Przetargi

Witamy!

W tym miejscu możecie Państwo sprawdzić aktualne ogłoszenia przetargowe,
uzyskać informacje oraz pobrać dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w naszych przetargach.

Wybierz kategorię:

FZ-Z/P305A/15 - wykonanie projektu, modernizacji komór, przygotowanie do demontażu i montażu transformatorów WN/SN

Rozwiń
Szczegóły:

2015/10/09
FZ-Z/P305A/15

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 16.10.2015r. do godziny 10:00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl.

FZ-Z/P345/15 - dostarczenie 4 serwerów BLADE firmy Cisco

Rozwiń
Szczegóły:

2015/10/05
FZ-Z/P345/15

Przedmiotem przetargu jest dostarczenie Dostarczenie 4 serwerów BLADE firmy Cisco.
Szczegółową specyfikację serwerów określamy w załączniku nr 1.
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem.
Termin składania formularza zgłoszenia się do przetargu upływa 05.10.2015 do godziny 12-00 .Proszę o składanie zgłoszeń na maila: dorota.zebrowska@rwe.pl

FZ-Z/P344/15 - dostarczenie 5 serwerów firmy Cisco lub HP

Rozwiń
Szczegóły:

2015/10/01
FZ-Z/P344/15

Przedmiotem przetargu jest dostarczenie Dostarczenie 5 serwerów firmy Cisco lub HP.
Szczegółową specyfikację serwerów określamy w załączniku nr 1.
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia , który należy wysłać mailem
Termin składania formularza zgłoszenia się do przetargu upływa 05.10.2015 do godziny 12-00 .Proszę o składanie zgłoszeń na maila: dorota.zebrowska@rwe.pl

FZ-Z/P336/15 - aktualizacja systemu informatycznego EL-GIS

Rozwiń
Szczegóły:

2015/09/30
FZ-Z/P336/15

Przedmiotem Przetargu jest wdrożenie aktualizacji systemu informatycznego El.GIS oraz zapewnienie usług wsparcia dla zaktualizowanej platformy, na zasadach, w zakresie oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w SiWZ, Umowie oraz załącznikach.
Ofertę należy złożyć do dnia 20.10.2015r. (dwudziesty października 2015r.) do godziny 12.00 na adres: RWE Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa.

FZ-Z/P327/15 - wykonanie przebudowy instalacji oświetlenia oraz modernizacja dróg wewnętrznych na terenie stacji energetycznej RPZ Gocław ul. Bora Komorowskiego 50 w Warszawie

Rozwiń
Szczegóły:

2015/09/15
FZ-Z/P327/15

FZ-Z/P327/15 Wykonanie przebudowy instalacji oświetlenia oraz modernizacja dróg wewnętrznych na terenie stacji energetycznej RPZ Gocław ul. Bora Komorowskiego 50 w Warszawie.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 24.09.2015r. do godziny 15.00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl.

Obowiązkowa wizja lokalna, odbędzie się 22.09.2015r w godzinach 11,00-12,00.

FZ-Z/P326/15 - wykonanie przebudowy instalacji oświetlenia oraz modernizacja dróg wewnętrznych na terenie stacji energetycznej RPZ Koło ul. Jana Brożka 24 w Warszawie

Rozwiń
Szczegóły:

2015/09/15
FZ-Z/P326/15

FZ-Z/P326/15 Wykonanie przebudowy instalacji oświetlenia oraz modernizacja dróg wewnętrznych na terenie stacji energetycznej RPZ Koło ul. Jana Brożka 24 w Warszawie.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 24.09.2015r. do godziny 15.00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl.

Obowiązkowa wizja lokalna, odbędzie się 23.09.2015r w godzinach 13,00-14,00.

FZ-Z/P313/15 - wykonanie oświetlenia dróg wewnętrznych na terenie RPZ Wola ul. Jana Kazimierza 63 w Warszawie

Rozwiń
Szczegóły:

2015/09/15
FZ-Z/P313/15

FZ-Z/P313/15 Wykonanie oświetlenia dróg wewnętrznych na terenie RPZ Wola ul. Jana Kazimierza 63 w Warszawie.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 24.09.2015r. do godziny 15.00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl.

Obowiązkowa wizja lokalna, odbędzie się 23.09.2015r w godzinach 11,00-12,00.

FZ-Z/P315/15 - projekt – NWBC ESS – elementy płacowe

Rozwiń
Szczegóły:

2015/09/04
FZ-Z/P315/15

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie, zwana dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, którego działa: RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Przetargu na „Uruchomienie wybranych funkcjonalności płacowych w ESS”.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 do Wymagań Ofertowych), który należy wysłać mailem w terminie do 08.09.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: piotr.kwella@rwe.pl

Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzielają upoważnieni pracownicy Zamawiającego:
w zakresie procedury Przetargowej:
Piotr Kwella, tel. 696 401 051, e-mail: piotr.kwella@rwe.pl
w zakresie przedmiotu Przetargu:
Magdalena Dobiszewska, tel. 600 401 043, e-mail: magdalena.dobiszewska@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 0,2MB)

FZ-Z/P312/15 - modernizacja transformatora 110/15/15kV 40MVA dla potrzeb stacji RPZ Stegny przy ul. Pory 80 w Warszawie

Rozwiń
Szczegóły:

2015/09/04
FZ-Z/P312/15

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.09.2015r. do godziny 12:00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

FZ-Z/P305/15 - wykonanie projektu, modernizacji komór, przygotowanie do demontażu i montażu transformatorów WN/SN

Rozwiń
Szczegóły:

2015/09/04
FZ-Z/P305/15

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 22.09.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl.

FZ-Z/P301/15 - dot. sprzątania budynków biurowych RWE

Rozwiń
Szczegóły:

2015/09/04
FZ-Z/P301/15

FZ-Z/P301/15 - dot. Sprzątanie budynków biurowych RWE

Celem przetargu jest wyłonienie firmy, która będzie wykonywała usługę sprzątania zgodnie z informacjami zawartymi w Wymaganiach ofertowych oraz w załącznikach w lokalizacjach przy ul. Rudzka 18, ul. Włodarzewska 68, ul. Rychlińskiego 2, Roentgena 7, ul. Piękna 46, ul. Towarowa 7a, ul. Pory 80, ul. Oszmiańska 20, Nieświeska 52, ul. Pereca 4/6, Chrzanowskiego 12, Wybrzeże Kościuszkowskie 41.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 05.10.2015r. do godziny 12:00 na e-mail: iwona.leszczuk@rwe.pl

Aktualne Wymagania Ofertowe dot. P301/15. Zmiana została zaznaczona na czerwono.

FZ-Z/P314/15 - dostawy rozdzielnic niskiego napięcia dla stacji miejskich SN/nN oraz rozłączników bezpiecznikowych na potrzeby RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Rozwiń
Szczegóły:

2015/09/03
FZ-Z/P314/15

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 10.09.2015r. do godziny 12:00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl.

FZ-Z/P306/15 - modernizacja stacji RPZ Gdańska

Rozwiń

FZ-Z/P308/15 - remont drogi powiatowej 2340G na odcinku 400 mb związany z naprawą uszkodzeń powstałych w trakcie budowy farmy wiatrowej Nowy Staw

Rozwiń
Szczegóły:

2015/09/01
FZ-Z/P308/15

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 11.09.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

FZ-Z/P300/15 - modernizaca pomieszczeń teletechnicznych Podstawowego Centrum Danych (DC) oraz modernizacji pomieszczeń teletechnicznych Zapasowego Centrum Danych (BDC) zlokalizowanych w Warszawie

Rozwiń
Szczegóły:

2015/09/01
FZ-Z/P300/15

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) oraz Zobowiązania do Zachowania Poufności.
Dokumenty należy wysłać mailem w terminie do 22.09.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.p

FZ-Z/P307/15 - dostarczenie 2 sztuk Serwerów UCS C220 M3

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg dotyczy dostarczenia 2 sztuk Serwerów UCS C220 M3 z rocznym serwisem oraz usługą instalacji.
Szczegłołowe wymagania odnośnie przetargu są opisane w Wymaganiach Ofertowych oraz w załaczniku nr 1 w którym jest specyfikacja techniczna serwerów.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 2), który należy wysłać mailem.

Termin składania formularza zgłoszenia się do przetargu upływa 04.09.2015 do godziny 15-00 .Proszę o składanie zgłoszeń na maila: dorota.zebrowska@rwe.pl

FZ-Z/P304/15 - dostawa i montaż wskaźników zwarcia z łącznością do SCADA

Rozwiń
Szczegóły:

2015/08/26
FZ-Z/P304/15

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.09.2015r. do godziny 12.00 na adres e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

FZ-Z/P303/15 - budowa złącza kablowego ZK-4, wymiana odcinka linii napowietrznej, budowa złączy ZK-21 oraz szafek pomiarowych ZP-1 w Warszawie przy ul. Zabielskiej 23 dz. 23.

Rozwiń
Szczegóły:

2015/08/26
FZ-Z/P303/15

Przetarg nr FZ-Z/P303/15 Budowa złącza kablowego ZK-4, wymiana odcinka linii napowietrznej, budowa złączy ZK-21 oraz szafek pomiarowych ZP-1 w Warszawie przy ulicy Zabielskiej 23 dz. 23.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 04.09.2015r. do godziny 15.00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl

FZ-Z/P264/15 - dostawa 100 szt. szaf pomiarowych dla układów pomiarowych kategorii „B”

Rozwiń
Szczegóły:

2015/08/20
FZ-Z/P264/15

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 31.08.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

FZ-Z/P298/15 - przebudowa daszku nad bramą w części technicznej budynku Licznikowni przy ul. Nieświeskiej 52 w Warszawie

Rozwiń
Szczegóły:

2015/08/19
FZ-Z/P298/15

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 31.08.2015r. do godziny 10.00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

FZ-Z/P288/15 - wdrożenie zmian w systemie SAP ISU / BW w związku z ustawą OZE

Rozwiń
Szczegóły:

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym dostosowania systemów IT do zmian wynikających z Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii.
W związku z powyższym głównym celem RWE jest wyszukanie dostawców, z którymi moglibyśmy nawiązać efektywną i jakościową współpracę w celu wsparcia działalności grupy RWE na polskim rynku.
Zgłoszenie chęci udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 14.08.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: Piotr.kwella@rwe.pl

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym jest fakt przesłania wraz z Formularzem Zgłoszenia (załącznik nr 1 Wymagań Ofertowych) wypełnionego i podpisanego przez właściwych reprezentantów firm dokumentu NDA (zobowiązanie do zachowania poufności).

Do Oferentów, którzy złożą chęć uczestnictwa w Przetargu wraz z podpisanym dokumentem NDA zostanie w najbliższym czasie przesłana szczegółowa Specyfikacja Prac.

FZ-Z/P252/15 - projekt termomodernizacji elewacji w budynku

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg nr FZ-Z/P252/15 na projekt termomodernizacji elewacji w budynku przy ulicy Pory 80A w Warszawie.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 21.08.2015r. do godziny 15.00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl oraz Robert.Piskorz@rwe.pl

FZ-Z/P255/15 - zakup rozdzielnicy 245kV

Rozwiń

FZ-Z/P257/15 - demontaż regałów stacjonarnych i przesuwnych w raz z ich transportem i montażem w nowej lokalizacji

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg nr FZ-Z/P257/15 Demontaż regałów stacjonarnych i przesuwnych wraz z ich transportem i montażem w nowej lokalizacji. 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.08.2015r. do godziny 15.00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl

FZ-Z/P266/15 - wycena środków trwałych po budowie parków wiatrowych

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg nr FZ-Z/P266/15 na wycenę środków trwałych po budowie parków wiatrowych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 06.08.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: Natalia.Gasiorowska@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe
Załącznik 1 - Umowa

FZ-Z/P258/15 - Remont ogrodzenia, wykonanie podjazdu, naprawa drogi na stacji energetycznej RSM Migdałowa przy ulicy Migdałowej 6 w Warszawie

Rozwiń
Szczegóły:

FZ-Z/P258/15 - Remont ogrodzenia, wykonanie podjazdu, naprawa drogi na stacji energetycznej RSM Migdałowa przy ulicy Migdałowej 6 w Warszawie

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 29.07.2015r. do godziny 12.00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl.

Dialog techniczny poprzedzający postępowanie w sprawie

Rozwiń
Szczegóły:

Dialog techniczny poprzedzający postępowanie w sprawie:


„PRZYGOTOWANIE, WDROŻENIE I UTRZYMANIE CENTRALNEGO SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI NA DETALICZNYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE”

Wszystkie szczegółowe informacje są dostępne na stornie internetowej Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej www.ptpiree.pl (szczegółowe informacje o dialogu technicznym na: www.cswi.ptpiree.pl) 
Dokumenty do pobrania:

Treść Ogłoszenia

FZ-Z/P237/15 - Wdrożenie zmian GTS Printingu w ISU

Rozwiń
Szczegóły:

FZ-Z/P237/15 - Wdrożenie zmian GTS Printingu w ISU

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie, zwana dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, którego działa: RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Przetargu na wdrożenie wydruku kolorowego oraz optymalizację formularzy wydruku z systemu ISU. Szczegóły zostały opisane w dokumencie „Obszar wydruku SAP IS-U”.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 Wymagań Ofertowych), który należy wysłać mailem w terminie do 16.07.2015 r. do godziny 12.00 na poniższe adresy e-mail:

•Piotr.kwella@rwe.pl
•marek.laskowski@rwe.pl
•Bartlomiej.Wlodarczyk@rwe.pl

Składanie ofert w terminie do 22.07.2015r. do godziny 12.00 za pośrednictwem Portalu Dostawcy RWE: https://supplier.rwe.com/irj/portal/

FZ-Z/P246/15 - modernizacja lokali biurowych I, II, III, IVp. w budynku przy ul. Towarowej 7A w Warszawie

Rozwiń
Szczegóły:

FZ-Z/P246/15 - modernizacja lokali biurowych I, II, III, IVp. w budynku przy ul. Towarowej 7A w Warszawie

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 16.07.2015r. do godziny 12:00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

FZ-Z/P235/15 - kwalifikowany podpis elektroniczny

Rozwiń
Szczegóły:

FZ-Z/P235/15 - kwalifikowany podpis elektroniczny

Przedmiotem przetargu FZ-Z/P235/15 jest dostarczenia usługi podpisu elektronicznego kwalifikowanego wraz z narzędziami informatycznymi oraz szkoleniem i autoryzacją użytkowników usługi.
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 2), który należy wysłać mailem
Termin składania formularza zgłoszenia się do przetargu upływa 10.07.2015 do godziny 10-00 .Proszę o składanie zgłoszeń na maila: dorota.zebrowska@rwe.pl

FZ-Z/P240/15 - dostarczenie urządzeń SAN

Rozwiń
Szczegóły:

FZ-Z/P240/15 - dostarczenie urządzeń SAN

Przetarg dotyczy dostarczenia urządzeń SAN zgodnie z opisem w Wymaganiach Ofertowych. Po zgłoszeniu firm do przetargu będzie przekazana specyfikacja techniczna pomocna do stworzenia oferty .

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem

Termin składania formularza zgłoszenia się do przetargu upływa 09.07.2015 do godziny 17-00 .Proszę o składanie zgłoszeń na maila: dorota.zebrowska@rwe.pl

FZ-Z/P248/15 - Wykonanie prac modernizacyjnych przy ul. Postępu

Rozwiń
Szczegóły:

FZ-Z/P248/15 - Wykonanie prac modernizacyjnych przy ul. Postępu

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie
zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które
należy wysłać mailem w terminie do 10.07.2015r. do godziny 12.00 na e-mail:
Sebastian.Leszczynski@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe

FZ-Z/P234/15 - Testy penetracyjne 2015

Rozwiń
Szczegóły:

FZ-Z/P234/15 - Testy penetracyjne 2015

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie, zwana dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, którego działa: RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Przetargu na przeprowadzenie corocznych testów penetracyjnych zgodnie z planem działań w ramach bezpieczeństwa RWE. Szczegółowy opis wymagań znajduje się w załączniku Wymagań Ofertowych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 Wymagań Ofertowych), który należy wysłać mailem w terminie do 07.07.2015 r. do godziny 12.00 na e-mail: Piotr.kwella@rwe.pl

Składanie ofert w terminie do 14.07.2015r. do godziny 12.00 za pośrednictwem Portalu Dostawcy RWE: https://supplier.rwe.com/irj/portal/

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe

RFI Zakup systemu do wykonywania wewnętrznych testów penetracyjnych

Rozwiń
Szczegóły:

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w procesie RFI postępowania na docelowy zakup systemu do przeprowadzania wewnętrznych testów penetracyjnych.

Głównym celem RWE w tym postępowaniu jest wyszukanie dostawców, z którymi moglibyśmy nawiązać efektywną i jakościową współpracę w celu wsparcia działalności grupy RWE na polskim rynku.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w procesie RFI odbywa się na podstawie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 07.07.2015 r. do godziny 12.00 na e-mail: Piotr.kwella@rwe.pl

Składanie ofert: do dnia 14.07.2015r. do godziny 12.00

Wymagania Zamawiającego:

1. W ramach działań z zakresu bezpieczeństwa istnieje potrzeba przeprowadzania prostych testów penetracyjnych używanych portali i stron Internetowych:

- Na podstawie raportu RWE ma określić potencjalny poziom zagrożeń na danym portalu.

- Czy ryzyko błędnej konfiguracji / wystąpienia znaczących podatności jest wysokie czy niskie.

- Czy rekomendowane jest przeprowadzenie dogłębnych testów penetracyjnych.

- Czy używanie danego portalu jest akceptowalne czy jest nierekomendowane.

2. Narzędzie ma być proste w obsłudze.

3. Narzędzie ma dostarczać jasny raport z wykrytymi podatnościami.

4. Narzędzie ma być obsługiwane przez pracowników RWE zajmujących się bezpieczeństwem.

5. Dostawca ma zaproponować narzędzie i sposób podejścia do takiego rodzaju testów.

Dokumenty do pobrania:

Brak

FZ-Z/ P205/15 - wykonanie projektu, przebudowę istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ Jelonki oraz budowę trzech linii kablowych 110kV

Rozwiń
Szczegóły:

FZ-Z/ P205/15 - wykonanie projektu, przebudowę istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ Jelonki oraz budowę trzech linii kablowych 110kV.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie
zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1)
oraz:
- certyfikat RWE,
- wykaz ważniejszych prac/referencje z przynajmniej 2 zrealizowanych zadań w
okresie ostatnich 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem
Przetargu. (Kontakt do osoby, która może je potwierdzić); dowody posiadania przez
pracowników Oferenta niezbędnego doświadczenia oraz uprawnień do
wykonywania prac będących przedmiotem Przetargu,
które należy wysłać mailem w terminie do 01.07.2015r. do godziny 1200 na e-mail:
Piotr.Zdzieszynski@rwe.pl


Zmieniono termin składania zgłoszeń do przetargu na  10.07.2015 do godziny 12.00

W związku z pojawiającymi się pytaniami o przedłużenie wymaganego terminu odbiorów FAT rozdzielnicy GIS 110kV informujemy, że odstępujemy od tej daty przy pozostawieniu bez zmian pozostałych terminów wymaganych w SIWZ.

Zakup urządzeń sieciowych warstw DataCenter i Core

Rozwiń
Szczegóły:

Zakup urządzeń sieciowych warstw DataCenter i Core


RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym dotyczącym zakupu urządzeń sieciowych warstw DataCenter i Core wraz z wykonaniem projektów technicznych i wdrożeniowych oraz przeprowadzeniem fizycznego wdrożenia w lokalizacjach RWE.

W związku z powyższym głównym celem RWE jest wyszukanie dostawców, z którymi moglibyśmy nawiązać efektywną i jakościową współpracę w celu wsparcia działalności grupy RWE na polskim rynku.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia, który należy wysłać mailem w terminie do 23.06.2015 r. do godziny 15.00 na e-mail: Piotr.kwella@rwe.pl

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym jest fakt przesłania wraz z Formularzem Zgłoszenia wypełnionego i podpisanego przez właściwych reprezentantów firm dokumentu NDA (zobowiązanie do zachowania poufności).

Do Oferentów, którzy złożą chęć uczestnictwa w Przetargu wraz z podpisanym dokumentem NDA zostaną w najbliższym czasie przesłane Wymagania Ofertowe Zamawiającego oraz specyfikacja/zakres prac.

Przetarg nr 02/PRZ/35/PB/2015/Agregat/E60 dot. wykonania przeglądu E60 agregatu kogeneracyjnego

Rozwiń
Szczegóły:

„Wykonanie przeglądu E60 agregatu kogeneracyjnego z silnikiem gazowym TCG2016 V12 C firmy MWM o mocy 0,6 MW zlokalizowanego w Jelczu-Laskowicach przy ul. Frezjowej 2a”.

Przetarg ogłaszany jest przez:

RWE Polska Contracting Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 28/30

53-333 Wrocław


Warunkiem otrzymania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest przesłanie na adres e‑mail: sekretariat@rwepolskacontracting.pl lub złożenie w sekretariacie firmy wniosku o wydanie specyfikacji.

Doręczenie SIWZ nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany we wniosku adres e‑mail. Po otrzymaniu SIWZ oferent jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia jej otrzymania.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółki lub przesłać na adres Spółki w terminie do 23.06.2015 r. do godziny 12:00.


Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe

Przetarg nr 03/PRZ/35/PB/2015/Agregat/Serwis dot. usług serwisowych na obsługę agregatu kogeneracyjnego

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg na świadczenie usług serwisowych na obsługę agregatu kogeneracyjnego z silnikiem gazowym TCG2016 V12 C firmy MWM o mocy 0,6 MW wraz z instalacją towarzyszącą zlokalizowanego w Jelczu-Laskowicach przy ul. Frezjowej 2a”.

Przetarg ogłaszany jest przez:

RWE Polska Contracting Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 28/30

53-333 Wrocław

Warunkiem otrzymania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest przesłanie na adres e‑mail: sekretariat@rwepolskacontracting.pl lub złożenie w sekretariacie firmy wniosku o wydanie specyfikacji.

Doręczenie SIWZ nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany we wniosku adres e‑mail. Po otrzymaniu SIWZ oferent jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia jej otrzymania.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółki lub przesłać na adres Spółki w terminie do 23.06.2015 r. do godziny 12:00.Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe

Przetarg FZ-Z/ P218/15 na modernizację sieci przy ul. Żeglarskiej, Żołędziowej

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg FZ-Z/ P218/15 na modernizację sieci przy ul. Żeglarskiej, Żołędziowej


Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie
zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1),
które należy wysłać mailem w terminie do 12.06.2015r. do godziny 1200 na e-mail:
Piotr.Zdzieszynski@rwe.pl


Przetarg FZ-Z/ P217/15 na przyłączenie obiektu przy ul. Wał Miedzeszyński 474 dz. 98

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg FZ-Z/ P217/15 na przyłączenie obiektu przy ul. Wał Miedzeszyński 474 dz. 98


Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie
zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1),
które należy wysłać mailem w terminie do 12.06.2015r. do godziny 1200 na e-mail:
Piotr.Zdzieszynski@rwe.pl

Przetarg FZ-Z/ P216/15 na przyłączenie obiektu przy ul. Szyszkowej 58 dz. 60

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg FZ-Z/ P216/15 na przyłączenie obiektu przy ul. Szyszkowej 58 dz. 60.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie
zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1),
które należy wysłać mailem w terminie do 12.06.2015r. do godziny 12:00 

na e-mail:
Piotr.Zdzieszynski@rwe.pl

Przetarg FZ-Z/ P215/15 na przyłączenie obiektu przy ul. Olszynki Grochowskiej 21,23, dz. 168, dz. 171

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg FZ-Z/ P215/15 na przyłączenie obiektu przy ul. Olszynki Grochowskiej 21,23, dz. 168, dz. 171

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie
zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1),
które należy wysłać mailem w terminie do 12.06.2015r. do godziny 1200 na e-mail:
Piotr.Zdzieszynski@rwe.pl

Przetarg FZ-Z/ P214/15 na modernizację sieci przy ul. Toruńskiej 68

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg FZ-Z/ P214/15 na modernizację sieci przy ul. Toruńskiej 68.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie
zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1),
które należy wysłać mailem w terminie do 12.06.2015r. do godziny 12:00 

na e-mail:
Piotr.Zdzieszynski@rwe.pl

FZ-Z/P222/15 - dot. opracowania projektu przy ul. Iłżecka dz 7 i 8

Rozwiń
Szczegóły:

FZ-Z/P222/15 - dot. opracowania projektu przy ul. Iłżecka dz 7 i 8

Zgłoszenie odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia który należy wysłać mailem w terminie do 12.06.2015r. do godziny 10:00 

na e-mail: iwona.leszczuk@rwe.pl

Materiały są do wglądu przy ul.Wybrzeże Kościuszkowskie 41, pok 340

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe

FZ-Z/P200/15 Proces RFI na zakup 3 zestawów urządzeń SAN

Rozwiń
Szczegóły:

RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46 w Warszawie, prosi o przesłanie wycen 3 zestawów urządzeń określonych w załączniku "Specyfikacja techniczna" wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Składanie ofert: do dnia 10/06/2015r. do godziny 12.00

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną – dane kontaktowe wymienione poniżej. Prosimy o podanie wyżej wymienionego numeru zapytania ofertowego.

RWE Polska SA                           tel. +48 22 821 42 51                            

Dział Zakupów                            e-mail: Piotr.kwella@rwe.pl

Piotr Kwella

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

00-347 Warszawa


FZ-Z/P164/15 Kwestionariusz nowozatrudnionego pracownika

Rozwiń
Szczegóły:

Elektroniczny kwestionariusz nowozatrudnionego pracownika, na bazie którego powstanie zestaw dokumentów personalnych związanych z zatrudnieniem oraz zostanie zatrudniony pracownik w SAP HCM. Termin składania formularza zgłoszenia chęci udziału w przetargu jest do 15.05.2015 godzina 18-00, mail: dorota.zebrowska@rwe.pl

01/PRZ/50/JP/2015/ZASOBNIKI – naprawa zasobników na węgiel

Rozwiń
Szczegóły:

Naprawa stalowych zasobników na węgiel i powiązanych z nimi stalowych konstrukcji nośnych w kotłowni Zamawiającego położonej w Słupcy przy ul. Poznańskiej 41 (62-400 Słupca) na podstawie projektu budowlano-wykonawczego.

Przetarg organizowany jest przez RWE Polska Contracting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 (Tel. 713350330, Fax. 713350331, e-mail: sekretariat@rwepolskacontracting.pl).

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 0,11MB)

FZ-Z/P118/15 – rozbudowa Fudo

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg dotyczący rozbudowy Fudo: Zakup urządzenia Fudo 1000 Appliance oraz konfiguracja klastra HA, zakup dodatkowych licencji oraz wsparcia powdrożeniowego.

Specyfikacja wymagań jest w załączniku numer 1

Zgłoszenia do przetargu przyjmujemy do 16.04.2015 g 17-00

FZ-Z/P107/15 - dotyczący wdrożenia rekomendacji z analizy ISO 27.000

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg dotyczy Wdrożenie rekomendacji z analizy ISO 27.000

Szczegóły przetargu są umieszczone w Wymaganiach Ofertowych i załączniku nr 2.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 08.04.2014r. do godziny 17-00 na adres: dorota.zebrowska@rwe.pl.

FZ-Z/P106/13 - dostarczenie i wdrożenie centralnej aplikacji CBO (Centralnej Bazy Odczytowej), wraz z systemem klasy MDMS (Meter Data Management System)

Rozwiń
Szczegóły:

Do drugiego etapu przetargu zostały zakwalifikowane następujące firmy:

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów

SAS Institute Sp. z o.o., ul. Gdańska 27/31, 01-633 Warszawa
Innsoft Sp. z o.o., ul. Mlądzka 42, 04-136 Warszawa

15

Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
Siemens AG Österreich, Siemensstrasse 90, A-1210 Wiedeń, Austria

15

Comarch S.A., Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków

6

Atende Software Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa

5

Sygnity S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa

5

Przetarg wygrała firma Sygnity S.A. 

FZ-Z/P001/15 - Zakup autotransformatora 220/110/15kV

Rozwiń

FZ-Z/272/15 - zakup urządzenia do badania zmian geometrycznych uzwojeń transformatora technologią FRA

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg nr FZ-Z/272/15 na zakup urządzenia do badania zmian geometrycznych uzwojeń transformatora technologią FRA (Frequency Response Analysis).


Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 11.08.2015r. do godziny 12.00 na e-mail:Kazimierz Kruk@rwe.pl

Wybrano ofertę firmy P.U.H. POLTRADE TECHNOLOGIES Dorota Widziewicz.

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe

FZ-Z/P236/15 - Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Nieświeskiej 52

Rozwiń
Szczegóły:

FZ-Z/P236/15 - Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Nieświeskiej 52

Wygrała firma TFK1

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 30.06.2015r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl.

FZ-Z/P245/15 Przebudowa daszku nad bramą w części technicznej budynku Licznikowni przy ul. Nieświeskiej 52 w Warszawie

Rozwiń
Szczegóły:

FZ-Z/P245/15 Przebudowa daszku nad bramą w części technicznej budynku Licznikowni przy ul. Nieświeskiej 52 w Warszawie

Postępowanie unieważniono

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.07.2015r. do godziny 12:00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

FZ-Z/P241/15 - budowa złączy kablowych Parkowa 7a, 9 dz.6/3, budowa linii kablowej, demontaż istniejących złączy

Rozwiń
Szczegóły:

FZ-Z/P241/15 - budowa złączy kablowych Parkowa 7a, 9 dz.6/3, budowa linii kablowej, demontaż istniejących złączy

Wygrała firma Instalłuk SA

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.07.2015r. do godziny 15:00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl

FZ-Z/P229/15 Zakup zabudów do samochodów brygadowych na potrzeby RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Rozwiń
Szczegóły:

FZ-Z/P229/15 Zakup zabudów do samochodów brygadowych na potrzeby RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Wygrała firma PRONAR

Zakup zabudów do samochodów brygadowych na potrzeby RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 01.07.2015r. do godziny 12:00 na e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl

FZ-Z/P203/15 – dostawa aparatu (titrator potencjometryczny)

Rozwiń
Szczegóły:

Wybrano ofertę firmy Labidex.
FZ-Z/P203/15 – dostawa aparatu aparatu (titrator potencjometryczny)

Przetarg FZ-Z/P203/15 na: zakup aparatu (titrator potencjometryczny) do oznaczania liczby kwasowej i zasadowej w oleju transformatorowym zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną.

Zgłoszenie odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 26.06.2015r. do godziny 1200 na e-mail: Kazimierz Kruk@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe

FZ-Z/P199/15 - Zakup plomb monterskich zgodnie z załączoną specyfikacją

Rozwiń
Szczegóły:

Wybrano ofertę firmy Silny & Salomon Sp.z o.o.FZ-Z/P199/15 - Zakup plomb monterskich zgodnie z załączoną specyfikacją.


Złożenie formularza zgłoszeniowego oraz wzory plomb i dokumentację techniczną proszę przesłać w zaklejonej kopercie na adres RWE Polska S.A ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00- 347  Warszawa. Na kopercie należy umieścić napis „Przetarg FZ-Z/P199/15 do 24.06.2015r. do godz. 12:00.


Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe

FZ-Z/P232/15 - dostawa, montaż i uruchomienie interfejsów komunikacyjnych oraz uruchomienie łączności i wizualizacji w systemie SCADA

Rozwiń
Szczegóły:

Postępowanie unieważnionoFZ-Z/P232/15 - dostawa, montaż i uruchomienie interfejsów komunikacyjnych oraz uruchomienie łączności i wizualizacji w systemie SCADA

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 03.07.2015r. do godziny 12:00 na e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl

FZ-Z/P223/15 - dot. opracowania projektu przy ul. Instalatorów 7B, Etap 7

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg wygrała firma Gridnet.

FZ-Z/P223/15 - dot. opracowania projektu przy ul. Instalatorów 7B, Etap 7 dz 219/1, 218/1, 218/3, 23, 24, 26, 27 45 , 63/1

Zgłoszenie odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia który należy wysłać mailem w terminie do 12.06.2015r. do godziny 10:00 

na e-mail: iwona.leszczuk@rwe.pl

Materiały są do wglądu przy ul.Wybrzeże Kościuszkowskie 41, pok 340

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe

FZ-Z/P231/15 - dot. opracowania projektu modernizacji sieci przy ul. Toruńska 31 st 9580

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg wygrała firma Gridnet.
FZ-Z/P231/15 - dot. opracowania projektu modernizacji sieci przy ul. Toruńska 31 st 9580


Zgłoszenie odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 19.06.2015r. do godziny 16:00 na e-mail: iwona.leszczuk@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe
Mapa

FZ-Z/P210/15 - dot. opracowania projektu modernizacji sieci przy ul. Walecznych/Katowicka

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg wygrała firma TJS Oil
FZ-Z/P210/15 - dot. opracowania projektu modernizacji sieci przy ul. Walecznych/Katowicka


Zgłoszenie odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 10.06.2015r. do godziny 1600 na   e-mail: iwona.leszczuk@rwe.pl

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe
Mapa

FZ-Z/P157/15 - dot. opracowania projektu modernizacji sieci przy ul. Słowicza 37 st 7093

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg wygrała firma TJS Oil Polska

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 30.04.2015r. do godziny 12:00 na e-mail: iwona.leszczuk@rwe.pl
Warunki przyłączenia do wglądu w pok 340 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 Warszawa.

FZ-Z/P146/15 - dot. nasadzeń zastępczych na potrzeby budowy farmy wiatrowej Nowy Staw

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg wygrała firma ARGUS.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 23.04.15r. do godziny 10:00 na e-mail:iwona.leszczuk@rwe.pl

FZ-Z/P112/15 - dotyczący wyboru agencji badawczych do współpracy ramowej

Rozwiń
Szczegóły:

W przetargu nr FZ-Z/P112/15 zostały wybrane następujące agencje:

CZĘŚĆ I:

ABR Sesta

IPSOS

CZĘŚĆ II:

Millward Brown

TNS Polska

CZĘŚĆ III:

HumanGraph

4P Research Mix


Termin zgłaszania udziału w przetargu: 10.04.2015 do godz. 12:00.

Szczegóły przetargu są umieszczone w Wymaganiach Ofertowych.

Do Wymagań Ofertowych do Przetargu nr FZ-Z/P112/15 dotyczącego wyboru agencji badawczych do współpracy ramowej zostały wprowadzone zmiany z dnia 13.04.2015r. (w tabelach cenników z pkt. III z załącznika 1 do wzoru umowy będącego załącznikiem nr 3 do Wymagań Ofertowych).

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 0,2 MB)

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat RWE Stoen Operator Sp. z.o.o.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Kazimierz Chołast

tel. +48 22 821 47 16
e-mail: kazimierz.cholast@rwe.pl

Kontakt dla dostawców

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska@rwe.pl
tel. 22 821 4548

 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Gaz
 • Farmy wiatrowe
 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi inżynieryjne WN

Bielińska Aneta
e-mail: Aneta.Bielinska@rwe.pl
tel. 22 821 4263

 • Pieczątki i wizytówki
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)
 • Druki firmowe, koperty
 • Wierzytelności

Leszczuk Iwona
e-mail: Iwona.Leszczuk@rwe.pl
tel. 22 821 4226

 • Projekty przyłączeniowe
 • Transport
 • Sprzątanie
 • Ochrona
 • Ogrodnictwo

Kruk Kazimierz
e-mail: Kazimierz.Kruk@rwe.pl
tel. 22 821 4262

 • Osprzęt i aparatura SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Liczniki energji elektrycznej
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • Transformatory

Pac Maciej
e-mail: Maciej.Pac@rwe.pl
tel. 22 821 4083

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Geodezja

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@rwe.pl
tel. 22 821 4224

 • Marketing i badania marketingowe
 • Doradztwo, konsalting
 • PR

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@rwe.pl
tel. 22 821 4112

 • Drabiny, Rusztowania
 • Głowice i mufy
 • Informatyka
 • Kable
 • Meble
 • RTV-AGD

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl
tel. 22 821 4265

 • Usługi budowlane
 • Farby, lakiery
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt
 • Wyposażenie sanitarne
 • Materiały budowlane
 • Paliwa, gazy

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@rwe.pl
tel. 22 821 3701

 • Projekty przyłączeniowe
 • Artykuły czystościowe
 • Artukuły biurowe
 • Artykuły spożywcze
 • Odczyty liczników

Natalia Gąsiorowska
e-mail: Natalia.Gasiorowska@rwe.pl
tel. 22 821 3109

 • Marketing i badania marketingowe
 • Doradztwo, konsalting
 • PR
 • Szkolenia
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane
 • Złącza pomiarowe i kablowe
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Utylizacja odpadów

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@rwe.pl@rwe.pl
tel. 22 821 4216

 • Fotowoltaika

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@rwe.pl
tel. 22 821 4225

 • Narzedzia ręczne, elektronarzędzia, izolowane

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź