się w dniu 10.05.13 o godz. 11.00

 

Wygrała firma Elektropaks

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A014/13 - Modernizacja części oszynowania rozdzielni 110 kV stacji RPZ Sielce

25/03/2013

FZ-Z/A014/13

Aukcja nr FZ-Z/A014/13 na modernizację części oszynowania rozdzielni 110 kV stacji RPZ Sielce.

 

Termin składania ofert wstępnych 15.04.2013 r. do godz. 12.00

 

Aukcja odbędzie się w dniu 19.04.13 o godz. 11.00

 

Aukcja anulowana

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A015/13 - Budowa stacji elektroenergetycznej RPZ Wiktoryn

04/04/2013

FZ-Z/A015/13

Aukcja nr FZ-Z/A015/13 na budowę stacji elektroenergetycznej RPZ Wiktoryn.

Termin składania ofert wstępnych 07.05.2013 r. do godz. 12.00

Aukcja odbędzie się w dniu 14.05.13 o godz. 11.00

 

Wygrała firma Elektrobudowa

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A016/13 - Remont 24 budynków stacji 15/04kV

22/04/2013

FZ-Z/A016/13

Aukcja nr FZ-Z/A016/13 na: „Remont 24 budynków stacji 15/04kV w zakresie wymiany drzwi, naprawy dachów, elewacji zewnętrznych i likwidacji dołów olejowych."

Składanie ofert wstępnych w terminie do 06.05.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja elektroniczna odbędzie się w dniu 08.05.2013r. o godz. 10.00

 

Wygrała firma Kons-Spaw

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A017/13 - Wykonanie modernizacji zabezpieczeń strony 15 kV RSM Tyszkiewicza

18/04/2013

FZ-Z/A017/13

Aukcja nr FZ-Z/A017/13 na wykonania modernizacji zabezpieczeń strony 15 kV RSM Tyszkiewicza.

Termin składania ofert 09.05.2013 r. godz. 12.00
Termin aukcji elektronicznej 15.05.2013 r. godz. 12.00

 

Wybrano ofertę firmy EL-IN

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A019/13 - Skablowanie dwutorowej linii napowietrznej

16/05/2013

FZ-Z/A019/13

Aukcja nr FZ-Z/A019/13 na skablowanie dwutorowej linii napowietrznej 110kV Mory-Ochota, Mory - Południowa na odcinku słup 38 – słup 41.

Termin składania ofert wstępnych 24.06.2013 r. do godz. 12.00
Aukcja odbędzie się w dniu: 01.07.13 o godz. 11.00

 

Wygrała firma WZRT Północ

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A021/13 - Przebudowa odcinka linii napowietrznej

28/05/2013

FZ-Z/A021/13

Aukcja nr FZ-Z/A021/13 na przebudowę odcinka linii napowietrznej 110kV relacji RPZ Zachodnia - RPZ Gdańska na linię kablową.

 

Termin składania ofert wstępnych 18.06.2013r. do godz. 12.00

Aukcja odbędzie się w dniu 21.06.13 o godz. 11.00

 

Wygrała firma Elektropaks

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A022/13 - Wykonanie dokumentacji projektowej i prac związanych z budową ekranu wygłuszającego

04/06/2013

FZ-Z/A022/13

Aukcja nr FZ-Z/A022/13 na „Wykonanie dokumentacji projektowej i prac związanych z budową ekranu wygłuszającego pracę transformatorów mocy na terenie stacji RPZ Gocław przy ul. Bora Komorowskiego 50 w Warszawie".

Składanie ofert wstępnych w terminie do 18.06.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja elektroniczna odbędzie się w dniu 20.06.2013r. o godz. 10.00

 

Wygrała firma VIA Polonia

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A023/13 - Realizacja następujących prac

14/06/2013

FZ-Z/A023/13

Aukcja nr FZ-Z/A023/13 na realizację następujących prac:

Budowy wiaty magazynowej przy ulicy Nieświeskiej 52 w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 27.06.2013r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja odbędzie się 01.07.2013r.

 

Wygrała firma: Kons-Spaw

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A024/13 - Wykonanie modernizacji transformatora

19/06/2013

FZ-Z/A024/13

Aukcja nr FZ-Z/A024/13 na wykonanie modernizacji transformatora TR1 40/20/20 MVA ze stacji RPZ Ursynów na potrzeby stacji RPZ Międzylesie

Termin składania ofert 08.07.2013 godz. 12.00

 

Wybrano ofertę firmy ZREW Transformatory

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A027/13 - Remont wnętrza budynku rozdzielni RSM Kordeckiego w Warszawie

21/08/2013

FZ-Z/A027/13

Aukcja nr FZ-Z/A027/13 na: Remont wnętrza budynku rozdzielni RSM Kordeckiego w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 03.09.2013r do godziny 12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja odbędzie się: 05.09.2013r.

 

Wygrała firma: TFK1

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A028/13 - Wykonanie modernizacji zabezpieczeń

10/10/2013

FZ-Z/A028/13

Aukcja nr FZ-Z/A028/13 na wykonanie modernizacji zabezpieczeń strony 15 kV i 110 kV (zabezpieczenia transformatorów 110 kV) RPZ Stegny.

Termin składania ofert wstępnych do dnia 25.10.2013 r. do godz. 12.00

Termin Aukcji elektronicznej 31.10.2013 od godz.11.00

 

Wygrała firma Elbud Warszawa

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A029/13 - Przyłączenie obiektów przy ul. Łopuszańskiej

08/10/2013

FZ-Z/A029/13

Aukcja nr FZ-Z/A029/13 na przyłączenie obiektów przy ul. Łopuszańskiej dz. 34/4 i Flisa dz. 61, 62,63,11/2, 48, 10.

Termin składania ofert wstępnych do dnia 18.10.2013 r. do godz. 12.00

Termin Aukcji elektronicznej 22.10.2013 od godz.11.00

 

Wygrała firma TJ’S

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A031/13 - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia

21/10/2013

FZ-Z/A031/13

Aukcja nr FZ-Z/A031/13 na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na włączenie stacji RPZ Szamoty do sieci 110kV.

Termin składania ofert wstępnych do dnia 06.11.2013 r. do godz. 12.00
Termin Aukcji elektronicznej 08.10.2013 od godz.13.00

 

Wygrała firma Elektro Energo Projekt

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A032/13 - Zakup i montaż zbiornika na przepracowany olej transformatorowy

11/10/2013

FZ-Z/A032/13

Aukcja nr FZ-Z/A032/13 "Zakup i montaż zbiornika na przepracowany olej transformatorowy".

Składanie ofert wstępnych w terminie do 23.10.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Aukcja elektroniczna odbędzie się w dniu 25.10.2013r. o godz. 10.00

 

Wygrała firma: Industry Diesel & Oil

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A033/13 - Wykonanie kanalizacji pierwotnej wprowadzenia linii kablowych 110 kV

06/11/2013

FZ-Z/A033/13

Aukcja nr FZ-Z/A033/13 na wykonanie kanalizacji pierwotnej wprowadzenia linii kablowych 110 kV.

Termin składania ofert wstępnych do dnia 15.11.2013 r. do godz. 12.00
Termin Aukcji elektronicznej 19.11.2013 od godz.11.00

 

Wygrała firma Elektropaks

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A035/13 - Modernizacja sieci

27/11/2013

FZ-Z/A035/13

Aukcja nr FZ-Z/A035/13 na modernizację sieci przy ul. Fieldorfa, Abrahama, Bora Komorowskiego.

Termin składania ofert wstępnych do dnia 06.12.2013 r. do godz. 12.00

Termin Aukcji elektronicznej 10.12.2013 od godz.11.00

 

Wygrała firma Elsieć

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A036/13 - Wykonanie modernizacji rezerwowych układów pomiarowo – rozliczeniowych

12/12/2013

FZ-Z/A036/13

Aukcja nr FZ-Z/A036/13 Wykonanie modernizacji rezerwowych układów pomiarowo – rozliczeniowych w polach liniowych 110kV zlokalizowanych na terenie EC Żerań i EC Siekierki, zgodnie z dostarczonym projektem technicznym.

Termin składa ofert: 07.01.2014r. do godziny 12.00

 

Wygrała firma Eltor-Elbud

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A037/13 - Skablowanie odcinków linii napowietrznych 110kV w rejonie stacji RPZ Międzylesie

02/12/2013

FZ-Z/A037/13

Aukcja z ofertami wstępnymi FZ-Z/A037/13 na Skablowanie odcinków linii napowietrznych 110kV w rejonie stacji RPZ Międzylesie.


Uwaga zmianie uległy poniższe terminy:

Termin składania ofert wstępnych do dnia  16.12.2013 r.  do godz. 12.00
Termin Aukcji elektronicznej 20.12.2013 od godz.11.00

 

Wygrała firma Elektropaks

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A038/13 - Modernizacja sieci przy ul. Tarczyńskiej, Niemcewicza, Grójeckiej.

05/12/2013

FZ-Z/A038/13

Aukcja nr FZ-Z/A038/13: na modernizację sieci przy ul. Tarczyńskiej, Niemcewicza, Grójeckiej.

 

Termin składania ofert wstępnych do dnia 12.12.2013 r. do godz. 12.00

 

Termin Aukcji elektronicznej 16.12.2013 od godz.11.00

 

Wygrała firma Instalłuk

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A039/13 - Dostawa urządzeń teleinformatycznych MBS Router (MBSR)

17/12/2013

FZ-Z/A039/13

Aukcja nr FZ-Z/A039/13; Dostawa urządzeń teleinformatycznych MBS Router (MBSR) wraz z projektem i wdrożeniem systemu do autokonfiguracji.

Oferty należy złożyć w terminie do 24.01.2014r. do godziny 12:00,
w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A040/13 - Przyłączenie obiektu przy ul. Obywatelskiej/ Świerszcza dz. 11/1

2013/12/23

FZ-Z/A040/13

Aukcja nr FZ-Z/A040/13: na przyłączenia obiektu przy ul. Obywatelskiej/ Świerszcza dz. 11/1.

 

Termin składania ofert wstępnych do dnia 08.01.2014 r. do godz. 12.00

Termin Aukcji elektronicznej 10.01.2014 od godz. 11.00

 

Wygrała firma Sobpol

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P001/13 - Następujące zadania

04/01/2013

FZ-Z/P001/13

Przetarg nr FZ-Z/P001/13

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Morszyńskiej / Swoszowickiej
Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Okrężnej / Zdrojowej
Zad. 3 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Żegiestowskiej / Okrężnej
Zad. 4 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Klarysewskiej / Nałęczowskiej
Zad. 5 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Iwonickiej / Buskiej
Zad. 6 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Nałęczowskiej / Buskiej

Zadania będą oceniane łącznie.

 

Termin składania ofert:

14.01.2012 do godziny 12.00

 

Przetarg anulowany

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P002/13 - Następujące zadania

08/01/2013

FZ-Z/P002/13

Przetarg nr FZ-Z/P002/13 na realizację poniższych prac:

Zad. 1 ul. Buska, Okrężna, Iwonicka, Ciechocińska, Zdrojowa - projekt modernizacji sieci,

Zad. 2 ul. Zdrojowa, Zawojska - projekt modernizacji sieci,

Zad. 3 ul. Iwicka, Gagarina, Sielecka, Banioska – projekt modernizacji sieci.

 

Termin składania ofert 16.01.12.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma EGL
Zad. 2 wygrała firma EGL
Zad. 3 wygrała firma Elpol

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P004/13 - Zakup usługi zarządzania jakością w projekcie IT

08/01/2013

FZ-Z/P004/13

Przetarg nr FZ-Z/P004/13 na "Zakup usługi zarządzania jakością w projekcie IT."

Termin składania ofert do 16.01.2013r. do godziny 12:00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Postępowanie anulowano.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P005/13 - wykonanie projektu budowlanego związanego z przebudową stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ Jelonki

09/01/2013

FZ-Z/P005/13

Przetarg nr FZ-Z/P005/13 na wykonanie projektu budowlanego związanego z przebudową stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ Jelonki.

Termin składania ofert 31.01.12.2013 r. do godz. 12.00


Wygrała firma Karent.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P006/13 - Następujące zadania

09/01/2013

FZ-Z/P006/13

Przetarg nr FZ-Z/P006/13

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji sieci nn-0,4kV w związku z likwidacją stacji transformatorowej nr 6021 przy al. Niepodległości 146

Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji linii kablowych SN przy ul. Trombity / Nawłockiej

Zad. 3 Wykonanie projektu modernizacji linii kablowych SN przy ul. Przekornej / Przyczółkowej

 

Termin składania ofert: 17.01.2013 do godziny 12.00

 

Wynik:

Zadanie 1 wygrała firma ELPOL

Zadanie 2 wygrała firma Elprojex

Zadanie 3 wygrała firma Elprojex

 

 

FZ-Z/P007/13 - Następujące prace

16/01/2013

FZ-Z/P007/13

Przetarg nr FZ-Z/P007/13 na realizację następujących prac:

Zad.1 ul. Bobrowiecka – roboty modernizacyjne,

Zad. 2 ul. Mozaikowa / Godziszowska – roboty modernizacyjne,

Zad. 3 ul. Brzeska – roboty modernizacyjne.

 

Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 23.01.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma AM Complex
Zad. 2 wygrała firma Jamppol

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P008/13 - Realizacja następujących prac

23/01/2013

FZ-Z/P008/13

Przetarg nr FZ-Z/P008/13 na realizację następujących prac:

Zad.1 ul. Żytnia 64A, 64B – roboty modernizacyjne,

Zad. 2 ul. Mokotowska, Koszykowa, Al. Róż, Al. Ujazdowskie, Matejki – roboty modernizacyjne,

 

Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 30.01.2013 r. do godz. 12.00

 

 

Wynik:

Zadanie 1 wygrała firma ELSIEĆ

Zadanie 2 wygrała firma ELSIEĆ

 

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P009/13 - Modernizacja transformatora 110/15 kV TR1 z RPZ Bemowo

29/01/2013

FZ-Z/P009/13

Przetarg nr FZ-Z/P009/13 na modernizacja transformatora 110/15 kV TR1 z RPZ Bemowo.

 

Termin składania ofert 14.02.2013 r. do godz. 12.00

 

Nie jest wymagane posiadanie Certyfikatu RWE Stoen Operator w zakresie wykonawstwa sieci WN.

 

Wygrała firma ZREW Transformatory Janów

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P010/13 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla wiaty magazynowej przy ul. Nieświeskiej 52

07/02/2013

FZ-Z/P010/13

Przetarg nr FZ-Z/P010/13 na: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla wiaty magazynowej przy ul. Nieświeskiej 52”

Składanie ofert w terminie do 21.02.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma: Erecta 2

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P011/13 - Modernizacja transformatora 110/15 /15 kV 40 MVA dla potrzeb stacji RPZ Kaliszówka

29/01/2013

FZ-Z/P011/13

Przetarg nr FZ-Z/P011/13 nr FZ-Z/ P011/13 na modernizację transformatora 110/15 /15 kV 40 MVA dla potrzeb stacji RPZ Kaliszówka.

 

Termin składania ofert 22.02.2013 r. do godz. 12.00

 

Nie jest wymagane posiadanie Certyfikatu RWE Stoen Operator w zakresie wykonawstwa sieci WN.

 

Wygrała firma ZREW Transformatory

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P012/13 - Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach biurowych

30/01/2013

FZ-Z/P012/13

Przetarg nr FZ-Z/P012/13 na: „Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach biurowych”.

Zadanie nr 1
COK Praga Południe ul. Chrzanowskiego 12

Zadanie nr 2
Budynek biurowy, Licznikownia oraz Hala Napraw Transformatorów przy ul. Nieświeskiej 52

 

Składanie ofert w terminie do 15.02.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.


Zadanie nr 1
COK Praga Południe ul. Chrzanowskiego 12
Wygrała firma Komfort-Klima

Zadanie nr 2
Budynek biurowy, Licznikownia oraz Hala Napraw Transformatorów przy ul. Nieświeskiej 52
Wygrała firma Komfort-Klima

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P013/13 - Wykonawstwo robót budowlanych inżynieryjno-montażowych modernizacyjnych i przyłączeniowych

31/01/2013

FZ-Z/P013/13

Przetarg nr FZ-Z/P013/13 na wykonawstwo robót budowlanych inżynieryjno-montażowych modernizacyjnych i przyłączeniowych.

Zad. 1. ul. Cegłowska 46 – modernizacja sieci

Zad. 2. ul. Wspólna 72 – przyłączenie do sieci

 

Termin składania ofert 07.02.13 godz. 12.00.

 

Zad. 1 wybrano ofertę firmy A.M. COMPLEX
Zad. 2 wybrano ofertę firmy MAX-EL

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P014/13 - Dostawa i montaż stanowiska przewijania kabli energetycznych

08/03/2013

FZ-Z/P014/13

Przetarg nr FZ-Z/P014/13 na dostawę i montaż stanowiska przewijania kabli energetycznych.

Termin składania ofert 22.03.2013 r. do godz. 12.00

 

Wybrano ofertę firmy ALPLAST s.j.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P015/13 - Dostawa złączy kablowych, złączy zintegrowanych i szaf pomiarowych

13/02/2013

FZ-Z/P015/13

Przetarg nr FZ-Z/P015/13 na: "Dostawa złączy kablowych, złączy zintegrowanych i szaf pomiarowych”.

Składanie ofert w terminie do 28.02.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma ZPUE i Emiter

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P016/13 - Wykonawstwo robót budowlanych inżynieryjno-montażowych przyłączeniowych

11/02/2013

FZ-Z/P016/13

Przetarg nr FZ-Z/P016/13 na wykonawstwo robót budowlanych inżynieryjno-montażowych przyłączeniowych.

Zad. 1. ul. Wronia 45

Zad. 2. ul. Kadetów 20 lok. 7

Termin składania ofert 18.02.13 godz. 12.00.

 

Wynik:

Zad. 1 - wybrano ofertę firmy JAMPPOL
Zad. 2 - wybranow ofertę firmy ZUEE Nogal

 

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P017/13 - Realizacja następujących prac

08/02/2013

FZ-Z/P017/13

Przetarg nr FZ-Z/P017/13 na realizację następujących prac:

Zad.1 ul. Fleminga 2A dz. 121/5 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 2 ul. Rakowiecka, Fałata, Narbutta – roboty modernizacyjne,

Zadania oceniane osobno.

 

Termin składania ofert 15.02.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Elsieć
Zad. 2 wygrała firma Fabianowicz

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P018/2013 - Dostawa miernika do diagnostyki transformatorów WN/SN

14/02/2013

FZ-Z/P018/2013

Przetarg nr FZ-Z/P018/2013 na zakup miernika do diagnostyki transformatorów WN/SN

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 01.03 2013 do godz. 12.00
w Kancelarii Ogólnej w Budynku RWE Polska przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Postępowanie wygrała firma ENERGO-COMPLEX

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P019/13 - Wykonanie projektu modernizacji

14/02/2013

FZ-Z/P019/13

Przetarg nr FZ-Z/P019/13 na:

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Morszyńskiej / Swoszowickiej

Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Okrężnej / Zdrojowej

Zad. 3 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Żegiestowskiej / Okrężnej

Zad. 4 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Klarysewskiej / Nałęczowskiej

Zad. 5 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Iwonickiej / Buskiej

Zad. 6 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Nałęczowskiej / Buskiej

Zadania będą oceniane łącznie.

