Przetargi

Witamy!

W tym miejscu możecie Państwo sprawdzić aktualne ogłoszenia przetargowe,
uzyskać informacje oraz pobrać dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w naszych przetargach.

Wybierz kategorię:

FZ-Z/P195/15 - dot. opracowania projektu modernizacji sieci przy ul. Chłodna 9

Rozwiń
Szczegóły:

Zgłoszenie do Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 22.05.2015r. do godziny 1600 na e-mail: iwona.leszczuk@rwe.pl

FZ-Z/P194/15 - dot. opracowania projektu modernizacji sieci przy ul. Powstańców Śląskich/Synów Pułku

Rozwiń
Szczegóły:

Zgłoszenie do przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 22.05.2015r. do godziny 16:00 na e-mail: iwona.leszczuk@rwe.pl

FZ-Z/P192/15 - Wdrożenie wydruku kolorowego oraz nowej wersji i modułów Streamserve

Rozwiń
Szczegóły:

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na wdrożenie wydruku kolorowego oraz nowej wersji i modułów Streamserve.
Szczegółowy opis wymagań znajduje się w dokumencie Analizy biznesowej.
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 27.05.2015 r. do godziny 12.00 na e-mail: Piotr.kwella@rwe.pl
Dokumenty ofertowe należy złożyć w terminie do 03.06.2015r. do godziny 12.00 za pośrednictwem Portalu Dostawcy RWE:https://supplier.rwe.com/irj/portal/.

FZ-Z/P170/15 Ekspertyza wpływu na sieć przyłączenia nowej stacji RPZ Mennica

Rozwiń
Szczegóły:

Termin składania zgłoszeń do przetargu:
26.05.2015 do godziny 12.00

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 0,2 MB)

05/KOF/35/2015 - dostawa części zamiennych do modułu kogeneracyjnego MWM

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg na dostawę części zamiennych do modułu kogeneracyjnego MWM.
Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie firmy lub e-mailowo na adres sekretariat@rwepolskacontracting.pl do dnia 29.05.2015r. do godziny 12:00 z dopiskiem 05/KOF/35/2015/Części/Agregat

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe (PDF | 0,2 MB)

FZ-Z/P164/15 Kwestionariusz nowozatrudnionego pracownika

Rozwiń
Szczegóły:

Elektroniczny kwestionariusz nowozatrudnionego pracownika, na bazie którego powstanie zestaw dokumentów personalnych związanych z zatrudnieniem oraz zostanie zatrudniony pracownik w SAP HCM. Termin składania formularza zgłoszenia chęci udziału w przetargu jest do 15.05.2015 godzina 18-00, mail: dorota.zebrowska@rwe.pl

FZ-Z/P176/15 - dot. opracowania projektu modernizacji sieci przy ul. Krasnowolska 21/27B

Rozwiń
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.05.2015r. do godziny 12:00 na e-mail: iwona.leszczuk@rwe.pl

FZ-Z/P153/15 - dostawa i montaż sprzętu dla elektrowni fotowoltaicznych

Rozwiń

FZ-Z/P171/15 - wykonanie wiaty stalowej na podstawie projektu na terenie Farmy Wiatrowej w Krzęcinie

Rozwiń
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do dnia 11.05.2015r. do godziny 12:00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

FZ-Z/P155/15 - rozbiórka budynku biurowego A przy ulicy Włodarzewskiej 68 w Warszawie

Rozwiń
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 08.05.2015r. do godziny 15.00 na adres: Mariusz.Tyszer@rwe.pl
Obowiązkowa wizja lokalna: 07.05.2015r. w godzinach: 11,00-12,00

01/PRZ/50/JP/2015/ZASOBNIKI – naprawa zasobników na węgiel

Rozwiń
Szczegóły:

Naprawa stalowych zasobników na węgiel i powiązanych z nimi stalowych konstrukcji nośnych w kotłowni Zamawiającego położonej w Słupcy przy ul. Poznańskiej 41 (62-400 Słupca) na podstawie projektu budowlano-wykonawczego.

Przetarg organizowany jest przez RWE Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 (Tel. 713350330, Fax. 713350331, e-mail: sekretariat@rwepolskacontracting.pl).

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 0,11MB)

FZ-Z/P072/15 - sprzedaż transformatorów wycofanych z eksploatacji

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg na: sprzedaż 2 sztuk transformatorów olejowych 110/15kV o mocy 25MVA ze stacji RPZ Kaliszówka. Termin składania ofert w przetargu: 11.05.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 0,13MB)

FZ-Z/P122/15 - usługi instalacji torów antenowych i Ethernet-owych do realizacji transmisji z danych z obiektów elektroenergetycznych

Rozwiń
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 29.04.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: Natalia.Gasiorowska@rwe.pl

FZ-Z/P151/15 - wybór strategicznych dostawców usług wdrożeniowych w zakresie systemu SAP IS-U

Rozwiń
Szczegóły:

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym, który ma na celu wyłonić strategicznych partnerów w zakresie rozwoju systemu billingowego SAP IS-U.
Zapraszamy do udziału w przetargu partnerów posiadających kompetencje i zasoby w zakresie rozwoju oprogramowania SAP (ABAP) i parametryzacji systemu SAP ERP for Utilities (Billing, FI-CA, Device Management, EDM, BW, Forms, IDEX, etc).
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 24.04.2015r. do godziny 15.00 na e-mail: Piotr.kwella@rwe.pl
Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym jest fakt przesłania wraz z Formularzem Zgłoszenia wypełnionego i podpisanego przez właściwych reprezentantów firm dokumentu NDA (zobowiązanie do zachowania poufności).
Do Oferentów, którzy złożą chęć uczestnictwa w Przetargu wraz z podpisanym dokumentem NDA zostaną w najbliższym czasie przesłane Wymagania Ofertowe Zamawiającego.

FZ-Z/P154/15 - Zakup HW/SW zgodny z Wymaganiami Ofertowymi

Rozwiń
Szczegóły:

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zakup sprzętu i oprogramowania zgodnego z Wymaganiami Ofertowymi Zamawiającego oraz załącznikami.
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 24.04.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: Piotr.kwella@rwe.pl
Dokumenty ofertowe należy złożyć w terminie do 04.05.2015r. do godziny 12.00 za pośrednictwem Portalu Dostawcy RWE: https://supplier.rwe.com/irj/portal/.

FZ-Z/P160/15 - wykonanie prac przy ul. Bogumińskiej

Rozwiń
Szczegóły:

Termin zgłaszania się do przetargu: 27.04.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 0,57MB)

FZ-Z/P159/15 - wykonanie prac przy ul. Szeflera dz.60/17

Rozwiń
Szczegóły:

Termin zgłaszania się do przetargu: 27.04.2015 do godziny 12.00

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 0,11MB)

FZ-Z/P142/15 - zakup wyłączników Sn

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg nr FZ-Z/P142/15 dotyczący: zakupu wyłączników SN (opis konfiguracji oraz ilości zgodny ze specyfikacją techniczną).

Termin składania formularza zgłoszeniowego 24.04.15 do godz. 12.

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 0,72MB)

FZ-Z/P150/15 - wykonanie prac przy ul. Wał miedzeszyński st 4254 - st 10836 

Rozwiń
Szczegóły:

Termin zgłaszania się do przetargu: 27.04.2015 do godziny 12.00

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 0,1 MB)

FZ-Z/P149/15 - wykonanie prac przy ul. Bronowskiej

Rozwiń
Szczegóły:

Termin zgłaszania się do przetargu: 27.04.2015 do godziny 12.00

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 0,1 MB)

FZ-Z/P145/15 - wykonanie prac przy ul. Puławskiej/Dolnej

Rozwiń
Szczegóły:

Termin zgłaszania się do przetargu: 27.04.2015 do godziny 12.00

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 0,1 MB)

FZ-Z/P125/15 - wykonanie projektu, prace remontowo budowlane, przebudowa instalacji elektrycznej RPZ Natolin ul. Wełniana 12A w Warszawie

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg FZ-Z/P125/15 dotyczy wykonania projektu oraz wykonania prac remontowo budowlanych związanych z przebudową instalacji elektrycznej i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, prace budowlane na obiekcie energetycznym RPZ Natolin ul. Wełniana 12A w Warszawie.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału należy wysłać mailem w terminie do 27.04.2015r. do godziny 15.00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl

Obowiązkowa wizja lokalna odbędzie się: 24.04.2015r. w godzinach: 11:30-12:30

FZ-Z/P136/15 - przebudowa 17 złączy kablowych nn.

Rozwiń
Szczegóły:

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 24.04.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 0,1MB)

FZ-Z/ P133/15 - opracowanie projektów modernizacji sieci

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg dotyczy opracowania projektów modernizacji sieci:
Zad. 1 przy ul. Miączyńskiej/ Spartańskiej
Zad. 2 przy ul. Miączyńskiej
Zad. 3 przy ul. Olimpijskiej cz. 1
Zad. 4 przy ul. Olimpijskiej cz.2
Zad. 5 przy ul. Spartańskiej
Zadania oceniane łącznie

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 22.04.2015 do godziny 12.00

FZ-Z/P128/15 opracowanie projektów modernizacji sieci

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg dotyczy opracowania projektów modernizacji sieci:
Zad. 1 przy ul. Patriotów - demontaż linii napowietrznej SN;
Zad. 2 przy ul. Patriotów - budowa linii kablowej SN;
Zadania oceniane łącznie;

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 22.04.2015 do godziny 12.00.

FZ-Z/P129/15 - opracowanie projektów modernizacji sieci

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg dotyczy projektów modernizacji sieci:
Zad. 1 przy ul. Ezopa/Patriotów;
Zad. 2 przy ul. Drozdowej/ Patriotów;
Zadania oceniane łącznie;

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 22.04.2015 do godziny 12.00.

FZ-Z/P118/15 – rozbudowa Fudo

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg dotyczący rozbudowy Fudo: Zakup urządzenia Fudo 1000 Appliance oraz konfiguracja klastra HA, zakup dodatkowych licencji oraz wsparcia powdrożeniowego.

Specyfikacja wymagań jest w załączniku numer 1

Zgłoszenia do przetargu przyjmujemy do 16.04.2015 g 17-00

FZ-Z/P117/15 - budowa kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 24J

Rozwiń
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 21.04.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: Natalia.Gasiorowska@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 0,1MB)

FZ-Z/ P144/15 - realizacja prac modernizacyjnych przy ul. Baletowej dz. 3/2

Rozwiń
Szczegóły:

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 24.04.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 0,1MB)

FZ-Z/P099/15 - projekt modernizacji sieci przy ul. Zajączka,Boguckiego, Rydygiera

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg na projekt modernizacji sieci przy ul. Zajączka, Boguckiego, Rydygiera. Termin składania zgłoszeń do przetargu: 17.04.2015 do godziny 12.00.

FZ-Z/P094A/15 - Modernizacji systemów chłodzenia w komorach transformatorów mocy w stacji RPZ Zachodnia

Rozwiń
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 16.04.2015r. do godziny 12.00 na adres: Robert.Piskorz@rwe.pl

Przetarg FZ-Z/P127/15 - roboty przyłączeniowe przy ul. Draceny dz. 23/5

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg na roboty przyłączeniowe przy ul. Draceny dz. 23/5.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 17.04.2015 do godziny 15:00. Szczegóły przetargu znajdują się w załączonych plikach.

Przetarg FZ-Z/P126/15 - roboty przyłączeniowe przy ul. Żółwiej, Żeromskiego, Słowackiego

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg na roboty przyłączeniowe przy ul. Żółwiej, Żeromskiego, Słowackiego dz. 24,26, 30, 31, 33.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 17.04.2015 do godziny 15:00. Szczegóły przetargu znajdują się w załączonych plikach.

FZ-Z/P112/15 - dotyczący wyboru agencji badawczych do współpracy ramowej

Rozwiń
Szczegóły:

Termin zgłaszania udziału w przetargu: 10.04.2015 do godz. 12:00.

Szczegóły przetargu są umieszczone w Wymaganiach Ofertowych.

Do Wymagań Ofertowych do Przetargu nr FZ-Z/P112/15 dotyczącego wyboru agencji badawczych do współpracy ramowej zostały wprowadzone zmiany z dnia 13.04.2015r. (w tabelach cenników z pkt. III z załącznika 1 do wzoru umowy będącego załącznikiem nr 3 do Wymagań Ofertowych).

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 0,2 MB)

FZ-Z/P109/15 - dostawa urządzeń teleinformatycznych CISCO 819H-K9 MBS Router

Rozwiń
Szczegóły:

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na zakup urządzeń teleinformatycznych CISCO 819H-K9 MBS Router zgodnie z Wymaganiami Ofertowymi Zamawiającego oraz załącznikami.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 07.04.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: Piotr.kwella@rwe.pl

Dokumenty ofertowe należy złożyć w terminie do 15.04.2015r. do godziny 12.00 za pośrednictwem Portalu Dostawcy RWE: https://supplier.rwe.com/irj/portal/.

FZ-Z/P108/15 - zakup 2 serwerów Cisco UCS B200 ,10 szt dyski FC 450GB 15k 4GB i licencje VMware vSphere 6

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg na:

- 2 szt. serwerów Cisco UCS B200 M3 Blade Server wraz ze wsparciem
- 10 szt. - dyski FC 450GB 15k 4GB
- licencje VMware vSphere 6 Enterprise Plus

Szczegóły przetargu są umieszczone w Wymaganiach Ofertowych i załączniku nr 1.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 2), który należy wysłać mailem w terminie do 02.04.2014r. do godziny 14-00 na adres: dorota.zebrowska@rwe.pl.

FZ-Z/P107/15 - dotyczący wdrożenia rekomendacji z analizy ISO 27.000

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg dotyczy Wdrożenie rekomendacji z analizy ISO 27.000

Szczegóły przetargu są umieszczone w Wymaganiach Ofertowych i załączniku nr 2.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 08.04.2014r. do godziny 17-00 na adres: dorota.zebrowska@rwe.pl.

FZ-Z/ P098/15 - roboty modernizacji sieci przy ul. Miłobędzkiej, Racławickiej

Rozwiń
Szczegóły:

FZ-Z/ P098/15

Przetarg FZ-Z/ P098/15  na: roboty modernizacji sieci przy ul. Miłobędzkiej, Racławickiej.

termin składania zgłoszeń do przetargu: 31.03.2015 do godziny 12.00

FZ-Z/ P097/15 - roboty przyłączeniowe przy ul. Nowaka – Jeziorańskiego dz. 9/3

Rozwiń
Szczegóły:

FZ-Z/ P097/15

Przetarg FZ-Z/ P097/15  na: roboty przyłączeniowe przy ul. Nowaka – Jeziorańskiego dz. 9/3

termin składania zgłoszeń do przetargu: 31.03.2015 do godziny 12.00

FZ-Z/P094/15 - modernizacja systemów chłodzenia w komorach transformatorów mocy w stacji RPZ Zachodnia

Rozwiń
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 08.04.2015r. do godziny 12:00 na adres: Robert.Piskorz@rwe.pl

FZ-Z/P093/15 – remont czerpni powietrza w stacji energetycznej RPZ Pałac przy Placu Defilad w Warszawie

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg na:

Remont czerpni powietrza w stacji energetycznej RPZ Pałac przy Placu Defilad w Warszawie.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 10.04.2015r. do godziny 15:00 na adres: Mariusz.Tyszer@rwe.pl.

Obowiązkowa wizja lokalna: 09.04.2015r. w godzinach: 10,00-11,00

FZ-Z/P091/15 - infrastruktura elektroenergetyczna na Farmach wiatrowych Piecki oraz Taciewo

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/20
FZ-Z/P091/15

Przetarg nr FZ-Z/P091/15 - eksploatacja, pogotowie energetyczne oraz obsługa dyspozytorska infrastruktury elektroenergetycznej na Farmach wiatrowych Piecki oraz Taciewo wraz w dokonaniem jednorazowej inwentaryzacji zabezpieczeń GPZ Piecki.

Termin składania ofert: 03.04.2015 do godziny 12.00.

FZ-Z/P083/15 - opracowanie projektu modernizacji sieci przy ul. Zawrat i Kalatówki

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/13
FZ-Z/P083/15

Przetarg nr FZ-Z/P083/15 na opracowanie projektu modernizacji sieci przy ul. Zawrat i Kalatówki.

Termin zgłaszania się do przetargu: 20.03.2015 do godziny 12.00.

FZ-Z/P082/15 - opracowanie projektu modernizacji sieci przy ul. Mierosławskiego i Mickiewicza

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/13
FZ-Z/P082/15

Przetarg nr FZ-Z/P082/15 na opracowanie projektu modernizacji sieci przy ul. Mierosławskiego i Mickiewicza.

Termin zgłaszania się do przetargu: 20.03.2015 do godziny 12.00

FZ-Z/P076/15 - wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji potrzeb własnych

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/12
FZ-Z/P076/15

Przetarg nr FFZ-Z/P076/15 na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji potrzeb własnych RPZ Słodowiec, RPZ Gdańska, RPZ Bródno, RPZ Kaliszówka, RPZ Ochota, RPZ Mirów, RSM Ordona, Rozdzielnia „L”.

Termin składania formularzy – 17.03.2015.

Termin składania ofert – 01.04.2015.

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 3 MB)

FZ-Z/P069/15 - przyłączenie obiektu przy ul. Boboli 13A

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/04
FZ-Z/P069/15

Przetarg nr FZ-Z/P069/15 na przyłączenie obiektu przy ul. Boboli 13A.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 18.03.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 113 KB)

FZ-Z/P066/15 - testy sprawdzające Farmy Wiatrowej Nowy Staw I S2 wg. IRiESD

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/05
FZ-Z/P066/15

Przetarg nr FZ-Z/P066/15 dotyczący: testów sprawdzających Farmy Wiatrowej Nowy Staw I S2 wg. IRiESD.

Termin składania ofert: 24.03.2015 do godziny 12.00.

FZ-Z/P065/15 - testy sprawdzające Farmy Wiatrowej OPALENICA 1 & 2 oraz BUK wg. IRiESD

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/05
FZ-Z/P065/15

Przetarg nr FZ-Z/P065/15 dotyczący: testów sprawdzających Farmy Wiatrowej OPALENICA 1 & 2 oraz BUK wg. IRiESD.

Termin składania ofert: 18.03.2015 do godziny 12.00.

FZ-Z/P063/15 - dotyczący zakupu usług

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/02
FZ-Z/P063/15

Przetarg nr FZ-Z/P063/15 dotyczący zakupu usług:
Zadanie 1. Zlecenie windykacji przeterminowanych należności powyżej 120 dni.
Zadanie 2. Zakup nieskutecznie zwindykowanych należności w cenach określonych w załączniku.

Termin składania ofert – 17.03.2015.

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 8,9 MB)

FZ-Z/P060/15 - przebudowa oświetlenia oraz prace budowlane na obiekcie energetycznym

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/05
FZ-Z/P060/15

Przetarg nr FZ-Z/P060/15 na przebudowę oświetlenia oraz prace budowlane na obiekcie energetycznym RSM Tewa przy ulicy Domaniewskiej 41A w Warszawie.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 16.03.2014r. do godziny 1500 na adres: Mariusz.Tyszer@rwe.pl

Obowiązkowa wizja lokalna: 13.03.2015r. w godzinach: 10,00-11,00

FZ-Z/P052/15 - remont układu chłodzenia komór transformatorów

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/05
FZ-Z/P052/15

Przetarg nr FZ-Z/P052/15 na remont układu chłodzenia komór transformatorów w stacji RPZ Pałac.

Termin składania zgłoszeń 02.04.2015 godz.11:00.

FZ-Z/P046/15 - dokumentacja i montaż studni crossbonding WN

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/05
FZ-Z/P046/15

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót związanych z montażem studni kablowych dla systemu crossbondingu w linii kablowej 110 kV i prace modernizacyjne skrzynek crossbondingowych w liniach kablowych 110 kV.

Termin składania zgłoszeń 01.04.15 godz. 12.00.

FZ-Z/P042/15 – wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji

Rozwiń
Szczegóły:

2015/02/12
FZ-Z/P042/15

Przetarg nr FZ-Z/P042/15 na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji RPZ Gdańska, RPZ Bemowo, RPZ Wola, RPZ Koło, RPZ Kaliszówka.
Termin nadesłania Formularzy Zgłoszenia oraz wymaganych dokumentów – 19.02.2015.
Termin składania ofert – 04.03.2015.

FZ-Z/P040/15 - wymiany baterii akumulatorów na stacji RPZ Pałac

Rozwiń
Szczegóły:

2015/02/10
FZ-Z/P040/15

Przetarg nr FZ-Z/P037/15 na wymianę baterii akumulatorów na stacji RPZ Pałac.

Termin nadesłania Formularzy Zgłoszenia oraz wymaganych dokumentów – 18.02.2015.
Termin składania ofert – 04.03.2015.

Dokumenty do pobrania:

Wymagania Ofertowe (PDF | 3,4 MB)

FZ-Z/P037A/15 - budowa linii kablowej WN

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/23
FZ-Z/P037A/15

Przetarg nr FZ-Z/P037A/15 na budowę linii kablowej WN.

Termin składania wniosków o udział - 02.04.2015 r. godz. 12.00.

Dokumentacja techniczna budowy linii kablowej WN jest udostępniana przez Pana Andrzeja Kulasa w budynku biurowym RWE Stoen Operator przy ul. Pięknej 46 pok. 201/A.

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 0,7 MB)

FZ-Z/P033A/2015 - dostawa odzieży roboczej dla pracowników RWE

Rozwiń
Szczegóły:

FZ-Z/P033A/2015

Przetarg składa się z dwóch etapów: Etap I – Zgłoszenie chęci udziału, Etap II – Złożenie ofert w za pośrednictwem Portalu Dostawcy RWE: https://supplier.rwe.com/irj/portal/ - po otrzymaniu informacji oraz instrukcji od prowadzącego przetarg.

Etap I. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 27.03.2015r. do godziny 1200 na e-mail: marzena.borucka@rwe.pl

Po otrzymanym zgłoszeń zostanie do Państwa wysłana szczegółowa informacja dotycząca składania ofert w II Etapie przetargu.

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (DOC | 0,2 MB)

FZ-Z/P168/14 - zakup modemów komunikacyjnych MBSM wraz z systemem autokonfiguracji dla RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Rozwiń

FZ-Z/P077/15 – kompleksowa przebudowa instalacji elektrycznej

Rozwiń
Szczegóły:

Kompleksowa przebudowa instalacji elektrycznej, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, prac budowlane w budynku energetycznym RPZ Ursynów przy ul. Ciszewskiego 7 w Warszawie.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 09.04.2015r. do godziny 15:00 na adres: Mariusz.Tyszer@rwe.pl.

Obowiązkowa wizja lokalna: 08.04.2015r. w godzinach: 10.00-11.00.

FZ-Z/P106/13 - dostarczenie i wdrożenie centralnej aplikacji CBO (Centralnej Bazy Odczytowej), wraz z systemem klasy MDMS (Meter Data Management System)

Rozwiń
Szczegóły:

Do drugiego etapu przetargu zostały zakwalifikowane następujące firmy:

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów

SAS Institute Sp. z o.o., ul. Gdańska 27/31, 01-633 Warszawa
Innsoft Sp. z o.o., ul. Mlądzka 42, 04-136 Warszawa

15

Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
Siemens AG Österreich, Siemensstrasse 90, A-1210 Wiedeń, Austria

15

Comarch S.A., Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków

6

Atende Software Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa

5

Sygnity S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa

5

FZ-Z/P158/15 - dot. opracowania projektu modernizacji sieci przy ul. Handlowa

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg wygrała firma TJS Oil Polska

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 30.04.2015r. do godziny 1200 na e-mail: iwona.leszczuk@rwe.pl

FZ-Z/P157/15 - dot. opracowania projektu modernizacji sieci przy ul. Słowicza 37 st 7093

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg wygrała firma TJS Oil Polska

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 30.04.2015r. do godziny 12:00 na e-mail: iwona.leszczuk@rwe.pl
Warunki przyłączenia do wglądu w pok 340 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 Warszawa.

FZ-Z/P147/15 - dot. opracowania projektu modernizacji sieci przy ul. Nocznickiego, Kasprowicza

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg wygrała firma Energonet

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 27.04.2015r. do godziny 12:00 na e-mail: iwona.leszczuk@rwe.pl

FZ-Z/P148/15 - dot. opracowania projektu modernizacji sieci przy ul. Wrzeciono/Dorycka

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg wygrała firma TJS Oil Polska.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 27.04.2015r. do godziny 12:00 na e-mail: iwona.leszczuk@rwe.pl

FZ-Z/P146/15 - dot. nasadzeń zastępczych na potrzeby budowy farmy wiatrowej Nowy Staw

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg wygrała firma ARGUS.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 23.04.15r. do godziny 10:00 na e-mail:iwona.leszczuk@rwe.pl

FZ-Z/P092/15 - zakup i uruchomienie prostowników dla potrzeb własnych DC RPZ i RSM wg. załączonej specyfikacji

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg wygrała firma BENNING.

FZ-Z/P092/15

Termin składania formularza zgłoszeniowego: 08.04.2015r. do godz. 12:00

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat RWE Stoen Operator Sp. z.o.o.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Kazimierz Chołast

tel. +48 22 821 47 16
e-mail: kazimierz.cholast@rwe.pl

Kontakt dla dostawców

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź


Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Bielińska Aneta
e-mail: Aneta.Bielinska@rwe.pl
tel. 22 821 4263

 • Pieczątki i wizytówki
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)
 • Druki firmowe, koperty
 • Wierzytelności

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@rwe.pl
tel. 22 821 3701

 • Projekty przyłączeniowe
 • Artykuły czystościowe
 • Artukuły biurowe
 • Artykuły spożywcze
 • Odczyty liczników

Natalia Gąsiorowska
e-mail: Natalia.Gasiorowska@rwe.pl
tel. 22 821 3109

 • Marketing i badania marketingowe
 • Doradztwo, konsalting
 • PR
 • Szkolenia
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@rwe.pl
tel. 22 821 4224

 • Marketing i badania marketingowe
 • Doradztwo, konsalting
 • PR

Kruk Kazimierz
e-mail: Kazimierz.Kruk@rwe.pl
tel. 22 821 4262

 • Osprzęt i aparatura SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Liczniki energji elektrycznej
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • Transformatory

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@rwe.pl
tel. 22 821 4112

 • Drabiny, Rusztowania
 • Głowice i mufy
 • Informatyka
 • Kable
 • Meble
 • RTV-AGD

Leszczuk Iwona
e-mail: Iwona.Leszczuk@rwe.pl
tel. 22 821 4226

 • Projekty przyłączeniowe
 • Transport
 • Sprzątanie
 • Ochrona
 • Ogrodnictwo

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska@rwe.pl
tel. 22 821 4548

 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Gaz
 • Farmy wiatrowe
 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi inżynieryjne WN

Pac Maciej
e-mail: Maciej.Pac@rwe.pl
tel. 22 821 4083

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Geodezja

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane
 • Złącza pomiarowe i kablowe
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Utylizacja odpadów

Soczawa Marta
e-mail: Marta.Soczawa@rwe.pl
tel. 22 821 4264

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@rwe.pl
tel. 22 821 4225

 • Narzedzia ręczne, elektronarzędzia, izolowane

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl
tel. 22 821 4265

 • Usługi budowlane
 • Farby, lakiery
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt
 • Wyposażenie sanitarne
 • Materiały budowlane
 • Paliwa, gazy

Zdzieszyński Piotr
e-mail: Piotr.Zdzieszynski@rwe.pl
tel. 22 821 4323

 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Usługi inżynieryjne dot. rozdzielni

* Czcionka pogrubiona - asortyment zamawiany przez więcej niż jednego Kupca