Wybierz dział

aby dowiedzieć się więcej o RWE Polska, naszym Zarządzie oraz wartościach jakie wyznajemy.

Odpowiedzialność społeczna RWE w Polsce

Zrównoważony rozwój stanowi integralną część strategii biznesowej RWE Polska. Co roku RWE przyjmuje kierunki działań strategicznych w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu wraz z konkretnymi celami. Postępy w formie raportów prezentowane są Zarządowi oraz publikowane w corocznych raportach zrównoważonego rozwoju, dostępnych m.in. na stronie internetowej spółki.

Główne obszary w jakich spółki RWE Polska i RWE Stoen Operator ustanawiają swoje cele w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju to Odpowiedzialne Zarządzanie, Wpływ Społeczny i Środowisko.

W 2015 roku RWE Polska po raz trzeci wspólnie z RWE Stoen Operator opublikowały raport zrównoważonego rozwoju. Jest to zarazem szósty raport RWE podsumowujący działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Spółki wyznaczyły na 2014 rok 11 celów w zakresie prowadzenia biznesu w sposób zrównoważony. Dotyczyły one m.in. poprawy jakości obsługi Klienta, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Wszystkie zamierzone cele zostały osiągnięte. Raport społeczny uwzględnia również wyzwania przed jakimi obecnie staje RWE w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami RWE w Polsce z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju zawartymi w tej publikacji.

Fundacja RWE w Polsce powstała w 2005 roku, koncentruje się na działaniach edukacyjnych i charytatywnych. W ramach programu „Bezpieczna Energia RWE”, Fundacja opracowała dla pierwszych klas szkół podstawowych w Warszawie i na Suwalszczyźnie cykl zajęć dotyczący bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej. Przez siedem kolejnych edycji Fundacja wspierała też pasje piłkarskie u dzieci z niezamożnych rodzin poprzez program „Orliki RWE”. Pomoc obejmowała zakup profesjonalnego sprzętu piłkarskiego, i dofinansowanie do wyjazdów na obozy sportowe. W latach 2006 – 2009 Fundacja RWE w ramach programu „Oświecona Warszawa”. sfinansowała budowę 100 latarni w najbardziej nieprzyjemnych po zmroku miejscach w Warszawie wskazanych przez mieszkańców, tym samym w znaczącym stopniu przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa Stolicy. Fundacja wspiera również wolontariat pracowniczy. Poprzez inicjatywę RWE Companius pracownicy RWE mają możliwość uzyskania grantów na realizację różnego rodzaju akcji dla potrzebujących. W kwietniu 2013 roku, Fundacja RWE w ramach partnerstwa z Centrum Nauki Kopernik, zainaugurowała pierwszy w Polsce program edukacyjny o technologiach przyszłości i energii – RWE Power Box.

Od 2012 roku Fundacja RWE wraz z Centrum Nauki Kopernik realizują unikatowy w skali Polski, autorski program edukacyjny o wytwarzaniu i wykorzystaniu energii elektrycznej – RWE Power Box.

Program ten opiera się na specjalnie zaprojektowanym zestawie doświadczalnym pozwalającym skonstruować m.in. elektrownię słoneczną i wiatrową oraz samochód zasilany energią elektryczną.

RWE Power Box ma na celu zachęcenie uczniów do samodzielnego i swobodnego eksperymentowania oraz zainspirowanie nauczycieli do stosowania w swojej pracy aktywnych metod nauczania. W ramach projektu prowadzone są warsztaty dla nauczycieli, podczas których uczestnicy dowiadują się, jak różnorodne eksperymenty można przeprowadzić przy pomocy zestawów edukacyjnych RWE Power Box, w jaki sposób zachęcić uczniów do wymyślenia zupełnie nowych ich wariantów, a także jak zainspirować do dyskusji na temat nowoczesnych technologii pozyskiwania energii.

Program adresowany jest do nauczycieli i uczniów szkól podstawowych z klas 4-6 oraz gimnazjalnych.

Od 2014 roku program ma zasięg ogólnopolski.

Więcej informacji na temat programu http://www.powerboxrwe.pl/

Jednym z działań adresowanych do mieszkańców Warszawy, które wsparła Fundacja RWE jest budowa neonu Miło Cię widzieć na moście Gdańskim. Neon Miło Cię widzieć zwyciężył w konkursie „Neon dla Warszawy”, realizowanym pod hasłem „Wyraź energię miasta, stwórz neonową wizytówkę stolicy”, zorganizowanym przez Muzeum Neonów, sponsorowanym przez RWE Polska. Inicjatywę wsparły merytorycznie Akademia Sztuk Pięknych oraz Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Honorowy patronat nad konkursem objęła Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

RWE zapewniło zwycięzcy nagrodę oraz możliwość realizacji swojej pracy w przestrzeni miejskiej. RWE jest również Fundatorem neonu oraz dostarcza do niego energię elektryczną.

Nagrodzona praca, neon „Miło Cię widzieć”, została zamontowana na moście Gdańskim. Po raz pierwszy neon rozbłysnął 21 czerwca 2014 roku podczas największego plenerowego wydarzenia dla mieszkańców organizowanego przez miasto stołeczne Warszawę – Wianki nad Wisłą

RWE Polska promuje ideę racjonalnego korzystania z energii elektrycznej m.in. w ramach kampanii „Świadoma Energia RWE”. Podstawą tej kampanii są działania informacyjne oraz doradztwo w zakresie racjonalnego korzystania z energii elektrycznej.

Działania wspierające zachowania energooszczędne prowadzone są za pomocą materiałów szkoleniowych i informacyjnych przygotowanych przez RWE i udostępnionych na stronie rwe.pl/pl/o-firmie/swiadoma-energia oraz w Centrach Obsługi Klienta RWE Polska.

Partnerem merytorycznym kampanii jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

Celem programu wolontariatu pracowniczego RWE Companius jest promowanie i wspieranie zaangażowania społecznego pracowników. Program pozwala zaangażowanym w życie społeczności lokalnych pracownikom realizować projekty społeczne i uzyskiwać finansowanie ze środków Fundacji RWE w Polsce na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Rocznie w program angażuje się niemal 10% pracowników firmy. Projekty społeczne realizowane są głównie w obszarach ochrony środowiska naturalnego oraz pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami RWE w Polsce z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju zawartymi w publikacji „Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013” – zamieszczonej na stronie internetowej.

Świadoma Energia

Wszystko, czego potrzebujesz, aby oszczędzać energię