 

Termin składania ofert: 25.02.2012 do godziny 12.00

 

 

Wynik:

zadania 1-6 wygrała firma ENERGONET

 

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P020/13 - Porealizacyjny monitoring ornitologiczny oraz monitoring aktywności i śmiertelności nietoperzy

21/02/2013

FZ-Z/P020/13

Przetarg nr FZ-Z/P020/13 Zakres: Porealizacyjny monitoring ornitologiczny oraz monitoring aktywności i śmiertelności nietoperzy na Farmie Wiatrowej Nowy Staw.

Termin składania ofert: 14.03.2013r godz. 12.00

 

Postępowanie przetargowe zostało zawieszone do odwołania.

 

Postępowanie przetargowe zostało wznowione.
Nowy termin składania ofert: 08.07.2013r.

 


Wygrała firma PRO-ORNIS

 

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P021/13 - Projekt i przebudowa systemu kanalizacji odwadniającej teren stacji RPZ Płudy

20/02/2013

FZ-Z/P021/13

Przetarg nr FZ-Z/P021/13 na: "Projekt i przebudowa systemu kanalizacji odwadniającej teren stacji RPZ Płudy".

Składanie ofert w terminie do 06.03.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma ANDEL

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P022/13 - Zapewnienie ochrony obiektu Farma Wiatrowa Nowy Staw

25/02/2013

FZ-Z/P022/13

Przetarg nr FZ-Z/P022/13 dot zapewnienie ochrony obiektu Farma Wiatrowa Nowy Staw.

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 12.03.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Przetarg wygrała firma ARES Service

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P023/13 - Wykonanie projektów modernizacji sieci elektroenergetycznej

25/02/2013

FZ-Z/P023/13

Przetarg nr FZ-Z/P023/13 na wykonanie projektów modernizacji sieci elektroenergetycznej.

Zad. 1. ul. Powojowa

Zad. 2. ul. Panny Wodnej (Powojowej/Patriotów)

Zad. 3. ul. Panny Wodnej (Mozaikowa/Powojowa)

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 04.03.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

 

Wynik: wybranow ofertę firmy ELSIEĆ

 

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P024/13 - Realizacja następujących prac

26/02/2013

FZ-Z/P024/13

Przetarg nr FZ-Z/P024/13 na realizację następujących prac:

Zad.1 ul. Aluzyjna dz.12 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 2 ul. Syta/ Vogla dz. 6/14 – projekt przyłącza.

 

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 05.03.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Amper Serwis
Zad. 2 wygrała firma TJS

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P025/13 - Realizacja następujących prac

26/02/2013

FZ-Z/P025/13

Przetarg nr FZ-Z/P025/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Zerzeńska - projekt modernizacji sieci,

Zad. 2 ul. Ireny 8 - projekt modernizacji sieci,

Zad. 3 ul. Madalińskiego – projekt modernizacji sieci.

 

Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 05.03.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Gridnet
Zad. 2 wygrała firma Gridnet
Zad. 3 wygrała firma Gridnet

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P028/13 - Wykonawstwo robót budowlanych inżynieryjno-montażowych modernizacyjnych i przyłączeniowych

28/02/2013

FZ-Z/P028/13

Przetarg nr FZ-Z/P028/13 Na wykonawstwo robót budowlanych inżynieryjno-montażowych modernizacyjnych i przyłączeniowych

Zad. 1. ul. Sobieskiego 91 – roboty modernizacyjne

Zad. 2. ul. Sowińskiego 24 – roboty przyłączeniowe

 

Termin składania ofert 07.03.13 r. godz. 12.00.

 

Zad. 1 Wybrano ofertę firmy SOBPOL
Zad. 2 Wybrano ofertę firmy SOBPOL

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P029/13 - Demontaż urządzeń energetycznych w RSM Migdałowa

05/03/2013

FZ-Z/P029/13

Przetarg nr FZ-Z/P029/13 na demontaż urządzeń energetycznych w RSM Migdałowa.

Termin składania ofert 12.03.2013 r. do godz. 12.00

 

Przetarg anulowany

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P030/13 - Realizacja następujących prac

05/03/2013

FZ-Z/P030/13

Przetarg nr FZ-Z/P030/13 na realizację następujących prac:

Zad.1 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 2 ul. Czarna Droga – projekt modernizacji sieci,

Zad. 3 ul. Nowoursynowska 210/212 2

 

Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 12 .03.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Eltrin
Zad. 2 wygrała firma Gridnet
Zad. 3 wygrała firma Gridnet

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P031/13 - Realizacja następujących prac

05/03/2013

FZ-Z/P031/13

Przetarg nr FZ-Z/P031/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Bogumińska – projekt modernizacji sieci,

Zad. 2 ul. Centralna, Różana Opacz Kolonia – projekt modernizacji sieci.

Zad. 3 ul. Trenów dz. 46/1- dz. 46/23 – projekt przyłącza.

 

Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 13.03.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Gridnet
Zad. 2 wygrała firma Elprojex
Zad. 3 wygrała firma Elsieć

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P032/13 - Realizacja następujących prac

08/03/2013

FZ-Z/P032/13

Przetarg nr FZ-Z/P032/13 na realizację następujących prac:

Zad.1 ul. Światowida – projekt przyłącza,

Zad. 2 ul. Techników - projekt i roboty modernizacyjne.

 

Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 15.03.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Nixen
Zad. 2 wygrała firma Gridnet

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

FZ-Z/P033/13 - Realizacja następujących prac

08/03/2013

FZ-Z/P033/13

Przetarg nr FZ-Z/P033/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Nowoursynowska w rejonie ul. Arkadowej - projekt modernizacji sieci,

Zad. 2 ul. Bajkowa - projekt modernizacji sieci .

 

Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 14.03.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Gridnet
Zad. 2 wygrała firma Elsieć

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P034/13 - Następujące zadania

19/03/2013

FZ-Z/P034/13

Przetarg nr FZ-Z/P034/13

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Szynowej/ Czołowej

Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Mrągowskiej

 

Zadania będą oceniane oddzielnie.

Termin składania ofert: 28.03.2013 do godziny 12.00

 

Wynik:

Zadanie 1 wygrała firma ELPOL

Zadanie 2 wygrała firma ELTRIN

 

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P035/13 - Następujące zadania

02/04/2013

FZ-Z/P035/13

Przetarg nr FZ-Z/P035/13.

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Niegocińskiej 7

Zad. 2 Wykonanie prac modernizacyjnych przy ul. Działyńczyków /Ilskiego

 

Zadania będą oceniane oddzielnie.

Termin składania ofert: 12.04.2013 do godziny 12.00

 

Wynik:

Zadanie 1 wygrała firma ELEKTRO-ENERGETYKA

Zadanie 2 wygrała firma MAX-EL

 

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P036/13 - Realizacja następujących prac

28/03/2013

FZ-Z/P036/13

Przetarg nr FZ-Z/P036/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Czerniakowska dz. 2/5, 2/8, 2/22 – roboty przyłączeniowe

Zad. 2 ul. Gierymskiego, Braci Pillatich, Piwarskiego, Kostrzewskiego – roboty modernizacyjne.

 

Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 05.04.2013r. do godz. 12.00

 

Zad. 1, 2 wygrała firma Eltom.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P038/13 - Następujące zadania

09/04/2013

FZ-Z/P038/13

Przetarg nr FZ-Z/P038/13

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Madalińskiego / Kwiatowej

Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Radzymińskiej

Zad. 3 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Belwederskiej

 

Zadania będą oceniane oddzielnie.

Termin składania ofert: 19.04.2013 do godziny 12.00

 

Wynik:

Zadanie 1 wygrała firma ELPOL

Zadanie 2 wygrała firma GRIDNET

Zadanie 3 wygrała firma GRIDNET

 

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P039/13 - Wykonanie projektów modernizacji sieci elektroenergetycznej

10/04/2013

FZ-Z/P039/13

Przetarg nr FZ-Z/P039/13 na wykonanie projektów modernizacji sieci elektroenergetycznej

Zad. 1. ul. Rejtana-Puławska-Olszewska

Zad. 2. ul. Działkowa 117

 

Termin składania ofert 17.04.2013 r. godz. 12.00.

 

Zad. 1 Wybrano ofertę firmy Gridnet

Zad. 2 Wybrano ofertę firmy Elpol

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P041/13 - Dotyczący wyboru oferenta do współpracy ramowej w zakresie świadczenia usługi

11/06/2013

FZ-Z/P041/13

Przetarg nr FZ-Z/P041/13 dotyczący wyboru oferenta do współpracy ramowej w zakresie świadczenia usługi polegającej na umawianiu spotkań/ kontaktów z potencjalnymi klientami przez firmę zewnętrzną.

W dniu 18.06.2013 na stronie 2 i 3 Wymagań Ofertowych Przetargu zostały wprowadzone zmiany
Termin składania ofert: do dnia 28.06.2013 do godz. 12:00

 

W Przetargu nr FZ-Z/P041/13 została wybrana oferta firmy DSD Sp. z o.o.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P040/13 - Wykonanie projektów modernizacji sieci elektroenergetycznej

10/04/2013

FZ-Z/P040/13

Przetarg nr FZ-Z/P040/13 na wykonanie projektów modernizacji sieci elektroenergetycznej

Zad. 1. ul. Koszykowa 8

Zad. 2. ul. Krzywickiego 6

 

Termin składania ofert 18.04.2013 r. godz. 12.00.

 

Zad. 1 Wybrano ofertę firmy Gridnet

Zad. 2 Wybrano ofertę firmy Gridnet

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P042/13 - Realizacja następujących prac

19/04/2013

FZ-Z/P042/13

Przetarg nr FZ-Z/P042/13 na realizację następujących prac:

Zad.1. ul. Drwali 19 - projekt + wykonawstwo

Zad. 2. ul. Jagiellońska 55 – projekt

Zad. 3. ul. Nowoursynowska - projekt

Zad. 4. ST 8361 - RSM Migdałowa - projekt

 

Termin składania ofert: 10.05.2013r.

 

Zad.1. ul. Drwali 19 - projekt + wykonawstwo - wygrała firma GRIDNET
Zad. 2. ul. Jagiellońska 55 – projekt - wygrała firma GRIDNET
Zad. 3. ul. Nowoursynowska - projekt - wygrała firma GRIDNET
Zad. 4. ST 8361 - RSM Migdałowa - projekt - wygrała firma ELPOL

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P043/13 - Prace remontowe w budynku przy ulicy Towarowej 7A w Warszawie

22/04/2013

FZ-Z/P043/13

Przetarg nr FZ-Z/P043/13 na: Prace remontowe w budynku przy ulicy Towarowej 7A w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 06.05.2013r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma Promotech

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P044/13 - Wykonanie zadań modernizacyjnych projektowo-wykonawczych

18/04/2013

FZ-Z/P044/13

Przetarg nr FZ-Z/P044/13 na wykonanie zadań modernizacyjnych projektowo-wykonawczych

Zad. 1. ul. Karczunkowska od st. 3240 do ul. Nawłockiej

Zad. 2. ul. Kuszycka od ul. Dawidowskiej do st. 3240

 

Termin składania ofert 25.04.2013 r. godz. 12.00.

 

Zad. 1 Wybrano ofertę firmy ELSIEĆ
Zad. 2 Wybrano ofertę firmy ELSIEĆ

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P045/13 - Wykonanie projektów modernizacji i przyłączy do sieci elektroenergetycznej

18/04/2013

FZ-Z/P045/13

Przetarg nr FZ-Z/P045/13 na wykonanie projektów modernizacji i przyłączy do sieci elektroenergetycznej:

Zad. 1. ul. Pałacowa – projekt modernizacji

Zad. 2. ul. Wersalska 7 – projekt modernizacji

Zad. 3. ul. Klasyków/ Krokwi dz. 83/1 obręb 4-04-10 – projekt przyłącza

 

Termin składania ofert 26.04.2013 r. godz. 12.00.

 

Zad. 1 Wybrano ofertę firmy GRIDNET
Zad. 2 Wybrano ofertę firmy GRIDNET
Zad. 3 Wybrano ofertę firmy GRIDNET

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P046/13 - Dot. usługi eksploatacji, pogotowia energetycznego oraz obsługi dyspozytorskiej infrastruktury elektroenergetycznej

22/04/2013

FZ-Z/P046/13

Przetarg nr FZ-Z/P046/13 dot. usługi eksploatacji, pogotowia energetycznego oraz obsługi dyspozytorskiej infrastruktury elektroenergetycznej na Farmie Wiatrowej Nowy Staw wraz z linią napowietrzno – kablową 110kV w relacji GPZ Stawiec – GPZ Malbork - Rakowiec.

Termin składania ofert: 13.05.2013. do godziny 12.00.


Przetarg wygrała firma: SAG Elbud Gdańsk S.A.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P047/13 - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę

24/04/2013

FZ-Z/P047/13

Przetarg nr FZ-Z/P047/13 na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę linii kablowych 110kV relacji RPZ Wilanów – EC Siekierki oraz RPZ Natolin – EC Siekierki.

Termin składania ofert 22.05.2013 r. do godz. 12.00

 

Wygrała firma Elektro Energo Projekt

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P048/13 - Następujące zadania

25/04/2013

FZ-Z/P048/13

Przetarg nr FZ-Z/P048/13

Zad.1 ul. Żegańska dz. 12/2 – roboty przyłączeniowe,
Zad. 2 ul. Bielszowicka, Hafciarska – projekt modernizacji sieci.

Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 07.05.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Mufa
Zad. 2 wygrała firma EGL

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P049/13 - Szlifowanie i krystalizacja posadzki kamiennej w holu budynku Zarządu ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie

06/05/2013

FZ-Z/P049/13

Przetarg nr FZ-Z/P049/13 na: Szlifowanie i krystalizacja posadzki kamiennej w holu budynku Zarządu ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 21.05.2013r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma: Marart

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P050/13 - Wykonanie projektu modernizacji

29/04/2013

FZ-Z/P050/13

Przetarg nr FZ-Z/P050/13:

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Kosmatki / Sęczkowej

Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Jutrzenki

 

Zadania będą oceniane oddzielnie.

 

Termin składania ofert: 10.05.2013 do godziny 12.00

 

Zadanie 1 Elpol
Zadanie 2 Gridnet

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P051/13 - Przeglądy, konserwacje i naprawy systemów sygnalizacji pożaru

23/05/2013

FZ-Z/P051/13

Przetarg nr FZ-Z/P051/13 Przeglądy, konserwacje i naprawy systemów sygnalizacji pożaru w budynkach należących do RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w Warszawie.

 

Składanie ofert w terminie do 05.06.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrano ofertę firmy SUPON

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P052/13 - Następujące zadania

09/05/2013

FZ-Z/P052/13

Przetarg nr FZ-Z/P052/13

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Pajęczej / Osterwy / Planetowej

Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Pajęczej / Wisełki / Planetowej

 

Zadania będą oceniane oddzielnie.

Termin składania ofert: 16.05.2013 do godziny 12.00

 

Zadanie 1 wygrała firma ELTRIN
Zadanie 2 wygrała firma ELTRIN

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P053/13 - Następujące zadania

10/05/2013

FZ-Z/P053/13

Przetarg nr FZ-Z/P053/13

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Patriotów

Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Nowogrodzkiej 35/41 - modernizacja stacji 7287

 

Zadania będą oceniane oddzielnie.

Termin składania ofert: 17.05.2013 do godziny 12.00

 

Zadanie 1 wygrała firma ELTRIN
Zadanie 2 wygrała firma ELPOL

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P054/13 - Realizacja następujących prac

14/05/2013

FZ-Z/P054/13

Przetarg nr FZ-Z/P054/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Białostocka dz. 263, 6, 24, 23/2, 21, 22, 19, 20/4, 20/2 – roboty modernizacyjne,
Zad. 2 ul. Białostocka, Brzeska, Markowska,-etap 1, ul. Białostocka, Tarchomińska, Śnieżna – etap2 roboty modernizacyjne.

Zadania oceniane łącznie.
Termin składania ofert 22.05.2013r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Max-el
Zad. 2 wygrała firma Max-el

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P055/13 - Realizacja następujących prac

14/05/2013

FZ-Z/P055/13

Przetarg nr FZ-Z/P055/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Szaserów – Garwolińska – roboty modernizacyjne,
Zad. 2 ul. Kazachska dz. 7/41, 7/44, 7/46, 7/48, 7/50, 2/72, 2/74 (etap1, etap2) - roboty przyłączeniowe.

Zadania oceniane osobno.
Termin składania ofert 23.05.2013r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Eltrin
Zad. 2 wygrała firma Elkab

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P056/13 - Realizacja następujących prac

14/05/2013

FZ-Z/P056/13

Przetarg nr FZ-Z/P056/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Masłowiecka 10 – roboty przyłaczeniowe,
Zad. 2 ul. Tamka, Smulikowskiego - roboty modernizacyjne.

Zadania oceniane osobno.
Termin składania ofert 23.05.2013r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma AM Complex
Zad. 2 wygrała firma Diora El

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P057/13 - Następujące zadania

16/05/2013

FZ-Z/P057/13

Przetarg nr FZ-Z/P057/13

Zad.1 Wykonanie projektu modernizacji stacji 4293 przy ul. Szafirowej 39
Zad.2 Wykonanie projektu modernizacji stacji 9076 przy ul. Toruńskiej 68
Zad.3 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy ul. Warsztatowej, Pajęczej, Ezopa

 

Zadania będą oceniane oddzielnie.
Termin składania ofert: 24.05.2013 do godziny 12.00

 

Zadanie 1 wygrała firma Gridnet
Zadanie 2 wygrała firma EGL
Zadanie 3 wygrała firma Eltrin

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P058/13 - Następujące zadania

21/05/2013

FZ-Z/P058/13

Przetarg nr FZ-Z/P058/13 na:

Zad. 1 ul. Raciborska stacja SN/nn

Zad. 2 ul. Marsa 54 - projekt

 

Termin składania ofert: 29.05.2013r.

 

Zad. 1 ul. Raciborska - firma Eltrin
Zad. 2 ul. Marsa 54 - projekt - firma MIRMAR

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P059/13 - Remont łazienek- damskiej i męskiej na parterze budynku

23/05/2013

FZ-Z/P059/13

Przetarg nr FZ-Z/P059/13 Remont łazienek- damskiej i męskiej na parterze budynku przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41.

Składanie ofert w terminie do 06.06.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma TFK1

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P061/13 - Termomodernizacja pokrycia dachowego oraz remont części pomieszczeń

23/05/2013

FZ-Z/P061/13

Przetarg nr FZ-Z/P061/13 Termomodernizacja pokrycia dachowego oraz remont części pomieszczeń w budynku biurowym przy
ul. Nieświeskiej 52 w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 07.06.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma TFK1

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P062/13 - Świadczenie doradczych usług prawnych w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby Projektu AMI...

17/06/2013

FZ-Z/P062/13

Przetarg nr FZ-Z/P062/13 na Świadczenie doradczych usług prawnych w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby Projektu AMI (Zaawansowanej Infrastruktury Pomiarowej)

 

Termin składania ofert: 26.06.2013 do godziny 12.00

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

FZ-Z/P063/13 - Następujące zadania

03/06/2013

FZ-Z/P063/13

Przetarg nr FZ-Z/P063/13

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Kasprowicza, Żeromskiego i Schroegera
Zad. 2 Wykonanie projektu oraz prac przy pl. Trzech Krzyży

 

Zadania będą oceniane oddzielnie.

Termin składania ofert: 12.06.2013 do godziny 12.00

 

Zadanie 1 wygrała firma GRIDNET
Zadanie 2 wygrała firma GRIDNET

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P064/13 - Następujące zadania

29/05/2013

FZ-Z/P064/13

Przetarg nr FZ-Z/P064/13 na

Zad 1. Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Iłżeckiej, 1 Sierpnia dz. nr 7, 8
Zad 2. Wykonanie projektu modernizacji / przyłączenia ul. Dawidowska dz. nr 83, 82, 81, 88/1 w gminie Lesznowola

 

Termin składania ofert 06.06.2013 do godziny 12.00

 

Zadanie 1 wygrała firma Elektro-energetyka Stepnowski
Zadanie 2 wygrała firma GRIDNET

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P065/13 - Wykonanie projektu budowlanego budynku stacji

04/06/2013

FZ-Z/P065/13

Przetarg nr FZ-Z/P065/13 na wykonanie projektu budowlanego budynku stacji 110/15kV elektroenergetycznej RPZ Szamoty.

Termin składania ofert 25.06.2013 r. do godz. 12.00

 

Wygrała firma Karent

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P066/13 - Wykonanie projektów modernizacji sieci elektroenergetycznej

06/06/2013

FZ-Z/P066/13

Przetarg nr FZ-Z/P066/13 Na wykonanie projektów modernizacji sieci elektroenergetycznej

Zad. 1. ul. Płońska
Zad. 2. ul. Patriotów

Termin składania ofert 13.06.2013 r. godz. 12.00

 

Zad. 1 Wybrano ofertę firmy ELPOL
Zad. 2 Wybrano ofertę firmy ELPOL

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P067/13 - Następujące zadania

 

05/06/2013

FZ-Z/P067/13

Przetarg nr FZ-Z/P067/13

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Niepodległości
Zad. 2 Wykonanie projektu przy ul. Daniłowiczowskiej

Zadania będą oceniane oddzielnie.
Termin składania ofert: 13.06.2013 do godziny 12.00

 

Zadanie 1 wygrała firma MIRMAR
Zadanie 2 wygrała firma MIRMAR

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P068/13 - Następujące zadania

05/06/2013

FZ-Z/P068/13

Przetarg nr FZ-Z/P068/13

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji/ przyłączenia przy ul. Łopuszańskiej/ Jutrzenki
Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Ostroroga/ Sołtyka

Zadania będą oceniane oddzielnie.
Termin składania ofert: 14.06.2013 do godziny 12.00

 

Zadanie 1 wygrała firma GRIDNET
Zadanie 2 wygrała firma MIRMAR

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P069/13 - Realizacja następujących prac

05/06/2013

FZ-Z/P069/13

Przetarg nr FZ-Z/P069/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Czerska, Chełmska – roboty modernizacyjne,
Zad. 2 ul. Szaserów - roboty modernizacyjne.

Zadania oceniane osobno.
Termin składania ofert 12.06.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Mufa
Zad. 2 wygrała firma Eltrin

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P070/13 - Realizacja następujących prac

05/06/2013

FZ-Z/P070/13

Przetarg nr FZ-Z/P070/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Liliowa dz. 1,2 - roboty przyłączeniowe,
Zad. 2 ul. Idzikowskiego/ Puławska - roboty modernizacyjne.

Zadania oceniane osobno.
Termin składania ofert 13.06.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Kableko
Zad. 2 wygrała firma Fabianowicz

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P072/13 - Wybór firm do współpracy w zakresie działań reklamowych

18/06/2013

FZ-Z/P072/13

Przetarg nr FZ-Z/P072/13 dotyczący wyboru firm do współpracy w zakresie działań reklamowych dla RWE Polska i RWE Stoen Operator.

Termin składania ofert: do dnia 02.07.2013 do godz. 12:00

 

W wyniku Przetargu nr FZ-Z/P072/13 dotyczącego wyboru firm do współpracy w zakresie działań reklamowych dla RWE Polska i RWE Stoen Operator zostaną podpisane umowy ramowe z następującymi firmami:

Adah Advertising
Farma Pomysłów
Happen House

Know How Advertising
PRACOWNIA C&C
RADNA

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P073/13 - Realizacja następujących prac

13/06/2013

FZ-Z/P073/13

Przetarg nr FZ-Z/P073/13 na realizację następujących prac:

Kompletny remont aparatów 110 kV oraz wymiana zużytych elementów

Termin składania ofert: 25.06.2013r.

 

Przesunięcie terminu składania ofert do przetargu nr FZ-Z/P073/13 dzień 26.06.2013 godz. 12.00.

 

Wygrała firma Elektropaks

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P074/13 - Realizacja prac: roboty przyłączeniowe

17/06/2013

FZ-Z/P074/13

Przetarg nr FZ-Z/P074/13 na realizację następujących prac:

Zad.1 ul. Cynamonowa dz. 4/11,dz. 4/34, 4/16, 4/31 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 2 ul. Blizne Łaszczyńskiego dz. 275/32 – roboty przyłączeniowe.

Zadania oceniane osobno.

 

Termin składania ofert: 21.06.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Max-el
Zad. 2 wygrała firma Mufa

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P075/13 - Wykonanie projektów modernizacji i budowy sieci elektroenergetycznej

17/06/2013

FZ-Z/P075/13

Przetarg nr FZ-Z/P075/13 na wykonanie projektów modernizacji i budowy sieci elektroenergetycznej

Zad. 1. ul. Szamocin – modernizacja sieci
Zad. 2. RPZ Wilanów – RSM Migdałowa – budowa sieci

Termin składania ofert 25.06.2013 godz. 12.00

 

Zad. 1 Wybrano ofertę firmy ELPOL
Zad. 2 Wybrano ofertę firmy GRIDNET

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P076/13 - Następujące zadania

28/06/2013

FZ-Z/P076/13

Przetarg nr FZ-Z/P076/13

Zad. 1 Wykonanie projektu oraz prac w terenie przy ul. Szlenkierów 5
Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Lelechowskiej / Kopińskiej

Zadania będą oceniane oddzielnie.
Termin składania ofert: 05.07.2013 do godziny 12.00

 

zad 1 anulowane; zad 2 wygrała firma MIRMAR

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P077/13 - Modernizacja urządzeń w wybranych stacji 15/0,4kV wraz z dostawą i montażem systemów SMART GRID

25/06/2013

FZ-Z/P077/13

Przetarg nr FZ-Z/P077/13. Zakres prac:

„Modernizacja urządzeń w wybranych stacji 15/0,4kV wraz z dostawą i montażem systemów SMART GRID”

Termin składania ofert: 04.07.2013r.

Nowy termin składania ofert: 15.07.2013r godz.12.00.

 

Modernizacje poszczególnych stacji będą wykonywać następujące firmy:

9648 - Eltrin
9948 - ENCO
9038 - UESA
9029 - UESA

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P078/13 - Wykonanie prac geodezyjnych sukcesywnie zlecanych na podstawie umowy ramowej

04/07/2013

FZ-Z/P078/13

Przetarg nr FZ-Z/P078/13 na wykonanie prac geodezyjnych sukcesywnie zlecanych na podstawie umowy ramowej

Część 1 geodezja dla obsługi nieruchomości

Część 2 geodezja dla projektów przyłączy

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 25.07.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kosciuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Termin składania ofert został przesunięty na 30.07.2013 godz. 12.00.

 

Część 1 geodezja dla obsługi nieruchomości – wybrano oferty firm „Zbysław Zawadzki Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych” i „Łukasz Tytz Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych – Tytz”
Część 2 geodezja dla projektów przyłączy – wybrano oferty firm „Geobis”, „Polservice” i „Geomark”

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P079/13 - Realizacja następujących prac

04/07/2013

FZ-Z/P079/13

Przetarg nr FZ-Z/P079/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Wolska / Syreny – roboty modernizacyjne,
Zad. 2 ul. Bruzdowa - roboty przyłączeniowe.

Zadania oceniane osobno.
Termin składania ofert 10.07.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Fabianowicz
Zad. 2 wygrała firma MS Electric

 

Dokumnety do pobrania:

FZ-Z/P080/13 - Wybór firmy na usługę ochrony obiektów Spółki RWE

23/07/2013

FZ-Z/P080/13

Przetarg nr FZ-Z/P080/13 dot wyboru firmy na usługę ochrony obiektów Spółki RWE

Termin składania ofert 26.08.2013r. do godziny 12.00

 

Aktualizacja Wymagań Ofertowych dot Przetargu FZ-Z/P080/13 dot wyboru firmy na usługę ochrony obiektów Spółki RWE

Aktualizacja dot pkt 4 "lista załączników"

 

Wygrała firma IMPEL SECURITY POLSKA

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P081/13 - Wybór firmy na usługę serwis i konserwacje systemów zabezpieczania technicznego

23/07/2013

FZ-Z/P081/13

Przetarg nr FZ-Z/P081/13 dot wyboru firmy na usługę serwis i konserwacje systemów zabezpieczania technicznego obiektów Spółki RWE

Termin składania ofert 26.08.2013r. do godziny 12.00

 

UNIEWAŻNIONO

 

Dokumenty do pobrania:

Z-Z/P081A/13 - Serwis i konserwacja systemów zabezpieczania technicznego obiektów Spółki RWE

16/09/2013

FZ-Z/P081A/13

Przetarg nr FZ-Z/P081A/13 na Serwis i konserwacja systemów zabezpieczania technicznego obiektów Spółki RWE.

Składanie ofert w terminie do 01.10.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrano ofertę firmy Securitas Polska

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P082/13 - Prace remontowe w budynku RSM Marymont ul. Pęcickiej 13 w Warszawie

18/07/2013

FZ-Z/P082/13

Przetarg nr FZ-Z/P082/13 Prace remontowe w budynku RSM Marymont ul. Pęcickiej 13 w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 19.08.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Postępowanie unieważniono

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P083/13 - Prace remontowe w budynku biurowym przy ul. Rudzkiej 18 w Warszawie

18/07/2013

FZ-Z/P083/13

Przetarg nr FZ-Z/P083/13 Prace remontowe w budynku biurowym przy ul. Rudzkiej 18 w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 19.08.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Zakres prac został zmieniony.

 

Wygrała firma PUS PROMOTECH

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P084/13 - Wymiana odłączników i wyłącznika 110 kV

16/07/2013

FZ-Z/P084/13

Przetarg nr FZ-Z/P084/13 na wymianę odłączników i wyłącznika 110 kV

Termin składania ofert 05.08.2013 r.

 

Wybrano ofertę firmy SAG Elbud Kraków

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P086/13 - Remont dachu budynku licznikowni przy ul. Nieświeskiej 52 w Warszawie

18/07/2013

FZ-Z/P086/13

Przetarg nr FZ-Z/P086/13 Remont dachu budynku licznikowni przy ul. Nieświeskiej 52 w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 02.08.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma Empresa

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P087/13 - Realizacja następujących prac

17/07/2013

FZ-Z/P087/13

Przetarg nr FZ-Z/P087/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Szernera 3 dz. 3/1 - roboty przyłączeniowe,
Zad. 2 ul. Finlandzka 10 - roboty przyłączeniowe.

Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 24.07.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Max-el
Zad. 2 wygrała firma Mufa

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P088/13 - Realizacja następujących prac

17/07/2013

FZ-Z/P088/13

Przetarg nr FZ-Z/P088/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Patriotów 271 - roboty modernizacyjne,
Zad. 2 ul. Chlubna 1A dz. 239 - roboty przyłączeniowe.

Zadania oceniane osobno.
Termin składania ofert 25.07.2013r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Max-el
Zad. 2 wygrała firma Sobpol

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P089/13 - Świadczenie usług napraw awaryjnych linii kablowych WN

12/09/2013

FZ-Z/P120/13

Przetarg nr FZ-Z/P089/13 na świadczenie usług napraw awaryjnych linii kablowych WN.

Termin składania ofert 27.09.13 do godz. 12.00

 

Przyjęto oferty firm: ZSiZ, Elbud Warszawa

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P091/13 - Prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych

25/07/2013

FZ-Z/P091/13

Przetarg nr FZ-Z/P091/13 Prowadzenia postępowań sądowych i egzekucyjnych przeciwko dłużnikom RWE POLSKA S.A

Termin składania ofert 16.08.2013.

 

Wybrane firmy to:
- Kancelaria Prawna Trusiewicz Sywko
- Kancelaria Radców Prawnych Kania Stachura

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P092/13 - Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji zabezpieczeń RPZ Mirów

29/07/2013

FZ-Z/P092/13

Przetarg nr FZ-Z/P092/13 na Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji zabezpieczeń RPZ Mirów.

Termin składania ofert 08.08.2013 r. godz. 12.00.

 

Wybrano ofertę firmy KARENT

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P093/13 - Realizacja następujących prac

23/07/2013

FZ-Z/P093/13

Przetarg nr FZ-Z/P093/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Grochowska, Witolińska do st. 9111 - roboty modernizacyjne,
Zad. 2 ul. Rogalskiego/ Abrahama - roboty modernizacyjne.

Zadania oceniane osobno.
Termin składania ofert 13.08.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Amper Serwis
Zad. 2 wygrała firma MS Electric

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P094/13 - Realizacja następujących prac

23/07/2013

FZ-Z/P094/13

Przetarg nr FZ-Z/P094/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Żubrowa dz. 233 - roboty przyłączeniowe,
Zad. 2 ul. Żubrowa dz. 234 - roboty przyłączeniowe.

Zadania oceniane łącznie.
Termin składania ofert 12.08.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1, 2 wygrała firma AM Complex

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P095/13 - Realizacja następujących prac

23/07/2013

FZ-Z/P095/13

Przetarg nr FZ-Z/P095/13 na realizację następujących prac:

Zad.1 Wykonanie projektu oraz prac w terenie przy ul. Szlenkierów 5
Zad.2 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Lelechowskiej / Kopińskiej
Zad. 3 Wykonanie projektu modernizacji sieci przy Al. Ujazdowskich 8

Zadania oceniane osobno.
Termin składania ofert 12.08.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Empresa
Zad. 2 wygrała firma Gridnet
Zad. 3 wygrała firma MS Electric

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P096/13 - Realizacja następujących prac

26/07/2013

FZ-Z/P096/13

Przetarg nr FZ-Z/P096/13 na realizację następujących prac:

Wykonanie projektu instalacji i prac z tym związanych oraz remont wnętrza budynku RPZ Bemowo przy ulicy Oławskiej 1 w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 09.08.2013r do godziny 12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma Promotech

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P097/13 - Wykonanie oddzielenia pożarowego budynku przy ulicy Oławskiej 1 w Warszawie

29/07/2013

FZ-Z/P097/13

Przetarg nr FZ-Z/P097/13 Wykonanie oddzielenia pożarowego budynku przy ulicy Oławskiej 1 w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 12.08.2013r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma Promotech

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P098/13 - Dostawa Bezpieczników mocy nn oraz zwieraczy (bezpieczników bezamperowych)

26/07/2013

FZ-Z/P098/13

Przetarg nr FZ-Z/P098/13 na dostawę Bezpieczników mocy nn oraz zwieraczy (bezpieczników bezamperowych) i bezpieczników napowietrznych.

Złożenie ofert do dnia 07.08.2013 do godz.12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul.Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Postępowanie wygrała firma ASAJ Sp.zo.o. Siedlce.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P099/13 - Dostawa kabli elektroenergetycznych 110 kV

13/08/2013

FZ-Z/P099/13

Przetarg nr FZ-Z/P099/13 na dostawę kabli elektroenergetycznych 110 kV.

Termin składania ofert 23.09.2013 r. godz. 14.00

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P100/13 - Realizacja następujących prac

26/07/2013

FZ-Z/P100/13

Przetarg nr FZ-Z/100/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Grzybowska 77 - roboty – roboty przyłączeniowe,
Zad. 2 ul. Nowo – Lazurowa /Świerszcza et. 1 – roboty przyłączeniowe.
Zad. 3 ul. Nowo – Lazurowa /Świerszcza et. 2 – roboty przyłączeniowe.

Zadania 2 i 3 oceniane łącznie, zad. 1 i 2+3 osobno.

Termin składania ofert 13.08.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma TJ'S
Zad. 2, 3 wygrała firma Kableko

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P101/13 - Realizacja następujących prac

26/07/2013

FZ-Z/P101/13

Przetarg nr FZ-Z/P101/13 na realizację następujących prac:

Zad.1 Al. Jerozolimskie 58 – roboty przyłączeniowe,
Zad. 2 ul. Szaserów/ Serocka – roboty modernizacyjne,
Zad. 3 ul. Szanajcy – roboty modernizacyjne.

Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 13.08.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1, 2 wygrała firma ZUE Nogal
Zad. 3 wygrała firma Amper Serwis

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P107/13 - Następujące zadania

06/08/2013

FZ-Z/P107/13

Przetarg nr FZ-Z/P107/13

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Banacha
Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Mierosławskiego / Czarnieckiego / Mickiewicza

Zadania będą oceniane oddzielnie.
Termin składania ofert: 20.08.2013 do godziny 12.00

 

zad 1 wygrała firma Jamp; zad 2 wygrała firma Gridnet

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/108/13 - Realizacja prac

09/08/2013

FZ-Z/P108/13

Przetarg nr FZ-Z/108/13 na realizację prac przy:

Zad. 1 ul. Odyńca / Al. Niepodległości
Zad. 2 ul. Krasickiego/ Odyńca
Zad. 3 ul. Krasickiego

Termin składania ofert: 20.08.2013r godz. 12.00.

 

Przetarg wygrała firma AMPER SERWIS.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P109/13 - Następujące zadania

06/08/2013

FZ-Z/P109/13

Przetarg nr FZ-Z/P109/13

Zad. 1 Wykonanie prac w terenie przy ul. Postępu / Bokserskiej
Zad. 2 Wykonanie prac w terenie przy ul. Bluszczańskiej dz.12

Zadania będą oceniane oddzielnie.
Termin składania ofert: 22.08.2013 do godziny 12.00

 

zad 1 wygrała firma MS Electric; zad 2 wygrała firma ZUE Nogal

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P111/13 - Modernizacja rozdzielni potrzeb własnych i baterii akumulatorów

02/09/2013

FZ-Z/P111/13

Przetarg nr FZ-Z/P111/13 na modernizację rozdzielni potrzeb własnych i baterii akumulatorów RPZ Natolin i RPZ Służewiec wraz z remontem pomieszczeń akumulatorni.

Termin składania ofert 13.09.2013 r. do godz. 12.00

 

Wygrała firma Hoppecke

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P112/13 - Prace remontowe budynku RSM Radiowa przy ulicy Kaliskiego 35 w Warszawie

12/08/2013

FZ-Z/P112/13

Przetarg nr FZ-Z/P112/13 Prace remontowe budynku RSM Radiowa przy ulicy Kaliskiego 35 w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 22.08.2013r do godziny 12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma EMPRESA

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P113/13 - Realizacja następujących prac

12/08/2013

FZ-Z/P113/13

Przetarg nr FZ-Z/P113/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 al. Rzeczypospolitej dz. 99, dz. 41/19 - roboty przyłączeniowe,
Zad. 2 ul. Radzymińska - roboty modernizacyjne.

Zadania oceniane osobno.
Termin składania ofert 20.08.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma TJ'S
Zad. 2 wygrała firma ZUE Nogal

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P114/13 - Dostawa 1000 szt. urządzeń komunikacyjnych

23/08/2013

FZ-Z/P114/13

Przetarg nr FZ-Z/P114/13 na dostawę 1000 szt. urządzeń komunikacyjnych razem z oprogramowaniem serwisowym i wyposażeniem dodatkowym.

Złożenie ofert do dnia 10.09.13 do godz.12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Postępowanie wygrała firma Andra.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P115/13 - Wykonanie projektów modernizacji dróg i oświetlenia

23/08/2013

FZ-Z/P115/13

Przetarg nr FZ-Z/P115/13 Wykonanie projektów modernizacji dróg i oświetlenia pól elektroenergetycznych oraz modernizacja odwodnień.

1. RPZ Młociny ul. Nocznickiego 6a w Warszawie.
2. RPZ Kaliszówka ul. Sokratesa 1 w Warszawie.
3. RPZ Słodowiec ul. Włościańska 1 w Warszawie.
4. RPZ Gdańska ul. Felińskiego 1 w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 05.09.2013r do godziny 12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Zadania 1-4 – wygrała firma Erecta 2

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P116/13 - Wykonanie paszportyzacji jednotorowej linii napowietrznej

22/08/2013

FZ-Z/P116/13

Przetarg nr FZ-Z/P116/13 dot.: wykonania paszportyzacji jednotorowej linii napowietrznej 110kV na terenie Warszawy o łącznej długości wynoszącej ok. 13 km i łącznej liczbie słupów wynoszącej 77 sztuk

Termin składania ofert: 02.09.2013r.

 

Wygrała firma Energoprojekt Poznań

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P117/13 - Naprawa uszkodzeń drogi powiatowej 2340 G na odcinku od drogi krajowej

27/08/2013

FZ-Z/P117/13

Przetarg nr FZ-Z/P117/13 Naprawa uszkodzeń drogi powiatowej 2340 G na odcinku od drogi krajowej nr 22 do granicy powiatu malborskiego w miejscowości Brzózki.

Składanie ofert w terminie do 10.09.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma: ZUW K.Strzelczyk

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P119/13 - Realizacja następujących prac

05/09/2013

FZ-Z/P119/13

Przetarg nr FZ-Z/P119/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Kąty Grodziskie dz. 61/6, 62/6, 91/5, 62/5, 61/7, 62/7, 61/3,62/3, 61/4,62/4, 61/1, 62/1 – roboty przyłączeniowe,
Zad. 2 ul. Poprawna 144 dz. 71, dz. 72 – roboty przyłączeniowe,
Zad. 3 ul. Mazowiecka 6/8 – roboty przyłączeniowe.
Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 13.09.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Mufa
Zad. 2 wygrała firma Max-el

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/ P120/13 - Realizacja następujących prac

12/09/2013

FZ-Z/P120/13

Przetarg nr FZ-Z/ P120/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Ostrobramska 75 - roboty przyłączeniowe,
Zad. 2 ul. VIII Poprzeczna/ Stradomska bud. E, Stradomska/ Pożaryskiego bud. D, C dz. 85 – roboty przyłączeniowe.
Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 25.09.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Fabianowicz
Zad. 2 wygrała firma Mufa

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P121A/13 - Zakup liczników bilansujących (3 fazowych przekładnikowych)

2014/01/30

FZ-Z/P121A/13

Przetarg nr FZ-Z/P121A/13 Zakup liczników bilansujących (3 fazowych przekładnikowych).

Termin składania ofert: 26.03.2014 o godzinie 12.00

 

Przetarg wygrała firma Landis +Gyr

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P122/13 - Naprawa drogi dojazdowej do turbiny nr 1 i podniesienie niwelety placu przy turbinie nr 5 na terenie ...

23/09/2013

FZ-Z/P122/13

Przetarg nr FZ-Z/P122/13 na realizację: „Naprawa drogi dojazdowej do turbiny nr 1 i podniesienie niwelety placu przy turbinie nr 5 na terenie Parku Wiatrowego Tychowo”.

 

Składanie ofert w terminie do 07.10.2013r. do godziny 12.00,
w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma: L. Bobrowski

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/ P123/13 - Realizacja prac: roboty przyłączeniowe, projekt modernizacji

01/10/2013

FZ-Z/ P123/13

Przetarg nr FZ-Z/P123/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 - ul. Paderewskiego dz. 1/5, dz. 1/6, dz. 1/7, 1/3 – roboty przyłączeniowe,
Zad. 2 - Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Felińskiego 2
Zad. 3 - Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Fińskiej / Leszowej,
Zad. 4 - Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Głogowej / Syryńskiej

 

Zadania będą oceniane osobno.

 

Termin składania ofert 08.10.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma ZUE Nogal
Zad. 2,3,4 wygrała firma Mirma

 

 

Dokumenty do pobrania

 

FZ-Z/P124/13 - Realizacja prac: modernizacja sieci, wykonanie dokumentacji projektowej ...

02/10/2013

FZ-Z/P124/13

Przetarg nr FZ-Z/P124/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 Ulica Madalińskiego – modernizacja sieci nn i budowa złączy kablowych – roboty projektowe.
Zad. 2 Ulica Parkowa – modernizacja sieci nn i budowa złączy kablowych – roboty projektowe.
Zad. 3 Ulica Nowoursynowska 46 – wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej modernizację linii napowietrznej nn.
Zad. 4 Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji/przebudowy elementów sieci elektroenergetycznej nn przy ul. Świetlików w Warszawie.

 

Składanie ofert w terminie do 14.10.2013r do godziny 12.00
w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Zadanie 1 i 2 – wygrała firma Mirmar
Zadanie 3 i 4 – wygrała firma EGL K. Grzyb

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P125/13 - Realizacja prac: roboty modernizacyjne, roboty przyłączeniowe

02/10/2013

FZ-Z/ P125/13

Przetarg nr FZ-Z/P125/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 - ul. Słomińskiego – roboty modernizacyjne
Zad. 2 - ul. Kobiałka 16 dz. 49/3 – roboty przyłączeniowe
Zad. 3 - ul. Kobiałka 16 dz. 43/2– roboty przyłączeniowe

Zadania 2 i 3 oceniane łącznie, zad. 1 i 2+3 osobno.

 

Termin składania ofert 09.10.2013r. do godz. 12.00

 

Zad. 1,2,3 wygrała firma Eltom Paweł Tomasiewicz

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P126/13 - Realizacja prac: wykonanie projektu modernizacji.

02/10/2013

FZ-Z/P126/13

Przetarg nr FZ-Z/P126/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 - Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Żeglarskiej, Żołędziowej
Zad. 2 - Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Patriotów.

Zadania oceniane osobno.

 

Termin składania ofert 10.10.2013r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Mirmar
Zad. 2 wygrała firma Elpol

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P128/13 - Budowa elementów infrastruktury technicznej

2013/12/20

FZ-Z/P128/13

Przetarg nr FZ-Z/P128/13 na budowę elementów infrastruktury technicznej bilansujących układów pomiarowych systemu AMI i wymianę zamków w stacjach SN/nN.

Złożenie ofert do dnia 24.01.2014r. do godziny 12.00.

 

Wybrano oferty następujących firm:
Berk-Elektryk
Eko Partner
Pafal

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P129/13 - Dostawa 21 szt. przekładników prądowych Sn 400/5/5

2013/10/16

FZ-Z/P129/13

Przetarg FZ-Z/P129/13 na dostawę 21 szt. przekładników prądowych Sn 400/5/5.

 

Złożenie ofert do dnia 31.10.2013 do godz.12.00
w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie

 

Postępowanie wygrała firma ASAJ

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P130/13 - Obsługa układów pomiarowych u klientów RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

05/11/2013

FZ-Z/P130/13 na Obsługę układów pomiarowych u klientów RWE Stoen Operator Sp. z o.o. i załączenie do niego powyższego pliku.

Termin składania ofert 16.12.2013 r. godz. 14.00.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P131/13 - Dostawa i uruchomienie urządzenia do uzdatniania oleju elektroizolacyjnego

11/10/2013

FZ-Z/P131/13

Przetarg nr FZ-Z/P131/13 „Dostawa i uruchomienie urządzenia do uzdatniania oleju elektroizolacyjnego”

Składanie ofert w terminie do 25.10.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Postępowanie anulowano

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P132/13 - Realizacja następujących prac

21/10/2013

FZ-Z/P132/13

Przetarg nr FZ-Z/P132/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Dwernickiego, Paca - roboty modernizacyjne,
Zad. 2 ul. Syta dz. 3,12 - roboty modernizacyjne,
Zad. 3 ul. Rumiana, Kosiarzy - roboty modernizacyjne.

Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 25.10.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Mufa
Zad. 2, 3 wygrała firma Max-el

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P133/13 - Wykonanie kanalizacji pierwotnej wprowadzenia linii kablowych 110 kV

17/10/2013

FZ-Z/P133/13

Przetarg nr FZ-Z/ P133/13: na wykonanie kanalizacji pierwotnej wprowadzenia linii kablowych 110 kV.

Termin składania ofert 25.10.2013 r. do godz. 12.00

 

Anulowany

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P134/13 - Realizacja następujących prac

21/10/2013

FZ-Z/P134/13

Przetarg nr FZ-Z/P134/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 Ulica Astry – modernizacja sieci SN w dzielnicy Wawer - roboty projektowe.
Zad. 2 Ulica Trakt Napoleoński - Zadanie 1 - modernizacja sieci SN w dzielnicy Wawer - roboty projektowe.
Zad. 3 Ulica Trakt Napoleoński - Zadanie 2 - modernizacja sieci SN w dzielnicy Wawer - roboty projektowe.

Składanie ofert w terminie do 29.10.2013r do godziny 12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Zad. 1 wygrała firma Eltrin
Zad. 2 wygrała firma Eltrin
Zad. 3 wygrała firma EGL K. Grzyb

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P135/13 - Realizacja następujących prac

25/10/2013

FZ-Z/P135/13

Przetarg nr FZ-Z/P135/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 Aleja Stanów Zjednoczonych 60, 61A – przyłączenie – roboty projektowe.
Zad. 2 Modernizacja sieci SN w rejonie ulic Wóycickiego/Pułkowa – roboty projektowe.
Zad. 3 Modernizacja sieci SN w rejonie ulic Cudne Manowce, Wilkowiecka, Płochocińska – roboty projektowe.

Składanie ofert w terminie do 08.11.2013r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Zad. 1 wygrała firma Eltrin
Zad. 2 wygrała firma EGL K. Grzyb
Zad. 3 wygrała firma EGL K. Grzyb

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P136/13 - Kompleksowe wykonanie stoisk-wysp

12/11/2013

FZ-Z/P136/13

Przetarg nr FZ-Z/P136/13 Kompleksowe wykonanie stoisk-wysp (projekt, montaż) w Centrach Handlowych: Arkadia i Galeria Mokotów
w Warszawie

Składanie ofert w terminie do 28.11.2013r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma CWCC

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P137/13 - Wykonanie dokumentacji technicznej oraz montaż instalacji klimatyzacji

08/11/2013

FZ-Z/P137/13

Przetarg nr nr FZ-Z/P137/13 na: Wykonanie dokumentacji technicznej oraz montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu potrzeb własnych w budynku RPZ Południowa w Warszawie.

Składanie ofert w terminie do 22.11.2013r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma: Comfortklima

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P142/13 - Wykonanie projektów

25/11/2013

FZ-Z/P142/13

Przetarg nr FZ-Z/P142/13 dot. wykonania projektów:

Zad. 1 - ul. Radomska
Zad. 2 - ul. Goplańska
Zad. 3 - ul. Zabraniecka, Utrata
Zad. 4 - ul. Pilicka/ Lenartowicza/ Krasickiego/ Naruszewicza

Termin składania ofert: 04.12.2013r.

 

Zad. 1 - ul. Radomska - firma MIRMAR
Zad. 2 - ul. Goplańska - firma ELPOL
Zad. 3 - ul. Zabraniecka, Utrata - firma GRIDNET
Zad. 4 - ul. Pilicka/ Lenartowicza/ Krasickiego/ Naruszewicza - ZADANIE ZOSTANIE POWTÓRZONE W INNYM PRZETARGU

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P144/13 - Zakup sprzętu do instalacji fotowoltaicznej

22/11/2013

FZ-Z/P144/13

Przetarg nr FZ-Z/P144/13 dot. zakupu sprzętu do instalacji fotowoltaicznej.

Termin składania ofert: 09.12.2013r.

 

Przetarg wygrała firma Hemms Sp. z o. o.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P145/13 - Ekspertyza wpływu przyłączenia na sieć stacji 110/15kV PKP Gołąbki

25/11/2013

FZ-Z/P145/13

Przetarg nr FZ-Z/P145/13 Dot.: Ekspertyza wpływu przyłączenia na sieć stacji 110/15kV PKP Gołąbki

Termin składania ofert: 06.12.2013r.

 

Przetarg wygrała: Politechnika Warszawska.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P146/13 - Realizacja następujących prac

25/11/2013

FZ-Z/P146/13

Przetarg nr FZ-Z/P146/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 Al. Krakowska 117A – roboty przyłączeniowe.
Zad. 2 ul. Nowogrodzka, Bracka, Mysia, Nowy Świat – roboty modernizacyjne,
Zadania oceniane osobno.

Termin składania ofert 06.12.2013 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma AM Complex
Zad. 1 wygrała firma Eltrin

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P149/13 - Następujące zadania

11/12/2013

FZ-Z/P149/13

Przetarg nr FZ-Z/P149/13

Zad. 1 ul. Pilicka/ Lenartowicza/ Krasickiego/ Naruszewicza - projekt
Zad. 2 ul. Baletowa - projekt
Zad. 3 ul. Pylaszczkowa - projekt
Zad. 4 ul. Bysławska - projekt

Zadania będą oceniane osobno.
Termin składania ofert: 18.12.2013r. do godziny 12.00

 

Poszczególne zadania wygrały następujące firmy:

Zad. 1 ul. Pilicka/ Lenartowicza/ Krasickiego/ Naruszewicza - ELTRIN
Zad. 2 ul. Baletowa - MIRMAR
Zad. 3 ul. Pylaszczkowa - PROMIEŃ
Zad. 4 ul. Bysławska - ELTRIN

 

F-ZZ/P150/13 - Wykonanie projektów

11/12/2013

FZ-Z/P150/13

Przetarg nr F-ZZ/P150/13 Wykonanie projektów

Zad. 1 ul. Wał Międzyszyński
Zad. 2 ul. Małowiejska (1)
Zad. 3 ul. Małowiejska (2)

Zadania będą oceniane ŁĄCZNIE.
Termin realizacji przedmiotu Przetargu: 30.12.2014r.

Termin składania ofert: 18.12.2013r. do godziny 12.00

 

Przetarg wygrała firma MIRMAR.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P151/13 - Wybór agencji Public Relations dla RWE Polska i RWE Stoen Operator

20/12/2013

FZ-Z/P151/13

Przetarg nr FZ-Z/P151/13 dotyczący: wyboru agencji Public Relations dla RWE Polska i RWE Stoen Operator.

Termin składania ofert wstępnych: 21.01.2014r.

 

Do Wymagań Ofertowych do Przetargu nr FZ-Z/P151/13 dotyczącego wyboru agencji Public Relations dla RWE Polska i RWE Stoen Operator zostały wprowadzone zmiany:

  1. Zmiana terminu składania ofert na 22.01.2014r. (pkt. 2.2.1. Wymagań Ofertowych)
  2. Zmiana nazw stanowisk osób dedykowanych do ewentualnej współpracy z RWE (pkt. 2.3.4. Wymagań Ofertowych)
  3. Zmiana liczby i nazw stanowisk osób dedykowanych do współpracy (par. 4, pkt. 3 wzoru umowy – załącznik nr 5 do Wymagań Ofertowych).

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zamian i uwzględnienie ich przy przygotowaniu oferty.

 

Wygrała firma MSLGROUP

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P153/13 - Budowa łączy komunikacyjnych dla 442 stacji SN/nN

20/12/2013

FZ-Z/P153/13

Przetarg nr FZ-Z/P153/13; Budowa łączy komunikacyjnych dla 442 stacji SN/nN wraz z 2 letnią usługą transmisji danych i serwisu łączy.

Oferty należy złożyć w terminie do 19.02.2014r. do godziny 12:00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wybrano ofertę firmy T-Mobile Polska SA.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P154/13 - Wykonania dokumentacji projektowej dla Centralnego Archiwum RWE

19/12/2013

FZ-Z/P154/13

Przetarg nr FZ-Z/P154/13 Wykonania dokumentacji projektowej dla Centralnego Archiwum RWE w Warszawie przy ul. Nieświeskiej 52.

Składanie ofert w terminie do 13.01.2014r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Obowiązkowa wizja lokalna w dniu 08.01.2014r. w godz. 14.00-15.00.

 

Wygrała firma JAZ PLUS ARCHITEKCI

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P157/13 - Wykonanie projektów

30/12/2013

FZ-Z/P157/13

Przetarg nr FZ-Z/P157/13 Wykonanie projektów:

Zad. 1 ul. Chełmżyńska, Wał Kościuszkowski
Zad. 2 ul. Zagajnikowa, Patriotów
Zad. 3 ul. Puławska/ Dolna

Termin składania ofert: 13.01.2014r. godz. 12.00.

 

Wyniki przetargu:
Zad. 1 ul. Chełmżyńska, Wał Kościuszkowski – firma Elsieć
Zad. 2 ul. Zagajnikowa, Patriotów – firma Gridnet
Zad. 3 ul. Puławska/ Dolna - firma Gridnet

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P158/13 - Wykonania dokumentacji projektowej w celu podziału budynku przy ul. Pory 80 w Warszawie

2013/12/23

FZ-Z/P158/13

Przetarg nr FZ-Z/P158/13 na: „Wykonania dokumentacji projektowej w celu podziału budynku przy ul. Pory 80 w Warszawie”

 

Składanie ofert w terminie do 17.01.2014r. do godziny 12.00,
w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma UNITY

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P159/13 - Testy laboratoryjne routerów AMI

2014/01/13

FZ-Z/P159/13

Przetarg nr FZ-Z/P159/13 Testy laboratoryjne routerów AMI.

Oferty należy złożyć w terminie do 28.01.2014r. do godziny 12:00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie

 

Wybrano ofertę firmy Orange Polska

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P160/13 - Realizacja prac: roboty przyłączeniowe.

2013/12/23

FZ-Z/P160/13

Przetarg nr FZ-Z/P160/13 na realizację następujących prac:

Zad. 1 - ul. Leonidasa dz. 78 – roboty przyłączeniowe,
Zad. 2 - ul. Emilii Plater, ul. Pl. Defilad – roboty przyłączeniowe.

 

Zadania oceniane osobno.

 

Termin składania ofert 08.01.2014 r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Kableko
Zad. 1 wygrała firma Gridnet

 

Dokumenty do pobrania:

01/PRZ/RET/2012/R - Wykonanie robót budowlanych w kotłowni w Trzemesznie przy ul. Gnieźnieńskiej 4

19/10/2012

01/PRZ/RET/2012/R

Przetarg nr 01/PRZ/RET/2012/R na wykonanie robót budowlanych w kotłowni w Trzemesznie przy ul. Gnieźnieńskiej 4.

 

Termin składania ofert: 09.11.2012 do godziny 12.00

 

Przetarg wygrała firma P.U.H. Remoterm

 

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P140/12 - Dostawa i montaż mebli biurowych

14/01/2013

FZ-Z/P140/12

Przetarg nr FZ-Z/P140/12 Dostawa i montaż mebli biurowych.

Oferty należy złożyć w terminie do 24.01.2013r. do godziny 12:00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wybrano ofertę firmy DEK-ALL.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P124/12 - Następujące zadania

14/11/2012

FZ-Z/P124/12

Przetarg nr FZ-Z/P124/12.

Zad. 1 Wykonanie projektu dotyczącego modernizacji sieci nn przy ul. Miączyńskiej / Spartańskiej

Zad. 2 Wykonanie projektu dotyczącego modernizacji sieci nn przy ul. Miączyńskiej

Zad. 3 Wykonanie projektu dotyczącego modernizacji sieci nn przy ul. Olimpijskiej część 1

Zad. 4 Wykonanie projektu dotyczącego modernizacji sieci nn przy ul. Olimpijskiej część 2

Zad. 5 Wykonanie projektu dotyczącego modernizacji sieci nn przy ul. Spartańskiej

 

Termin składania ofert: 23.11.2012 do godziny 12.00

 

Wszystkie zadania powierzono firmie Elektro - Energetyka

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P125/12 - Następujące zadania

14/11/2012

FZ-Z/P125/12

Przetarg nr FZ-Z/P125/12.

Zad. 1 Wykonanie projektu dotyczącego modernizacji sieci Sn przy ul. Etiudy Rewolucyjnej, Malawskiego, Matlakiewicza, Miłobędzka

Zad. 2 Wykonanie projektu dotyczącego modernizacji sieci Sn przy ul. Spartańskiej, Miączyńskiej i Bełskiej

 

Termin składania ofert: 22.11.2012 do godziny 12.00

 

Wynik przetargu:
Zadanie 1 - JAMP
Zadanie 2 - JAMP

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P126/12 - Dostawa 2szt. transformatorów 110/15kV 80MVA

29/01/2013

FZ-Z/P126/12

Przetarg nr FZ-Z/P126/12 prowadzony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych na:

Dostawę 2szt. transformatorów 110/15kV 80MVA

 

Termin składania ofert: 11.03.2013r. do godziny 12.00

 

Wyniki (PDF | 0.6 MB)

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P128/12 - Następujące zadania

20/11/2012

FZ-Z/P128/12

Przetarg nr FZ-Z/P128/12

Zad. 1 Wykonanie projektu dotyczącego przyłączenia przy ul. Kinetycznej dz. 94/1, Dawidy Bankowe

Zad. 2 Wykonanie projektu dotyczącego przyłączenia przy ul. Mozarta / Wróbla 14

 

Termin składania ofert: 27.11.2012 do godziny 12.00

 

Wynik przetargu:
Zadanie 1 - JAMP
Zadanie 2 - Max-el

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P129/12 - Dot. systemu fotowoltaicznego, dokumentacji projektowej, montażu i podłączenia instalacji

22/11/2012

FZ-Z/P129/12

Przetarg nr FZ-Z/P129/12 dot. Systemu fotowoltaicznego, dokumentacji projektowej, montażu i podłączenia instalacji.

 

Nowy termin składania ofert: 07.12.2012r.

 

Przetrag wygrała firma: FIRMA „MAZUR” Piotr Mazur

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P136/12 - Prowadzenie bufetu oraz kawiarni przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

05/12/2012

FZ-Z/P136/12

Przetarg nr FZ-Z/P136/12 na prowadzenie bufetu oraz kawiarni przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41.

Według Procedury Przetargowej dokumenty należy złożyć:
w terminie do 19.12.2012r. do godziny 12:00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie na której należy napisać:
a) nazwę Oferenta;
b) nazwę i numer Przetargu, do którego się odnosi;
c) koperta powinna być zaadresowana na: “RWE Polska Spółka Akcyjna, 00-347 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41”;
d) na kopercie należy umieścić napis: “nie otwierać przed dniem 19.12.2012 r.. przed godz. 13:00”.

 

W przetargu została wybrana oferta firmy Usługi Gastronomiczne Robert Miksza.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/A028/12 - Modernizacja dwutorowej linii napowietrznej 110kV

15/11/2012

FZ-Z/A028/12

Aukcja nr FZ-Z/A028/12 na modernizację dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji EC Siekierki - RPZ Ursynów - RPZ Imielin - RPZ Południowa

 

Termin składania ofert: 14.12.2012r. do godziny 12.00

 

Wygrała firma Elbud Warszawa

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/S17/06/12 - Sprzedaż dwóch przyczep ciężarowych „Wiola”

28/05/2012

FZ-Z/S17/06/12

Zapytanie Ofertowe nr FZ-Z/S17/06/12 dot. Sprzedaży dwóch przyczep ciężarowych „Wiola”.

 


Termin składania ofert: 01-06-2012 godz.12.00.

 

 

Zapytanie Ofertowe zostało anulowane.

 


Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/S17/06B/12 - Sprzedaż dwóch przyczep ciężarowych „Wiola”

26/06/2012

FZ-Z/S17/06B/12

Zapytanie ofertowe nr FZ-Z/S17/06B/12 dot: Sprzedaż dwóch przyczep ciężarowych „Wiola”

 

Składanie ofert: 04.07.2012 godz.12.00

 

Zapytanie Ofertowe wygrała firma PHU START

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/S24/05/12 - Okresowy przegląd przetwornic częstotliwości w stacjach RPZ Stadion i RPZ Pałac

24/04/2012

FZ-Z/S24/05/12

Okresowy przegląd przetwornic częstotliwości w stacjach RPZ Stadion i RPZ Pałac - umowa ramowa na okres 01.06.2012- 31.05.2015.

 

Termin składania ofert do 08.05.12 do godz. 12.00

 

Wygrała firma ASC

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P001/12 - Na realizację następujących prac...

05/01/2011

FZ-Z/P001/12

Przetarg nr FZ-Z/P001/12 na realizację następujących prac:

Zad. 1 Wykonanie projektu oraz prac – wymiana urządzeń w stacji 6872 przy ul. Pawińskiego 30 w Warszawie

Zad. 2 Wykonanie projektu budowy stacji transformatorowej przy ul. Warszawskiej dz.275/33 w Blizne Łaszczyńskiego.

Zad. 3.1 Wykonanie projektu budowy stacji transformatorowej przy ul.Łopuszańskiej dz. 34/4 w Warszawie.

Zad. 3.2 Wykonanie projektu budowy stacji transformatorowej przy ul.Flisa dz. 61,62,63,11/2,48 w Warszawie.

Zad. 4 Wykonanie prac – przyłączenie stacji transformatorowej przy ul. Rydygiera dz. 7 w Warszawie

Zad. 5 Wykonanie projektu modernizacji sieci SN: ul. Izbickiej w Warszawie

Zad. 6 Wykonanie projektu modernizacji sieci SN: ul. Herbaciana w Warszawie

Zad. 7 Wykonanie projektu modernizacji sieci SN: ul. Ostrobramska / Filomatów w Warszawie

Zad. 8 Wykonanie projektu modernizacji sieci SN: ul. Wilgi w Warszawie

Zad. 9 Wykonanie prac – budowa linii kablowej nn w rejonie ul. Akcent/ Loteryjki w Warszawie

 

Zadania 1, 2, 4, 7 i 9 będą oceniane oddzielnie.

Zadania 3.1 i 3.2 będą oceniane łącznie.

Zadania 5, 6 i 8 będą oceniane łącznie.

 

Termin składania ofert do 17.01.12 do godz. 12.00

 

 

Wynik przetargu:

Zadanie 1 wygrała firma TJ's
Zadanie 2 wygrała firma TJ's
Zadanie 3.1 i 3.2 wygrała firma TJ's
Zadanie 4 wygrała firma Instalłuk
Zadanie 5 wygrała firma Projektowanie sieci Trentowski
Zadanie 6 wygrała firma Projektowanie sieci Trentowski
Zadanie 7 wygrała firma TJ's
Zadanie 8 wygrała firma Projektowanie sieci Trentowski
Zadanie 9 wygrała firma Instalłuk

 

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P004/12 - Na realizację następujących prac...

24/01/2012

FZ-Z/P004/12

Przetarg nr FZ-Z/P004/12 na realizację następujących prac:

Zad. 1 Wykonanie projektu – zasilenie stacji SN przy ul. Świętokrzyskiej / Marszałkowskiej (C11) w Warszawie

Zad. 2 Wykonanie projektu – zasilenie stacji SN rondo Daszyńskiego / ul. Prosta (C09) w Warszawie.

Zad. 3 Wykonanie projektu – zasilenie stacji SN Dworzec Wileński / ul. Targowa (C15) w Warszawie.

Zad. 4 Wykonanie projektu – zasilenie stacji SN Powiśle / ul. Wybrzeże Kościuszkowskie (C13) w Warszawie

 

Zadania będą oceniane łącznie

Termin składania ofert do 02.02.12 do godz. 12.00

 

Zadanie 1 wygrała firma GRIDNET
Zadanie 2 wygrała firma GRIDNET
Zadanie 3 wygrała firma GRIDNET
Zadanie 4 wygrała firma GRIDNET

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P005/12 - Na realizację następujących prac...

24/01/2012

FZ-Z/P005/12

Przetarg nr FZ-Z/P05/12 na realizację następujących prac:

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji sieci SN/nN w rej. ul. Ochoczej i Wyszatyckiej (część 1) , Tyszowieckiej, Podkowy, Narcyzowej i Bartoszyckiej (część 2) w Warszawie.

Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji sieci SN przy ul. Rakowieckiej/ Fałata/ Narbutta w Warszawie.

Zad. 3 Wykonanie projektu modernizacji sieci nN w związku z likwidacją stacji transformatorowej nr 6021 przy al. Niepodległości 146 w Warszawie.

 

Zad. 1 – wybrano ofertę firmy Elen Projekt

Zad. 2 – wybrano ofertę firmy Gridnet

Zad. 3 – wybrano ofertę firmy Elprojex

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P006/12 - Na realizację następujących prac...

27/01/2012

FZ-Z/P006/12

Przetarg nr FZ-Z/P006/12 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Wybrzeże Gdyńskie /Prozy - roboty modernizacyjne,

Zad. 2 ul. Ostrobramska/ Zamieniecka - roboty modernizacyjne,

Zad. 3 ul. Puławska / Puchaczy - roboty modernizacyjne,

Zad. 4 ul. Śmiała, Al. WP i Gen. Zajączka – roboty modernizacyjne.

 

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert do 06.02.12 do godz. 12.00

 

Zad. 1 ul. Wybrzeże Gdyńskie /Prozy - roboty modernizacyjne - wygrała firma Fabianowicz

Zad. 2 ul. Ostrobramska/ Zamieniecka - roboty modernizacyjne - wygrała firma Amper Serwis

Zad. 3 ul. Puławska / Puchaczy - roboty modernizacyjne - wygrała firma Kab

Zad. 4 ul. Śmiała, Al. WP i Gen. Zajączka – roboty modernizacyjne - wygrała firma Instalłuk

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P007/12 - Na realizację robót w oparciu o specyfikacje usług RWE Stoen Operator...

20/02/2012

FZ-Z/P007/12

Przetarg nr FZ-Z/P007/12 na realizację robót w oparciu o specyfikacje usług RWE Stoen Operator.

 

Termin składania ofert do 12.03.12 do godz. 12.00

 

 

Umowy ramowe zostaną podpisane z następującymi firmami:

w obszarze 1 - Pianka Electronics; Eltech
w obszarze 2 - Eltrin, Instalłuk
w obszarze 3 - MS Electric, Skomad
w obszarze 4 - NKE Rogowski, Instalatorstwo elektryczne Karaban
w obszarze 5 - Electric, Volta DJ
w obszarze 6 - Eltom, AGS Gawąd
w obszarze 7 - Fabianowicz, Promień
w obszarze 8 - Gridnet, Sobpol

jako firmy rezerwowe - Max-El, Mufa, Tj's Oil Polska.

 

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P008/12 - Na realizację następującego zadania...

08/02/2012

FZ-Z/P008/12

Przetarg nr FZ-Z/P008/12 na realizację następującego zadania: "Wymiana izolacji linii napowietrznych 110kV w technologii prac pod napięciem".

 

Termin składania ofert do 02.03.12 do godz. 12.00

 

Zlecenie będzie realizowała firma: Energa Operator

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P009/12 - Na przygotowanie projektów...

13/02/2012

FZ-Z/P009/12

Przetarg nr FZ-Z/P009/12 na przygotowanie projektów:

Zad. 1 Wykonanie projektu – modernizacja linii SN przy ul. Puławskiej / Idzikowskiego w Warszawie

Zad. 2 Wykonanie projektu – budowa i zasilenie stacji transformatorowej przy ul.Kroczewskiej w Warszawie.

Zad. 3.1 Wykonanie projektu – modernizacja linii SN przy ul. Krasickiego / Odyńca w Warszawie.

Zad. 3.2 Wykonanie projektu – modernizacja linii SN przy ul. Odyńca Niepodległości w Warszawie.

Zad. 4 Wykonanie projektu – modernizacja linii SN przy ul. Krasickiego ST 6563 – ST. 6497 w Warszawie

Zad. 5 Wykonanie projektu – budowa i zasilenie stacji transformatorowej oraz modernizacja sieci SN/nn przy ul. Zdziarskiej w Warszawie.

 

Zadania 1, 2, 4, 5 będą oceniane oddzielnie

Zadania 3.1 i 3.2 będą oceniane łącznie

 

Termin składania ofert do 28.02.12 do godz. 12.00

 


Zadanie 1 wygrała firma GRIDNET
Zadanie 2 wygrała firma ELEN PROJEKT
Zadanie 3.1 i 3.2 wygrała firma ELPROJEX
Zadanie 4 wygrała firma ELPROJEX
Zadanie 5 wygrała firma ELEN PROJEKT

 

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P011/12 - Na realizację prac: roboty modernizacyjne, roboty przyłączeniowe...

27/02/2012

FZ-Z/P011/12

Przetarg nr FZ-Z/P011/12 na realizację następujących prac:

Zad. 1 - ul. Kondratowicza 17 – roboty modernizacyjne,

Zad. 2 - ul. Hynka 11 - roboty modernizacyjne,

Zad. 3 - ul. Rudzka 18 - roboty modernizacyjne,

Zad. 4 - ul. Modularna 17 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 5 - ul. Jugosłowiańska dz. 51 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 6 - ul. Wańkowicza, Jeżewskiego – roboty przyłączeniowe.

 

Zadania będą oceniane osobno.

 

Termin składania ofert do 05.03.12 do godz. 12.00

 

 

Wyniki przetargu:

Zad. 1 - wygrała firma: Kab Instalatorstwo

Zad. 2 - wygrała firma: E-Instalacje

Zad. 3 - wygrała firma: Gridnet

Zad. 4 - wygrała firma: Kab Instalatorstwo

Zad. 5 - wygrała firma: Jamppol

Zad. 6 - wygrała firma: Sobpol

 

 

 

Dokumenty do pobrania

FZ-Z/P012/12 - Na realizację następujących prac...

21/02/2012

FZ-Z/P012/12

Przetarg nr FZ-Z/P 0 12/12 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Poprzeczna XII, Kajki Pożaryskiego - roboty modernizacyjne,

Zad. 2 ul. Podskarbińska - roboty modernizacyjne,

Zad. 3 ul. Radłowa, Izbicka, Hufcowa - roboty modernizacyjne,

Zad. 4 ul. Waryńskiego, Polna – roboty modernizacyjne,

Zad. 5 ul. Bruzdowa dz. 38/9, 38/10, 38/11 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 6 ul. Geologiczna 20, Startowa 12 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 7 ul. Mehoffera 23 – roboty przyłączeniowe.

 

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert do 28.02 .12 do godz. 12.00

 

 

Zad. 1 ul. Poprzeczna XII, Kajki Pożaryskiego - roboty modernizacyjne- wygrała firma Amper Serwis

Zad. 2 ul. Podskarbińska - roboty modernizacyjne - wygrała firma Eltrin

Zad. 3 ul. Radłowa, Izbicka, Hufcowa - roboty modernizacyjne - wygrała firma Amper Serwis

Zad. 4 ul. Waryńskiego, Polna – roboty modernizacyjne - wygrała firma Fabianowicz

Zad. 5 ul. Bruzdowa dz. 38/9, 38/10, 38/11 – roboty przyłączeniowe - wygrała firma Kableko

Zad. 6 ul. Geologiczna 20, Startowa 12 – roboty przyłączeniowe- wygrała firma Sobpol

Zad. 7 ul. Mehoffera 23 – roboty przyłączeniowe- wygrała firma Sobpol.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P013/12 - Na wykonanie następujących projektów...

24/02/2012

FZ-Z/P013/12

Przetarg nr FZ-Z/P013/12 na wykonanie następujących projektów:

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji stacji wraz z powiązaniem z siecią SNi nn przy ul. Marii Kazimiery 56 w Warszawie

Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji linii kablowej SN przy ul. Słomińskiego.

Zad. 3 Wykonanie projektu modernizacji linii kablowej SN przy ul. Rychlińskiego / al. Niepodległości

Zad. 4 Wykonanie projektu modernizacji linii kablowej SN i nn przy ul. Zielonej, Powsińskiej i Cieplickiej

 

 

Termin składania ofert do 06.03.12 do godz. 12.00

 

 

Wyniki

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji stacji wraz z powiązaniem z siecią SNi nn przy ul. Marii Kazimiery 56 w Warszawie - wygrała firma Elprojex

Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji linii kablowej SN przy ul. Słomińskiego- wygrała firma Elen Projekt

Zad. 3 Wykonanie projektu modernizacji linii kablowej SN przy ul. Rychlińskiego / al. Niepodległości - wygrała firma Elprojex

Zad. 4 Wykonanie projektu modernizacji linii kablowej SN i nn przy ul. Zielonej, Powsińskiej i Cieplickiej - wygrała firma Electricity Inż.

 

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P014/12 - Na wykonanie projektów...

01/03/2012

FZ-Z/P014/12

Przetarg nr FZ-Z/P014/12 na wykonanie projektów:

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji linii kablowej SN przy ul. Przewodowej, Patriotów i Drozdowej.

Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji linii kablowej SN i nn przy ul. Czerwonych Beretów, Szatkowników, Ziemskiego „Wachnowskiego”.

Zad. 3 Wykonanie projektu modernizacji linii kablowej SN i nn przy ul. Odkrytej, Sprawna, Marcina z Wrocimowic

Zad. 4 Wykonanie projektu modernizacji linii kablowej nn przy ul. Mierosławskiego, Czarnieckiego, Mickiewicza

 

 

Termin składania ofert do 09.03.12 do godz. 12.00

 


Wyniki:
Zadanie 1 wygrała firma GRIDNET
Zadanie 2 wygrała firma GRIDNET
Zadanie 3 wygrała firma ELPROJEX
Zadanie 4 wygrała firma ENERGOCOM

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 

FZ-Z/P015/12 - Wybór wykonawcy na prace deratyzacji, dezynsekcji oraz dezynfekcji na terenie...

28/02/2012

FZ-Z/P015/12

Przetarg nr FZ-Z/P15/12 dot. wyboru wykonawcy na prace deratyzacji, dezynsekcji oraz dezynfekcji na terenie obiektów należących do RWE Stoen Operator.

 

Termin składania ofert: 14.03.2012r. do godz. 12.00

 

 

Przetarg wygrała firma SIDERIS

 

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P016/12 - Udrażnianie kanalizacji na terenie obiektów należących do RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

12/03/2012

FZ-Z/P016/12

Przetarg nr FZ-Z/P016/12 na: Udrażnianie kanalizacji na terenie obiektów należących do RWE Stoen Operator Sp. z o.o. znajdujących się na terenie Warszawy.

 

Składanie ofert w terminie do 23.03.2012r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma KOZAK

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P017/12 - Na realizację prac: roboty modernizacyjne, roboty przyłączeniowe...

28/02/2012

FZ-Z/P017/12

Przetarg nr FZ-Z/P017/12 na realizację następujących prac:

Zad. 1 - ul. Bakalarska, Hejnałowa - roboty modernizacyjne,

Zad. 2 - ul. Kacza, Wolności, Nowolipki - roboty modernizacyjne,

Zad. 3 - ul. Gościniec 12 - roboty przyłączeniowe,

Zad. 4 - ul. Sążnista 3 – roboty przyłączeniowe.

 

Termin składania ofert 07.03.2012 r. godz. 12.00.

 

Zad. 1,2 – wybrano ofertę firmy Sobpol

Zad. 3,4 – wybrano ofertę firmy Elsieć

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P018/12 - Wymiana przekładników 110kV w GPZ Potasznia k. Suwałk

01/03/2012

FZ-Z/P018/12

Przetarg nr FZ-Z/P018/12 - Wymiana przekładników 110kV w GPZ Potasznia k. Suwałk

 

Termin składania ofert do 14.03.12 do godz. 12.00

 

 

Wygrała firma ZWSE BIAŁYSTOK

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P019/12 - Sprzedaż agregatu AHBM 236 o mocy 295kVA zainstalowanego na przyczepie ciężarowej SEB

22/03/2012

FZ-Z/P019/12

Przetarg nr FZ-Z/P019/12 na: Sprzedaż agregatu AHBM 236 o mocy 295kVA zainstalowanego na przyczepie ciężarowej SEB.

 

Składanie ofert w terminie do 11.04.2012r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Postępowanie unieważniono

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P019A/12 - Sprzedaż agregatu AHBM 236 o mocy 295kVA zainstalowanego na przyczepie ciężarowej SEB

23/04/2012

FZ-Z/P019A/12

Przetarg nr FZ-Z/P019A/12 na: Sprzedaż agregatu AHBM 236 o mocy 295kVA zainstalowanego na przyczepie ciężarowej SEB.

 

Składanie ofert w terminie do 28.05.2012r do godziny 12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma: R.S.G. METAL

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P020/12 - Podział nieruchomości

20/03/2012

FZ-Z/P020/12

Przetarg nr FZ-Z/P020/12 na:

Zadanie nr 1
Wykonania projektu budowlanego podziału nieruchomości budynkowej oraz projektów wykonawczych wydzielenia wszystkich instalacji znajdujących się w budynku przy ul. Oławskiej 1 w Warszawie.

Zadanie nr 2
Wykonanie prac budowlanych według projektu podziału nieruchomości.

 

 

Składanie ofert w terminie do 03.04.2012r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Postępowanie unieważniono

 

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P021/12 - Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji słupów WN

19/03/2012

FZ-Z/P021/12

Przetarg nr FZ-Z/P021/12 na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji słupów WN.

 

Termin składania ofert do 02.04.12 do godz. 12.00

 

Wygrała firma: Elbrox

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P022/12 - Następujące zadania

22/03/2012

FZ-Z/P022/12

Przetarg nr FZ-Z/P022 /12 na następujące zadania.

Zad. 1 ul. Świderska dz. 47, 48 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 2 ul. Wólczyńska dz. 12, 13/11, 13/12, 13/13, 13/20, 13/22, 13/23 - roboty przyłączeniowe,

Zad. 3 ul. Bonifacego/ Sobieskiego dz. 18 - roboty przyłączeniowe,

Zad. 4 ul. Paderewskiego/ Strażacka – roboty modernizacyjne,

Zad. 5 ul. Krasiczyńska– roboty modernizacyjne.

 

 

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert do 29.03.12 do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Mufa
Zad. 2 wygrała firma Eltom
Zad. 3 wygrała firma Max-el
Zad. 4 wygrała firma Amper serwis
Zad. 5 wygrała firma Mufa

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P023/12 - Na realizację następujących prac

28/03/2012

FZ-Z/P023/12

Przetarg nr FZ-Z/P023/12 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Wawelska 46 - projekt i roboty modernizacyjne- wymiana rozdzielnicy nn w stacji transformatorowej nr 6875.

Zad. 2 ul. Wilcza 3 – projekt i roboty modernizacyjne – wymiana rozdzielnicy nn w stacji transformatorowej nr 6394.

Zad. 3 ul. Narbutta 2 – projekt i roboty modernizacyjne – wymiana rozdzielnicy nn w stacji transformatorowej nr 6180.

 

 

Termin składania ofert 05.04.12 godz. 12.00.

 

Zad. 1 Wygrała firma GRIDNET

Zad. 2 Zadanie zostało anulowane

Zad. 3 Wygrała firma ELTRIN

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P024/12 - Na realizację prac: projekt i roboty modernizacja...

27/03/2012

FZ-Z/P024/12

Przetarg nr FZ-Z/P024/12 na realizacje następujących prac:

Zad. 1. - ul. Zesłańców Polskich 58-60C - projekt i roboty modernizacyjne linii napowietrznej nN

Zad. 2. - ul. Ebro 37 – projekt i roboty modernizacyjne - likwidacja stacji wolnostojącej i budowa w tej samej lokalizacji nowej stacji wolnostojącej

Zad. 3. - ul. Dąbrowskiego 2/4 – projekt i roboty modernizacyjne - likwidacja stacji napowietrznej i budowa w tej samej lokalizacji nowej stacji wolnostojącej

 

 

Termin składania ofert: 04.04.12 godz. 12.00.

 

Zad. 1 – wybrano ofertę firmy Gridnet

Zad. 2,3 – wybrano ofertę firmy Eltrin

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

FZ-Z/P025/12 - Na realizację następujących prac

29/03/2012

FZ-Z/P025/12

Przetarg nr FZ-Z/P025/12 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Starego Doktora 4 - projekt i roboty modernizacyjne- stacja transformatorowa nr 9062.

Zad. 2 ul. Iwicka 36 – projekt i roboty modernizacyjne – wymiana rozdzielnicy nn w stacji transformatorowej nr 6256.

Zad. 3 ul. Hoża 66/68 – projekt i roboty modernizacyjne – modernizacja stacji 6141 wraz z wymianą podejść kablowych.

 

 

Składanie ofert w terminie do 06.04.2012r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Zad. 1 Wygrała firma: MAX-EL

Zad. 2 Zadanie zostało anulowane

Zad. 3 Wygrała firma ELTRIN

 

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P026/12 - Wykonanie projektów instalacji elektrycznej w obiektach RWE Stoen Operator.

27/03/2012

FZ-Z/P026/12

Przetarg nr FZ-Z/P026/12 na: Wykonanie projektów instalacji elektrycznej w obiektach RWE Stoen Operator.

 

Składanie ofert w terminie do 11.04.2012r do godziny 12:00
w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Postępowanie unieważniono

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P027/12 - Realizacja prac: projekt i roboty modernizacyjne ...

04/04/2012

FZ-Z/P027/12

Przetarg nr FZ-Z/P027/12 na realizację następujących prac:

Zad. 1. - ul. Klarysewska - projekt i roboty modernizacyjne stacji 6311

Zad. 2. - ul. Lewinowska – projekt modernizacji sieci SN i nN

Zad. 3. - ul. Leszka Białego – Przejazdowa – Kazimierza Odnowiciela – Piechoty Wybranieckiej – projekt modernizacji stacji i sieci nN

 

Termin składania ofert 12.04.12 godz. 12.00

 

Zad. 1 – zadanie unieważnione

Zad. 2,3 – wybrano ofertę firmy Nixen

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P028/12 - Wykonanie nowych i modernizacja istniejących drzwi do rozdzielni 15kV w RPZ Śródmieście

26/03/2012

FZ-Z/P028/12

Przetarg nr FZ-Z/P028/12 na: Wykonanie nowych i modernizacja istniejących drzwi do rozdzielni 15kV w RPZ Śródmieście przy ul. Pięknej 46 w Warszawie.

 

 

Składanie ofert w terminie do 11.04.2012r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma: KONS-SPAW

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P029/12 - Remont 23 budynków stacji 15/04kV w zakresie wymiany drzwi, naprawy dachów, elewacji zewnętrznych...

27/03/2012

FZ-Z/P029/12

Przetarg nr FZ-Z/P029/12 na: Remont 23 budynków stacji 15/04kV w zakresie wymiany drzwi, naprawy dachów, elewacji zewnętrznych i likwidacji dołów olejowych.

 

Składanie ofert w terminie do 12.04.2012r. do godziny 12:00,
w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma KONS-SPAW

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P030/12 - Wybór Inspektora Nadzoru Elektrycznego

02/05/2012

FZ-Z/P030/12

Przetarg nr FZ-Z/P030/12 na: Wybór Inspektora Nadzoru Elektrycznego.

 

Składanie ofert w terminie do 17.05.2012r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma INTER-ES

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P031/12 - Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie ciężarowej

23/04/2012

FZ-Z/P031/12

Przetarg nr FZ-Z/P031/12 na: Zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie ciężarowej.

 

 

Składanie ofert w terminie do 09.05.2012r do godziny 12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma: PEX-POOL PLUS

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P032/12 - Na realizację następujących prac.

19/04/2012

FZ-Z/P032/12

Przetarg nr FZ-Z/P032/12 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Elektoralna - projekt i roboty modernizacyjne- stacja transformatorowa nr 6076.

Zad. 2 ul. Skierkowskiej – projekt i roboty modernizacyjne linii napowietrznej– od stacji 4261 do końca linii w Warszawie, wg wniosku 39/2012.

Zad. 3 ul. Karolówka/Jasówka – projekt – modernizacja/budowa linii kablowej nn.

Zad. 4 ul. Matyldy 38/Spójni 35 – projekt – modernizacja sieci nn.

 

 

Składanie ofert w terminie do 27.04.2012r do godziny 12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

 

Zad. 1 Wygrała firma MAX-EL

Zad. 2 Wygrała firma MAX-EL

Zad. 3 Wygrała firma Nixen

Zad. 4 Wygrała firma Nixen

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P033/12 - Na realizację następujących prac

11/04/2012

FZ-Z/P033/12

Przetarg nr FZ-Z/P033/12 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Ordona/ Wschowska 10/3, 22, 23 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 2 ul. Modlińska 366/ Aluzyjna - roboty przyłączeniowe,

Zad. 3 ul. Wąwozowa dz. 48/2, 5, 20, 29, 35, 36, 37 - roboty przyłączeniowe.

Zad. 4 u. Cybernetyki 9 – roboty przyłączeniowe.

 

 

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert do 18.04.12 do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Promień
Zad. 2 wygrała firma Eltrin
Zad. 3 wygrała firma Mufa
Zad. 4 wygrała firma Jamppol

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P034/12 - Na realizację następujących prac.

13/04/2012

FZ-Z/P034/12

Przetarg nr FZ-Z/P034/12 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Wołowska 16 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 2 ul. Misia Uszatka dz. 68, Ruskowy Bród dz. 67, Ruskowy Bród dz. 69 - roboty przyłączeniowe,

Zad. 3 ul. Rydygiera 8 - roboty przyłączeniowe.

Zad. 4 ul. Ilskiego – roboty modernizacyjne.

 

 

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert do 20.04.12 do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Eltrin
Zad. 2 wygrała firma Jamppol
Zad. 3 wygrała firma Jamppol
Zad. 4 wygrała firma Elsieć

 

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P035/12 - Wybór rzeczoznawców majątkowych do wyceny nieruchomości

26/04/2012

FZ-Z/P035/12

Przetarg nr FZ-Z/P035/12 na: Wybór rzeczoznawców majątkowych do wyceny nieruchomości.

 

Składanie ofert w terminie do 15.05.2012r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie

 

Wygrała firma ARUM i VALUERS

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P036/12 - Na wykonanie projektów

27/04/2012

FZ-Z/P036/12

Przetarg nr FZ-Z/P036/12 na wykonanie projektów:

Zad. 1 Wykonanie projektu – modernizacja linii SN przy ul. Powsińskiej / Okrężnej / Sobieskiego w Warszawie
Zad. 2 Wykonanie projektu – modernizacja linii SN przy ul. Filtrowej / Winnickiej w Warszawie.
Zad. 3 Wykonanie projektu – modernizacja linii SN przy ul. Cyklamenów

 

 

Termin składania ofert do 11 .05.12 do godz. 12.00

 

Zadanie 1: Wygrała firma GRIDNET

Zadanie 2: Wygrała firma NIXEN

Zadanie 3: Wygrała firma GRIDNET

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P037/12 - Na realizację następujących prac projektowych

04/05/2012

FZ-Z/P037/12

Przetarg nr FZ-Z/P037/12 na realizację następujących prac projektowych:

Zad. 1 ul. Gimnastyczna/ Maratońska/ Pływacka/ Racławicka

Zad. 2 ul. Karwińska

Zad. 3 ul. Karolinki

Zad. 4 ul. Balonowa

 

 

Termin składania ofert 15.05.2012 godz. 12.00.

 

Zad. 1,2,3,4 – wybrano ofertę firmy Electricity-Inż.

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P038/12 - Na realizację następujących prac

04/05/2012

FZ-Z/P038/12

Przetarg nr FZ-Z/P038/12 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Płaskowickiej/ Stryjeńskich dz. 3/10 i 3/29 – projekt przyłącza

Zad. 2 ul. Syta dz. 3 – projekt przebudowy stacji transformatorowej

Zad. 3 ul. Złotej Rybki – projekt i wykonanie modernizacji linii napowietrznej nN

 

 

Termin składania ofert 14.05.2012 godz. 12.00.

 

Zad. 1,2,3 – wybrano ofertę firmy Max-el.

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P039/12 - Budowa odcinka wzmocnionego kabla światłowodowego o symbolu...

20/04/2012

FZ-Z/P039/12

Przetarg nr FZ-Z/P039/12 na:

Budowę odcinka wzmocnionego kabla światłowodowego o symbolu Z-XXOTKtsdD w istniejącej kanalizacji TP S.A. w relacji: RPZ Ursynów ul. Ciszewskiego 7 w Warszawie – budynek mieszkalny ul. Szolc Rogozińskiego 15 w Warszawie, wraz z likwidacją istniejącego w tej samej kanalizacji kabla miedzianego typu XzTKMXw 10x4x0,5, oraz budowę odcinka kanalizacji teletechnicznej na terenie stacji RPZ Ursynów.

 

Złożenie ofert: do dnia 27.04.2012r. do godz. 12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wybrano ofertę firmy UNITEL.

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P041/12 - Wybór firm do współpracy w zakresie działań reklamowych dla RWE Polska i RWE Stoen Operator

11/05/2012

FZ-Z/P041/12

Przetarg nr Z-Z/P041/12 dotyczący wyboru firm do współpracy w zakresie działań reklamowych dla RWE Polska i RWE Stoen Operator

 

Wymagania ofertowe zostały zmodyfikowane. Nastąpiła zmiana terminu otwarcia ofert na str. 3 Wymagań Ofertowych i została usunięta tabela do wpisania ceny w Formularzu Handlowym ze strony 7.

 

Termin składania ofert 01.06.2012 godz. 12.00.

 

W Przetargu zostały wybrane oferty firm:

DRAFTFCB + AD FABRIKA

TBWA

WALK

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P042/12 - Wybór agencji interaktywnych full service, z którymi zostaną podpisane umowy ramowe

27/04/2012

FZ-Z/P042/12

Przetarg nr FZ-Z/P042/12 dotyczący wyboru agencji interaktywnych full service, z którymi zostaną podpisane umowy ramowe.

 

Termin składania ofert 22.05.2012 r. godz. 12.00.

 

W Przetargu zostały wybrane oferty firm: Performance Media oraz Nanix

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P043/12 - Na realizację następujących prac

08/05/2012

FZ-Z/P043/12

Przetarg nr FZ-Z/P043/12 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Cyprysowa 23B –roboty przyłączeniowe,

Zad. 2 Al. Dzieci Polskich 69 – projekt i roboty modernizacyjne,

Zad. 3 ul. Cegłowska 46 – projekt modernizacji sieci nn,

Zad. 4. ul. Marymoncka 83/89 - projekt modernizacji sieci nn.

 

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert do 15.05.12 do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Pianka Electronics
Zad. 2 wygrała firma Elsieć
Zad. 3 wygrała firma Gridnet
Zad. 4 wygrała firma Gridnet

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P044/12 - Wybór dostawców artykułów reklamowych, z którymi zostaną podpisane umowy ramowe

14/05/2012

FZ-Z/P044/12

Przetarg nr FZ-Z/P044 /12 dotyczący wyboru dostawców artykułów reklamowych, z którymi zostaną podpisane umowy ramowe.

 

Termin składania ofert: do 21.05.2012r. do godz. 12:00

 

Na 7 i 15 stronie Wymagań Ofertowych zostały wprowadzone zmiany (zmiany są zaznaczone kolorem niebieskim). Prosimy o ich uwzględnienie podczas przygotowywania oferty na Przetarg.

 

W Przetarg nr FZ-Z/P044/12 zostały wybrane nastepujące firmy:

Zadanie 1: AUH ELWIRA - Dariusz Płaczkiewicz

Zadania 2 - 6: Agencja Reklamowa SUPERGIFT

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P045/12 - Sprzedaż dwóch transformatorów mocy 110/15 kV i 110/6 kV

15/05/2012

FZ-Z/P045/12

Przetarg nr FZ-Z/P045/12 na Sprzedaż dwóch transformatorów mocy 110/15 kV i 110/6 kV.

 

Termin składania ofert do 25.05.12 do godz. 12.00

 

- 110/6 kV o mocy 10 MVA - wygrała firma Kolmet

- 110/15 kV o mocy 16 MVA - wygrała firma Stołeczne Centrum Recyclingu.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P046/12 - Na instalację i serwisowanie punktów do ładowania samochodów elektrycznych

15/05/2012

FZ-Z/P046/12

Przetarg nr FZ-Z/P046/12 na instalację i serwisowanie punktów do ładowania samochodów elektrycznych.

 

Termin składania ofert do 25.05.12 do godz. 12.00

 

Wygrała firma Alpine Energie Polska

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P048/12 - Na wykonanie projektów oraz prac

15/05/2012

FZ-Z/P048/12

Przetarg nr FZ-Z/P048/12 na wykonanie projektów oraz prac:

Zad. 1 Wykonanie projektu oraz prac – modernizacja stacji SN/nn przy ul. Starego Doktora 2 w Warszawie

Zad. 2 Wykonanie projektu oraz prac – modernizacja stacji SN/nn przy ul. Grójeckiej 65 w Warszawie.

Zad. 3 Wykonanie prac – modernizacja linii SN w okolicach Olszynki Grochowskiej, Grochowskiej, Jordanowskiej

 

 

Termin składania ofert do 29.05.12 do godz. 12.00

 

zad 1 wygrała firma TJ's Oil Poland Sp. z o.o.

zad 2 wygrała firma TJ's Oil Poland Sp. z o.o.

zad 3 wygrała firma Eltrin

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P049/12 - Wybór firmy świadczącej usługę przesyłek kurierskich

25/05/2012

FZ-Z/P049/12

Przetarg nr FZ-Z/P49/12 dot wyboru firmy świadczącej usługę przesyłek kurierskich.

 


Termin składania ofert do 11.06.2012r. do godziny 12.00.

 

Aktualizacja Wymagań Ofertowych dot Przetargu FZ-Z/P49/12 dot wyboru firmy świadczącej usługę przesyłek kurierskich.
Aktualizacja dot pkt II Procedura Przetagu pkt 1 "F"

 

 

Przetarg wygrała firma TBA EXPRESS

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P051/12 - Obsługa separatorów oraz czyszczenie odstojników olejowych na stacjach elektroenergetycznych RWE Stoen Operator

25/05/2012

FZ-Z/P051/12

Przetarg nr FZ-Z/P051/12 na: "Obsługę separatorów oraz czyszczenie odstojników olejowych na stacjach elektroenergetycznych RWE Stoen Operator".

Zadanie nr 1 - Prace wykonywane na terenie m.st. Warszawy

Zadanie nr 2 - Prace wykonywane na terenie GPZ Potasznia, okolice Suwałk

 

 

Składanie ofert w terminie do 11.06.2012r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Zadanie nr 1 wygrała firma Separator Serwis
Zadanie nr 2 wygrała firma Separator Serwis

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P052/12 - Zakup bazy danych

25/05/2012

FZ-Z/P052/12

Przetarg nr FZ-Z/P052/12 dotyczący zakupu bazy danych.

Termin składania ofert: do 05.06.2012r. do godz. 12:00

 

W przetargu została wybrana oferta firmy Kompass Poland

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P053/12 - Realizacja następujących prac

24/05/2012

FZ-Z/P053/12

Przetarg nr FZ-Z/P053/12 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Dywizjonu 303 nr 115 –roboty przyłączeniowe,

Zad. 2 ul. Rozewska 21 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 3 ul. Szamocin 28 dz. 12/2 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 4 ul. Sierakowskiego, Jasińskiego, Panieńskiej, Okrzei, Wrzesińskiej, Kępnej – roboty modernizacyjne,

Zad. 5.1 ul. Calowa 1 dz. 1/6 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 5.2 ul. Calowa dz. 5/2 i 5/5 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 5.3 ul. Sągi dz. 7/34 – roboty przyłączeniowe.

(Zad. 5.1, 5.2, 5.3 oceniane łącznie)

Zadania 1,2,3,4,5 będą oceniane osobno.

 

Termin składania ofert do 01.0 6 .12 do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma KAB
Zad. 2 wygrała firma Elsieć
Zad. 3 wygrała firma KAB
Zad. 4.1, 4.2, 4.3 wygrała firma Elsieć

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P054/12 - Wybór agencji Public Relations dla RWE Polska i RWE Stoen Operator

22/05/2012

FZ-Z/P054/12

Przetarg nr FZ-Z/P054/12 na wybór agencji Public Relations dla RWE Polska i RWE Stoen Operator.

 

 

Termin składania ofert do 04.06.2012r. do godziny 12.00

 

W Przetargu została wybrana oferta firmy Grayling Poland Sp. z o.o.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P055/12 - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac związanych z budowa przyłącza wody do RPZ Powiśle

29/05/2012

FZ-Z/P055/12

Przetarg nr FZ-Z/P055/12 na: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac związanych z budowa przyłącza wody do RPZ Powiśle”.

 

Składanie ofert w terminie do 12.06.2012r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma BPG

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P056/12 - Na realizację następujących prac

29/05/2012

FZ-Z/P056/12

Przetarg nr FZ-Z/P056/12 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Bednarska - projekt – modernizacja linii kablowej 0,4kV.

Zad. 2 ul. Lędzka 18 – projekt – przebudowa stacji 6185 na stację kontenerową.

Zad. 3 ul. Oczki 3 – projekt + roboty – przebudowa istniejącego układu SZR A43 w złączu kablowym.

 

Składanie ofert w terminie do 06.06.2012r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Zad. 1 i 3 - MAX-EL
Zad. 2 - PSiUE J.Trentowski

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P057/12 - Wykonanie projektów oraz prac

30/05/2012

FZ-Z/P057/12

Przetarg nr FZ-Z/ P057/12 na wykonanie projektów oraz prac:

Zad. 1 Wykonanie projektu oraz prac – modernizacja sieci przy ul. Wilczej 3 w Warszawie

Zad. 2 Wykonanie projektu oraz prac – modernizacja sieci przy ul. Iwickiej 36 w Warszawie.

Zad. 3 Wykonanie projektu oraz prac – modernizacja sieci przy ul. Ludnej 1B w Warszawie.

Zad. 4 Wykonanie projektu oraz prac – modernizacja sieci przy ul. Mickiewicza 20 w Warszawie.

 

Termin składania ofert do 11.06.12 do godz. 12.00

 

zad 1 wygrała firma TJ's Oil Poland Sp. z o.o.

zad 2 wygrała firma TJ's Oil Poland Sp. z o.o.

zad 3 wygrała firma TJ's Oil Poland Sp. z o.o.

zad 4 wygrała firma TJ's Oil Poland Sp. z o.o.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P058/12 - Malowanie transformatorów mocy 110/15 kV

18/06/2012

FZ-Z/P058/12

Przetarg nr FZ-Z/P058/12 na malowanie transformatorów mocy 110/15 kV.

 

Termin składania ofert do 29.06.12 do godz. 12.00

 

Wygrała firma Euro- Darmal

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P060 /12 - na realizację następujących prac

05/06/2012

FZ-Z/P060/12

Przetarg nr FZ-Z/P060 /12 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Tukana 25/2 i 25/8 –roboty przyłączeniowe,

Zad. 2 ul. Przyczółkowa dz. nr 7,8,23 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 3.1 ul. Ostródzka dz. 69/11 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 3.2 ul. Ostródzka dz. 68/16 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 3.3 ul. Ostródzka dz. 68/17 – roboty przyłączeniowe

Zad. 3.4 ul. Ostródzka dz. 68/22, 68/25– roboty przyłączeniowe

(Zad. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 oceniane łącznie)

 

 

Zadania 1,2,3 będą oceniane osobno.

Termin składania ofert do 12.06.12 do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma Max-el
Zad. 2 wygrała firma Max-el
Zad. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 wygrała firma Max-el

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P061/12 - Wykonanie prac

13/06/2012

FZ-Z/P061/12

Przetarg nr FZ-Z/P061/12 na wykonanie prac:

Zad. 1 Wykonanie prac przy ul. Żwirowej 3 dz. 12 w Warszawie

Zad. 2 Wykonanie prac – modernizacja stacji przy pl. Bankowym 1 w Warszawie.

Zad. 3 Wykonanie prac przy ul. Samogłoska / Trylogii w Warszawie.

 

 

Termin składania ofert do 25.06.12 do godz. 12.00

 

zad 1 wygrała firma Diora El

zad 2 wygrała firma Max-el

zad 3 wygrała firma Max-el

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P064/12 - dostawa 1000 szt. modułów komunikacyjnych

22/06/2012

FZ-Z/P064/12

Przetarg nr FZ-Z/P064/12 na dostawę 1000 szt. modułów komunikacyjnych.

 

Termin składania ofert do 10.07.12 godz.12.00

 

W postępowanie została wybrana firma ANDRA Sp.zo.o.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P066/12 - Realizacja następujących prac

21/06/2012

FZ-Z/P066/12

Przetarg nr FZ-Z/P066/12 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Strzygłowska dz. 83, 84/1, 84/2, 85,86 –roboty przyłączeniowe,

Zad. 2 ul. Krasińskiego 61 i 63 dz. 18, 21, 27/1 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 3 ul. Encyklopedyczna dz. 45/1 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 4 ul. Waszyngtona 4 – projekt modernizacji sieci,

 

 

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert do 28.06.12 do godz. 12.00

 

Zad. 1 - wygrała firma Max-el
Zad. 2 - wygrała firma Elsieć
Zad. 3 - wygrała firma Kableko
Zad. 4 - wygrała firma Max-el

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P067/12 - Wymiana posadzki kamiennej oraz naprawa ubytków, szlifowanie, krystalizacja...

29/06/2012

FZ-Z/P067/12

Przetarg nr FZ-Z/P067/12 na realizację następujących prac: Wymiana posadzki kamiennej oraz naprawa ubytków, szlifowanie, krystalizacja po naprawach w Budynku Zarządu ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Składanie ofert w terminie do 13.07.2012r do godziny 12:00,
w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma RENKAM

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P068/12 - Wybór Wykonawców robót remontowych na obiektach RWE Stoen Operator.

30/06/2012

FZ-Z/P068/12

Przetarg nr FZ-Z/P068/12 na: Wybór Wykonawców robót remontowych na obiektach RWE Stoen Operator.

 

Składanie ofert w terminie do 16.07.2012r do godziny 12:00,

w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrały firmy: TFK1 oraz EMPRESA

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P070/12 - Następujące zadania

05/07/2012

FZ-Z/P070/12

Przetarg nr FZ-Z/P070/12.

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Bysławskiej 38 29/2 33/2 w Warszawie

Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji przy pl. Sokolej 2 w Warszawie.

Zad. 3 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Bawełnianej i Westerplatte w Warszawie.

 

Termin składania ofert do 30.07.12 do godz. 12.00

 

zad 1 wygrała firma Elen projekt

zad 2 wygrała firma Gridnet

zad 3 wygrała firma Enco

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P071/12 - Następujące zadania

05/07/2012

FZ-Z/P071/12

Przetarg nr FZ-Z/P071/12.

Zad. 1 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Konduktorskiej w Warszawie

Zad. 2 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Pytlasińskiego w Warszawie.

Zad. 3 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Padewskiejw Warszawie.

Zad. 4 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Włoskiej w Warszawie.

Zad. 5 Wykonanie projektu modernizacji przy ul. Promenada w Warszawie

 

Zadania będą oceniane łącznie.

Termin składania ofert do 31.07.12 do godz. 12.00

 

zad 1 wygrała firma Trentowski

zad 2 wygrała firma Trentowski

zad 3 wygrała firma Trentowski

zad 4 wygrała firma Trentowski

zad 5 wygrała firma Trentowski

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P072/12 - Następujące zadania

05/07/2012

FZ-Z/P072/12

Przetarg nr FZ-Z/P072/12 na:

Zad. 1.1 ul. Kaliskiego 23, 29 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 1.2 ul. Kaliskiego 25 - roboty przyłączeniowe,

Zad. 1.1 i zad. 1.2 oceniane łącznie,

Zad. 2.1 ul. Celulozy dz. 18 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 2.2 ul. Celulozy dz. 22/8 i 22/9 - roboty przyłączeniowe.

Zad. 2.1 i zad. 2.2 oceniane łącznie.

Zad. 1 i Zad. 2 oceniane osobno.

 

Termin składania ofert 13.07.2012r. do godz. 12.00

 

Zad. 1.1 i 1.2 wybrano firmę Pianka

Zad. 2.1. i 2.2 wybrano firmę Elkab

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P073/12 - Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach budynku

13/07/2012

FZ-Z/P073/12

Przetarg nr FZ-Z/P073/12 na: Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach budynku przy ul. Oszmiańska 20 i Chrzanowskiego 12 w Warszawie.

 

Składanie ofert w terminie do 27.07.2012r do godziny 12,00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska S.A. przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma TFK1

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P074/12 - Dotyczący obsługi układów pomiarowych bezpośrednich jednofazowych i trójfazowych...

30/08/2012

FZ-Z/P074/12

Przetarg nr FZ-Z/P074/12 dotyczący obsługi układów pomiarowych bezpośrednich jednofazowych i trójfazowych w roku 2013 u klientów RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Część 1 Prawobrzeżna część Warszawy

Część 2 Lewobrzeżna część Warszawy

 

Ofertę można składać tylko na jedną część.

Termin składania ofert 20.09.12 godz. 12.00.

 

Cz. 1 ENERGA-OPERATOR Techniczna Obsługa Odbiorców

Cz. 2 PAK Consulting

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P075/12 - Następujące zadania

13/07/2012

FZ-Z/P075/12

Przetarg nr FZ-Z/P075/12 na:

Zad. 1 Wykonanie projektu dotyczącego ul. Gąsek dz. 1, 1/1, ½, 1/3, 58,59, 60, 52/1 w Warszawie

Zad. 2. Wykonanie projektu dotyczącego ul. Kleczewskiej w Warszawie.

Zad. 3 Wykonanie projektu dotyczącego ul. Poleczki 19 dz. 13/8, 13/9 obręb 1-08-24 w Warszawie

Zad. 4 Wykonanie projektu dotyczącego ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie

 

Zad. 1 - projekt dotyczący ul. Gąsek zostało wycofane z przetargu.

 

Termin składania ofert do 01.08.12 do godz. 12.00

 

zad 1 wygrała firma ENCO

zad 2 wygrała firma Nixen

zad 3 wygrała firma Nixen

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P076/12 - Następujące zadania

23/07/2012

FZ-Z/P076/12

Przetarg nr FZ-Z/P076/12 dotyczącego:

Zad. 1. ul. Działyńczyków/ Ilskiego – roboty modernizacyjne

Zad. 2. ul. Polna - roboty modernizacyjne

Zad. 3. ul. Szanajcy – roboty modernizacyjne

 

Termin składania ofert 31.07.12 godz. 12.00

 

Zad. 1. ul. Działyńczyków / Ilskiego – roboty modernizacyjne - wybrano ofertę firmy MAXEL

Zad. 2. ul. Polna - roboty modernizacyjne - wybrano ofertę firmy E-Instalacje Fabianowicz

Zad. 3. ul. Szanajcy – roboty modernizacyjne - wybrano ofertę firmy MAXEL

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P077/12 - Zapewnienie ochrony obiektu Farma Wiatrowa w Krzęcinie

25/07/2012

FZ-Z/P077/12

Przetarg nr FZ-Z/P077/12 dotyczącego: zapewnienie ochrony obiektu Farma Wiatrowa w Krzęcinie.

 


Termin składania ofert 08.08.12 godz. 13.00

 

Przetarg wygrała firma F.U.P.H Kenkai

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P078/12 - Wykonawstwo robót budowlanych inżynieryjno-montażowych przyłączeniowych

24/07/2012

FZ-Z/P078/12

Przetarg nr FZ-Z/P078/12 na wykonawstwo robót budowlanych inżynieryjno-montażowych przyłączeniowych

Zad. 1. ul. Ceramiczna/ Majolikowa

Zad. 2. ul. Odsieczy Wiednia dz. 135, Szoferska dz. 28, dz. 30

Zad. 3. ul. Modlińska 184 B

 

Termin składania ofert 01.08.12 godz. 12.00

 

Zad. 1. ul. Ceramiczna/ Majolikowa - wybrano ofertę firmy UEERZ Nogal

Zad. 2. ul. Odsieczy Wiednia dz. 135, Szoferska dz. 28, dz. 30 - wybrano ofertę firmy PIANKA

Zad. 3. ul. Modlińska 184 B - wybrano ofertę firmy MUFA

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P079/12 - Wykonanie zadań modernizacyjnych projektowych i projektowo-wykonawczych

25/07/2012

FZ-Z/P079/12

Przetarg nr FZ-Z/P079/12 na wykonanie zadań modernizacyjnych projektowych i projektowo-wykonawczych.

Zad. 1. ul. Działdowska/ Wawelberga – projekt + wykonawstwo

Zad. 2. ul. Dwernickiego, Paca - projekt

Zad. 3. ul. Siennicka na odc. st. 9729 – st. 9075 - projekt

 

Termin składania ofert 02.08.12 godz. 12.00

 

Zad. 1. ul. Działdowska/ Wawelberga – projekt + wykonawstwo - wybrano ofertę firmy GRIDNET

Zad. 2. ul. Dwernickiego, Paca - projekt - wybrano ofertę firmy ELEN Projekt

Zad. 3. ul. Siennicka na odc. st. 9724 – st. 9075 -projekt wybrano ofertę firmy GRIDNET

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P080/12 - Dot. monitoringu ornitologicznego oraz śmiertelności nietoperzy na Farmie Wiatrowej Krzęcin w woj. zachodniopomorskim

26/07/2012

FZ-Z/P080/12

Przetarg nr FZ-Z/P080/12 dot. monitoringu ornitologicznego oraz śmiertelności nietoperzy na Farmie Wiatrowej Krzęcin w woj. zachodniopomorskim.

 

Termin składania ofert: 07.08.2012 godz. 12.00

 

Przetarg wygrała firma PRO-ORNIS.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P081/12 - Wykonanie projektów modernizacji sieci elektroenergetycznej

26/07/2012

FZ-Z/P081/12

Przetarg nr FZ-Z/P081/12 na wykonanie projektów modernizacji sieci elektroenergetycznej.

Zad. 1. ul. Grochowska/ Mglista st. 9017 – st. 9111 – projekt

Zad. 2. ul. Grochowska st. 9111 – st. 9574 - projekt

Zad. 3. ul. Kopalniana - projekt

 

Termin składania ofert 03.08.12 godz. 12.00

 

Zad. 1. ul. Grochowska/ Mglista st. 9017 – st. 9111 – projekt - wybrano ofertę firmy NIXEN

Zad. 2. ul. Grochowska st. 9111 – st. 9574 - projekt - wybrano ofertę firmy MAXEL

Zad. 3. ul. Kopalniana - projekt - wybrano ofertę firmy GRIDNET

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P082/12 - Wykonanie projektów modernizacji sieci elektroenergetycznej

27/07/2012

FZ-Z/P082/12

Przetarg nr FZ-Z/P082/12 na wykonanie projektów modernizacji sieci elektroenergetycznej.

Zad. 1. ul. Szarotki

Zad. 2. ul. Goszczyńskiego-Tyniecka

Zad. 3. ul. Tyniecka

 

Termin składania ofert 06.08.12 godz. 12.00

 

Wybrano ofertę firmy PSiUE Trentowski

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P083/12 - Wykonanie projektów modernizacji sieci elektroenergetycznej

30/07/2012

FZ-Z/P083/12

Przetarg nr FZ-Z/P083/12 na wykonanie projektów modernizacji sieci elektroenergetycznej.

Zad. 1. ul. Czerniowiecka

Zad. 2. ul. Ikara

Zad. 3. ul. Idzikowskiego

 

Termin składania ofert 07.08.12 godz. 12.00

 

Wybrano ofertę firmy PSiUE Trentowski

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P084/12 - Wykonania dokumentacji modernizacji zabezpieczeń rozdzielni 15kV w RSM MDM i RSM Tyszkiewicza

21/08/2012

FZ-Z/P084/12

Przetarg nr FZ-Z/P084/12 na wykonania dokumentacji modernizacji zabezpieczeń rozdzielni 15kV w RSM MDM i RSM Tyszkiewicza.

 

Termin składania ofert do 04.09.12 do godz. 12.00

 

Zlecenie będzie realizowała firma: Karent

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P085/12 - Wykonanie dokumentacji modernizacji zabezpieczeń rozdzielni 15kV i 110 kV w RPZ Stegny

02/08/2012

FZ-Z/P085/12

Przetarg nr FZ-Z/P085/12 na wykonanie dokumentacji modernizacji zabezpieczeń rozdzielni 15kV i 110 kV w RPZ Stegny.

 

Termin składania ofert 13.08.2012r. do godz. 12.00

 

Przetarg anulowany

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P085A/12 - Wykonania dokumentacji modernizacji zabezpieczeń rozdzielni 15kV i 110 kV w RPZ Stegny

21/08/2012

FZ-Z/P085A/12

Przetarg nr FZ-Z/P085A/12 na: Wykonania dokumentacji modernizacji zabezpieczeń rozdzielni 15kV i 110 kV w RPZ Stegny.

 

Termin składania ofert 04.09.2012r. do godz. 12.00

 

Wygrała firma Wielkopolskie Biuro Projektów

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P088/12 - Następujące zadania

03/08/2012

FZ-Z/P088/12

Przetarg nr FZ-Z/P088/12

Zad. 1 Wykonanie projektu dotyczącego ul. Woronicza w Warszawie

Zad. 2. Wykonanie projektu dotyczącego ul. Szaserów i Nasielskiej w Warszawie.

Zad. 3 Wykonanie projektu dotyczącego ul. Wiatracznej i Paca w Warszawie

Zad. 4 Wykonanie projektu dotyczącego ul. Szaserów i Garwolińskiej w Warszawie

 

Termin składania ofert do 16.08.12 do godz. 12.00

 

Zadanie 1: Wygrała firma Elen Projekt

Zadanie 2: Wygrała firma Electricity Inż

Zadanie 3: Wygrała firma GRIDNET

Zadanie 4: Wygrała firma Electricity Inż

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P089/12 - Renowacja powłok malarskich konstrukcji wsporczych szpic odgromowych oraz słupów

03/08/2012

FZ-Z/P089/12

Przetarg nr FZ-Z/P089/12 na: Renowację powłok malarskich konstrukcji wsporczych szpic odgromowych oraz słupów wraz z zabezpieczeniem fundamentów na RPZ Targówek i RPZ Gocław.

 

Termin składania ofert 24.08.2012r. do godz. 12.00

 

Wygrała firma Euro - Darmal

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P090/12 - Kompletny remont aparatów 110kV oraz wymiana zużytych elementów

07/08/2012

FZ-Z/P090/12

Przetarg nr FZ-Z/P090/12 Kompletny remont aparatów 110kV oraz wymiana zużytych elementów.

 

Termin składania ofert do 23.08.12 do godz. 12.00

 

Zlecenie będzie realizowała firma: Elektropaks

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P091/12 - Remont krat podestowych na stacji RPZ Wschodnia ul. Chrzanowskiego 12 w Warszawie

08/08/2012

FZ-Z/P091/12

Przetarg nr FZ-Z/P091/12 na Remont krat podestowych na stacji RPZ Wschodnia ul. Chrzanowskiego 12 w Warszawie.

 

Składanie ofert do dnia 22.08.2012r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma BERO-BUDOWNICTWO

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P092/12 - Zakup szkolenia z zakresu "Jak efektywna współpraca w zespole wpływa na zadowolenie klienta"

07/08/2012

FZ-Z/P092/12

Przetarg nr FZ-Z/P092/12 na zakup szkolenia z zakresu "Jak efektywna współpraca w zespole wpływa na zadowolenie klienta".

 

Termin składania oferty to 10.08.2012, godz. 12:00.

 

W przetargu została wybrana oferta firmy Mabor.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P093/12 - Modernizacja transformatora 110/15 kV, 40 MVA i przystosowanie go do funkcji uniwersalnej jednostki rezerwowej

08/08/2012

FZ-Z/P093/12

Przetarg nr FZ-Z/P093/12 na: modernizację transformatora 110/15 kV, 40 MVA i przystosowanie go do funkcji uniwersalnej jednostki rezerwowej.

 

Termin składania ofert 23.08.2012r. do godz. 12.00

 

Wygrała firma Polimex Mostostal

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P094/12 - Wykonanie paszportyzacji dwutorowej linii napowietrznej 110kV na terenie Warszawy

10/08/2012

FZ-Z/P094/12

Przetarg nr FZ-Z/P094/12 na: Wykonanie paszportyzacji dwutorowej linii napowietrznej 110kV na terenie Warszawy o łącznej długości wynoszącej 19,40 km i łącznej liczbie słupów wynoszącej 84 sztuki.

 

Termin składania ofert 24.08.2012r. do godz. 12.00

 

Przetarg anulowany

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P094A/12 - Wykonanie paszportyzacji dwutorowej linii napowietrznej 110kV na terenie Warszawy

10/09/2012

FZ-Z/P094A/12

Przetarg nr FZ-Z/P094A/12 na: Wykonanie paszportyzacji dwutorowej linii napowietrznej 110kV na terenie Warszawy o łącznej długości wynoszącej 19,40 km i łącznej liczbie słupów wynoszącej 84 sztuki.

 

Termin składania ofert 14.09.2012r. do godz. 12.00

 

Wygrała firma Wielkopolskie Biuro Projektów

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P095/12 - Wykonanie „Instrukcji badania ograniczników przepięć WN w warunkach normalnej pracy”

10/08/2012

FZ-Z/P095/12

Przetarg nr FZ-Z/P095/12 na wykonanie „Instrukcji badania ograniczników przepięć WN w warunkach normalnej pracy”

 

Termin składania ofert 03.09.2012 godz. 12.00

 

Została wybrana oferta Instytutu Energetyki

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P096/12 - Wykonanie opracowania „Oddziaływanie linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV na środowisko”

10/08/2012

FZ-Z/P096/12

Przetarg nr FZ-Z/P096/12 na wykonanie opracowania „Oddziaływanie linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV na środowisko”

 

Termin składania ofert 03.09.2012 godz. 12.00

 

Została wybrana oferta firmy Energopomiar-Elektryka

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P097/12 - Następujące zadania

21/08/2012

FZ-Z/P097/12

Przetarg nr FZ-Z/P097/12.

Zad. 1 Wykonanie projektu dotyczącego ul. Gąsek dz. 1, 1/1, ½, 1/3, 58,59, 60, 52/1 w Warszawie

Zad. 2 Wykonanie projektu dotyczącego ul. Orszady i Kokosowej w Warszawie

Zad. 3 Wykonanie projektu dotyczącego ul. Wołoskiej (K509/K519) w Warszawie

 

Termin składania ofert do 30.08.12 do godz. 12.00

 

Zlecenie będzie realizowała firma:
Zadanie 1: Max-el
Zadanie 2: Gridnet
Zadanie 3: Gridnet

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P099/12 - Następujące zadania

20/08/2012

FZ-Z/P099/12

Przetarg nr FZ-Z/P099/12.

Zad. 1 ul. Grzybowska / Karolkowa dz. 3 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 2 ul. Derkaczy /Włókiennicza - roboty modernizacyjne,

Zad. 3 ul. Portowa dz. 2/5 i 2/6 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 4 ul. Syta 9 dz. 4/22, 27, 30, 34, 38 - roboty przyłączeniowe.

Zadania będą oceniane osobno.

 

Termin składania ofert 27.08.2012r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 - wygrała firma TJ'S
Zad. 2 - wygrała firma Elsieć
Zad. 3 - wygrała firma Sobpol
Zad. 4 - wygrała firma Elkab

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P100/12 - Przeglądy wciągników i wind zainstalowanych w Parku Wiatrowym w Taciewie

27/09/2012

FZ-Z/P100/12

Przetarg nr FZ-Z/P100/12 na: „Przeglądy wciągników i wind zainstalowanych w Parku Wiatrowym w Taciewie.”

Składanie ofert do dnia 08.10.2012r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma ABR

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P101/12 - Zapewnienie ochrony obiektu Farma Wiatrowa Taciewo

27/08/2012

FZ-Z/P101/12

Przetarg nr FZ-Z/P101/12 dot.: zapewnienie ochrony obiektu Farma Wiatrowa Taciewo

 


Termin składania ofert 11.09.2012r. do godz. 12.00

 

Przetarg wygrała firma AGEMA SERWIS

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P102/12 - Następujące zadania

21/08/2012

FZ-Z/P102/12

Przetarg nr FZ-Z/P102/12

Zad. 1 Wykonanie projektu dotyczącego modernizacji przy ul. Mlądzkiej; RPZ Grochów ST9801-ST9763 w Warszawie

Zad. 2 Wykonanie projektu dotyczącego modernizacji przy ul. Sulejowskiej / Mlądzkiej w Warszawie

Zad. 3 Wykonanie projektu dotyczącego modernizacji przy ul. Mlądzkiej; mufa na kablu o kierunkach ST10637 – ST9834 a mufą na kablu o kierunkach ST9834 – ST9996 w Warszawie

 

Termin składania ofert do 31.08.12 do godz. 12.00

 

Zlecenie będzie realizowała firma:
Projektowanie sieci i urządzeń elektroenergetycznych mgr. inż. Jerzy Trentowski

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P103/12 - Następujące zadania

22/08/2012

FZ-Z/P103/12

Przetarg nr FZ-Z/P103/12 na:

Zad. 1 ul. Rogatkowa, Celichowska, Gruszy – roboty modernizacyjne,

Zad. 2 ul. Puławska - roboty modernizacyjne,

Zad. 3 ul. Wołoska – roboty modernizacyjne.

 

Zadania będą oceniane osobno.

Termin składania ofert 29.08.2012r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 - wygrała firma Elkab
Zad. 2 - wygrała firma Eltom
Zad. 3 - wygrała firma Eltom

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P104/12 - Następujące zadania

28/08/2012

FZ-Z/P104/12

Przetarg nr FZ-Z/P104/12

Zad. 1 Wykonanie projektu dotyczącego modernizacji przy ul. Międzynarodowej, Zwycięzców, al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie

Zad. 2 Wykonanie projektu dotyczącego modernizacji przy ul. Międzynarodowej, Angorskiej, al. Waszyngtona w Warszawie

Zad. 3 Wykonanie projektu dotyczącego modernizacji przy ul. Międzynarodowej w Warszawie

 

Termin składania ofert do 06.09.12 do godz. 12.00

 

Zadanie 1: Wygrała firma Trentowski Jerzy Projektowanie Sieci i Urządzeń Elektroenergotechnicznych

Zadanie 2: Wygrała firma Trentowski Jerzy Projektowanie Sieci i Urządzeń Elektroenergotechnicznych

Zadanie 3: Wygrała firma Trentowski Jerzy Projektowanie Sieci i Urządzeń Elektroenergotechnicznych

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P105/12 - Realizacja następujących prac

28/08/2012

FZ-Z/P105/12

Przetarg nr FZ-Z/P105/12 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Modlińska – roboty przyłączeniowe,

Zad. 2 ul. Saska / Zwycięzców - projekt modernizacji sieci,

Zad. 3 ul. Londyńska, Walecznych, Holenderska, Niekłańska – projekt modernizacji sieci.

Zadania będą oceniane osobno.

 

Termin składania ofert 05.09.2012r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 - wygrała firma Mufa
Zad. 2 - wygrała firma Gridnet
Zad. 3 - wygrała firma Gridnet

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P0107/12 - Dzienne i nocne pomiary poziomu hałasu w czterech porach roku dla parku wiatrowego

14/09/2012

FZ-Z/P0107/12

Przetarg nr FZ-Z/P0107/12 Dzienne i nocne pomiary poziomu hałasu w czterech porach roku dla parku wiatrowego Taciewo Sp. z o.o.

 

Termin składania ofert: 26.09.2012 do godziny 12.00

 

Wygrała firma SGS EKO-Projekty

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P0108/12 - Budowa wzmocnionego kabla światłowodowego o symbolu Z-XXOTKtsdD 24J w istniejącej kanalizacji TP S.A.

17/09/2012

FZ-Z/P0108/12

Przetarg nr FZ-Z/P0108/12 na: budowa wzmocnionego kabla światłowodowego o symbolu Z-XXOTKtsdD 24J w istniejącej kanalizacji TP S.A. w relacji: RPZ Bemowo ul. Oławska 1 w Warszawie – RSM Radiowa ul. Kaliskiego 35 w Warszawie, oraz budowę odcinka kanalizacji teletechnicznej od studni TP S.A. do budynku rozdzielni.

 

Termin: dokumenty należy złożyć w terminie do 27.09.2012r. do godz. 12.00 w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wybrano ofertę firmy UNITEL.

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P109/12 - Dostawy trójfazowego testera zabezpieczeń z wyposażeniem - FREJA 306 115/230V

04/09/2012

FZ-Z/P109/12

Przetarg FZ-Z/P109/12 Na wybór dostawcy testera zabezpieczeń FREJA 306.

 

Termin składania ofert: 14.09.2012

 

Wygrała firma ENERTEST Warszawa

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P110/12 - Realizacja następujących prac

07/08/2012

FZ-Z/P110/12

Przetarg nr FZ-Z/P110/12 na realizację następujących prac:

Zad. 1 ul. Geologiczna 11 – roboty przyłączeniowe,

Zad. 2 ul. Wierna dz. 12, 13/1, 13/2, 14,15,16,19, 20, 22/1, 23, 24/1, 28, 71, 72 - roboty przyłączeniowe

Zad. 3 ul. Szeligowska 5 – roboty przyłączeniowe.

Zadania będą oceniane osobno.

 

Termin składania ofert 14.09.2012r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 - wygrała firma Fabianowicz
Zad. 2 - wygrała firma Kableko
Zad. 3 - wygrała firma Kableko

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P112/12 - Wykonanie projektów oraz prac

14/09/2012

FZ-Z/P112/12

Przetarg nr FZ-Z/P112/12 Wykonanie projektów oraz prac:

Zad. 1 Wykonanie projektu dotyczącego modernizacji sieci nn w związku z likwidacją stacji transformatorowej nr 6021 przy al. Niepodległości 146

Zad. 2 Wykonanie prac przy ul. Chmielnej 25 w Warszawie

Zad. 3 Wykonanie prac przy ul. Konotopskiej w Warszawie

 

Termin składania ofert: 25.09.2012 do godziny 12.00

 

Zadanie 1: Wygrała firma ELTO

Zadanie 2: Wygrała firma Max-el

Zadanie 3: Wygrała firma Pianka

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P113/12 - Wykonanie projektu oraz instalacji klimatyzacji w części biurowej

14/09/2012

FZ-Z/P113/12
Przetarg nr FZ-Z/P113/12 na: „Wykonanie projektu oraz instalacji klimatyzacji w części biurowej Hali Napraw Transformatorów przy ul. Nieświeskiej 52 w Warszawie.”

Składanie ofert do dnia 28.09.2012r. do godziny 12.00, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wygrała firma: COMFORTCLIMA

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P114/12 - Dostawy aparatury nn , izolatorów i odgromników Sn dla miejskich stacji transformatorowych

14/09/2012

FZ-Z/P114/12

Przetarg nr FZ-Z/P114/12 na "dostawy aparatury nn , izolatorów i odgromników Sn dla miejskich stacji transformatorowych oraz wkładek bezpiecznikowych Sn."

Termin składania ofert: do 12.10.2012r. do godziny 1200, w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

W obu zadaniach wybrano ofertę firmy ELBUD-IMPEX

 

Dokumenty do pobrania:

FZ-Z/P115/12 - Dostawa stanowiska pomiarowego do badania transformatorów III i IV grupy, oraz przekładników WN i SN.

01/10/2012

FZ-Z/P115/12

Przetarg nr FZ-Z/P115/12 na: Dostawa stanowiska pomiarowego do badania transformatorów III i IV grupy, oraz przekładników WN i SN.

 

Dokumenty należy złożyć do 12.10.2012r. do godziny 12.00,
w Kancelarii Ogólnej w budynku RWE Polska SA przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

 

Wybrano ofertę firmy Voltex

 

Dokumenty do pobrania:

 

FZ-Z/P116/12 - Opracowanie projektu przyłączenia obiektu przy ul. Głębockiej dz. 1/57, 1/58

05/10/2012

FZ-Z/P116/12

Przetarg nr FZ-Z/P116/12 na opracowanie projektu przyłączenia obiektu przy ul. Głębockiej dz. 1/57, 1/58

 

Termin składania ofert 15.10.2012r. do godz. 12.00

 

Zad. 1 wygrała firma TJS
Zad. 2 wygrała firma Elsieć

 

Dokumenty do pobrania: