Przetargi

Witamy!

W tym miejscu możecie Państwo sprawdzić aktualne ogłoszenia przetargowe,
uzyskać informacje oraz pobrać dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w naszych przetargach.

Wybierz kategorię:

FZ-Z/P093/15 – remont czerpni powietrza w stacji energetycznej RPZ Pałac przy Placu Defilad w Warszawie

Rozwiń
Szczegóły:

Przetarg na:

Remont czerpni powietrza w stacji energetycznej RPZ Pałac przy Placu Defilad w Warszawie.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 10.04.2015r. do godziny 15:00 na adres: Mariusz.Tyszer@rwe.pl.

Obowiązkowa wizja lokalna: 09.04.2015r. w godzinach: 10,00-11,00

FZ-Z/P077/14 – kompleksowa przebudowa instalacji elektrycznej

Rozwiń
Szczegóły:

Kompleksowa przebudowa instalacji elektrycznej, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, prac budowlane w budynku energetycznym RPZ Ursynów przy ul. Ciszewskiego 7 w Warszawie.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 09.04.2014r. do godziny 1500 na adres: Mariusz.Tyszer@rwe.pl.

Obowiązkowa wizja lokalna: 08.04.2015r. w godzinach: 10.00-11.00.

FZ-Z/P168/14 - zakup modemów komunikacyjnych MBSM wraz z systemem autokonfiguracji dla RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Rozwiń

FZ-Z/P106/13 - dostarczenie i wdrożenie centralnej aplikacji CBO (Centralnej Bazy Odczytowej), wraz z systemem klasy MDMS (Meter Data Management System)

Rozwiń
Szczegóły:

Do drugiego etapu przetargu zostały zakwalifikowane następujące firmy:

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów

SAS Institute Sp. z o.o., ul. Gdańska 27/31, 01-633 Warszawa
Innsoft Sp. z o.o., ul. Mlądzka 42, 04-136 Warszawa

15

Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa
Siemens AG Österreich, Siemensstrasse 90, A-1210 Wiedeń, Austria

15

Comarch S.A., Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków

6

Atende Software Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa

5

Sygnity S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa

5

FZ-Z/P094/15 - modernizacja systemów chłodzenia w komorach transformatorów mocy w stacji RPZ Zachodnia

Rozwiń
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 08.04.2015r. do godziny 12:00 na adres: Robert.Piskorz@rwe.pl

FZ-Z/P033A/2015 - dostawa odzieży roboczej dla pracowników RWE

Rozwiń
Szczegóły:

FZ-Z/P033A/2015

Przetarg składa się z dwóch etapów: Etap I – Zgłoszenie chęci udziału, Etap II – Złożenie ofert w za pośrednictwem Portalu Dostawcy RWE: https://supplier.rwe.com/irj/portal/ - po otrzymaniu informacji oraz instrukcji od prowadzącego przetarg.

Etap I. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 27.03.2015r. do godziny 1200 na e-mail: marzena.borucka@rwe.pl

Po otrzymanym zgłoszeń zostanie do Państwa wysłana szczegółowa informacja dotycząca składania ofert w II Etapie przetargu.

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (DOC | 0,2 MB)

FZ-Z/ P097/15 - roboty przyłączeniowe przy ul. Nowaka – Jeziorańskiego dz. 9/3

Rozwiń
Szczegóły:

FZ-Z/ P097/15

Przetarg FZ-Z/ P097/15  na: roboty przyłączeniowe przy ul. Nowaka – Jeziorańskiego dz. 9/3

termin składania zgłoszeń do przetargu: 31.03.2015 do godziny 12.00

FZ-Z/ P098/15 - roboty modernizacji sieci przy ul. Miłobędzkiej, Racławickiej

Rozwiń
Szczegóły:

FZ-Z/ P098/15

Przetarg FZ-Z/ P098/15  na: roboty modernizacji sieci przy ul. Miłobędzkiej, Racławickiej.

termin składania zgłoszeń do przetargu: 31.03.2015 do godziny 12.00

FZ-Z/P092/15 - zakup i uruchomienie prostowników dla potrzeb własnych DC RPZ i RSM wg. załączonej specyfikacji

Rozwiń
Szczegóły:

FZ-Z/P092/15

Termin składania formularza zgłoszeniowego: 08.04.2015r. do godz. 12:00

FZ-Z/P037A/15 - budowa linii kablowej WN

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/23
FZ-Z/P037A/15

Przetarg nr FZ-Z/P037A/15 na budowę linii kablowej WN.

Termin składania wniosków o udział - 02.04.2015 r. godz. 12.00.

Dokumentacja techniczna budowy linii kablowej WN jest udostępniana przez Pana Andrzeja Kulasa w budynku biurowym RWE Stoen Operator przy ul. Pięknej 46 pok. 201/A.

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 0,7 MB)

FZ-Z/P091/15 - infrastruktura elektroenergetyczna na Farmach wiatrowych Piecki oraz Taciewo

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/20
FZ-Z/P091/15

Przetarg nr FZ-Z/P091/15 - eksploatacja, pogotowie energetyczne oraz obsługa dyspozytorska infrastruktury elektroenergetycznej na Farmach wiatrowych Piecki oraz Taciewo wraz w dokonaniem jednorazowej inwentaryzacji zabezpieczeń GPZ Piecki.

Termin składania ofert: 03.04.2015 do godziny 12.00.

FZ-Z/P083/15 - opracowanie projektu modernizacji sieci przy ul. Zawrat i Kalatówki

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/13
FZ-Z/P083/15

Przetarg nr FZ-Z/P083/15 na opracowanie projektu modernizacji sieci przy ul. Zawrat i Kalatówki.

Termin zgłaszania się do przetargu: 20.03.2015 do godziny 12.00.

FZ-Z/P082/15 - opracowanie projektu modernizacji sieci przy ul. Mierosławskiego i Mickiewicza

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/13
FZ-Z/P082/15

Przetarg nr FZ-Z/P082/15 na opracowanie projektu modernizacji sieci przy ul. Mierosławskiego i Mickiewicza.

Termin zgłaszania się do przetargu: 20.03.2015 do godziny 12.00

FZ-Z/P076/15 - wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji potrzeb własnych

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/12
FZ-Z/P076/15

Przetarg nr FFZ-Z/P076/15 na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji potrzeb własnych RPZ Słodowiec, RPZ Gdańska, RPZ Bródno, RPZ Kaliszówka, RPZ Ochota, RPZ Mirów, RSM Ordona, Rozdzielnia „L”.

Termin składania formularzy – 17.03.2015.

Termin składania ofert – 01.04.2015.

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 3 MB)

FZ-Z/P060/15 - przebudowa oświetlenia oraz prace budowlane na obiekcie energetycznym

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/05
FZ-Z/P060/15

Przetarg nr FZ-Z/P060/15 na przebudowę oświetlenia oraz prace budowlane na obiekcie energetycznym RSM Tewa przy ulicy Domaniewskiej 41A w Warszawie.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Postępowaniu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1), który należy wysłać mailem w terminie do 16.03.2014r. do godziny 1500 na adres: Mariusz.Tyszer@rwe.pl

Obowiązkowa wizja lokalna: 13.03.2015r. w godzinach: 10,00-11,00

FZ-Z/P066/15 - testy sprawdzające Farmy Wiatrowej Nowy Staw I S2 wg. IRiESD

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/05
FZ-Z/P066/15

Przetarg nr FZ-Z/P066/15 dotyczący: testów sprawdzających Farmy Wiatrowej Nowy Staw I S2 wg. IRiESD.

Termin składania ofert: 24.03.2015 do godziny 12.00.

FZ-Z/P065/15 - testy sprawdzające Farmy Wiatrowej OPALENICA 1 & 2 oraz BUK wg. IRiESD

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/05
FZ-Z/P065/15

Przetarg nr FZ-Z/P065/15 dotyczący: testów sprawdzających Farmy Wiatrowej OPALENICA 1 & 2 oraz BUK wg. IRiESD.

Termin składania ofert: 18.03.2015 do godziny 12.00.

FZ-Z/P052/15 - remont układu chłodzenia komór transformatorów

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/05
FZ-Z/P052/15

Przetarg nr FZ-Z/P052/15 na remont układu chłodzenia komór transformatorów w stacji RPZ Pałac.

Termin składania zgłoszeń 02.04.2015 godz.11:00.

FZ-Z/P046/15 - dokumentacja i montaż studni crossbonding WN

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/05
FZ-Z/P046/15

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót związanych z montażem studni kablowych dla systemu crossbondingu w linii kablowej 110 kV i prace modernizacyjne skrzynek crossbondingowych w liniach kablowych 110 kV.

Termin składania zgłoszeń 01.04.15 godz. 12.00.

FZ-Z/P069/15 - przyłączenie obiektu przy ul. Boboli 13A

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/04
FZ-Z/P069/15

Przetarg nr FZ-Z/P069/15 na przyłączenie obiektu przy ul. Boboli 13A.

Termin składania zgłoszeń do przetargu: 18.03.2015 do godziny 12.00.

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 113 KB)

FZ-Z/P063/15 - dotyczący zakupu usług

Rozwiń
Szczegóły:

2015/03/02
FZ-Z/P063/15

Przetarg nr FZ-Z/P063/15 dotyczący zakupu usług:
Zadanie 1. Zlecenie windykacji przeterminowanych należności powyżej 120 dni.
Zadanie 2. Zakup nieskutecznie zwindykowanych należności w cenach określonych w załączniku.

Termin składania ofert – 17.03.2015.

Dokumenty do pobrania:

Wymagania ofertowe (PDF | 8,9 MB)

FZ-Z/P042/15 – wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji

Rozwiń
Szczegóły:

2015/02/12
FZ-Z/P042/15

Przetarg nr FZ-Z/P042/15 na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji RPZ Gdańska, RPZ Bemowo, RPZ Wola, RPZ Koło, RPZ Kaliszówka.
Termin nadesłania Formularzy Zgłoszenia oraz wymaganych dokumentów – 19.02.2015.
Termin składania ofert – 04.03.2015.

FZ-Z/P040/15 - wymiany baterii akumulatorów na stacji RPZ Pałac

Rozwiń
Szczegóły:

2015/02/10
FZ-Z/P040/15

Przetarg nr FZ-Z/P037/15 na wymianę baterii akumulatorów na stacji RPZ Pałac.

Termin nadesłania Formularzy Zgłoszenia oraz wymaganych dokumentów – 18.02.2015.
Termin składania ofert – 04.03.2015.

Dokumenty do pobrania:

Wymagania Ofertowe (PDF | 3,4 MB)

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat RWE Stoen Operator Sp. z.o.o.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Kazimierz Chołast

tel. +48 22 821 47 16
e-mail: kazimierz.cholast@rwe.pl

Kontakt dla dostawców

Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Bielińska Aneta
e-mail: Aneta.Bielinska@rwe.pl
tel. 22 821 4263

 • Pieczątki i wizytówki
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)
 • Druki firmowe, koperty
 • Wierzytelności

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@rwe.pl
tel. 22 821 3701

 • Projekty przyłączeniowe
 • Artykuły czystościowe
 • Artukuły biurowe
 • Artykuły spożywcze
 • Odczyty liczników

Natalia Gąsiorowska
e-mail: Natalia.Gasiorowska@rwe.pl
tel. 22 821 3109

 • Marketing i badania marketingowe
 • Doradztwo, konsalting
 • PR
 • Szkolenia
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@rwe.pl
tel. 22 821 4224

 • Marketing i badania marketingowe
 • Doradztwo, konsalting
 • PR

Kruk Kazimierz
e-mail: Kazimierz.Kruk@rwe.pl
tel. 22 821 4262

 • Osprzęt i aparatura SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Liczniki energji elektrycznej
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • Transformatory

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@rwe.pl
tel. 22 821 4112

 • Drabiny, Rusztowania
 • Głowice i mufy
 • Informatyka
 • Kable
 • Meble
 • RTV-AGD

Leszczuk Iwona
e-mail: Iwona.Leszczuk@rwe.pl
tel. 22 821 4226

 • Projekty przyłączeniowe
 • Transport
 • Sprzątanie
 • Ochrona
 • Ogrodnictwo

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska@rwe.pl
tel. 22 821 4548

 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Gaz
 • Farmy wiatrowe
 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi inżynieryjne WN

Pac Maciej
e-mail: Maciej.Pac@rwe.pl
tel. 22 821 4083

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Geodezja

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@rwe.pl
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane
 • Złącza pomiarowe i kablowe
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Utylizacja odpadów

Soczawa Marta
e-mail: Marta.Soczawa@rwe.pl
tel. 22 821 4264

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@rwe.pl
tel. 22 821 4225

 • Narzedzia ręczne, elektronarzędzia, izolowane

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@rwe.pl
tel. 22 821 4265

 • Usługi budowlane
 • Farby, lakiery
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt
 • Wyposażenie sanitarne
 • Materiały budowlane
 • Paliwa, gazy

Zdzieszyński Piotr
e-mail: Piotr.Zdzieszynski@rwe.pl
tel. 22 821 4323

 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Usługi inżynieryjne dot. rozdzielni

* Czcionka pogrubiona - asortyment zamawiany przez więcej niż jednego Kupca

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź