Witamy!

W tym miejscu możecie Państwo sprawdzić aktualne ogłoszenia przetargowe, uzyskać informacje oraz pobrać dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w naszych przetargach.

Od 2.09.2016 RWE zmienia nazwę na innogy. Czytaj więcej:

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 31.08.2016r. do godziny 1200 na
e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl. 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Wymiana transformatorów mocy oraz przekładników napięciowych w stacji RPZ Grochów
Termin składania zgłoszeń udziału - 24.08.2016 r. godz. 12.00
Termin składania ofert - 29.08.2016 r. godz. 12.00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/06/07
PZ-551

Przetarg nr PZ-551 Wykonania audytów oświetlenia, projektowanie, wykonawstwo (umowa ramowa).

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 17.06.2016r. do godziny 12:00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/06/01
FZ-Z/PZ-580/16

Przetarg nr FZ-Z/PZ-580/16 dot.dostawy obuwia roboczego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego obuwia roboczego. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 06.06.2016r. do godziny 12:00 na e-mail: marzena.borucka@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/05/30
PZ-561

Przetarg nr PZ-561 Opracowanie projektu oraz wykonanie prac w terenie - modernizacja stacji 6123 ul.Łowicka / Wiktorska

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 03.06.2016r. do godziny 12:00 na e-mail: hubert.serwin@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/05/20
PZ-499

Przetarg nr PZ-499 Dotyczy dostarczenia wirtualizatora EMC VPLEX oraz kontrolera ViPR zgodnych z macierzą EMC VNX 5600 z dostawą do wskazanego magazynu klienta zgodnie z opisem w Wymaganiach Ofertowych i załączniku nr 2 ze specyfikacją techniczną.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem. Termin składania formularzy do przetargu upływa 30.05.2016 do godziny 14-00. Proszę o składanie zgłoszeń na maila: dorota.zebrowska@rwe.pl

Szczegóły:

2016/05/20
PZ-498

Przetarg nr PZ-498 Dotyczy dostarczenia Macierzy EMC VNX 5600 z dostawą do wskazanego magazynu klienta zgodnie z opisem w Wymaganiach Ofertowych i załączniku nr 2 ze specyfikacją techniczną.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem.
Termin składania formularzy do przetargu upływa 30.05.2016 do godziny 12-00 .Proszę o składanie zgłoszeń na maila: dorota.zebrowska@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/05/20
FZ-Z/P512/16

Przetarg nr FZ-Z/P512/16 dostawy odzieży roboczej, rękawic obuwia gumowego ochronnego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego odzieży roboczej, rękawic oraz obuwia ochronnego gumowego.
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 24.05.2016r. do godziny 12:00 na e-mail: marzena.borucka@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/05/19
PZ-351

Przetarg nr PZ-351 Usługi awaryjnych napraw linii kablowych WN będących własnością RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik A), który należy wysłać mailem w terminie do 03.06.2016r. do godziny 12;00 na e-mail: hubert.serwin@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/05/10 
PZ-415 

Przetarg nr PZ-415 dotyczy dostarczenia Półki do macierzy VNX5800 i Licencje Networker i DPA z dostawą do wskazanego magazynu klienta zgodnie z opisem w Wymaganiach Ofertowych i załączniku nr 2 ze specyfikacją techniczną.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem. Termin składania formularzy do przetargu upływa 12.05.2016 do godziny 15:00 .Proszę o składanie zgłoszeń na maila: dorota.zebrowska@rwe.pl

Szczegóły:

2016/05/09 
PZ-444 

Przetarg nr PZ-444 Wybór geodety dla przygotowania map oraz geodezyjnego wydzielenia 7 działek po zakończeniu realizacji projektu Park Wiatrowy Opalenica 

Złożenie oferty odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Oferty (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.05.2016r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46 w Warszawie, prosi o przesłanie wycen 3 zestawów urządzeń określonych w załączniku "Specyfikacja techniczna" wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Składanie ofert: do dnia 10/06/2015r. do godziny 12.00

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną – dane kontaktowe wymienione poniżej. Prosimy o podanie wyżej wymienionego numeru zapytania ofertowego.

RWE Polska SA tel. +48 22 821 42 51
Dział Zakupów e-mail: Piotr.kwella@rwe.pl
Piotr Kwella
 
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
 
00-347 Warszawa
 
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Elektroniczny kwestionariusz nowozatrudnionego pracownika, na bazie którego powstanie zestaw dokumentów personalnych związanych z zatrudnieniem oraz zostanie zatrudniony pracownik w SAP HCM. Termin składania formularza zgłoszenia chęci udziału w przetargu jest do 15.05.2015 godzina 18-00, mail: dorota.zebrowska@rwe.pl

Szczegóły:

Przetarg dotyczący rozbudowy Fudo: Zakup urządzenia Fudo 1000 Appliance oraz konfiguracja klastra HA, zakup dodatkowych licencji oraz wsparcia powdrożeniowego.

Specyfikacja wymagań jest w załączniku numer 1

Zgłoszenia do przetargu przyjmujemy do 16.04.2015 g 17-00

Szczegóły:

Przetarg dotyczy Wdrożenie rekomendacji z analizy ISO 27.000

Szczegóły przetargu są umieszczone w Wymaganiach Ofertowych i załączniku nr 2.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 08.04.2014r. do godziny 17-00 na adres: dorota.zebrowska@rwe.pl.

Szczegóły:

Przetarg nr FZ-Z/P266/15 na wycenę środków trwałych po budowie parków wiatrowych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 06.08.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: Natalia.Gasiorowska@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

FZ-Z/P237/15 - Wdrożenie zmian GTS Printingu w ISU

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie, zwana dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, którego działa: RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Przetargu na wdrożenie wydruku kolorowego oraz optymalizację formularzy wydruku z systemu ISU. Szczegóły zostały opisane w dokumencie „Obszar wydruku SAP IS-U”.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 Wymagań Ofertowych), który należy wysłać mailem w terminie do 16.07.2015 r. do godziny 12.00 na poniższe adresy e-mail:

 • Piotr.kwella@rwe.pl 
 • marek.laskowski@rwe.pl 
 • Bartlomiej.Wlodarczyk@rwe.pl

Składanie ofert w terminie do 22.07.2015r. do godziny 12.00 za pośrednictwem Portalu Dostawcy RWE: https://supplier.rwe.com/irj/portal/

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

FZ-Z/P235/15 - kwalifikowany podpis elektroniczny

Przedmiotem przetargu FZ-Z/P235/15 jest dostarczenia usługi podpisu elektronicznego kwalifikowanego wraz z narzędziami informatycznymi oraz szkoleniem i autoryzacją użytkowników usługi.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 2), który należy wysłać mailem.

Termin składania formularza zgłoszenia się do przetargu upływa 10.07.2015 do godziny 10-00 .Proszę o składanie zgłoszeń na maila: dorota.zebrowska@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

FZ-Z/P240/15 - dostarczenie urządzeń SAN

Przetarg dotyczy dostarczenia urządzeń SAN zgodnie z opisem w Wymaganiach Ofertowych. Po zgłoszeniu firm do przetargu będzie przekazana specyfikacja techniczna pomocna do stworzenia oferty .

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem

Termin składania formularza zgłoszenia się do przetargu upływa 09.07.2015 do godziny 17-00 .Proszę o składanie zgłoszeń na maila: dorota.zebrowska@rwe.pl

Szczegóły:

FZ-Z/P234/15 - Testy penetracyjne 2015

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie, zwana dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, którego działa: RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Przetargu na przeprowadzenie corocznych testów penetracyjnych zgodnie z planem działań w ramach bezpieczeństwa RWE. Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku Wymagań Ofertowych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 Wymagań Ofertowych), który należy wysłać mailem w terminie do 07.07.2015 r. do godziny 12.00 na e-mail: Piotr.kwella@rwe.pl

Składanie ofert w terminie do 14.07.2015r. do godziny 12.00 za pośrednictwem Portalu Dostawcy RWE: https://supplier.rwe.com/irj/portal/

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w procesie RFI postępowania na docelowy zakup systemu do przeprowadzania wewnętrznych testów penetracyjnych.

