Aktualności

Wróć do aktualności


Jak oszczędzamy energię w firmach z sektora MŚP?

Raport RWEdotyczący oszczędzania energii w miejscu pracy

 

  • RWE Polska przeprowadziła ogólnopolskie badanie dotyczące efektywnego wykorzystywanie energii elektrycznej w sektorze MŚP.
  • Raport wskazuje sposoby i motywy oszczędzania energii elektrycznej przez pracowników oraz oczekiwania względem swoich pracodawców w tym zakresie.
  • RWE Polska przygotowała program edukacyjny „5 minut zabawy i 365 dni oszczędności” dedykowany pracodawcom i pracownikom firm z sektora MŚP.

 

Wyniki badania, przeprowadzonego w ramach 5. edycji Programu „Świadoma Energia RWE” pokazują, że Polacy coraz chętniej oszczędzają energię elektryczną w miejscu pracy. Kampania kontynuująca Program przebiega w tym roku pod hasłem „5 minut zabawy i 365 dni oszczędzania” najzabawniejsze szkolenia świata z oszczędzania energii i skierowana  jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP z całej Polski. Kampania organizowana jest przy współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii.

Już 91% Polaków, zatrudnionych w sektorze MŚP, stara się na co dzień ograniczać zużycie energii w miejscu pracy.Wyraźnie i skokowo rośnie nasza świadomość w tym zakresie.Liczba pracowników, którzy zawsze lub bardzo często oszczędzają zużycie prądu w swojej firmie, w ciągu czterech lat wzrosła aż o jedną trzecią – z 58% (w 2008 r.) do 91% (w 2012 r.).

„Kolejna edycja badania pokazała, że Polacy coraz chętniej oszczędzają energię zarówno w firmach, jak i gospodarstwach domowych. W ciągu ostatniego roku to jednak przedsiębiorstwa ograniczały jej zużycie wyraźniej częściej. Obecnie w swoich domach zawsze lub bardzo często oszczędza energię 78% Polaków, podczas gdy w firmach z sektora MŚP jest to już o 13% więcej. Dla porównania, jeszcze w ubiegłym roku ta różnica – na korzyść firm – wynosiła 3%” – powiedziała Iwona Jarzębska,  Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji w RWE Polska.
 
Pod względem oszczędzania energii wśród pięciu ujętych w badaniu regionów wyróżniają się  województwa wschodnie i południowe, w których to zawsze lub bardzo często oszczędza energię odpowiednio aż 97% oraz 93% ankietowanych. Relatywnie najmniejszą skłonność do regularnego oszczędzania energii w swojej firmie wykazują z kolei pracownicy z regionów centralnego i północnego, które osiągnęły wynik 86%, nieco niższy niż w całej Polsce.

 

Polacy nie lubią marnotrawstwa i dbają o środowisko

Energię w miejscu pracy staramy się użytkować przede wszystkim racjonalnie, nie rezygnując
z komfortu korzystania z urządzeń elektrycznych. Kierujemy się przy tym różnymi pobudkami. Obecnie już 68% Polaków oszczędza energię w miejscu pracy, aby obniżyć rachunki za prąd płacone przez pracodawcę, 59% ankietowanych nie lubi tzw. marnotrawstwa, z kolei 56% kieruje się przy tym przyzwyczajeniami z własnego domu. Zwracamy także uwagę na troskę
o ochronę środowiska (37%) oraz chęć zachowania zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń (21%). Względy ekologiczne odgrywają stosunkowo największą rolę dla mieszkańców województw centralnych (45% wskazań) oraz północnych (38%).
„Wyraźnie widać, że edukację energetyczną w większym stopniu należałoby połączyć z ekologią i zrównoważonym rozwojem. Warto postawić na długofalowe i stałe działania, które ugruntują pozytywne postawy Polaków, przenoszone najczęściej z własnych domów” – dodaje Iwona Jarzębska,  Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji w  RWE Polska.
 
Co istotne, coraz więcej firm edukuje swoich pracowników, jak racjonalnie i efektywnie oszczędzać energię w firmie. W porównaniu z rokiem 2011, kiedy to na edukację stawiało zaledwie 12% firm
z sektora MŚP, w br. liczba tych przedsiębiorstw podwoiła się (25%).
 

W jaki sposób oszczędzamy energię w firmach?

Mimo że chętnie oszczędzamy energię w firmach, to jednak nadal nie do końca wiemy, jak to robić. Obecnie w sektorze MŚP dominują najbardziej powszechne rozwiązania mające na celu oszczędzanie energii. Najpopularniejszą formą oszczędzania energii jest wyłączanie nieużywanych w danej chwili urządzeń i sprzętu. Już 25% Polaków ogranicza zużycie energii w ten właśnie sposób. Niemal tak samo popularne jest regularne wyłączanie w firmie światła, na co wskazuje również prawie jedna czwarta pracowników (24%).
Niestety już nieco rzadziej pamiętamy o oszczędzaniu energii w kontekście konkretnych sytuacji związanych z oświetleniem oraz wykorzystaniem komputerów w miejscu pracy. Tylko 16% Polaków wyłącza zbędne w danej chwili oświetlenie, zaś 13% gasi światło w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa. Z kolei 12% pracowników wyłącza komputery i monitory.
Już 83% firm z sektora MŚP stosuje energooszczędne oświetlenie. 71% przedsiębiorstw zainwestowało w energooszczędne urządzenia. Liderem w tym obszarze są firmy z Polski północnej.

Polityka oszczędzania energii elektrycznej

Energię w pracy chętnie oszczędzamy i nawet mimo braku ścisłych procedur oraz nagród wyznaczonych przez pracodawcę. Polacy starają się ograniczać ilość zużywanego prądu, mimo że w większości firm nie istnieje system motywacyjny z tym związany. O istnieniu polityki oszczędzania energii elektrycznej w swojej firmie jest przekonanych zaledwie 7% ankietowanych pracowników MŚP z całej Polski. Jednocześnie 90% Polaków chętnie zastosowałaby się do polityki oszczędzania energii elektrycznej, gdyby została ona wdrożona w ich firmie, co wskazuje na dużą gotowość i otwartość w dostosowaniu się do zaleceń pracodawców.


Na co warto zwrócić uwagę?

Promowaniu zasad racjonalnego wykorzystania energii poświęcony jest program edukacyjny „5 minut zabawy i 365 dni oszczędności” – najzabawniejsze szkolenia świata z oszczędzania energii, czyli tegoroczna odsłona kampanii społecznej „Świadoma Energia RWE”. Multimedialne materiały
i interaktywne narzędzia, w tym gra dedykowana firmom, pomogą przedsiębiorcom w edukacji pracowników w tym zakresie.
Więcej informacji o programie „5 minut zabawy i 365 dni oszczędności” można znaleźć na stronie www.rwe.pl/oszczedzam.

Raport RWE Jak oszczędzamy energię w miejscu pracy (PDF | 1.8 MB)
Jak oszczędzamy energię w firmach z sektora MŚP (PDF | 0.3 MB)

Wróć do aktualności