Głównym celem RWE w tym postępowaniu jest wyszukanie dostawców, z którymi moglibyśmy nawiązać efektywną i jakościową współpracę w celu wsparcia działalności grupy RWE na polskim rynku.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w procesie RFI odbywa się na podstawie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 07.07.2015 r. do godziny 12.00 na e-mail: Piotr.kwella@rwe.pl

Składanie ofert: do dnia 14.07.2015r. do godziny 12.00

Wymagania Zamawiającego:

 1. W ramach działań z zakresu bezpieczeństwa istnieje potrzeba przeprowadzania prostych testów penetracyjnych używanych portali i stron Internetowych:
  • Na podstawie raportu RWE ma określić potencjalny poziom zagrożeń na danym portalu.
  • Czy ryzyko błędnej konfiguracji / wystąpienia znaczących podatności jest wysokie czy niskie.
  • Czy rekomendowane jest przeprowadzenie dogłębnych testów penetracyjnych.
  • Czy używanie danego p ortalu jest akceptowalne czy jest nierekomendowane.
 2. Narzędzie ma być proste w obsłudze.
 3. Narzędzie ma dostarczać jasny raport z wykrytymi podatnościami.
 4. Narzędzie ma być obsługiwane przez pracowników RWE zajmujących się bezpieczeństwem.
 5. Dostawca ma zaproponować narzędzie i sposób podejścia do takiego rodzaju testów.
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

FZ-Z/ P205/15 - wykonanie projektu, przebudowę istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ Jelonki oraz budowę trzech linii kablowych 110kV.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie
zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1)
oraz:
 • certyfikat RWE,
 • wykaz ważniejszych prac/referencje z przynajmniej 2 zrealizowanych zadań w okresie ostatnich 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem Przetargu. (Kontakt do osoby, która może je potwierdzić); dowody posiadania przez pracowników Oferenta niezbędnego doświadczenia oraz uprawnień do wykonywania prac będących przedmiotem Przetargu,które należy wysłać mailem w terminie do 01.07.2015r. do godziny 1200 na e-mail: Piotr.Zdzieszynski@rwe.pl

Zmieniono termin składania zgłoszeń do przetargu na  10.07.2015 do godziny 12.00

W związku z pojawiającymi się pytaniami o przedłużenie wymaganego terminu odbiorów FAT rozdzielnicy GIS 110kV informujemy, że odstępujemy od tej daty przy pozostawieniu bez zmian pozostałych terminów wymaganych w SIWZ.

Szczegóły:

Zakup urządzeń sieciowych warstw DataCenter i Core

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym zakupu urządzeń sieciowych warstw DataCenter i Core wraz z wykonaniem projektów technicznych i wdrożeniowych oraz przeprowadzeniem fizycznego wdrożenia w lokalizacjach RWE.

W związku z powyższym głównym celem RWE jest wyszukanie dostawców, z którymi moglibyśmy nawiązać efektywną i jakościową współpracę w celu wsparcia działalności grupy RWE na polskim rynku.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 23.06.2015 r. do godziny 15.00 na e-mail: Piotr.kwella@rwe.pl

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym jest fakt przesłania wraz z Formularzem Zgłoszenia wypełnionego i podpisanego przez właściwych reprezentantów firm dokumentu NDA (zobowiązanie do zachowania poufności).

Do Oferentów, którzy złożą chęć uczestnictwa w Przetargu wraz z podpisanym dokumentem NDA zostaną w najbliższym czasie przesłane Wymagania Ofertowe Zamawiającego oraz specyfikacja/zakres prac.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg FZ-Z/P221/15 został unieważniony.

FZ-Z/P221/15 - dot. opracowania projektu modernizacji sieci przy ul. Młodzieńcza

Zgłoszenie odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia który należy wysłać mailem w terminie do 12.06.2015r. do godziny 10:00 na e-mail: iwona.leszczuk@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/09/10
FZ-Z/P316/15

Przetarg numer FZ-Z/P316/15 - regulator napięcia dla sieci nN.

Zgłoszenie należy przesłać  w terminie do 24.09.2015r. do godziny 12:00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/09/07
FZ-Z/P271/15

Przetarg nr FZ-Z/P271/15 Modernizacja transformatora 110/15/15kV 63MVA na potrzeby stacji GPZ Towarowa.

Termin zgłaszania się do przetargu: 23.09.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/09/04
FZ-Z/P315/15

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie, zwana dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, którego działa: RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Przetargu na „Uruchomienie wybranych funkcjonalności płacowych w ESS”.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 do Wymagań Ofertowych), który należy wysłać mailem w terminie do 08.09.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: piotr.kwella@rwe.pl

Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzielają upoważnieni pracownicy Zamawiającego:
w zakresie procedury Przetargowej:
Piotr Kwella, tel. 696 401 051, e-mail: piotr.kwella@rwe.pl
w zakresie przedmiotu Przetargu:
Magdalena Dobiszewska, tel. 600 401 043, e-mail: magdalena.dobiszewska@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg dotyczy dostarczenia 2 sztuk Serwerów UCS C220 M3 z rocznym serwisem oraz usługą instalacji.

Szczegłołowe wymagania odnośnie przetargu są opisane w Wymaganiach Ofertowych oraz w załaczniku nr 1 w którym jest specyfikacja techniczna serwerów.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 2), który należy wysłać mailem.

Termin składania formularza zgłoszenia się do przetargu upływa 04.09.2015 do godziny 15-00 .Proszę o składanie zgłoszeń na maila: dorota.zebrowska@rwe.pl

Szczegóły:

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym dostosowania systemów IT do zmian wynikających z Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii.

W związku z powyższym głównym celem RWE jest wyszukanie dostawców, z którymi moglibyśmy nawiązać efektywną i jakościową współpracę w celu wsparcia działalności grupy RWE na polskim rynku.

Zgłoszenie chęci udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 14.08.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: Piotr.kwella@rwe.pl

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym jest fakt przesłania wraz z Formularzem Zgłoszenia (załącznik nr 1 Wymagań Ofertowych) wypełnionego i podpisanego przez właściwych reprezentantów firm dokumentu NDA (zobowiązanie do zachowania poufności).

Do Oferentów, którzy złożą chęć uczestnictwa w Przetargu wraz z podpisanym dokumentem NDA zostanie w najbliższym czasie przesłana szczegółowa Specyfikacja Prac.

Szczegóły:

Przetarg nr FZ-Z/P277/15 na paszportyzację dwutorowej linii napowietrznej 110 kV na terenie Warszawy o długości ok. 13 km.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 17.08.2015 do godziny 10.00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/10/22
FZ-Z/P374/15

Przetarg nr FZ-Z/P374/15 Dotyczy dostarczenia urządzeń sieciowych warstwy Access wraz z projektem i usługą wdrożenia.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia , który należy wysłać mailem. W załączeniu również jest druk o zachowaniu poufności, który należy również podpisać i przesłać wraz z formularzem zgłoszenia. Nie dotyczy to firm, które już mają z nami podpisany taki dokument.
Termin składania formularzy do przetargu upływa 28.10.2015 do godziny 14-00. Proszę o składanie zgłoszeń na maila: dorota.zebrowska@rwe.pl.
Szczegóły:

2015/10/21
FZ-Z/P350/15

Przedmiotem przetargu jest dostarczenie Dostarczenie 2 sztuk macierzy all-flash wraz z usługą wdrożenia.

Szczegółową specyfikację serwerów określamy w załączniku nr 2.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem
Termin składania formularza zgłoszenia się do przetargu upływa 23.10.2015 do godziny 17-00. Proszę o składanie zgłoszeń na maila: dorota.zebrowska@rwe.pl
Szczegóły:

2015/10/16
FZ-Z/P381/15

Przetarg FZ-Z/P381/15 - kalendarz Moleskin z brandowaniem.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.10.2015r. do godziny 12:00 na e-mail: marzena.borucka@rwe.pl
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/10/09
FZ-Z/P305A/15

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 16.10.2015r. do godziny 10:00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/10/05
FZ-Z/P345/15

Przedmiotem przetargu jest dostarczenie Dostarczenie 4 serwerów BLADE firmy Cisco.
Szczegółową specyfikację serwerów określamy w załączniku nr 1.
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem.
Termin składania formularza zgłoszenia się do przetargu upływa 05.10.2015 do godziny 12-00 .Proszę o składanie zgłoszeń na maila: dorota.zebrowska@rwe.pl

Szczegóły:

2015/10/01
FZ-Z/P344/15

Przedmiotem przetargu jest dostarczenie Dostarczenie 5 serwerów firmy Cisco lub HP.
Szczegółową specyfikację serwerów określamy w załączniku nr 1.
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia , który należy wysłać mailem
Termin składania formularza zgłoszenia się do przetargu upływa 05.10.2015 do godziny 12-00 .Proszę o składanie zgłoszeń na maila: dorota.zebrowska@rwe.pl

Szczegóły:

2015/09/30
FZ-Z/P254/15

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 02.10.2015r. do godziny 14:00 na e-mail: marzena.borucka@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/09/30
FZ-Z/P336/15

Przedmiotem Przetargu jest wdrożenie aktualizacji systemu informatycznego El.GIS oraz zapewnienie usług wsparcia dla zaktualizowanej platformy, na zasadach, w zakresie oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w SiWZ, Umowie oraz załącznikach.
Ofertę należy złożyć do dnia 20.10.2015r. (dwudziesty października 2015r.) do godziny 12.00 na adres: RWE Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa.

Zamawiający omyłkowo wskazał na tryb przetargowy. Nie obowiązuje podany termin składania ofert. Opublikowane dokumenty mają charakter wyłącznie informacyjny. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przekaże do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante) zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) w zakresie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający przekazał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sportowanie do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2015/S 191-346392, w którym wskazał na omyłkową publikację ogłoszenia o zamówieniu oraz właściwy tryb jego udzielenia.
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/12/01 
FZ-Z/P254A1/15

Przetarg nr FZ-Z/P254A1/15 dostawa odzieży służbowej dla pracowników Bezpośredniej Obsługi Klienta.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 01.12.2015r. do godziny 13: 00 na e-mail: marzena.borucka@rwe.pl


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/27

Poszukujemy odbiorcy wycofanego sprzętu serwerowego. Wymogiem jest zapewnie usunięcia danych z nośników i odbiór ten sprzęt od nas ze wskazanej lokaliacji. Zależy nam na aby odbiór był jeszcze w tym roku. W załączeniu lista likwidowanego sprzętu.

Firmy które są zainteresowane proszone są o przesłanie ofert cenowych do 30.11.2015 do działu zakupów RWE Polska na adres mailowy : dorota.zebrowska@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/26 
FZ-Z/P431/15

FZ-Z/P431/15 Przeglądy i serwis wind serwisowych (podestów ruchomych) Skyman TH250-B, wciągników B2/56D. 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.12.2015r. do godziny 10:00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/16 
FZ-Z/P409/15

Przetarg nr FZ-Z/P409/15 Zakup licencji JIRA 2000 sztuk.

Rozpatrujemy wykupienie konsultacji przy planowaniu środowiska oraz opcje wparcia przy instalacji.

Szczegóły zamówienia są zawarte w Wymaganiach Ofertowych i zał nr 1.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem.

Termin składania formularzy do przetargu upływa 18.11.2015 do godziny 14-00. Proszę o składanie zgłoszeń na maila: dorota.zebrowska@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/12
FZ-Z/P418/15

Przetarg nr FZ-Z/P418/15 Zakup licencji EMC Captiva i EMC Documentum wraz z Maintenance.

Szczegóły przetargu są opisane w załączonych Wymaganiach Ofertowych. Opis licencji jakie chcemy kupić jest wyszczególniony w specyfikacji przedmiotu zakupu.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem.

Termin składania formularzy do przetargu upływa 13.11.2015 do godziny 15-00. Proszę o składanie zgłoszeń na maila: dorota.zebrowska@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/06 
FZ-Z/P370/15 

Przetarg nr FZ-Z/P370/15 Projektowanie elektrowni fotowoltaicznych.

Współpraca ramowa w zakresie projektowania elektrowni fotowoltaicznych w systemie przyłączonym do sieci elektroenergetycznej (on-grid) i wyspowym (off-grid).

Termin składania zgłoszeń udziału: 24.11.2015 r. do godziny 12.00.

Termin składania ofert: od 26.11.15 godz. 12.00 do 27.11.15 godz. 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/11/03 
FZ-Z/P396/15

Przetarg nr FZ-Z/P396/15 Dotyczy dostarczenia urządzeń Firewall z dostawą do wskazanego magazynu klienta (bez usługi instalacji / konfiguracji) zgodnie z opisem w Wymaganiach Ofertowych i załączniku ze specyfikacją techniczną.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem.

Termin składania formularzy do przetargu upływa 10.11.2015 do godziny 12-00. Proszę o składanie zgłoszeń na maila: dorota.zebrowska@rwe.pl

Szczegóły:

2015/11/03 
FZ-Z/P393/15 

Przetarg nr FZ-Z/P393/15 Dotyczy dostarczenia urządzeń telemechaniki MAN TECH z dostawą do wskazanego magazynu klienta (bez usługi instalacji / konfiguracji) zgodnie z opisem w Wymaganiach Ofertowych i załączniku ze specyfikacją techniczną.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem.

Termin składania formularzy do przetargu upływa 10.11.2015 do godziny 12-00 .Proszę o składanie zgłoszeń na maila: dorota.zebrowska@rwe.pl

Szczegóły:

2016/02/09
FZ-Z/P009/16

Zapraszam Państwa do udziału w przetargu na realizacje szkoleń BHP dot. pracy na wysokości dla pracowników RWE. Szczegóły przetargu zawarte są w dołączonych Wymaganiach Ofertowych.
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.02.2016r. do godziny 1300 na e-mail: marzena.borucka@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/12/30 
FZ-Z/P453/15

Przedmiotem przetargu jest dostarczenie 50 sztuk IP Phone Cisco CP-8841-K9 (urządzenia nowe ) do RWE GBS Polska w Krakowie ul. Puszkarska 7J.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem do dnia 05.01.2016 do godziny 12-00 na adres mailowy: dorota.zebrowska@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/12/11 
FZ-Z/P419/15

Przetarg nr FZ-Z/P419/15 - pogwarancyjne wsparcie serwisowe na urządzenia IT (serwery RACK, BLADE, szafki BLADE'owe oraz macierze) firmy HP.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 17.12.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/12/15 
FZ-Z/P443/15

Przetarg nr FZ-Z/P443/15 przetarg na wykonawców prac geodezyjnych zlecanych na podstawie umowy ramowej.

Termin zgłaszania wniosków udziału - 21.12.2015 r. godz. 12.00.
Termin składania ofert - 29.12.2015 r. godz. 13.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2015/12/10 
FZ-Z/P429/15

Przetarg nr FZ-Z/P429/15 Wybór dostawcy Monitorów dla RWE Polska/OSD.

Dostarczenie 1000 sztuk monitorów zgodnie z potrzebami RWE w ciągu najbliższych 5 lat począwszy od 2016 roku zgodnie z wymaganiami technicznymi opisanymi w wymaganiach ofertowych.

Szczegóły zamówienia są zawarte w Wymaganiach Ofertowych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem do dnia 16.12.2015 do godziny 12-00 na adres mailowy : dorota.zebrowska@rwe.pl

Firmy które zgłoszą się do przetargu proszone są o przesłanie ofert cenowych do 18.12.2015 do godziny 12-00. Szczegóły przesyłania ofert będą przekazane mailem po zgłoszeniu się do przetargu.

Szczegóły:

2016/04/06 
PZ-254 

Przetarg nr PZ-254 na wybór agencji interaktywnych 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do dnia 15.04.2013 do godz. 14:00 na adres mailowy: malgorzata.jagielka@rwe.pl

Termin składania ofert: od dnia 25.04.2015r. od godziny 9:30 do dnia 26.04.2016r. do godziny 14:30.

Wprowadzono zmiany w Wymaganiach Ofertowych z dnia 7.04.2016, w punktach:

 • 2.1
 • 2.1.2 b
Szczegóły:

2016/04/04 
PZ-303 

Przetarg nr PZ-303 Dostawa układu magazynowania energii 

Termin składania zgłoszeń udziału 19.04.2016 r. godz. 12.00.
Termin składania ofert 25.04.2016 r. godz. 12.00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/03/21 
FZ-Z/P082/16 

Przetarg nr FZ-Z/P082/16 Naprawy awaryjne elementów sieci energetycznej RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), na którym należy zaznaczyć „x” kwadrat odpowiadający danemu zadaniu w którym Oferent chce wziąć udział. Zeskanowany Załącznik należy wysłać mailem w terminie do 06.04.2016r. do godziny 12:00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

Szczegóły:

2016/03/03
FZ-Z/P061/16

Przetarg nr FZ-Z/P061/16 na obsługę PR.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 10.03.2016 r. do godziny 12.00 na e-mail: Natalia.Gasiorowska@rwe.pl. Umowa oraz Załącznik z stawkami zostaną przesłane do Oferenta po otrzymaniu Formularza Zgłoszenia.

Termin składania ofert został przedłużony do wtorku 29.03.2016r. do godziny 12:00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

2016/03/03
PZ-188 i PZ-189

Przetarg PZ-188 i PZ-189 Zakup Tablet MS Surface Pro 4 CPU i5/8GB RAM/256SSD

Przedmiotem zakupu są Tablety MS Surface Pro 4 CPU i5/8GB RAM/256SSD wraz ze stacją dokującą, klawiaturą i myszką oraz Adapter Ethernet.

Szczegóły zakupu są opisane w Wymaganiach Ofertowych a ilość urządzeń określona jest w zał. 2 do tych wymagań.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem do dnia 04.03.2016 do godziny 17-00 na adres mailowy: dorota.zebrowska@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat RWE Stoen Operator Sp. z.o.o.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Kazimierz Chołast

tel. +48 22 821 47 16
e-mail: kazimierz.cholast@rwe.pl

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska@rwe.pl
tel. 22 821 4548

 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Gaz
 • Farmy wiatrowe
 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi inżynieryjne WN

Bielińska Aneta
e-mail: Aneta.Bielinska@rwe.pl
tel. 22 821 4263

 • Pieczątki i wizytówki
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)
 • Druki firmowe, koperty
 • Wierzytelności

Leszczuk Iwona
e-mail: Iwona.Leszczuk@rwe.pl
tel. 22 821 4226

 • Projekty przyłączeniowe
 • Transport
 • Sprzątanie
 • Ochrona
 • Ogrodnictwo

Kruk Kazimierz
e-mail: Kazimierz.Kruk@rwe.pl
tel. 22 821 4262

 • Osprzęt i aparatura SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Liczniki energji elektrycznej
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • Transformatory

Pac Maciej
e-mail: Maciej.Pac@rwe.pl
tel. 22 821 4083

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Geodezja

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@rwe.pl
tel. 22 821 4224

 • Marketing i badania marketingowe
 • Doradztwo, konsalting
 • PR

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@rwe.pl
tel. 22 821 4112

 • Drabiny, Rusztowania
 • Głowice i mufy
 • Informatyka
 • Kable
 • Meble
 • RTV-AGD

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl
tel. 22 821 4265

 • Usługi budowlane
 • Farby, lakiery
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt
 • Wyposażenie sanitarne
 • Materiały budowlane
 • Paliwa, gazy

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@rwe.pl
tel. 22 821 3701

 • Projekty przyłączeniowe
 • Artykuły czystościowe
 • Artukuły biurowe
 • Artykuły spożywcze
 • Odczyty liczników

Natalia Gąsiorowska
e-mail: Natalia.Gasiorowska@rwe.pl
tel. 22 821 3109

 • Marketing i badania marketingowe
 • Doradztwo, konsalting
 • PR
 • Szkolenia
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane
 • Złącza pomiarowe i kablowe
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Utylizacja odpadów

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@rwe.pl@rwe.pl
tel. 22 821 4216

 • Fotowoltaika

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@rwe.pl
tel. 22 821 4225

 • Narzedzia ręczne, elektronarzędzia, izolowane

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź